Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.28.2023.JJT.13 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, wraz z drogą dojazdowa oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na dz. nr 78/3 Słosinko 2024-05-21 09:13:51
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGN.6220.28.2023.JJT.13 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, wraz z drogą dojazdowa oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na dz. nr 78/3 Słosinko 2024-05-21 09:11:36
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.12.2023.JJT.27 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 83 MW oraz GPO (Głównego Punktu Odbioru) zlokalizowanych w obrębie Pasieka w gminie Miastko, powiat bytowski, działka nr 440/39?. 2024-05-20 09:23:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastko WGNiOŚ.6220.5.2024.NC.5 informujący strony o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1717G Węgorzynko - Miastko i drogi powiatowej nr 1789G ul.Wybickiego w Miastku" . 2024-04-26 08:01:35
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.37.2023.JJT.15 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa 68 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, parterowych z poddaszem użytkowym? realizowane na dz. nr 441/2 obręb Pasieka 2024-04-23 08:29:31
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji do produkcji mas bitumicznych oraz podjęcia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na działkach ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko?, 2024-04-22 09:00:43
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.2024.JJT.8 informujące strony o przekazaniu organom współdziałającym uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji do produkcji mas bitumicznych oraz podjęcia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na działkach ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko?, 2024-04-19 14:10:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka WGNiOŚ.6220.5.2024.NC.2 informujące strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1717G Węgorzynko - Miastko i drogi powiatowej nr 1789G ul.Wybickiego w Miastku" . 2024-04-18 12:10:48
dokument Informacja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.1.2024.JJT.14 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zalesienie działek 10/9 i 39/1 obręb ewid Piaszczyna, gmina Miastko" do publicznej wiadomości 2024-04-11 08:40:42
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.1.2024.JJT.13 informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Zalesienie działek 10/9 i 39/1 obręb ewid Piaszczyna, gmina Miastko 2024-04-11 08:37:51
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.1.2024.JJT.12 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Zalesienie działek nr 10/9 i 39/1 obręb ewidencyjny Piaszczyna gmina Miastko" - dokument stracił ważność 2024-04-11 08:31:13
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.2024.JJT.6 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień do treści raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji do produkcji mas bitumicznych oraz podjęcia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na działkach ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko?, 2024-03-25 14:13:07
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.1.2024.JJT.11 informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Zalesienie działek nr 10/9 i 39/1 obręb ewidencyjny Piaszczyna, Gmina Miastko?. 2024-03-20 14:43:15
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.12.2023.JJT.25 informujące strony o przesłanie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 83 MW oraz GPO (Głównego Punktu Odbioru) zlokalizowanych w obrębie Pasieka w gminie Miastko, powiat bytowski, działka nr 440/39? organom współdziałającym . 2024-03-04 10:35:52
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.2024.JJT.4 z dnia 29.02.2024 r. informujące strony o wystąpieniu o uzgodnienie raportu dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji do produkcji mas bitumicznych oraz podjęcia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na działkach ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko?, do organów współdziałających 2024-03-01 08:43:47
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.1.2024.JJT.9 informujące strony o przekazaniu uzupełnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia "Zalesienie działek 10/9 i 39/1 obręb ewid Piaszczyna, gmina Miastko" do organów współdziałających 2024-02-22 14:20:30
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.2024.JJT.2 informujące strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji do produkcji mas bitumicznych oraz podjęcia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na działkach ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko?, 2024-02-22 10:07:40
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JJT.31 informujące strony o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Miastka 2024-02-20 12:26:17
dokument Informacja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.36.2023.JJT.10 do publicznej wiadomości o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 126/2 obręb Przęsin, gmina Miastko" o mocy 4 MW 2024-02-14 08:29:01
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.36.2023.JJT.9 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 126/2 obręb Przęsin, gmina Miastko" o mocy 4 MW - dokument stracił ważność 2024-02-14 08:26:18
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.1.2024.JJT.7 informujące strony postępowania o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień do KIP dla przedsięwzięcia Zalesienie działek 10/9 i 39/1 obręb ewid Piaszczyna, gmina Miastko 2024-02-06 11:50:36
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.35.2023.JJT.16 informujące strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 100, 101, 109, 110, 119/2 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2024-02-06 09:25:03
dokument INFORMACJA Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.35.2023.JJT.17 o wydanej decyzji do publicznej wiadomości dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 100, 101, 109, 110, 119/2 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2024-02-06 09:23:20
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.35.2023.JJT.15 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 100, 101, 109, 110, 119/2 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski - dokument stracił ważność 2024-02-06 09:18:09
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.16.2023.JJT.26 informujące strony postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka" 2024-02-02 14:06:37
dokument Informacja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.16.2023.JJT.27 o wydanej decyzji do publicznej wiadomości dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka" 2024-02-02 14:05:08
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.16.2023.JJT.25 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka" - dokument stracił ważność 2024-02-02 14:02:56
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie " 2024-01-23 09:04:05
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JG.26 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie " - dokument stracił ważność 2024-01-23 09:02:21
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JG.27 informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie " 2024-01-23 08:58:43
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.38.2023.JG.13 informujące strony postepowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa 1-13 instalacji fotowoltaicznych pn. WĘGORZYNKO, na terenie działek nr. Ew. 161, 164, 178, 179, 197/1, 202 w obrebie Węgorzynko, o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania? 2024-01-22 15:34:10
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.12.2023.JG.23 informujące strony postępowania o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia treści raportu ooś dla przedsięwzięcia ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 83 MW oraz GPO (Głównego Punktu Odbioru) zlokalizowanych w obrębie Pasieka w gminie Miastko, powiat bytowski, działka nr 440/39?. 2024-01-17 11:11:40
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.1.2024.JG.5 informujace strony postepowania o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie ooś dla przedsięwzięcia pn. Zalesienie działek 10/9 i 39/1 obręb ewid Piaszczyna, gmina Miastko 2024-01-10 13:44:32
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.1.2024.JG.2 informujące strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Zalesienie działek 10/9 i 39/1 obręb ewid Piaszczyna, gmina Miastko 2024-01-10 13:42:33
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.16.2023.JG.24 informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka" 2024-01-09 13:30:24
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.38.2023.JG.11 informujące strony o przekazaniu organom współdziałającym uzupełnienia do KIP dla przedsięwzięcia Budowa 1-13 instalacji fotowoltaicznych pn. WĘGORZYNKO, na terenie działek nr. Ew. 161, 164, 178, 179, 197/1, 202 w obrebie Węgorzynko, o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania? 2024-01-09 12:56:42
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.38.2023.JG.9 informujące strony o wystąpieniu Inwestora z wnioskiem o zawieszenie postępowania i do zajęcia stanowiska przez strony w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa 1-13 instalacji fotowoltaicznych pn. WĘGORZYNKO, na terenie działek nr. Ew. 161, 164, 178, 179, 197/1, 202 w obrebie Węgorzynko, o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania? 2023-12-15 14:09:42
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JG.25 informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie " 2023-12-15 10:00:27
dokument Informacja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.34.2023.JG.17 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 460/57 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski do publicznej wiadomości 2023-12-13 14:15:22
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.34.2023.JG.15 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 460/57 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski" - dokument stracił ważność 2023-12-13 14:12:42
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.34.2023.JG.16 informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 460/57 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-12-13 14:09:07
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.38.2023.JG.8 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień do KIP przedsięwzięcia "Budowa 1-13 instalacji fotowoltaicznych pn. WĘGORZYNKO, na terenie działek nr. Ew. 161, 164, 178, 179, 197/1, 202 w obrębie Węgorzynko, o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania", 2023-12-12 14:45:45
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.38.2023.JG.6 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień do KIP przedsięwzięcia "Budowa 1-13 instalacji fotowoltaicznych pn. WĘGORZYNKO, na terenie działek nr. Ew. 161, 164, 178, 179, 197/1, 202 w obrębie Węgorzynko, o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania?, 2023-12-08 14:08:17
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.35.2023.JG.14 informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 100, 101, 109, 110, 119/2 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-11-21 09:21:32
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.34.2023.JG.14 informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 460/57 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-11-20 11:42:39
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.38.2023.JG.2 informujace strony o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa 1-13 instalacji fotowoltaicznych pn. WĘGORZYNKO, na terenie działek nr. Ew. 161, 164, 178, 179, 197/1, 202 w obrebie Węgorzynko, o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania? 2023-11-10 14:53:15
dokument Decyzja Burmistrza Miastka z dnia 8.11.2023 r. znak WGNiOŚ.6220.22.2023.IR w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.08.2021 r. znak WRG.6220.2.2020.MR.31 dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka, gmina Miastko". - dokument stracił ważność 2023-11-10 11:03:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WGNiOŚ.6220.22.2023.IR z dnia 8.11.2023 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Instalacji Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Miastko". 2023-11-10 10:31:28
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.22.2023.IR z dnia 8.11.2023 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WRG.6220.2.2020.MR.31z dnia 23.08.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko". 2023-11-10 10:14:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka z dnia 30.10.2023 r. znak WGNiOŚ.6220.21.2023.IR informujące strony postępowania o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej zlokalizowanej w gm. Miastko, obręb ewidencyjny Miłocice 0013, dz. nr 88/4". 2023-10-31 13:30:22
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JG.22 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie " 2023-10-26 09:13:06
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.16.2023.JG.21 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka" 2023-10-26 09:09:51
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.18.2023.JG.12 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Eksploatacja złoża torfu na części dz. nr 197 obręb Wołcza Wielka" 2023-10-26 09:07:28
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.30.2023.JG.12 informujące strony o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 11/1, 48/4 obręb Dolsko i 252 obręb Wałdowo, gmina Miastko 2023-10-25 08:31:34
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.34.2023.JG.11 informujące strony o przesłaniu do organów współdziałających uzupełnień do KIP dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 460/57 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-10-10 11:08:45
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.35.2023.JG.11 informujące strony o przesłaniu do organów współdziałających uzupełnień do KIP dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 100, 101, 109, 110, 119/2 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-10-10 11:06:25
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JG.20 informujące strony o przesłaniu do organów współdziałajacych uzupełnienia do raportu dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie " 2023-10-10 11:04:03
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.16.2023.JG.21 informujące strony o przekazaniu uzupełniń do raportu organom współdziałającym w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka" 2023-10-02 08:28:57
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.27.2023.JG.6 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z trzema podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4m3 każdy o trzy kolejne zbiorniki podziemne o pojemności V=6,4m3 (łącznie 6 zbiorników) - dokument stracił ważność 2023-09-28 08:09:31
