Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2019.MR.21 informujące o uzyskanych w toku postępowania administracyjnego opiniach organów współuczestniczących w postępowaniu.

                                                                                                                                      Miastko, dnia 23.08.2019r.

WRG.6220.7.2019.MR.21

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.

 

          Burmistrz Miastka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:. Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm.) spełniając wymóg art. 10 przywołanej wyżej ustawy oraz w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek pełnomocnika spółki G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o  z siedzibą przy ul. Dorczyka 1, 66-080 Tarnowo Podgórne, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.”

zawiadamia Strony

  • o wydaniu w dniu 16.05.2019r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak SE-ZNS-80.4910.11.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o wydaniu w dniu 5.06.2019r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku znak PS.N-NZ/073-401/10/19 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o wydaniu w dniu 18.07.2019r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.166.2019.AJ.2 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o wydaniu w dniu 8.08.2019r. opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich  w Bydgoszczy znak BD.RZŚ.435.276.2019.KC.MM stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o wydaniu w dniu 9.08.2019r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WST-K.4220.120.2019.PC,AL.3 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku – Wydziale Rozwoju Gospodarczego ( pokój nr 14), w godzinach pracy urzędu.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z up. Burmistrza

mgr Longina Jankowska

Z-ca Burmistrza Miastka

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl 

  (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/decyzje środowiskowe).  

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze    

    www.bialybor.bip2.alfatv.pl   

3) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicach ogłoszeń sołectwa Wołcza Wielka, Miłocice,

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze,

- tablicach ogłoszeń w miejscowościach Brzeźnica, Kaliska,

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 26-08-2019 15:08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 26-08-2019 15:08:04