Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak WRG.6220.8.2020.JG.15 o sprostowaniu na żądanie strony omyłek pisarskich w decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.12

Miastko, dnia 21.12.2020r.

WRG.6220.8.2020.JG.16

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie:

- art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.283 ze zm.)  

p o d a j e   d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i  i n f o r m a c j ę

oraz

z a w i a d a m i a  s t r o n y  p o s t ę p o w a n i a

 

o wydaniu w dniu 21.12.2020r. postanowienia znak WRG.6220.8.2020.JG.15 o sprostowaniu na żądanie strony, omyłek pisarskich w decyzji Burmistrza Miastka z dnia 12.10.2020r. znak WRG.6220.8.2020.JG.12 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na  zbieraniu odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na terenie działek ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko,

Na postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miastka, które należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

           Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, w Wydziale Rozwoju Gospodarczego pokój nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie się z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowania (tel. 59 857 07 13) w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt lub z sekretariatem Urzędu Miejskiego z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

           Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, oraz tablicy ogłoszeń w Dretyniu,  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl (zakładka: informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych). Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynu Informacji Publicznej.

z up. Burmistrza 

mgr Daniel Radziszewski 

zamieszczono na stronie internetowej 

bip.miastko.pl w dniu 29.12.2020r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 29-12-2020 09:27:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 21-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 29-12-2020 09:27:47