dokument INFORMACJA Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.27.2023.JG.7 o wydanej decyzji do publicznej wiadomości dla przedsięwzięcia Rozbudowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z trzema podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4m3 każdy o trzy kolejne zbiorniki podziemne o pojemności V=6,4m3 (łącznie 6 zbiorników) 2023-09-28 08:03:51
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.30.2023.JG.9 informujące strony o uzyskaniu opinii od organów współdziałających i wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś i ustalenia zakresu raportu 2023-09-25 08:46:32
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JG.17 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie 2023-09-20 07:55:05
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.12.2023.JG.17 informujące strony postepowania o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię i uzgodnienie w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 83 MW oraz GPO (Głównego Punktu Odbioru) zlokalizowanych w obrębie Pasieka w gminie Miastko, powiat bytowski, działka nr 440/39?. 2023-09-19 07:31:55
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.26.2023.JG.9 z dnia 11.09.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa dojazdu pożarowego nr 26 na terenie Nadleśnictwa Miastko w Leśnictwie Grabowo? - dokument stracił ważność 2023-09-14 09:03:54
dokument Informacja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.26.2023.JG.10 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do publicznej wiadomości 2023-09-14 08:18:33
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.16.2023.JG.18 informujące strony o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu ooś dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka" 2023-09-13 07:54:43
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.25.2023.JG.23 z dnia 11.09.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 124 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski - dokument stracił ważność 2023-09-12 10:59:45
dokument INFORMACJA Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.25.2023.JG.26 o wydanej decyzji do publicznej wiadomości 2023-09-12 10:51:51
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.25.2023.JG.24 informujące strony o wydanej w dniu 11.09.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 124 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-09-12 10:49:23
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.1.2023.IR z dnia 7.09.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 270 w obrębie ewidencyjnym Miłocice i 399 w obrębie Słosinko, gmina Miastko". - dokument stracił ważność 2023-09-11 11:26:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.1.2023.IR z dnia 7.09.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 270 w obrębie Miłocice i 399 w obrębie Słosinko, gmina Miastko" 2023-09-11 11:25:54
dokument Informacja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.1.2023.IR z dnia 7.09.2023 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 270 w obrębie Miłocice i 399 w obrębie Słosinko, gmina Miastko" 2023-09-11 11:22:56
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.12.2023.JG.14 informujące strony o podjęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 83 MW oraz GPO (Głównego Punktu Odbioru) zlokalizowanych w obrębie Pasieka w gminie Miastko, powiat bytowski, działka nr 440/39?. 2023-09-11 09:32:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka z dnia 4.09.2023 r. znak WGNiOŚ.6220.21.2023.IR informujące strony postępowania o wezwaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej zlokalizowanej w gm. Miastko, obręb ewidencyjny Miłocice 0013, dz. nr 88/4" 2023-09-06 13:43:44
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.35.2023.JG.8 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień do KIP dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 100, 101, 109, 110, 119/2 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-09-05 09:37:49
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.34.2023.JG.8 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień do KIP dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 460/57 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-09-05 09:36:43
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18.08.2023 r. znak RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2018.WR.11 o wydaniu decyzji z dnia 18.08.2023 r. znak RDOŚ-Gd.WOO.420.46.2018.WR.10 dla przedsięwzięcia polegającego na: "zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny o łącznej powierzchni 57,702 ha, na działkach nr 7/1, 23/4, 23/5, 169 obręb ewidencyjny Kamnica, gmina Miastko, powiat bytowski". 2023-08-31 13:56:24
dokument Decyzji Wójta gminy Kołczygłowy z dnia 18.08.2023 r. znak RGK.6220.3.1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową na działkach 142/14, 226, 151/12 obręb 004, Cztery Miastko, gmina Miastko". 2023-08-28 14:20:29
dokument Obwieszczenie wójta gminy Kołczygłowy z dnia 18.08.2023 r. znak RGK.6220.3.2.2023 informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zebranych materiałach dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową na działkach 142/14, 226, 151/12 obręb 004, cztery Miastko, gmina Miastko" 2023-08-28 13:47:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.22.2023.IR z dnia 22.08.2023 informujące strony o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko". 2023-08-23 08:00:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.21.2023.IR z dnia 21.08.2023 r. informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinię do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej zlokalizowanej w gm. Miastko, obręb ewidencyjny Miłocice 0013, dz. Nr 88/4". 2023-08-23 07:53:18
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.25.2023.JG.21 informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 124 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-07-28 11:51:48
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.34.2023.JG.5 informujące strony o wystąpieniu z wnioskiem o opinię co do przeprowadzenia ooś do organów współdziałających w postepowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 460/57 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-07-19 09:54:47
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.35.2023.JG.6 informujące strony o wystąpieniu z wnioskiem o opinię co do przeprowadzenia ooś do organów współdziałających w postepowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 100, 101, 109, 110, 119/2 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-07-19 09:52:52
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.35.2023.JG.1 z dnia 14.07.2023 r. informujące strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 100, 101, 109, 110, 119/2 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-07-17 08:29:08
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.34.2023.JG.1 informujące strony o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 460/57 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-07-17 08:26:24
dokument Informacja do publicznej wiadomości znak WGNiOŚ.6220.23.2023.JG.16 z dnia 12.07.2023 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103/2, 104 w obrębie Słosinko, gmina Miastko 2023-07-14 08:42:21
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.23.2023.JG.14 z dnia 12.07.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103/2, 104 w obrębie Słosinko, gmina Miastko - dokument stracił ważność 2023-07-14 08:40:09
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.23.2023.JG.15 z dnia 12.07.2023 r. informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103/2, 104 w obrębie Słosinko, gmina Miastko 2023-07-14 08:37:12
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.22.2023 z dnia 12.07.2023 r. informujące strony o przesłaniu organom opiniującym wyjaśnień Inwestora w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Burmistrza Miastka dnia 23 sierpnia 2021 r., znak WRG.6220.2.2020.MR.31 dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko.? 2023-07-12 14:58:21
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JG.14 informujące strony o podjęciu zawieszonego postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie " oraz wystąpieniu do RDOŚ w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o uzgodnienie i opinię 2023-07-10 08:15:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.1.2023.IR z dnia 4.07.2023 r. informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 270 w obrębie Miłocice i 399 w obrębie Słosinko, gmina Miastko". 2023-07-05 12:09:58
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.17.2023.JG.21 z dnia 3.07.2023 r. o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WRG.6220.8.2020.JG.12 na zbieranie odpadów budowlano - drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń na terenie działek nr 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko - dokument stracił ważność 2023-07-05 08:29:05
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.17.2023.JG.21 z dnia 3.07.2023 r. o zmianie decyzji znak WRG.6220.8.2020.JG.12 zbieranie odpadów budowlano - drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń na terenie działek nr 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko 2023-07-05 08:25:01
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.17.2023.JG.22 z dnia 3.07.2023 r. informujące strony o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji znak WRG.6220.8.2020.JG.12 na zbieranie odpadów budowlano - drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń na terenie działek nr 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko 2023-07-05 08:22:48
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.16.2023.JG.15 informujące strony o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka" 2023-07-04 08:53:13
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kołczygłowy znak RGK.6220.3.2023 informujące strony o zmianie organu prowadzącego i zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową na dz.nr 142/14, 226, 151/12 obręb 0004 Miastko" 2023-06-30 11:09:13
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.30.2023.JG.5 informujące strony o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie przeprowadzenia ooś dla przedsiewzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 11/1, 48/4 obręb Dolsko i 252 obręb Wałdowo, gmina Miastko 2023-06-30 09:49:25
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.25.2023.JG.19 informujące strony o przesłaniu organom opiniującym wyjaśnień Inwestora do KIP dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 124 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski?. 2023-06-30 09:45:59
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.30.2023.JG.1 informujące strony o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 11/1, 48/4 obręb Dolsko i 252 obręb Wałdowo, gmina Miastko 2023-06-16 08:59:56
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.25.2023.JG.16 informujące strony o przekazaniu wyjaśnień inwestora do organów współdziałających 2023-06-15 08:07:46
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.17.2023.JG.19 informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów budowlano - drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń na terenie działek nr 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko 2023-06-13 08:32:36
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.23.2023.JG.12 informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103/2, 104 w obrębie Słosinko, gmina Miastko 2023-06-06 08:17:00
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.25.2023.JG.13 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień i wydłużenia terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 124 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-06-06 08:10:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.22.2023.IR informujące strony o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Burmistrza Miastka dnia 23 sierpnia 2021 r., znak: WRG.6220.2.2020.MR.31 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko. 2023-05-26 10:34:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka z dnia 23.05.2023 r. znak WGNiOŚ.6220.2.1.2023.IR informujące strony postępowania o przekazaniu uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia , w sprawie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 270 w obrębie Miłocice i 399 w obrębie Słosinko, gmina Miastko" do organów współdziałających. 2023-05-26 10:29:38
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.8.2023.JG.29 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.8.2023.JG.25 2023-05-23 08:15:33
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.17.2023.JG.17 informujące strony postępowania o przekazaniu wyjaśnień Inwestora do organów współdziałających 2023-05-12 08:15:20
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.25.2023.JG.8 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do KIP przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 124 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-05-12 08:13:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.1.2023.IR informujące strony postępowania o wezwaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 270 w obrębie Miłocice i 399 w obrębie Słosinko, gmina Miastko" 2023-05-11 12:00:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.22.2023.IR informujące strony postępowania o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnienia do wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej dnia 23 sierpnia 2021 r., znak: WRG.6220.2.2020.MR.31 dla przedsięwzięcia: "Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29. 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko". 2023-04-27 09:25:29
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.23.2023.JG.10 informujące strony o przekazaniu wyjaśnień Inwestora w sprawie decyzji środowiskowej dla ?Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103/2, 104 w obrębie Słosinko, gmina Miastko? do organów współdziałających 2023-04-27 07:54:44
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JG.10 informujące strony o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie " 2023-04-26 14:40:40
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.25.2023.JG.5 informujące strony o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 124 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-04-26 14:38:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak sprawy: WGNiOŚ.6220.2.1.2023.IR informujące strony postępowania o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 270 w obrębie Miłocice i 399 w obrębie Słosinko, gmina Miastko". 2023-04-24 13:05:24
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.8.2023.JG.25 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice, gm. Miastko?. - dokument stracił ważność 2023-04-24 11:06:34
dokument Informacja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.8.2023.JG.27 do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice, gm. Miastko?. 2023-04-24 11:02:16
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.8.2023.JG.26 informujące strony o wydaniu decyzji Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.8.2023.JG.25 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice, gm. Miastko?. 2023-04-24 10:51:43
