Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.2 z dnia 8.07.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Dretyniu na dz. nr 1/20 i 1/21

Miastko, dnia 8.07.2020r.

 

WRG.6220.8.2020.JG.2

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 zwana dalej: ustawa kpa) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.283 ze zm. dalej: ustawa ooś),

 

zawiadamia strony postępowania

 

że w dniu 8.07.2020r. na wniosek „POL-DRÓG Gdańsk” Sp. z o.o mającej swą siedzibę przy ul. Wawelskiej 106, 64-920 Piła, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na terenie działek ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko.

 

           W związku z powyższym informuję, o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy kpa. Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu.

 

           Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś , organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miastka.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl

(zakładka: informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych)

2) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Dretyń ( w miejscu realizacji inwestycji)

 

z up. Burmistrza Miastka

inż. Kazimierz Kozieł 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 09-07-2020 07:48:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 08-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 09-07-2020 07:48:55