Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.10 o wydaniu opinii przez organy opiniujące i uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia oraz możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami przed wydaniem decyzji środowiskowej

Miastko, dnia 14.09.2020r.

WRG.6220.8.2020.JG.10

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.283 ze zm. dalej: ustawa ooś), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 zwana dalej: ustawa kpa) w toku postępowania  z wniosku Inwestora: „POL-DRÓG Gdańsk” Sp.     z o.o mającej swą siedzibę przy ul. Wawelskiej 106, 64-920 Piła, o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na terenie działek ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko.

zawiadamia strony postępowania

- o wydaniu w dniu 29.07.2020r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Koszalinie, znak SZ.ZZŚ.2.4360.133.2020.DL stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych,

- o wydaniu w dniu 10.08.2020r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.453.2020.ŁT.1 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

- o wydaniu w dniu 31.08.2020r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak SE-ZNS-80.4910.26.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Koszalinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.

Z aktami sprawy w/w inwestycji można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku – Wydziale Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 14) przy ul. Grunwaldzkiej 1 w godzinach pracy urzędu. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, celem usprawnienia czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę ( tel. 59 857 07 13) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna.gocol@um.miastko.pl. Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego urzędu: ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko. Uwagi i wnioski można składać również za pośrednictwem platformy e-PUAP.    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl

(zakładka: informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych)

2) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Dretyń ( w miejscu realizacji inwestycji)

 

Burmistrz Miastka 

Danuta Karaśkiewicz 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 16-09-2020 08:07:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 14-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 16-09-2020 08:07:09