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.25.2023.JG.1 informujące strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanej na dz. nr 124 obręb Pasieka , gmina Miastko, powiat bytowski 2023-04-21 13:58:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka z dnia 19.04.2023 r. znak: WGNiOŚ.6220.22.2023.IR informujące strony o przekazaniu uzupełnień do KIP do organów współdziałających w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Burmistrza dnia 23 sierpnia 2021 r., znak WRG.6220.2.2020.MR.31 dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko" 2023-04-20 08:57:51
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.7.2023.JG.19 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 51/17 obręb Kamnica? - dokument stracił ważność 2023-04-17 15:11:24
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o decyzji Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.7.2023.JG.19 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 51/17 obręb Kamnica? 2023-04-17 15:08:08
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.17.2023.JG.14 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji zbieranie odpadów budowlano - drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń na terenie działek nr 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko 2023-04-14 14:15:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.1.2023.IR informujące strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 270 w obrębie Miłocice i 399 w obrębie Słosinko, gmina Miastko." 2023-04-06 09:28:12
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.23.2023.JG.7 informujące strony postępowania o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103/2 i 104 w obrębie Słosinko, gmina Miastko" 2023-04-05 11:21:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.22.2023.IR informujące strony postępowania o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnienia do KIP w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr. ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko" 2023-03-31 12:41:21
dokument Informacja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.15.2023.JG.16 do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13/1 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie 2023-03-31 08:51:49
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.15.2023.JG.14 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13/1 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie - dokument stracił ważność 2023-03-31 08:49:13
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.15.2023.JG.15 informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13/1 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie 2023-03-31 08:45:41
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JG.7 informujące strony postępowania o uzyskaniu opinii i wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie " 2023-03-20 15:24:09
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.8.2023.JG.23 z dnia 16.03.2023 r. informujące strony o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice, gm. Miastko?. 2023-03-20 15:21:19
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.23.2023.JG.5 informujące strony o wystąpieniu o opinię w sprawie przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103/2, 104 w obrębie Słosinko, gmina Miastko do organów współdziałających 2023-03-16 10:39:10
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.17.2023.JG.11 informujące strony o przekazaniu uzupełnień do KIP do organów współdziałających przedsięwzięcia zbieranie odpadów budowlano - drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń na terenie działek nr 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko 2023-03-16 10:36:37
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak sprawy WGNiOŚ.6220.22.2023.IR informujące strony postępowania o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Burmistrza Miastka dnia 23 sierpnia 2021 r., znak: WRG.6220.2.2020.MR.31 dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko". 2023-03-09 13:02:06
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.16.2023.JG.11 informujące strony o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie " 2023-03-09 07:37:39
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.14.2023.JG.11 informujące strony o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 11/26, 11/27, 11/28 obręb Słosinko, gmina Miastko? 2023-03-06 11:18:53
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.23.2023. JG. 1 informujące strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103/2, 104 w obrębie Słosinko, gmina Miastko?. 2023-03-06 11:15:40
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.17.2023.JG.8 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień do KIP . ?Zbieranie odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na działkach ewidencyjnych 1/20 i 1/21? obręb Dretyń, gmina Miastko 2023-02-28 08:11:35
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JG.4 informujące strony o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie " 2023-02-17 08:46:14
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.15.2023.JG.13 o uzyskaniu opinii od organów współdziałających i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie?. 2023-02-17 08:43:15
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.13.2023.JG.16 informujące strony o przekazaniu uzupełnień do KIP przedsięwzięcia pn. ?Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową na dz. nr 142/14, 226 i 151/12 obręb 0004, cztery Miastko, gmina Miastko? do organów opiniujących 2023-02-15 09:04:39
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.16.2023.JG.8 informujące strony o uzyskaniu opinii organów współdziałających i nałożeniu obowiązku wykonania raportu dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie " 2023-02-13 09:13:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak sprawy: WGNiOŚ.6220.22.2023.IR informujące strony o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miastka z dnia 23 sierpnia 2021 r., znak sprawy: WRG.6220.2.2020.MR.31 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91 ,92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko" 2023-02-10 14:48:05
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postepowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice, gm. Miastko?. 2023-02-07 11:47:39
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.12.2023.JG.11 informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu 2023-02-07 11:18:28
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.10.2022.JG.21 informujące strony postępowania o przekazaniu uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko do organów opiniujących i o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice, gm. Miastko?. 2023-02-02 08:20:29
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.2.2023.JG.5 informujące strony postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię w sprawie przeprowadzenia ooś w postępowaniu o zmianę decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.12 z dnia 20.10.2020 r. ze zm. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zbieranie odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na działkach ewidencyjnych 1/20 i 1/21? 2023-01-31 07:58:56
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.28.2022.JG.8 informujące strony postępowania o uzyskaniu opinii od organów opiniujących i nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 11/26, 11/27, 11/28 obręb Słosinko, gmina Miastko? wraz z ustaleniem zakresu raportu 2023-01-31 07:55:05
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.2.2023.JG.1 informujące strony o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.12 z dnia 20.10.2020 r. ze zm. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zbieranie odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na działkach ewidencyjnych 1/20 i 1/21? obręb Dretyń, gmina Miastko 2023-01-27 07:41:58
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.26.2022.JG.11 informujące strony postępowania o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień do KIP dla inwestycji Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową na dz.nr 142/14, 226, 151/12 obręb 0004 Miastko 2023-01-26 07:31:58
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.29.2022.JG.11 informujące strony postępowania o przekazaniu uzupełnienia do KIP dla inwestycji Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13/1 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie do organów opiniujących 2023-01-26 07:29:25
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.10.2022.JG.18 informujące strony postępowania o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice, gm. Miastko?. 2023-01-18 07:51:12
dokument Decyzja Burmistrza Miastka nr WRG.6220.22.2021.MR.29 z dnia 11.01.20223r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej "Miłocice 1" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 3/3 w obrębie Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski". - dokument stracił ważność 2023-01-17 09:32:38
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydanej w dniu 11.01.2023r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej "Miłocice 1" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 3/3 w obrębie Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski". - dokument stracił ważność 2023-01-17 09:29:37
dokument Informacja o wydanej w dniu 11.01.2023r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej "Miłocice 1" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 3/3 w obrębie Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski". - dokument stracił ważność 2023-01-17 09:27:00
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.30.2022.JG.5 informujące strony postępowania o wystąpieniu do organów współdziałających z wnioskiem o opinię w sprawie oos dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie " 2023-01-17 07:50:13
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.26.2022.JG.9 informujące strony postępowania o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień do KIP przedsięwzięcia . ?Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową na dz. nr 142/14, 226 i 151/12 obręb 0004, cztery Miastko, gmina Miastko?. 2023-01-17 07:47:30
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.29.2022.JG.8 informujące strony o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do KIP przedsięwzięcia pn. ?Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie?. 2023-01-11 08:57:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.24.2022.IR.4 informujące strony postępowania o przedłużaniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej zlokalizowanej w gm. Miastko, obręb ewidencyjny Miłocice 0013, dz. nr 88/4" 2022-12-29 13:19:21
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.25.2022.JG.8 informujące strony o uzyskaniu opinii od organów współdziałających i nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 83 MW oraz GPO (Głównego Punktu Odbioru) zlokalizowanych w obrębie Pasieka w gminie Miastko, powiat bytowski, działka nr 440/39? 2022-12-28 08:36:38
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.30.2022.JG.1 informujące strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie " 2022-12-22 11:50:40
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.19.2022.IR.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 1/7, 2/14, 3, 4, 6 w obrębie Wołcza Wielka, gmina Miastko" - dokument stracił ważność 2022-12-20 11:19:23
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości znak WRG.6220.19.2022.IR.11 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 1/7, 2/14, 3, 4, 6 w obrębie Wołcza Wielka, gmina Miastko" 2022-12-20 11:13:01
dokument Obwieszczenie znak WRG.6220.19.2022.IR.10 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 1/7, 2/14, 3, 4, 6 w obrębie Wołcza Wielka, gmina Miastko" 2022-12-20 11:05:22
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.10.2022.JG.15 informujące strony o podjęciu zawieszonego postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie realizacji inwestycji ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice, gm. Miastko?. 2022-12-20 08:19:17
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej "Miłocice 1" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 3/3 w obrębie Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski" oraz o uzyskaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2022-12-20 08:17:34
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.29.2022.JG.5 informujące strony o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie ooś dla przedsięwzięcia . ?Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie?. 2022-12-16 08:46:55
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.28.2022.JG.5 informujące strony o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie ooś dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 11/26, 11/27, 11/28 obręb Słosinko, gmina Miastko? 2022-12-16 08:42:36
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.26.2022.JG.6 informujące strony o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia ?Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową na dz. nr 142/14, 226 i 151/12 obręb 0004, cztery Miastko, gmina Miastko?. 2022-12-16 08:38:34
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.28.2022.JG.1 informujące strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 11/26, 11/27, 11/28 obręb Słosinko, gmina Miastko? o łącznej mocy do 69 MWp. 2022-12-14 09:05:34
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.29.2022.JG.1 informujące strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie?. 2022-12-14 09:02:53
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.26.2022.JG.1 informujące o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia . ?Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową na dz. nr 142/14, 226 i 151/12 obręb 0004, cztery Miastko, gmina Miastko?. 2022-12-09 07:37:51
dokument Informacja dla społeczeństwa Samorządowego Kolegium odwoławczego w Słupsku informująca o wydaniu decyzji nr SKO.460.22.2022 z dnia 4 listopada 2022r. 2022-11-30 14:40:07
dokument Zawiadomienie- Obwieszczenie znak: WRG.6220.24.2022.IR.1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej zlokalizowanej w gm. Miastko, obręb ewidencyjny Miłocice 0013, dz. nr 88/4" - dokument stracił ważność 2022-11-29 10:19:11
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.25.2022.JG.5 informujące strony o wystąpieniu o opinię do organów współdziałających w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia . ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 83 MW oraz GPO (Głównego Punktu Odbioru) zlokalizowanych w obrębie Pasieka w gminie Miastko, powiat bytowski, działka nr 440/39?. 2022-11-28 08:40:03
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka informujące strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...) o mocy do 83 MW oraz GPO na dz.nr 440/39 obręb Pasieka 2022-11-16 07:36:01
dokument Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej "Miłocice 1" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 3/3 w obrębie Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski". 2022-11-15 10:27:26
