Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.18 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 - 5+420"

                                                                                                                                                                                             Miastko, dnia 09.05.2017r.

WRG.6220.18.2016.JG.18

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, strony postępowania że w dniu 9 maja 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

modernizacji rzeki Kątnik w km 3+570 – 5+420 miejscowość Przęsin, gmina Miastko, powiat bytowski województwo pomorskie.

 

Postępowanie powyższe wszczęte zostało w dniu 25.10.2016r. na wniosek Pana Mariusza Nierebińskiego – Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego z siedzibą 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 , to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 353 z późn. zm.), stosuje się przepisy art. 49 Kpa.

Zgodnie z w/cyt. ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku (ul. Grunwaldzka 1) w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk za pośrednictwem Burmistrza Miastka w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Burmistrza

inż.Kazimierz Kozieł

/-/

Obwieszczenie opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,

- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach planowanego przedsięwzięcia.

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl  (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/ postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 10-05-2017 13:23:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 09-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 10-05-2017 13:23:57