Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2019.JG.4 informujące o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie opinii ooś dla przedsięwzięcia ?Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną i myjnią samochodową?

                                                                                                                                   Miastko, dnia 15 października 2019r.

WRG.6220.15.2019.JG.4

 OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam Strony

że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Firmy JDG Polska  Jarosław Góral z siedzibą przy ul. Sławieńskiej 2, 77-233 Suchorze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną i myjnią samochodową”.

realizowanego na dz. nr 552, 553 i 838 obręb Pasieka gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie, tut. organ:

1) wystąpił o opinię w trybie art. 70 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,

2) wystąpił o opinię w trybie art. 70 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie,

3) wystąpił o opinię w trybie art. 70 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie,

   W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko (pokój nr 14) w godzinach urzędowania.

    

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Burmistrza

inż. Kazimierz Kozieł

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl  

    (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej).       

2) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicach ogłoszeń sołectwa Pasieka (w miejscu realizacji inwestycji), Wołcza Wielka,

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 16-10-2019 09:12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 15-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 16-10-2019 09:12:12