Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2019.JG.35 dotyczące postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 62MW, linii kablowych SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, główny punkt odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr 377/1 i 377/2 w Świerznie

                                                                                                                              Miastko, dnia 4.12.2020r.

WRG.6220.16.2019.JG.35

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.283 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020r., poz. 256), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 62MW, linii kablowych SN,  modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, główny punkt odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr 377/1 i 377/2 w Świerznie

                                                                          zawiadamia Strony

  • uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak SE-ZNS-80.4911.3.2020 z dnia 30.09.2020r. (data wpływu 8.10.2020r.) w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia,
  • uzyskaniu uzgodnienia Dyrektora Zarządu Zlewni Koszalin Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak SZ.ZZŚ.2.4360.3.2.2020.DL warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia,
  • o przekazaniu uzupełnienia do Raportu oddziaływania na środowisko planowanej do realizacji inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,
  • o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

           Zainteresowane Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 14) przy ul. Grunwaldzkiej 1, w godzinach pracy Urzędu. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, celem usprawnienia czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę ( tel. 59 857 07 13) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna.gocol@um.miastko.pl.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza 

Kazimierz Kozieł 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl

     (zakładka: informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych) 

2) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicy ogłoszeń sołectwa Świerzno ( w miejscu realizacji inwestycji)

Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 7.12.2020r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 07-12-2020 11:40:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 04-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 07-12-2020 11:40:33