Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.21 o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia ooś i zebraniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd

                                                                                                                                                                                                                   Miastko, dnia 13.09.2018r.

WRG.6220.13.2017.JG.22

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn, zm,), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), w toku postępowania toczącego się na wniosek Pani Ewy Żebrowskiej-Kalisz z Biura Obsługi Inwestora INVEST-PROJEKT z siedzibą przy ul. Pochyłej 42/5, 77-100 Bytów działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie z siedzibą przy ul. Leśnej 1, 77-100 Bytów, występujący w imieniu Inwestora Zarządu Powiatu Bytowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

zawiadamiam strony

 

  • o wydaniu w dniu 12.09.2018r. postanowienia, w którym Burmistrz Miastka po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role – Rozjazd”

 

  • o zebraniu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku Wydział Rozwoju Gospodarczego przy ul. Grunwaldzkiej 1, w godzinach pracy urzędu

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku Wydział Rozwoju Gospodarczego przy ul. Grunwaldzkiej 1, w godzinach pracy urzędu.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl

  1. Informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej).

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1,

- tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji

- tablicy ogłoszeń UG Tuchomie,

- tablicy ogłoszeń UG Kołczygłowy,

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 17-09-2018 10:08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 17-09-2018 10:08:05