Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2020.JG.15 z dnia 22.06.2020r. informujące o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

                                                                                                          Miastko, dnia 22.06.2020r.

 

WRG.6220.16.2019.JG.15

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020r., poz. 256) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 62MW, linii kablowych SN,  modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, główny punkt odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr 377/1 i 377/2 w Świerznie

 

zawiadamia Strony

 

  • wydaniu przez Burmistrza Miastka postanowienia znak WRG.6220.16.2019.JG.15  z dnia 22.06.2020r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 62MW, linii kablowych SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, główny punkt odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” na działkach nr 377/1 i 377/2” do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
  • o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

           Zainteresowane Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 14) przy ul. Grunwaldzkiej 1, w godzinach pracy Urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl

     (zakładka: informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych) 

2) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicy ogłoszeń sołectwa Świerzno ( w miejscu realizacji inwestycji)

z up. Burmistrza

inż. Kazimierz Kozieł 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 24-06-2020 15:08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 22-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 24-06-2020 15:08:31