Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka

Witold Zajst

Burmistrz kieruje pracą Urzędu i wykonuje swoje zadania poprzez:

 1.  rozstrzygnięcia podejmowane osobiście,
 2. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Burmistrza lub inną upoważnioną na piśmie osobę, działających w zastępstwie Burmistrza w czasie jego nieobecności w pracy,
 3. rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Burmistrza w ramach spraw jemu powierzonych w trybie § 15Regulaminu Organizacyjnego
 4. rozstrzygnięcia podejmowane przez Sekretarza i Skarbnika, w ramach spraw im powierzonych, w zakresie określonym odpowiednio w §17 i §18 Regulaminu Organizacyjnego,
 5. rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Burmistrza przez Naczelników oraz innych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, w zakresie spraw im powierzonych, w ramach odrębnie udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw,
 6. rozstrzygnięcia podejmowane z upoważnienia Burmistrza przez kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie spraw im powierzonych w ramach stosownych porozumień bądź pełnomocnictw.

  Burmistrz bezpośrednio nadzoruje pracę Kierownictwa Urzędu oraz  samodzielnych stanowisk pracy, o których przepisy szczególne tak stanowią.
  W czasie nieobecności Burmistrza zastępstwo sprawuje Zastępca Burmistrza lub inna osoba upoważniona na piśmie przez Burmistrza.
   

Do wyłącznej właściwości Burmistrza należą w szczególności następujące sprawy:

 1. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 2. nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami Urzędu stosunku pracy na podstawie wyboru, powołania i umów o pracę,
 3. występowanie do Rady o  powołanie i odwołanie Skarbnika,
 4. ogłaszanie uchwał budżetowych Rady i sprawozdań z ich wykonania,
 5. przedkładanie Wojewodzie uchwał przyjętych przez Radę,
 6. wykonywanie uchwał Rady,
 7. przedkładanie na sesję Rady  sprawozdań z wykonania uchwał,
 8. reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 9. upoważnianie pracowników Urzędu, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy do załatwiania określonych spraw, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych,
 10. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej,
 11. kierowanie wystąpień do Wojewody i Marszałka Województwa,
 12. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów,
 13. udzielanie odpowiedzi na skargi dotyczące Naczelników,
 14. wykonywanie czynności z zakresu obronności i obrony cywilnej.

Przyjęcia interesantów:
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 12.00 do 16.00 w pokoju nr 19 Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1 (I piętro)

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 59 857 07 02 celem umówienia wizyty.

email: burmistrz@miastko.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 26-04-2011 08:21:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 26-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Karol Rawski 28-07-2022 13:46:38