Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.21 "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420"

Miastko, dnia 05.07.2017r.

WRG.6220.18.2016.JG.21

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 49 i art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w związku z art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, strony postępowania że w dniu 4 lipca 2017r. zostało wydane postanowienie znak WRG.6220.18.2016.JG.20 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w wydanej w dniu 9 maja 2017r. decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.17. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

modernizacji rzeki Kątnik w km 3+570 – 5+420 miejscowość Przęsin, gmina Miastko, powiat bytowski województwo pomorskie.

Zgodnie z w/cyt. ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z treścią postanowienia oraz dokumentami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku (ul. Grunwaldzka 1) w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk za pośrednictwem Burmistrza Miastka w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Burmistrza

inż. Kazimierz Kozieł 

Naczelnik Wydziału

Rozwoju Gospodarczego 

 

 

Obwieszczenie opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,

- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach planowanego przedsięwzięcia.

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl

(zakładka: Informacja/ochrona środowiska/ postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 06-07-2017 09:56:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 05-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 06-07-2017 09:57:46