Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.6.2017.JG.33 w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu

                                                                                                          Miastko, dnia 27.05.2020r.

WRG.6220.6.2017.JG.33

OGŁOSZENIE

           Burmistrz Miastka informuje, że w toczącym się w tut Urzędzie postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch kurników na terenie istniejącej fermy drobiu w Pasiece na dz.nr 407/8 obręb Pasieka zgodnie  z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 875) bieg terminu sprawy wskazany w informacji podanej do publicznej wiadomości z dnia 1.04.2020r. o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch kurników na terenie istniejącej fermy drobiu w Pasiece na dz.nr 407/8 obręb Pasieka ulega wznowieniu i zgodnie z art. 33 ust.1 i art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 283)   uwagi  i wnioski odnośnie przedmiotowego postępowania można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko, Biuro Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej: joanna.gocol@um.miastko.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), w terminie do dnia 23.06.2020r.  

 

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miastka  - organu właściwego do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Gospodarczego  Urzędu Miejskiego w Miastku, a informacje o tym w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostanie wskazane w uzasadnieniu decyzji.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pasieka)

z up. Burmistrza 

Kazimierz Kozieł 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 28-05-2020 10:56:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 27-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 28-05-2020 10:56:48