Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja Burmistrza Miastka znak WRG.6220.16.2019.JG.26 o podaniu informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie decyzji środowiskowej na ? Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 62MW, linii kablowych SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, główny punkt odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? na działkach nr 377/1 i 377/2 obręb Świerzno

Miastko, dnia 03.09.2020r.

WRG.6220.16.2019.JG.26

 

PODANIE INFORMACJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

 

           Burmistrz Miastka w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 62MW, linii kablowych SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, głównego punktu odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” na działkach nr 377/1 i 377/2”  obręb Świerzno gmina Miastko, toczącego się na wniosek Firmy POWER-LIGHT Sp. z o.o, działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 283)

 

informuje:

  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko;
  • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia złożonego w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku w dniu 28.08.2020r. oraz pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Miastku (pok. Nr 14) w godzinach pracy Urzędu;
  • o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko, Biuro Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej: joanna.gocol@um.miastko.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 7.09.2020r. do 7.10.2020r.       

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miastka  - organu właściwego do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Gospodarczego  Urzędu Miejskiego w Miastku, a informacje o tym w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostanie wskazane w uzasadnieniu decyzji.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świerzno)

z up Burmistrza 

Kazimierz Kozieł 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 07-09-2020 08:24:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 03-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 07-09-2020 08:24:28