Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2019.JG.10 informujące o wydaniu opinii przez organy współuczestniczące w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

                                                                                                                                              Miastko, dnia 20 styczeń 2020r.

WRG.6220.15.2019.JG.10

 OBWIESZCZENIE

          Burmistrz Miastka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm.) spełniając wymóg art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy oraz w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek Firmy JDG Polska  Jarosław Góral z siedzibą przy ul. Sławieńskiej 2, 77-233 Suchorze o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną i myjnią samochodową” realizowanego na dz. nr 552, 553 i 838 obręb Pasieka gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie:

zawiadamia Strony postępowania

  • o wydaniu w dniu 28.10.2019r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak SE-ZNS-80.4910.30.2019 stwierdzającej konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),
  • o wydaniu w dniu 11.12.2019r. opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich  w Szczecinie znak SZ.RZŚ.436.1.577.2019.IW stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych,
  • o wydaniu w dniu 8.01.2020r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.406.2019.JP.3  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

   Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone w w/w opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku - Wydział Rozwoju Gospodarczego  w Miastku ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko (pokój nr 14) w godzinach urzędowania.

 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Burmistrza

mgr Dariusz Jurgielewicz

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl  

    (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej).       

2) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicach ogłoszeń sołectwa Pasieka (w miejscu realizacji inwestycji), Wołcza Wielka,

 

                                                                                                                                     

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 21-01-2020 09:31:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 20-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 21-01-2020 09:31:21