dokument Informacja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2022.JG.11 informująca społeczeństwo o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 126/1, 127/1 położonych w obrębie Świerzno, gm. Miastko?. 2022-10-26 07:43:15
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2022.JG.9 z dnia 20.10.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 126/1, 127/1 położonych w obrębie Świerzno, gm. Miastko?. - dokument stracił ważność 2022-10-26 07:40:50
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2022.JG.10 informujące strony o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 126/1 i 127/1 obręb Świerzno 2022-10-26 07:34:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka WRG.6220.19.IR.5 informujące strony o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej na części działek 1/7, 2/14, 3, 4, 6 w obrębie Wołcza Wielka. 2022-10-12 07:53:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.19.2022.IR.1 o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 1/7 2/14, 3, 4, 6 w obrębie Wołcza Wielka 2022-09-29 08:00:15
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2022.JG.7 informujące strony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i uzyskaniu opinii w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 126/1, 127/1 położonych w obrębie Świerzno, gm. Miastko?. 2022-09-27 09:23:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka administracyjnego znak WRG.6220.22.2021.MR.23 dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej "Miłocice 1" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 3/3 w obrębie Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski" informujące o nie załatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy kpa i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia przedmiotowej sprawy. 2022-09-07 10:33:51
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2022.JG.5 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia? realizowanego na dz. nr 162/5 obręb Przęsin, gmina Miastko 2022-09-06 09:55:46
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2022.JG.5 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia? realizowanego na dz. nr 162/5 obręb Przęsin, gmina Miastko - dokument stracił ważność 2022-09-06 09:53:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.22.2021.MR.20 informujące strony o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień. 2022-08-11 08:00:13
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2022.JG.5 informujące strony o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid 126/1, 127/1 położonych w obrębie Świerzno, gm. Miastko" 2022-08-10 08:06:39
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2022.JG.1 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 126/1, 127/1 położonych w obrębie Świerzno, gm. Miastko?. 2022-08-03 10:12:30
dokument Informacja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.3.2022.JG.11 do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia . ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Dretynek? o mocy do 2 MW na działce nr ewid. 30/1 w obrębie Dretynek, gm. Miastko? 2022-08-02 08:10:34
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.3.2022.JG.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Dretynek? o mocy do 2 MW na działce nr ewid. 30/1 w obrębie Dretynek, gm. Miastko? - dokument stracił ważność 2022-08-02 08:08:44
dokument Informacja Burmistrza Miastka do publicznej wiadomości znak WRG.6220.13.2022.JG.6 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW realizowanych w granicach działek o nr ewid.: 86/4, 94 obręb 0014 Okunino (woj. pomorskie, gmina Miastko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem? 2022-08-02 08:04:35
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2022.JG.5 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW realizowanych w granicach działek o nr ewid.: 86/4, 94 obręb 0014 Okunino (woj. pomorskie, gmina Miastko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem? - dokument stracił ważność 2022-08-02 08:02:04
dokument INFORMACJA Burmistrza Miastka do publicznej wiadomości o wydanej decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2022.JG.7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej PV Węgorzynko o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 54/4 obręb Węgorzynko, gmina Miastko? 2022-07-21 09:03:44
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2022.JG.7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej PV Węgorzynko o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 54/4 obręb Węgorzynko, gmina Miastko? - dokument stracił ważność 2022-07-21 09:01:11
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Polanowa znak GNR.I.6220.3.2022.9 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo - Bobięcino" 2022-07-20 14:35:36
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.22.2021.MR.17 informujące strony o przesłaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej ?Miłocice 1? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 3/3 w obrębie Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski? do organów współdziałających w celu wydania uzgodnienia i opinii 2022-07-12 07:37:27
dokument Informacja Burmistrza Miastka do publicznej wiadomości znak WRG.6220.9.2022.JG.11 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 72, 73, 568/5 obręb 0014 Okunino gmina Miastko, woj. pomorskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem? 2022-07-12 07:33:07
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.9.2022.JG.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 72, 73, 568/5 obręb 0014 Okunino gmina Miastko, woj. pomorskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem? - dokument stracił ważność 2022-07-12 07:31:00
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.9.2022.JG.10 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 72, 73, 568/5 obręb 0014 Okunino gmina Miastko, woj. pomorskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem? 2022-07-12 07:27:12
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.10.2022.JG.11 z dnia 1.07.2022r. informujące strony o wydaniu postanowienia Burmistrza Miastka znak WRG.6220.10.2022.JG.10 zawieszającego postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice, gm. Miastko? do czasu przedłożenia raportu 2022-07-05 09:36:57
dokument Informacja do publicznej wiadomości znak WRG.6220.21.2021.JG.15 z dnia 1.07.2022r. o wydanej decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.21.2021.JG.15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 451 (0015) Pasieka, gmina Miastko? (proj. Pasieka V) 2022-07-05 09:32:40
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.21.2021.JG.13 z dnia 30.06.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 451 (0015) Pasieka, gmina Miastko? (proj. Pasieka V) - dokument stracił ważność 2022-07-05 09:29:22
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.21.2021.JG.14 z dnia 1.07.2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 451 (0015) Pasieka, gmina Miastko? (proj. Pasieka V) 2022-07-05 09:25:28
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Polanowa znak GNR.I.6220.19.2021.10 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Zalesienie gruntu rolnego na dz. nr 10/1, 13/1, 16, i 110 obręb Nowy Żelibórz" 2022-06-09 09:31:15
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Polanowa w sprawie zakonczenia postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo - Bobięcino" 2022-06-09 09:28:47
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji środowiskowej Burmistrza Miastka znak WRG.6220.10.2020.JG.26 dla przedsięwzięcia ?Wydobywanie kopalin ? piasku ze złoża ?Słosinko III? metodą odkrywkową, z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha i o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, na terenie dz. nr 432/2 oraz 53/1 obręb ewidencyjny ? 0021 Słosinko, gmina Miastko, 2022-06-09 08:52:09
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.10.2020.JG.26 z dnia 3.06.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia " ?Wydobywanie kopalin ? piasku ze złoża ?Słosinko III? metodą odkrywkową, z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha i o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, na terenie dz. nr 432/2 oraz 53/1 obręb ewidencyjny ? 0021 Słosinko, gmina Miastko, - dokument stracił ważność 2022-06-09 08:48:42
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.21.2021.JG.11 z dnia 7.06.2022r. informujące strony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr 451 obręb Pasieka gmina Miastko: 2022-06-09 08:43:17
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.9.2022.JG.7 informujące strony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW realizowanych na dz.nr 72,73,568/5 obręb Okunino gmina Miastko (...)" 2022-06-09 08:29:44
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.10.2022.JG.8 informujące strony o uzyskaniu opinii i nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice, gm. Miastko?, 2022-06-02 07:39:33
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Polanowa znak GNR.I.6220.19.2021.9 w sprawie zakończenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Zalesienie gruntu rolnego na działkach ewid. 10/1, 13/1, 16 i 110 obręb Nowy Żelibórz" 2022-05-10 07:25:49
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji środowiskowej znak WRG.6220.31.2021.JG.6 dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 243 w obrębie Miłocice, gmina Miastko?, 2022-04-29 12:19:33
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.31.2021.JG.6 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 243 w obrębie Miłocice, gmina Miastko?, - dokument stracił ważność 2022-04-29 12:18:19
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2019.JG.12 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Kopalnia kruszywa naturalnego - piasku Miłocice na działkach 41/1 i 41/2 obręb Miłocice gm. Miastko" - dokument stracił ważność 2022-04-29 07:57:20
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej znak WRG.6220.8.2019.JG.13 dla przedsięwzięcia "Kopalnia kruszywa naturalnego - piasku Miłocice na dz. nr 41/1, 41/2 obręb Miłocice gm. Miastko" 2022-04-29 07:48:47
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.21.2021.JG.9 informujące strony o uzyskaniu opinii od dwóch organów współdziałających, o przekazaniu wyjaśnień Inwestora do organów współdziałających i o zmianie terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni słonecznej (...) na dz.nr 451 obręb Pasieka 2022-03-28 09:35:28
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.10.2022.JG.5 z dnia 23.03.2022r. informujące strony postępowania o wystąpieniu organu prowadzącego postępowanie o opinię do organów współdziałających 2022-03-25 12:10:46
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.9.2022.JG.5 z dnia 23.03.2022r. informująca strony postępowania o wystąpieniu organu prowadzącego postępowanie o opinię do organów współdziałających 2022-03-25 12:08:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia o opinię do organów współdziałających w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Zalesienie gruntu rolnego na działkach ewidencyjnych 10/1, 13/1, 16, 110 obręb Nowy Żelibórz" 2022-03-24 10:10:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo - Bobięcino" 2022-03-24 09:27:28
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.10.2022.JG.1 informujące strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice, gm. Miastko?. 2022-03-18 08:22:02
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.9.2022.JG.1informujące strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 72, 73, 568/5 obręb 0014 Okunino gmina Miastko, woj. pomorskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem?. 2022-03-18 08:16:31
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.29.2021.JG.9 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 177 w obrębie Głodowo, gmina Miastko? - dokument stracił ważność 2022-03-16 07:53:05
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji środowiskowej znak WRG.6220.29.2021.JG.9 dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 177 w obrębie Głodowo, gmina Miastko? 2022-03-16 07:42:36
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.29.2021.JG.10 informujące strony o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia" Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 177 w obrębie Głodowo, gm. Miastko" 2022-03-16 07:39:08
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2021.JG.18 informujące strony postępowania o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 93 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko" 2022-03-16 07:33:51
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.23.2021.JG.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Jeziornej w Miastku" - dokument stracił ważność 2022-03-11 08:14:57
dokument Informacja do publicznej wiadomości znak WRG.6220.23.2021.JG.15 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Jeziornej w Miastku" 2022-03-11 08:09:21
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.23.2021.JG.14 informujące strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Jeziornej w Miastku" 2022-03-11 08:06:49
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości znak WRG.6220.8.2019.JG.9 o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Kopalnia kruszywa naturalnego - piasku Miłocice na działkach o nr ewid. 41/1 i 41/2 obręb Miłocice, gmina Miastko" 2022-03-11 07:59:19
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości znak WRG.6220.10.2020.JG.23 o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Wydobywanie kopalin - piasku ze złoża "Słosinko III" metodą odkrywkową z obszaru górniczego (...)" 2022-03-11 07:56:02
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.11.2021.JG.11 z dnia 28.02.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy do 2 MW na dz. nr 95 w obrębie ewidencyjnym Okunino?, gmina Miastko - dokument stracił ważność 2022-03-04 07:59:09
dokument Informacja do publicznej wiadomości informująca społeczeństwo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy do 2 MW na dz. nr 95 w obrębie ewidencyjnym Okunino?, gmina Miastko 2022-03-04 07:52:31
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.20.2021.JG.11 z dnia 22.02.2022r. informujące strony o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych w Kawczu do czasu przedłożenia raportu ooś 2022-02-25 13:44:08
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Koczała o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2022-02-16 15:11:22
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WRG.6220.17.2021.JG.14 z dnia 07.02.2022r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 93 w obrębie Świeszyno, gmina Miastko" o łącznej mocy do 2 MW. 2022-02-09 12:07:01
dokument Podanie informacji o wydanej decyzji znak WRG.6220.17.2021.JG.14 z dnia 07.02.2022r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 93 w obrębie Świeszyno, gmina Miastko" o łącznej mocy do 2 MW do publicznej wiadomości. 2022-02-09 12:04:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WRG.6220.17.2021.JG.14 z dnia 07.02.2022r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 93 w obrębie Świeszyno, gmina Miastko" o łącznej mocy do 2 MW. 2022-02-09 11:57:25
