Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Menu główne

|--- Dane teleadresowe

|--- Burmistrz

|--- Zastępca Burmistrza

|--- Sekretarz

|--- Skarbnik

|--- Przewodniczący Rady

|--- Regulamin Organizacyjny

|--- Statut

|--- Planowanie przestrzenne

      |--- Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

            |--- Obwieszczenia/zawiadomienia w sprawie postępowań dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

            |--- Wnioski / wzory pism

      |--- Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

            |--- Wnioski / wzory pism

      |--- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Miastko

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. ARMII KRAJOWEJ - MICKIEWICZA

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ ? ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY MIASTKO

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. RONDO

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA ? DWORCOWA - MŁODZIEŻOWA

            |--- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla "Czereśniowe" w Miastku

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bobięcino oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy w Bobięcinie

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KUJAWSKA

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. KOSZALIŃSKA-JEZIORNA w Miastku

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego "Błoga Góra" w Wałdowie

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno- usługowego przy ul. Fabrycznej w Miastku.

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo mieszkalnego przy ul. Małopolskiej w Miastku.

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części śródmieścia Miastka p.n. "Armii Krajowej-Chrobrego."

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stacji bazowej telefonii komórkowej w Świeszynie.

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p.n. "Węgorzynko-Słupska".

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu stacji bazowej telefonii komórkowej w Dretyniu.

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wielofunkcyjnego zespołu usług w Kowalewicach.

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 16/1 i 16/6 w Miastku

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedle Ceglane w Miastku

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Koszalińska - Ogrodowa" w Miastku

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla doliny Studnicy w Kawczu-Okuninie

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów koło Łodzierzy

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 246 w Miastku oraz działki 163/2 przy ulicy Dworcowej w Miastku

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zadry oraz w miejscowości Wołcza Mała

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka

      |--- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miastko

      |--- Ogłoszenia

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Dostęp do informacji publicznej

|--- Komisja GKRPA

|--- Badanie satysfakcji klienta

Informacje

|--- Petycje

      |--- Rejestr petycji składanych do Burmistrza Miastka 2021

      |--- Rozpatrywanie petycji

      |--- Składanie petycji

      |--- Nadawca petycji

      |--- Przedmiot petycji

      |--- Podstawa prawna

      |--- Sposób składania i rozpatrywania petycji

            |--- Rozpatrywanie petycji

            |--- Składanie petycji

            |--- Nadawca petycji

            |--- Przedmiot petycji

            |--- Podstawa prawna

|--- Konsultacje Społeczne

|--- Dokumenty Strategiczne

|--- Sprawozdania

|--- Baza projektów

      |--- Projekty - Dofinansowanie Krajowe i Unii Europejskiej

|--- Budżet obywatelski

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Dla niesłyszących

|--- RODO

|--- Narodowy Spis Powszechny 2021

|--- Raport dostępności

|--- Raport o stanie gminy

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienie publiczne

|--- Platforma zakupowa

|--- Plan zamówień publicznych

Urząd i prawo

|--- Wykaz miejscowości

|--- Kontrole

      |--- 2012

      |--- 2013

      |--- 2014

      |--- 2015

      |--- 2016

            |--- Wystąpienia pokontrolne RIO 2016

            |--- Protokół RIO 2016

      |--- 2017

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Instytucje kultury

|--- Rejestr umów

|--- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|--- Wybory i Referenda

      |--- Wybory Parlamentarne 2011

      |--- Wybory do Europarlamentu 2014

      |--- Wybory Samorządowe 2014

            |--- Gminna Komisja Wyborcza w Miastku

            |--- Wizualizacja wyborów samorządowych 16 listopada 2014r.

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

      |--- Referendum ogólnokrajowe 2015 r.

      |--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

            |--- Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczonych na dzień 25 października 2015

            |--- Głosowanie korespondencyjne w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczonych na dzień 25 października 2015

      |--- Wybory samorządowe 2018

            |--- Prezentacje - szkolenia OKW

            |--- Uprawnienie osób niepełnosprawnych

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

      |--- Wybory ławników sądowych

      |--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

      |--- Wybory do europarlamentu 2019

|--- Spis telefonów

|--- Druki i załatwianie spraw

      |--- Straż Miejska

      |--- Urząd Stanu Cywilnego

      |--- Wydział Promocji, Kultury i Sportu

      |--- Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego

            |--- Ubieganie się o zasiłek szkolny - wnioski przyjmuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku ul. Juliana Tuwima 1

