Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2022 Karolina Krupińska 2022-01-18 13:08:29 edycja dokumentu
Petycja do Rady Miejskiej w Miastku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych Wioleta Mydło 2022-01-18 11:53:46 edycja dokumentu
Petycja do Rady Miejskiej w Miastku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych Wioleta Mydło 2022-01-18 11:46:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 618/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Stankowiak Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku w zakresie realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 Wioleta Mydło 2022-01-18 08:35:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 617/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do przekazania do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych Wioleta Mydło 2022-01-18 08:30:46 dodanie dokumentu
2022 Agnieszka Ringwelska 2022-01-14 11:01:25 edycja dokumentu
2022 Agnieszka Ringwelska 2022-01-14 10:32:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 616/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2022 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego Wioleta Mydło 2022-01-14 10:28:31 dodanie dokumentu
Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku Marcelina Wolska 2022-01-13 13:06:51 dodanie dokumentu
Informacja o wolnym stanowisku pracy - zatrudnienie na czas zastępstwa - Referent ds. księgowości Karolina Krupińska 2022-01-13 11:21:01 edycja dokumentu
Informacja o wolnym stanowisku pracy - zatrudnienie na czas zastępstwa - Referent ds. księgowości Karolina Krupińska 2022-01-13 11:20:14 dodanie dokumentu
Modernizacja budynku kościoła w Wołczy Wielkiej , gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2022-01-12 10:20:20 dodanie dokumentu
2022 Małgorzata Kobiec 2022-01-12 09:02:54 edycja dokumentu
2022 Małgorzata Kobiec 2022-01-12 09:01:10 edycja dokumentu
2022 Marta Muchowska - Narloch 2022-01-11 13:34:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 615/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego (sołtysa) i rady sołeckiej w sołectwie Kamnica Wioleta Mydło 2022-01-11 13:21:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/378 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2022-2033 Weronika Wadas 2022-01-11 10:34:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/379/2021 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2022r Weronika Wadas 2022-01-11 10:27:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 614/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022 Wioleta Mydło 2022-01-11 09:04:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 614/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022 Wioleta Mydło 2022-01-11 09:02:10 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - formularz 2022 r. Małgorzata Kobiec 2022-01-11 08:09:04 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Małgorzata Kobiec 2022-01-11 08:08:07 usunięcie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Małgorzata Kobiec 2022-01-11 08:07:34 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Małgorzata Kobiec 2022-01-11 08:06:49 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Małgorzata Kobiec 2022-01-11 08:06:31 usunięcie załacznika
Wnioski / wzory pism Małgorzata Kobiec 2022-01-11 08:05:33 edycja dokumentu
Wnioski / wzory pism Małgorzata Kobiec 2022-01-11 08:05:24 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Miastko w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. Joanna Gocoł 2022-01-11 07:31:33 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.23.2021.JG.9 informujące strony o przekazaniu organom współdziałającym uzupełnień do treści KIP przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej- ul. Jeziornej w Miastku" Joanna Gocoł 2022-01-11 07:20:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 611/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Sekcji Organizacyjno-Administracyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku Wioleta Mydło 2022-01-10 14:27:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 610/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku Wioleta Mydło 2022-01-10 14:25:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 609/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku Wioleta Mydło 2022-01-10 14:21:48 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Polanowa znak GNR.I.6220.19.2021.4 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Zalesienie gruntu rolnego na działkach ewidencyjnych 10/1, 13/1, 16 i 110 obręb Nowy Żelibórz Joanna Gocoł 2022-01-10 11:27:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 612/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka pn. ,,Pasieka Południe", gmina Miastko Wioleta Mydło 2022-01-07 15:15:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 612/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka pn. ,,Pasieka Południe", gmina Miastko Wioleta Mydło 2022-01-07 15:13:09 usunięcie dokumentu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA  MIASTKA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka pn. ?Pasieka Południe? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Małgorzata Kobiec 2022-01-07 15:13:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 612/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka pn. ,,Pasieka Południe", gmina Miastko Wioleta Mydło 2022-01-07 15:11:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 605/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. Wioleta Mydło 2022-01-07 13:16:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 604/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. Wioleta Mydło 2022-01-07 13:15:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 613/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15.06.2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku Wioleta Mydło 2022-01-07 10:56:00 dodanie dokumentu