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.23.2021.JG.11 informujące strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Jeziornej w Miastku" 2022-02-08 13:28:08
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.29.2021.JG.7 informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 177 w obrębie Głodowo, gmina Miastko?. 2022-02-08 13:25:30
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WRG.6220.6.2021.JG.18 z dnia 02.02.2022r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW lub Farm Fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 6 MW wraz z infrastrukturą techniczna realizowanego etapowo lub w całości na działce nr 117/4, obręb Przęsin, gm. Miastko" 2022-02-04 11:39:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WRG.6220.6.2021.JG.18 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW lub Farm Fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 6 MW wraz z infrastrukturą techniczna realizowanego etapowo lub w całości na działce nr 117/4, obręb Przęsin, gm. Miastko" 2022-02-04 11:37:42
dokument Podanie informacji o wydanej decyzji nr WRG.6220.6.2021.JG.18 z dnia 02.02.3022r. do publicznej wiadomości stwierdzającej brakpotrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW lub Farm Fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej6 MW wraz z infrastrukturą techniczna realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 117/4 obręb Przęsin, gm. Miastko" 2022-02-04 11:33:33
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.26.2021.JG.9 z dnia 31.01.2021r. stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa mostu w ciągu ulicy Królowej Jadwigi w miejscowości Miastko" - dokument stracił ważność 2022-02-02 12:54:59
dokument Informacja o wydanej decyzji do publicznej wiadomości znak WRG.6220.26.2021.JG.11 dla przedsięwzięcia "Rozbudowa mostu w ciągu ulicy Królowej Jadwigi w miejscowości Miastko" 2022-02-02 12:51:18
dokument Informacja o wydanej decyzji do publicznej wiadomości znak WRG.6220.26.2021.JG.11 dla przedsięwzięcia "Rozbudowa mostu w ciągu ulicy Królowej Jadwigi w miejscowości Miastko" 2022-02-02 12:51:12
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.26.2021.JG.10 z dnia 31.01.2022r. informujące strony o wydaniu decyzji znak WRG.6220.26.2021.JG.9 stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia " Rozbudowa mostu w ciągu ulicy Królowej Jadwigi w miejscowości Miastko" 2022-02-02 12:49:03
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WRG.6220.9.2021.JG.10 z dnia 21.01.2022r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 114/1 w obrębie Pasieka, gmina Miastko" - dokument stracił ważność 2022-01-27 13:58:21
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości znak WRG.6220.9.2021.JG.12 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 114/1 obręb Pasieka gm. Miastko" 2022-01-27 13:43:38
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.9.2021.JG.11 informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 114/1 obręb Pasieka, gm. Miastko 2022-01-27 13:33:59
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.20.2021.JG.8 w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku wykonania raportu dla przedsięwzięcia "Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych w Kawczu" 2022-01-27 13:27:06
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.23.2021.JG.9 informujące strony o przekazaniu organom współdziałającym uzupełnień do treści KIP przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej- ul. Jeziornej w Miastku" 2022-01-11 07:20:40
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Polanowa znak GNR.I.6220.19.2021.4 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Zalesienie gruntu rolnego na działkach ewidencyjnych 10/1, 13/1, 16 i 110 obręb Nowy Żelibórz 2022-01-10 11:27:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.22.2021.MR.11 zawiadamiające o wydaniu postanowienia nr WRG.6220.22.2021.MR.10 z dnia 30.12.2021r. o zawieszeniu postępowania wszczętego z wniosku Projekt - Solartechnik Developent Sp. z o.o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej "Miłocice 1" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 3/3 w obrębie Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski " do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2022-01-04 08:31:28
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.26.2021.JG.7 informujące strony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rozbudowa mostu w ciągu ulicy Królowej Jadwigi w miejscowości Miastko" 2022-01-04 07:51:43
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2021.JG.16 informujące strony o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 456/3 obręb Pasieka?, gm. Miastko 2022-01-04 07:48:26
dokument DECYZJA Burmistrza Miastka znak WRG.6220.4.2021.JG.12 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Słosinko II" - dokument stracił ważność 2022-01-04 07:44:21
dokument PODANIE informacji do publicznej wiadomości o wydanej decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.4.2021.JG.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Słosinko II" 2022-01-04 07:40:23
dokument DECYZJA Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2021.JG.5 stwierdzająca brak konieczności przeprowadzania ooś dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 442/2, obręb ewidencyjny Pasieka (0015), gm. Miastko? - dokument stracił ważność 2021-12-31 10:36:44
dokument INFORMACJA do publicznej wiadomości znak WRG.6220.18.2021.JG.6 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania ooś dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 442/2, obręb ewidencyjny Pasieka (0015), gm. Miastko? 2021-12-31 10:33:25
dokument DECYZJA Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.2021.JG.14 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 54MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Piaszczynie, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie?, na terenie działek nr 505 i 506 obręb Piaszczyna - dokument stracił ważność 2021-12-31 09:39:43
dokument INFORMACJA do publicznej wiadomości znak WRG.6220.1.2021.JG.15 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 54MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Piaszczynie, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie?, na terenie działek nr 505 i 506 obręb Piaszczyna 2021-12-31 09:35:31
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.9.2021.JG.8 informujące strony o uzyskaniu opinii i zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 114/1 obręb Pasieka, gm. Miastko 2021-12-21 13:14:42
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2021.JG.12 informujące strony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 93 w obrębie Świeszyno, gmina Miastko o łącznej mocy do 2 MW 2021-12-16 08:03:56
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.6.2021.JG.16 informujące strony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW lub Farm Fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 117/4 obręb Przęsin, gm. Miastko?. 2021-12-16 07:44:44
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2021.JG.13 informujące strony o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia ooś i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 456/3 obręb Pasieka 2021-12-10 08:25:50
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.3.2021.JG.27 z dnia 6.12.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Słosinko" - dokument stracił ważność 2021-12-09 08:09:01
dokument Informacja do publicznej wiadomości znak WRG.6220.3.2021.JG.29 informująca społeczeństwo o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Słosinko" 2021-12-09 08:04:44
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.3.2021.JG.28 informujące strony o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Słosinko" 2021-12-09 08:02:21
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.29.2021.JG.5 informujące strony o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie ooś dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz.nr 177 w Głodowie 2021-12-08 07:32:24
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.29.2021.JG.1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 177 w obrębie Głodowo, gmina Miastko" 2021-12-03 07:48:49
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.12.2021.JG.10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa do 13 farm fotowoltaicznych o mocy do 13 MW realizowanych w granicach działek o nr ew. 6/14 i 6/18 obręb 0014 Okunino (woj. pomorskie gm. Miastko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem? - dokument stracił ważność 2021-12-03 07:45:27
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości dla społeczeństwa o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa do 13 farm fotowoltaicznych o mocy do 13 MW realizowanych w granicach działek o nr ew. 6/14 i 6/18 obręb 0014 Okunino (woj. pomorskie gm. Miastko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem? 2021-12-03 07:40:54
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.19.2021.JG.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 440/28, obręb ewidencyjny Pasieka (0015), gm. Miastko? - dokument stracił ważność 2021-11-24 07:34:58
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej znak WRG.6220.19.2021.JG.10 dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 440/28, obręb ewidencyjny Pasieka (0015), gm. Miastko? 2021-11-24 07:31:27
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.19.2021.JG.10 informujące strony postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 440/28, obręb ewidencyjny Pasieka (0015), gm. Miastko? 2021-11-24 07:29:34
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2021.JG.7 stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą? na dz.nr 11/1 obręb Dretyń, gm. Miastko - dokument stracił ważność 2021-11-16 07:45:13
dokument Podanie Informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji znak WRG.6220.13.2021.JG.7 stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na dz. nr 11/1 obręb Dretyń 2021-11-16 07:39:45
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.20.2021.JG.6 informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinię w sprawie ooś dla przedsięwzięcia Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych w Kawczu do organów współdziałających 2021-11-15 15:32:16
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.26.2021.JG.4 informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinię w sprawie ooś dla przedsięwzięcia Rozbudowa mostu w ciągu ulicy Królowej Jadwigi w miejscowości Miastko do organów współdziałających 2021-11-15 14:39:56
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2021.JG.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia .?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Dretynek? o mocy do 16 MW na działkach nr ewid. 1/11, 1/9 i 30/1 w obrębie Dretynek, gm. Miastko? 2021-11-09 08:41:01
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2021.JG.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia .?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Dretynek? o mocy do 16 MW na działkach nr ewid. 1/11, 1/9 i 30/1 w obrębie Dretynek, gm. Miastko? 2021-11-09 08:38:39
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2021.JG.14 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia .?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Dretynek? o mocy do 16 MW na działkach nr ewid. 1/11, 1/9 i 30/1 w obrębie Dretynek, gm. Miastko? 2021-11-09 08:34:47
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa znak WRG.6220.1.2021.JG.11 o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 54MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piaszczynie" 2021-11-04 07:52:49
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa znak WRG.6220.4.2021.JG.9 inwestycji "Farma fotowoltaiczna Słosinko II" 2021-11-04 07:30:59
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2021.JG.10 informujące strony postępowania o przekazaniu wyjaśnień Inwestora do KIP organom współdziałającym 2021-11-04 07:28:30
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.3.2021.JG.25 informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji "Farma fotowoltaiczna Słosinko" 2021-11-04 07:26:23
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.23.2021.JG.5 informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Jeziornej w Miastku" o wystąpieniu o opinię w sprawie ooś do organów współdziałających 2021-10-26 14:55:17
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza znak WRG.6220.22.2021.MR.5 informujące strony o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię ooś dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej "Miłocice 1" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 3/3 w obrębie Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski" 2021-10-22 08:32:24
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.19.2021.JG.7 o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz.nr 440/28 obręb Pasieka gm. Miastko" 2021-10-15 07:43:11
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.23.2021.JG.1 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Jeziornej w Miastku" 2021-10-15 07:39:44
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.21.2021.JG.5 informujące strony o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie ooś dla przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 451 (0015) Pasieka, gmina Miastko (proj. Pasieka V) 2021-10-14 08:10:23
dokument Decyzja znak WRG.6220.8.2021.JG.12 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 3MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 99, 100, 101/2 obręb ewidencyjny Role-Żabno (0020), gm. Miastko 2021-10-14 08:01:23
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości znak WRG.6220.8.2021.JG.14 informującej społeczeństwo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 3MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 99, 100, 101/2 obręb ewidencyjny Role-Żabno (0020), gm. Miastko 2021-10-14 07:47:34
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2021.JG.13 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr 99, 100, 101/2 obręb Role-Żabno, gm. Miastko 2021-10-14 07:39:48
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu postanowienia znak WRG.6220.1.2021.MR.10 o zawieszeniu postępowania wszczętego z wniosku Europejskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 300 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na działce ewidencji nr 412, obręb Miłocice, gm. Miastko" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2021-10-07 09:07:01
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.14.2021.JG.11 o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 90 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 9/2, 9/3, 24/5, 210 Kamnica" 2021-10-07 07:41:39
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.6.2021.JG.14 o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię i zmianie terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW (...) na dz.nr 117/4 obręb Przęsin" 2021-10-07 07:38:17
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2021.JG.11 o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Dretynek" o mocy do 16 MW na dz.nr 1/11, 1/9, 30/1 obręb Dretynek" 2021-10-07 07:34:29
