Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak WRG.6220.7.2019.MR.24 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na "Budowę sieci gazowej podwyższonego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy (...))

                                                                                                                                Miastko, dnia 2.09.2019r.

WRG.6220.7.2019.MR.25

                                                                  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.

          Burmistrz Miastka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:. Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm.) spełniając wymóg art. 10 przywołanej wyżej ustawy oraz w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek pełnomocnika spółki G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o  z siedzibą przy ul. Dorczyka 1, 66-080 Tarnowo Podgórne, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.”

 zawiadamia Strony

  • że w dniu 26.08.2019r. po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie i Szczecinku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich  w Bydgoszczy, o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, postanowieniem znak WRG.6220.7.2019.MR.24 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia: „Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.”
  • o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.   
  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się oraz zgłosić swoje uwagi, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku – Wydziale Rozwoju Gospodarczego ( pokój nr 14), w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

z up. Burmistrza 

inż. Kazimierz Kozieł

 

 

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl 

   (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej).     

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze    

    www.bialybor.bip2.alfatv.pl   

3) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicach ogłoszeń sołectwa Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Miłocice,

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze,

- tablicach ogłoszeń w miejscowościach Brzeźnica, Kaliska,

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WRG.6220.7.2019.MR.24 - postanowienie.pdf (PDF, 10.35Mb) 2019-09-04 14:34:43 123 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 04-09-2019 14:32:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 02-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 04-09-2019 14:34:43