Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2019.JG.13 informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną i myjnią samochodową"

                                                                                                                          Miastko, dnia 19.02.2020r.

WRG.6220.15.2019.JG.13

                                                      ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zawiadamia strony postępowania

oraz

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 17.02.2020r. decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2019.JG.12 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną i myjnią samochodową” realizowanego na dz. nr 552, 553 i 838 obręb Pasieka gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie:

          Powyższa decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich  w Szczecinie, znajdują się do wglądu w siedzibie Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, w pokoju nr 14, w godzinach urzędowania.

          Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej);  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku; na tablicach ogłoszeń sołectwa Pasieka i Wołcza Wielka. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

          Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl  

   (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej).     

2) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicach ogłoszeń sołectwa  Pasieka i Wołcza Wielka,

 z up. Burmistrza  

Dariusz Jurgielewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 21-02-2020 13:02:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 19-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 21-02-2020 13:02:34