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.20.2021.JG.1 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych w Kawczu" 2021-10-07 07:30:41
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.21.2021.JG.1 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ew. 451 (0015) Pasieka gm. Miastko" 2021-10-07 07:27:04
dokument Decyzja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2021.JG.32 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wydobywanie kopalin- piasku ze złoża ?Świerzenko?, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie - dokument stracił ważność 2021-09-29 12:00:19
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości znak WRG.6220.18.2020.JG.34 informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia -Wydobywanie kopalin- piasku ze złoża ?Świerzenko?, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie 2021-09-29 11:56:12
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2020.JG.33 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Wydobywanie kopalin-piasku ze złoża "Świerzenko", gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2021-09-29 11:51:32
dokument Obwieszczenie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 412 obręb Miłocice" 2021-09-17 10:25:01
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2021.JG.6 informujące strony postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 93 obręb Świeszyno o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię 2021-09-17 07:43:37
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.19.2021.JG.5 informujące strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW zlokalizowanej na dz.nr 440/28 obręb Pasieka" o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie ooś 2021-09-14 08:25:01
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.19.2021.JG.1 informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanej na dz.nr 440/28 obręb Pasieka" 2021-09-10 07:31:39
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2021.JG.10 informujące strony postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...)" o uzyskaniu opinii od organów współdziałających 2021-09-08 07:29:30
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2021.JG.9 informujące strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Dretynek" o mocy do 16 MW (...)" o przekazaniu wyjaśnień inwestora do organów współdziałających 2021-09-08 07:26:04
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2021.JG.2 z dnia 1.09.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 93 obręb Świeszyno, gmina Miastko" 2021-09-06 08:03:23
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2020.JG.30 z dnia 26.08.2021r. informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wydobywanie kopalin - piasku ze złoża "Świerzenko" gmina Miastko (...) 2021-08-31 07:33:25
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2021.JG.10 z dnia 19.08.2021r. informujące strony o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach o nr ewid 99, 100, 101/2 obręb Role-Żabno 2021-08-24 07:28:07
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa znak WRG.6220.3.2021.JG.23 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Słosinko" 2021-08-20 08:24:06
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.3.2021.JG.22 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Farma fotowoltaiczna Słosinko" 2021-08-20 08:16:28
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2021.JG.5 z dnia 28.07.2021r. informujące strony postępowania o wystąpieniu do organów współdziałających z wnioskiem o opinię w sprawie ooś i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej ?Dretynek? o mocy do 16MW na działkach nr ewid. 1/11, 1/9 i 30/1 w obrębie Dretynek, gm. Miastko 2021-07-30 13:48:23
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - Wydobywanie kopalin- piasku ze złoża ?Świerzenko?, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie 2021-07-29 09:19:13
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2020.JG.28 z dnia 27.07.2021r. informujące strony postępowania o uzyskaniu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Wydobywanie kopalin- piasku ze złoża ?Świerzenko?, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2021-07-29 09:16:31
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.14.2021.JG.8 z dnia 26.07.2021r. informujące strony postępowania o uzyskaniu opinii od organów współdziałających i wydaniu postanowienia Burmistrza Miastka o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu 2021-07-28 10:32:52
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2021.JG.1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Dretynek" o mocy do 16MW na działkach o nr ew. 1/11, 1/9 i 30/1 obręb Dretynek gm. Miastko" 2021-07-27 07:35:34
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2021.JG.8 informujące strony postępowania o uzyskaniu przez tut. organ opinii organów współdziałających o braku potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 3MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 99, 100, 101/2 obręb ewidencyjny Role-Żabno (0020), gm. Miastko, 2021-07-23 14:01:51
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.2021.MR.5 informujące strony postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji środowiskowej o wystąpieniu tut. organu o opinię do organów współdziałających 2021-07-21 07:29:16
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.2021.MR.1 z dnia 9.07.2021r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 412 obręb Miłocice 2021-07-13 10:10:13
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.2.2020.MR.29 z dnia 12.07.2021r. informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej na budowę Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ew.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18,28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko 2021-07-13 10:03:48
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2021.JG.5 informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr 456/3 obręb Pasieka" do organów współdziałających 2021-07-12 08:31:19
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2021.JG.6 informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 3MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanej na dz. nr 99, 100, 101/2 obręb Role - Żabno" do organów współdziałających 2021-07-12 08:27:56
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2021.JG.1 z dnia 2.07.2021r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr 456/3 obręb Pasieka" 2021-07-09 11:34:50
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.14.2021.JG.1 z dnia 24.06.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ew. 9/2, 9/3, 24/5, 210 obręb Kamnica" 2021-06-28 10:39:36
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2020.JG.25 informujące strony o przekazaniu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopalin - piasku ze złoża "Świerzenko", gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie" do RDOŚ w Gdańsku i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy 2021-06-24 07:41:44
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2021.JG.2 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 3MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 99, 100, 101/2 obręb ewidencyjny Role-Żabno (0020), gm. Miastko?, 2021-06-21 11:13:45
dokument ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.9.2021.JG.1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 114/1 w obrębie Pasieka, gmina Miastko" o łącznej mocy do 3MW 2021-06-16 11:47:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.6.2021.JG.3 z dnia 25.05.2021r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW lub Farm Fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 117/4 obręb Przęsin, gm. Miastko?. 2021-05-28 14:55:27
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie decyzji środowiskowej na Budowę Małej Elektrowni Wodnej w Miastku na rzece Studnica na dz.nr 32 obręb 83/2 Miastko 2021-05-07 15:17:48
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa znak WRG.6220.18.2020.JG.21 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wydobywanie kopalin-piasku ze złoża "Świerzenko" gmina Miastko, powiat bytowski, woj. pomorskie" realizowanego na dz.nr 7/4 i 7/8 w Świerzenku. 2021-05-06 12:06:34
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa znak WRG.6220.10.2020.JG.12 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wydobywanie kopalin-piasku ze złoża "Słosinko III" metodą odkrywkową, z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2ha i o wydobyciu większym niż 20 000m3 na rok na terenie dz.nr 432/2 oraz 53/1 obręb ew. Słosinko, gmina Miastko 2021-05-06 12:02:31
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa znak WRG.6220.3.2021.JG.16 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Słosinko" 2021-05-06 11:57:19
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji Fotowoltaicznej na działkach o nr ew. 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko - znak pisma WRG.6220.2.2020.MR.25 2021-05-06 11:52:35
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2020.JG.10 - Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną (......) dz. nr 460/19 obręb Pasieka o mocy do 2MW 2021-04-29 15:24:42
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2020.JG.10 o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia ?Budowa Farm Fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 115/4 w miejscowości Miłocice? 2021-04-28 13:22:44
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.2.2020.MR.23 w sprawie przekazania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Zarządowi Zlewni Wód Polskich w Pile uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid. 88/2, 90,, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko" 2021-04-26 12:17:49
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.2.2021.JG.10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej (...)" 2021-04-16 10:06:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2020.JG.19 z dnia 12.04.2021r. informujące o przekazaniu uzupełnienia raportu do organów uzgadniających dla przedsięwzięcia . ?Wydobywanie kopalin - piasku ze złoża ?Świerzenko?, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie?, 2021-04-15 11:45:56
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.3.2021.JG.11 informujące o wydaniu przez regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Słosinko" realizowanego na działkach nr: 1/1, 4/4, 34/7, 61/1, 402, 403, 405, 414/5, obręb Słosinko. 2021-04-07 09:56:44
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2021.JG.7 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MW, na działce nr 460/19, obręb Pasieka, gmina Miastko. 2021-04-06 10:32:04
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2020.JG.7 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Farm Fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr 115/4 obręb Miłocice gmina Miastko " 2021-03-31 14:52:12
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2020.JG.15 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na wydobywanie kopalin - piasku ze złoża Świerzenko 2021-03-30 10:16:50
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrza Miastka nr WRG.6220.3.2020.MR.5 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu farm fotowoltaicznych PV Dretynek I i Dretynek II o łącznej mocy do 2 MW" 2021-03-15 14:59:45
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220. 2.2021.JG.7 informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej podwyższonego ciśnienia o wydajności 2500nm3/h realizowanego na działce nr 6/21 obręb Wołcza Wielka i możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji 2021-03-15 09:41:06
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.3.2021.JG.8 informujące strony postępowania o uzyskaniu przez organ opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Słosinko" 2021-03-15 09:36:42
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 5 MW, na działce nr 6/17, obręb Wołcza Wielka, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2021-03-10 12:30:01
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.14.2020.JG.6 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia kablowa SN, linia światłowodowa, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, droga dojazdowa oraz niezbędna infrastruktura dodatkowa), o mocy do 3MW, na działce nr 454/2 obręb Pasieka, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie?. 2021-03-10 12:14:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.2.2020.MR.17 w sprawie wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Instalacji Fotowoltaicznych o nr ewid: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1, 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko" 2021-02-26 12:37:03
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2020.JG.12 informujące strony o przekazaniu uzupełnienia do raportu organom współdziałającym - " Wydobywanie kopalin - piasku ze złoża w Świerzenku " 2021-02-25 10:34:28
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej znak WRG.6220.16.2019.JG.39 z dnia 19.02.2021r. dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 62MW, linii kablowych SN (...) 2021-02-23 13:49:58
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.2.2021.JG.6 informujące strony o uzyskaniu przez tut. organ opinii Zarządu Zlewni Wod Polskich w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia "Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej podwyższonego ciśnienia (...) 2021-02-18 12:03:18
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.3.2021.JG.6 informujące o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Słosinko" 2021-02-16 08:29:33
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.6.2017.JG.53 w sprawie wydania decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa 2 kurników na terenie istniejącej fermy drobiu w Pasiece" realizowanej na dz.nr 407/8 obręb Pasieka 2021-02-12 15:05:29
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.3.2021.JG.2 z dnia 8.02.2021r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Słosinko" realizowanego na dz. nr 1/1, 4/4, 34/7, 61/1, 402, 403, 405, 414/5 2021-02-09 15:06:03
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE znak WRG.6220.16.2019.JG.37 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 62MW, linii kablowych SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, główny punkt odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr 377/1 i 377/2 w Świerznie" 2021-01-28 14:14:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na działkach nr 88/2, 90, 91..... w Miłocicach i Wołczy Wielkiej" 2021-01-26 13:06:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.2.2021.JG.2 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej podwyższonego ciśnienia o wydajności 2500nm3/h realizowanego na działce: nr 6/21 obręb: Wołcza Wielka" 2021-01-26 11:42:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2020.JG.2 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i informujące o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie ooś dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 460/19, obręb Pasieka 2021-01-19 09:00:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.17.2020.JG.3 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i informujące o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie ooś dla przedsięwzięcia "Budowa farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 115/4 obręb Miłocice 2021-01-13 11:23:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.2.2020.MR.10 w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku ooś i uzyskaniu opinii organów współdziałających 2021-01-08 14:03:04
