Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zawiadomienie -obwieszczenie Burmistrza Miastka o zmianie terminu opinii PGW WP RZGW Bydgoszcz w sprawie postępwoania o wydanie decyzji środowiskowej na budowę sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (...)

                                                                                                                                            Miastko, dnia 4.06.2019r.

WRG.6220.7.2019.MR.11

                                                                ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.

 

          Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej k.p.a) oraz 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm., dalej ustawa ooś) informuję Strony w/w postępowania, że zawiadomieniem z dnia 29 maja 2019r. znak BD.RZŚ.435.276.2019.KC.MM Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy wyznaczył nowy termin wydania opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko  tj do dnia 1 lipca 2019r.

 

z up. Burmistrza

inż. Kazimierz Kozieł 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl 

  (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/decyzje środowiskowe).  

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze    

    www.bialybor.bip2.alfatv.pl   

3) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicach ogłoszeń sołectwa Wołcza Wielka, Miłocice,

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze,

- tablicach ogłoszeń w miejscowościach Brzeźnica, Kaliska,

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 05-06-2019 11:14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 04-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 05-06-2019 11:14:49