Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.12 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Zbieranie odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na terenie działek ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń"

Miastko, dnia 12.10.2020r.

WRG.6220.8.2020.JG.13

                                                         ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie:

- art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.283 ze zm. dalej: ustawa ooś)

- art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy ooś

 

p o d a j e   d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i  i n f o r m a c j ę

oraz

z a w i a d a m i a  s t r o n y  p o s t ę p o w a n i a

 

o wydanej w dniu 12.10.2020r. decyzji znak WRG.6220.8.2020.JG.12 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia   " Zbieranie odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na terenie działek ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń”, gmina Miastko.

           Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, w Wydziale Rozwoju Gospodarczego pokój nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie się z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowania (tel. 59 857 07 13) w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt lub z sekretariatem Urzędu Miejskiego z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

           Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl (zakładka: informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych). Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynu Informacji Publicznej.

           Jednocześnie zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl (zakładka: informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych), tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Dretyń.

z up. Burmistrza 

Kazimierz Kozieł 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 16-10-2020 15:18:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 12-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 16-10-2020 15:18:18