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak WRG.6220.8.2020.JG.15 o sprostowaniu na żądanie strony omyłek pisarskich w decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.12 2020-12-29 09:27:47
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania znak WRG.6220.18.2020.JG.2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn."Wydobywanie kopalin - piasku ze złoża "Świerzenko" gmina Miastko 2020-12-23 15:10:01
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.5.2018.JG.62 w sprawie podania informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia "Budowa fermy chowu brojlerów" w Głodowie 2020-12-14 16:04:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2019.JG.35 dotyczące postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 62MW, linii kablowych SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, główny punkt odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr 377/1 i 377/2 w Świerznie 2020-12-07 11:40:33
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.11.2020.JG.4 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ?Rozbudowa sieci wod-kan gminy Bytów. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, Bytów ul. Mickiewicza ? Przyborzyce ? Dąbki ? Dąbie ul. Pomorska?, usytuowanego na dz. o nr ew. 21,23,39/1 i 605 obręb Dąbie, gmina Bytów. 2020-12-01 15:08:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.2.2020.MR.7 informujące o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia "Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1, 40/2 obręb Miłocice i 2/6 obręb Wołcza Wielka 2020-11-17 12:23:04
dokument Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak WRG.6220.2.2020.MR.3 w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającej na budowie Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.:88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2,29, 30/1 i 40/2 obręb Miłocice oraz dz.nr 2/6 obręb Wołcza Wielka, gmina Miastko 2020-11-13 10:03:25
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.12 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Zbieranie odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na terenie działek ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń" 2020-10-16 15:18:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2019.JG.30 o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie i Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Koszalinie z wnioskiem o opinię i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 62MW (...) w Świerznie" 2020-09-16 08:14:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.10 o wydaniu opinii przez organy opiniujące i uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia oraz możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami przed wydaniem decyzji środowiskowej 2020-09-16 08:07:09
dokument Informacja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2019.JG.26 o podaniu informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie decyzji środowiskowej na ? Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 62MW, linii kablowych SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, główny punkt odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? na działkach nr 377/1 i 377/2 obręb Świerzno 2020-09-07 08:24:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2019.JG.24 informujące strony o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ? Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 62MW, linii kablowych SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, główny punkt odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? na działkach nr 377/1 i 377/2 obręb Świerzno gmina Miastko 2020-09-01 13:30:06
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.6 informujące Strony postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2020-07-14 08:19:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.2 z dnia 8.07.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Dretyniu na dz. nr 1/20 i 1/21 2020-07-09 07:48:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2019.JG.18 z dnia 7.07.2020r. o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 62MW, linii kablowych SN ... " 2020-07-03 10:24:35
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2020.JG.15 z dnia 22.06.2020r. informujące o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 2020-06-24 15:08:31
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.3.2020.JG.6 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Montaż zbiorników na płynny propan i olej opałowy na działce nr 414/3 w miejscowości Węglewo 2020-06-19 14:36:00
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tuchomie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości, zlokalizowanego na terenie dz.nr 132, 115/8, 204/1, 203, 133/1, 142/2, 138/4, 210/3,213/2 obręb Kramarzyny, gmina Tychomie, woj. pomorskie 2020-06-03 12:42:23
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.5.2018.JG.51 w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej na budowę farmy chowu brojlerów w Głodowie na działce o nr. ewid. 177 obręb Głodowo gm. Miastko 2020-06-02 09:31:12
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.14.2018.JG.17 w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kurników drobiarskich na terenie istniejącej fermy na działkach nr 380/10 i 380/11 obręb Pasieka, gm. Miastko 2020-06-02 09:25:27
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.6.2017.JG.33 w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu 2020-05-28 10:56:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2019.JG.12 - "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 62MW, linii kablowych SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, główny punkt odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr 377/1 i 377/2 w Świerznie 2020-05-26 10:59:22
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa WRG.6220.14.2018.JG.14 2020-05-08 13:40:22
dokument Informacja - budowa farmy brojlerów - dz. nr 407/8, obręb Pasieka 2020-04-15 08:31:20
dokument Informacja dot. budowy kurników - dz. nr 177, obręb Głodowo 2020-04-10 12:55:54
dokument Informacja - budowa farmy brojlerów - dz. nr 407/8, obręb Pasieka 2020-04-10 12:54:36
dokument Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa znak WRG.6220.6.2017.JG.28 2020-04-03 12:58:57
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa WRG.6220.5.2018.JG.45 2020-04-01 12:56:11
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2019.JG.13 informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną i myjnią samochodową" 2020-02-21 13:02:34
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2019.JG.10 informujące o wydaniu opinii przez organy współuczestniczące w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. 2020-01-21 09:31:21
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2019.JG.1 z dnia 19.12.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 62MW, linii kablowej SN, modułów PV falowników PV, szlaków komunikacyjnych, głównego punktu odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" 2019-12-20 13:28:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2019.MR.33 w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej 2019-11-29 15:18:19
dokument informacja do publicznej wiadomości w sprawie wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na nieruchomości położonej w miejscowości Dretyń, dz.nr 78/3 obręb 0004 2019-11-06 13:46:33
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa ziemnych, otwartych zbiorników na terenie Zakładu Gamawind w miejscowości Piaszczyna, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie" na działce ewidencyjnej numer 21/54 obręb Piaszczyna, 2019-10-22 09:43:30
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2019.JG.4 informujące o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie opinii ooś dla przedsięwzięcia ?Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną i myjnią samochodową? 2019-10-16 09:12:12
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2019.JG.1 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną i myjnią samochodową? 2019-10-14 09:58:20
dokument Zawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia (Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór) teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko?. 2019-10-07 08:28:11
dokument informacja do publicznej wiadomości o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi dojazdowej nr 193043G do gruntów rolnych w miejscowości Świerzno" 2019-09-25 08:37:22
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak WRG.6220.7.2019.MR.24 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na "Budowę sieci gazowej podwyższonego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy (...)) 2019-09-04 14:32:22
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2019.MR.21 informujące o uzyskanych w toku postępowania administracyjnego opiniach organów współuczestniczących w postępowaniu. 2019-08-26 15:08:04
dokument zawiadomienie społeczeństwa o zakończeniu postępowania prowadzonego przez RDOŚ w Gdańsku i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa zamkniętej kompostowni dla przetwarzania komunalnych osadów ściekowych w miejscowości Gatka, obiekt Malęcino dz.nr 1/4 Gatka 2019-08-22 08:49:23
dokument informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa 2 kurników na terenie istniejącej fermy drobiu w Pasiece na dz.nr 407/8 Gmina Miastko 2019-07-11 09:48:59
dokument informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa ziemnych, otwartych zbiorników na terenie Zakładu Gamawind zlokalizowanego w miejscowości Piaszczyna, gmina Miastko,budowa 2019-07-04 09:29:08
dokument Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - Budowa farmy chowu brojlerów w Głodowie 2019-06-25 12:52:55
dokument zawiadomienie -obwieszczenie Burmistrza Miastka o zmianie terminu opinii PGW WP RZGW Bydgoszcz w sprawie postępwoania o wydanie decyzji środowiskowej na budowę sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (...) 2019-06-05 11:14:49
dokument informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce o numerze ewidencyjnym 177/8 obręb Pasieka, gmina Miastko" 2019-05-29 10:10:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2019.MR.8 informujące o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie opinii odnośnie przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia "Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (...)" 2019-05-23 08:39:46
dokument Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewidencyjnym 177/8 obręb Pasieka, gmina Miastko 2019-04-19 08:27:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2019.MR.2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5Mpa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm (...) 2019-04-12 10:20:22
dokument Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa budynku gospodarczego na działce nr 181/1 obręb Świerzenko gmina Miastko 2019-02-15 08:15:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2018.JG.26 z dnia 17.10.2018r. o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd 2018-10-19 09:34:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.21 o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia ooś i zebraniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd 2018-09-17 10:08:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.18 informujące o wydaniu opinii o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przez organy opiniujące 2018-09-06 13:22:20
dokument Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce o numerze ewidencyjnym 177/8 obręb Pasieka gm. Miastko 2018-08-03 14:06:01
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku znak SKO.460.4.2017 z dnia 28 maja 2018r. o umorzeniu postępowania administracyjnego organu I instancji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowa wytwórni mas bitumicznych (...) w miejscowości Łodzierz gmina Miastko 2018-06-12 13:07:27
dokument Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku obory na 100 DJP na działce o numerze ewid. 854 obręb Pasieka w miejscowości Chlebowo gm. Miastko 2018-05-25 08:15:36
dokument Ponowna informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa budynku obory na 100DJP na dz.nr 854 w Chlebowie obręb ewid. Pasieka gm. Miastko 2018-04-09 14:47:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.10 o wystąpieniu do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Koszalin o opinię w sprawie przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia "przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd 2018-02-28 12:59:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.5 informujące strony postępowania o wystąpieniu tut. organu o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd" do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie 2017-12-01 11:28:11
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia " Przebudowa drogi powiatowejnr 1721G Role - Rozjazd" 2017-11-30 10:00:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.24 o wydaniu postanowienia 2017-07-25 15:12:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.21 "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420" 2017-07-06 09:56:32
dokument Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa budynku obory na 100DJP na dz.nr 854 w Chlebowie obręb ewid. Pasieka gm. Miastko 2017-07-06 09:36:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.18 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 - 5+420" 2017-05-10 13:23:57
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydanej decyzji znak WRG.6220.4.2014/2016.JG.45 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa kurnika na dz.nr 337/4 obręb Pasieka 2017-04-12 15:20:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.15 o zakonczeniu zbierania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realziację przedsięwzięcia Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420 miejscowość Przęsin 2017-04-04 09:25:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.13 informujące o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania ooś dla przedsięwzięcia "Modernizacja rzeki Kątnik w km3+570-5+420" 2017-03-28 15:09:25
