Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sekretarz Miastka

Przemysław Namysłowski

Kompetencje:

Sekretarz, w imieniu Burmistrza, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej.

          Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy,
 2. organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków,
 3. inicjowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy,
 4. rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu,
 5. wykonywanie powierzonych czynności Administratora Danych Osobowych,
 6. wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu,
 8. kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego terminowości i zgodności z prawem,
 9. prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu, w tym szczególnie realizacji decyzji organów miasta i Burmistrza oraz przestrzegania regulaminów wewnętrznych, a także nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie,
 10. zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Burmistrzu bądź Radzie,
 11. prowadzenie gospodarki etatami, z zastrzeżeniem § 28 i funduszem płac Urzędu, nadzorowanie spraw kadrowych, doskonalenia kadr,
 12. pełnienie – z upoważnienia Burmistrza – funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, poprzez m. in.: podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników Urzędu, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami – z wyłączeniem naczelników wydziałów, udzielanie urlopów, awansowanie, nagradzanie,
 13. prowadzenie zbioru oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi,
 14. potwierdzanie własnoręczności podpisów,
 15. zapewnienie - w odniesieniu do podległych wydziałów - funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, której celem jest zapewnienie w szczególności:
  1). zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  2) skuteczności i efektywności działania,
  3) wiarygodności sprawozdań,
  4) ochrony zasobów,
  5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  7) zarządzania ryzykiem.sprawowanie bezpośredniego nadzór nad pracą Wydziału Organizacyjnego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz Biura Kontroli,
  8) ustalanie w porozumieniu z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza oraz Skarbnikiem, zakresów czynności i odpowiedzialności dla Naczelników Wydziałów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  9) pełnienie zastępstwa Burmistrza w czasie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

  Do zadań Sekretarza należy ponadto:
  1. negocjowanie porozumień dotyczących przejmowania przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej oraz nadzór nad funkcjonowaniem tych porozumień,
  2. w zakresie powierzonym przez Burmistrza – organizowanie pracy Kolegium Burmistrza, koordynowanie współpracy Burmistrza z Radą, radnymi i jednostkami pomocniczymi gminy,  w tym m. in. przygotowanie, w uzgodnieniu z Zastępcą Burmistrza i Skarbnikiem, tematyki i materiałów na posiedzenia Burmistrza,
  3. nadzór nad przygotowywaniem materiałów na Kolegium Burmistrza,
  4. nadzorowanie dokumentowania pracy Burmistrza i Rady oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza i Urzędu oraz realizacja uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza;
  5. prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Burmistrza,
  6. sporządzanie testamentu w formie przewidzianej w art. 951 Kodeksu cywilnego.

  Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Sekretarza określa Burmistrz w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 5.

  W przypadku nieobecności Sekretarza zastępstwo ustala Burmistrz.

Kontakt:

sekretarz@um.miastko.pl

tel. +48 59 857 07 70

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 26-04-2011 08:25:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 26-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 05-09-2023 13:00:26