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kurnika na dz.nr 337/4 obręb Pasieka, gmina Miastko 2017-03-07 11:32:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.4 informujące o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś dla " Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+503" 2016-11-04 14:25:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.1 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 - 5+420" 2016-11-03 08:00:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.11.2016.JG.14 w sprawie wydania decyzji o środowiskowowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia " Przebudowa drogi powiatowej nr 1740G na odcinku DK nr 20 - Świeszyno - granica powiatu bytowskiego oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1733G na odcinku DK nr 20 - DP nr 1740G 2016-10-04 09:51:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.11.2016.JG.9 informujące o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia " Przebudowa drogi powiatowej nr 1740G na odcinku DK nr 20 - Świeszyno - granica powiatu bytowskiego oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1733G na odcinku DK nr 20 - DP nr 1740G (Świeszyno) 2016-08-30 09:31:27
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.393.2016.AJM.4 o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G (...) 2016-08-25 12:59:06
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku znak SKO.460.6.2016 w sprawie uchylenia decyzji Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.28.2014/2015.JG 2016-08-11 13:49:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2016.JG.8 w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku 2016-08-10 09:04:07
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.50.2015.KP.23 z dnia 29.07.2016r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek - Słupsk - Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka" 2016-08-05 09:26:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.2016.JG.17 w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 - 5+420 2016-07-20 13:35:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.11.2016.JG.4 o wystapieniu do organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2016-07-04 14:06:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.11.2016.JG.1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1740G na odcinku DK nr 20 -Świeszyno - granica powiatu bytowskiego oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1733G na odcinku DK nr 20 - DP nr 1740G (Świeszyno) 2016-06-29 12:56:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.2016.JG.14 o zakończeniu zbierania materiału dowodowego 2016-06-29 12:52:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.2016.JG.12 w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Modernizacja rzeki Kątnik(...)" 2016-06-13 13:53:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2016.JG o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej (...) 2016-05-19 11:50:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2016.JG.4 w sprawie wystąpienia do organów opiniujących o opinię w sprawie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku, pow. bytowski, gm. Miastko 2016-05-19 11:41:18
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku ws. sprostowania oczywistej omyłki w postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 2016-05-13 11:39:04
dokument postanowienie RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.79.2016.IB.3 z dnia 04.05.2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 2016-05-10 07:59:14
dokument Informacja RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4202.I.2015.ER.31 o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji środowiskowej " Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo (...) 2016-05-06 14:05:28
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.50.2015.KP.15 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko "Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek - Słupsk-Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka 2016-04-29 13:35:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.8.2016.JG zawiadamiające o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420" 2016-04-13 11:04:37
dokument OBWIESZCZENIE RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4202.1.2015.ER.26 o zakończeniu zbierania dowodów 2016-03-08 14:47:27
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.29.2014/2015.JG o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2016-02-10 15:10:18
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.4.2016.JG z dnia 05.02.2016r. zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię w sprawie przeprowadzenia postępowania ooś -Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 - 5+420 2016-02-08 08:44:27
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.1.2016.JG o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Modernizacja rzeki Kątnik (...) 2016-02-04 09:12:01
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.25.2014.JG o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa 2015-10-27 08:47:46
dokument OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków (...) znak DROŚ-G.7440.1.4.2015 2015-10-07 13:40:12
dokument Obwieszczenie SKO o uchyleniu decyzji środowiskowej znak WGN.6220.4.19.JG 2015-09-10 09:23:22
dokument OBWIESZCZENIE RDOŚ w Gdańsku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo wraz z rozbiórką istniejącej linii 220kV Gdańsk 1-Żydowo" 2015-08-13 14:10:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.20.2014.JG w sprawie wydania decyzji o odmowie wydania decyzji środowiskowej 2015-03-31 14:09:49
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.17.2014.JG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa Kurnika na dz.nr 337/4 obręb Pasieka 2015-02-11 10:25:48
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.4.5.2014.JG o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko inwestycji "Budowa kurnika na dz.nr 337/4 obręb Pasieka gmina Miastko" 2014-06-16 10:49:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.34.2013.JG o wydaniu postanowienia o sprostowaniu pomyłki pisarskiej 2014-04-17 15:08:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.11.12.2013.JG informujące o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji Węglewo - Miłocice 2014-04-15 11:13:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.1.9.2014.JG o wydaniu decyzji umarzajacej postepowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2014-04-10 10:32:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.31.2013.JG informujace o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni Wałdowo (...) 2014-04-04 10:40:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.11.9.2013.JG o zakończeniu postępowania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Węglewo-Miłocice gmina Miastko 2014-03-31 09:32:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.10.21.2013.JG informujace o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej na części działki 21/52 w Piaszczynie, Gmina Miastko 2014-03-26 08:13:22
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.11.7.2014.JG w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzania ooś - budowa kanalizacji Węglewo - Miłocice 2014-03-21 08:45:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.28.2013.JG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach " Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Wałdowo (...)" 2014-03-13 14:06:37
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.10.19.2013.JG o zakończeniu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej na części działki 21/52 obręb w Piaszczyna gmina Miastko 2014-02-28 07:57:41
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.1.2.2014.JG w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - wymiana funkcjonującej sieci ciepłowniczej (...) 2014-02-12 13:20:19
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.11.1.2013.JG o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Węglewo - Miłocice 2013-12-20 10:58:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.23.2013.JG o wystąpieniu do organów uzgadniających o uzgodnienie i opinię w sprawie Budowy kanalizacji sanitarnej w zlewni Wałdowo (...) 2013-10-28 11:54:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.19.2013.JG z dnia 21.10.2013r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w związku z dostarczeniem raportu - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni Wałdowo (...) 2013-10-21 13:21:33
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.16.2012.JG z dnia 07.10.2013r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę stacji paliw w Miastku 2013-10-08 08:04:24
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka nr WGN.6220.16.2012.JG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa stacji paliw (...) w Miastku 2013-09-24 08:10:05
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka nr WGN.6220.3.16.2013.JG w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedstawienia raportu - budowa kanalizacji w zlewni Wałdowo 2013-08-14 08:27:06
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.13.2013.JG z dnia 8.08.2013r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określenia zakresu raportu i przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa kanalizacji w zlewni Wałdowo 2013-08-09 10:32:34
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.16.2013.JG z dnia 29.07.2013r. o wydaniu decyzji środowiskowej - Most na rzece Studnica w Miastku 2013-07-30 10:55:05
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.13.2013.JG z dnia 15.07.2013r. informujące o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Most w ciągu drogi krajowej nr 20na rzece Studnica w m. Miastko w km 182+107,48 2013-07-15 10:47:35
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.11.2013.JG w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Most w ciągu drogi (...) 2013-07-09 11:21:24
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.10.15.2013.JG informujące o wystąpieniu tut. organu do RDOŚ w Gdańsku o uzgodnienie i PPIS w Bytowie o opinię - budowa farmy fotowoltaicznej w Piaszczynie 2013-07-04 14:27:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.10.11.2013.JG zawiadamiające o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko - budowa farmy fotowoltaicznej w Piaszczynie 2013-06-26 14:27:24
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka nr WGN.6220.10.8.2013.JG informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - budowa farmy fotowoltaicznej w Piaszczynie 2013-06-17 13:50:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.10.5.2013.JG w sprawie wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowosci Piaszczyna i przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-06-14 13:57:14
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.16.2012.JG informujące o wystąpieniu do RDOŚ w Gdańsku o uzgodnienie i PPIS w Bytowie o opinię w sprawie inwestycji "budowa stacji paliw..." 2013-06-12 15:10:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA znak WGN.6220.16.2012.JG zawiadamiające o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko - Budowa stacji paliw w Miastku 2013-05-14 10:32:51
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Miastka znak WGN.6220.4.4.2013.JG z dnia 29.03.2013r. zawiadamiające o wystąpieniu do RDOŚ w Gdańsku i PPIS w Bytowie o opinię - rozbudowa mostu na rzece Studnica w Miastku 2013-04-03 11:24:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA znak WGN.6220.4.1.2013.JG w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej Most na rzece Studnicy w Miastku 2013-03-19 09:47:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WGN.6220.3.4.2013.JG informujące o wystąpieniu do RDOŚ w Gdańsku i PPIS w Bytowie o opinię w sprawie OOŚ - budowa kanalizacji Wałdowo 2013-03-15 14:35:20
dokument OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku znak SKO.41/V-8635/102/12 2013-03-12 09:58:20
dokument obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.1.2013.JG w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Wałdowo 2013-03-11 12:59:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 29.11.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa wytwórni mas bitumicznych 2012-11-30 09:03:38
dokument zawiadomienie o zakończeniu postępowania WGN.6220.12.2012.JG o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Budowa wytwórni mas bitumicznych 2012-11-16 10:46:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.6.2012.JG z dnia 17.10.2012r. w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę instalacji zagospodarowania surowców rolniczych w Świeszynku gmina Miastko 2012-10-17 13:15:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.6.2012.JG w sprawie podjęcia z Urzędu postępowania - budowa instalacji zagospodarowania surowców rolniczych ... 2012-10-05 13:03:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 17.09.2012r. o podjęciu z Urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa wytwórni mas bitumicznych 2012-09-17 14:19:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.17.2012.JG z dnia 17.09.2012r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - uruchomienie kopalni kruszywa 2012-09-17 14:12:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.16.2012.JG z dnia 17.09.2012r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji paliw 2012-09-17 14:06:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.17.2012.JG z dnia 12.09.2012r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego w Głodowie 2012-09-17 14:00:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.16.2012.JG w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla stacji paliw 2012-09-12 13:37:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.26.2011.JG z dnia 06.09.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-09-06 09:55:53
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania WGN.6220.26.2011.JG - budowa biogazowni typu rolniczego na działkach nr 16/1, 14/16, 32/1 obreb Dretyń 2012-08-21 11:52:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.12.2012.JG w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach - budowa wytwórni mas bitumicznych ... 2012-07-26 14:18:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.12.2012.JG w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa wytwórni mas bitumicznych ... 2012-07-20 14:20:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nr WGN.6220.6.2012.JG z dnia 10.07.2012r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa instalacji zagospodarowania surowców rolniczych i płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych o mocy ok 500kW w Świeszynku 2012-07-12 08:24:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.6.2012.JG z dnia 3.07.2012r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa instalacji zagospodarowania surowców rolniczych i płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych o mocy ok. 500kW w Świeszynku 2012-07-12 08:14:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.26.2011.JG z dnia 24.04.2012r. w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-04-24 14:17:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka WGN.6220.26.2011.JG w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania 2012-03-21 13:35:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.26.2011.JG z dnia 06.03.2012r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki 2012-03-06 13:44:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA Nr WGN.6220.26.2011.JG z dnia 02.03.2012r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2012-03-02 14:16:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej WGN.6220.05.2011.JG 2012-01-26 10:47:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA O PODJĘCIU Z URZĘDU POSTĘPOWANIA WGN.6220.05.2011.JG 2012-01-19 10:59:32