            |--- Ubieganie się o stypendium szkolne - wnioski przyjmuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku ul. Juliana Tuwima 1

            |--- Program stypendialny dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Miastko uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych

            |--- Wyprawka szkolna 2016/2017

            |--- Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych

            |--- Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

            |--- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

            |--- Rządowy programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na lata 2020-2022

            |--- PUDEŁKO ŻYCIA

            |--- Wyprawka szkolna 2019

            |--- Wyprawka szkolna 2018/2019

            |--- Rekrutacja 2018/2019

            |--- Opieka nad dziećmi do lat 3

      |--- Wydział Rozwoju Gospodarczego

            |--- Planowanie przestrzenne

            |--- Uzgodnienia

            |--- Geodezja

            |--- Rolnictwo

            |--- Ochrona środowiska

            |--- Gospodarka nieruchomościami

      |--- Wydział Finansowy

      |--- Wydział Organizacyjno - Administracyjny

            |--- Prowadzenie spraw

            |--- Ewidencja ludności i dowody osobiste

            |--- Ewidencja działalności gospodarczej

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

            |--- Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli w zakresie zmiany statutów tych jednostek.

            |--- Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem ich kadencji.

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

|--- Wydziały urzedu

|--- Sołectwa i osiedla

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Ogłoszenia

      |--- OGŁOSZENIE PODSTAWOWYCH KWOT DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI I WSKAŹNIKA ZWIĘKSZAJĄCEGO DLA SZKÓŁ w roku 2021

            |--- Aktualizacja I

      |--- Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów

      |--- Ogłoszenia i informacje

|--- Nabory i konkursy

      |--- Ogłoszenia o naborze na stanowiska pracownicze

      |--- Zawiadomienia i wyniki

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Druki do pobrania

      |--- za rok 2020

      |--- za rok 2019

      |--- za rok 2018

      |--- za rok 2017

      |--- za rok 2016

      |--- za rok 2015

      |--- za rok 2014

      |--- za rok 2013

      |--- za rok 2012

      |--- za rok 2011

      |--- za rok 2010

|--- Nieruchomości

      |--- Wykazy

      |--- Przetargi

|--- Ochrona środowiska

      |--- Dotacje

            |--- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

            |--- Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest

      |--- Ochrona środowiska - programy

      |--- postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

      |--- System informacji o środowisku

      |--- Informacje

      |--- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

      |--- Obwody Łowieckie

      |--- Wycinka drzew - obwieszczenia

      |--- Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i wykaz kąpielisk

      |--- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

      |--- AZBEST

      |--- Ochrona powietrza

      |--- Gospodarka wodno - ściekowa

      |--- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

      |--- Zezwolenia

|--- Odpady komunalne

      |--- Gospodarka odpadami

            |--- Terminarz wywozu nieczystości stałych w mieście i gminie Miastko 2019

      |--- Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

|--- Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Finanse

|--- Budżet Gminy

      |--- Budżet Gminy na rok 2010

      |--- Budżet Gminy na rok 2011

      |--- Budżet Gminy na rok 2012

      |--- Budżet Gminy na rok 2013

      |--- Budżet Gminy na rok 2014

      |--- Budżet Gminy Miastko na 2015 rok

      |--- Budżet Gminy Miastko na 2016 rok

      |--- Budżet Gminy Miastko na 2018 rok

            |--- Projekt Budżetu Gminy Miastko na 2018 rok

      |--- Budżet Gminy Miastko na 2017 rok

      |--- Budżet Gminy Miastko na 2021 rok

      |--- Budżet Gminy Miastko na 2020 rok

      |--- Budżet Gminy Miastko na 2019 rok

            |--- Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko.

            |--- Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2019 rok.

            |--- Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

            |--- projekt Budżetu Gminy Miastko na 2019 rok

|--- Majątek Gminy

|--- Podatki i opłaty lokalne

|--- Ogłoszenia

      |--- 2020

            |--- Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Komunalnych 2020- sondaż warunków finansowych

      |--- 2019

            |--- Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Komunalnych 2019 - sondaż warunków finansowych

      |--- 2018

            |--- Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Komunalnych - sondaż warunków finansowych

      |--- 2017

            |--- Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Komunalnych - sondaż warunków finansowych

      |--- 2016

            |--- Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za pierwszy kwartał 2016 rok

            |--- Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za 2015 rok

|--- Informacje

      |--- Sprawozdania 2011 rok

      |--- Sprawozdania 2012 rok

      |--- Sprawozdania 2013 rok

      |--- Sprawozdania 2014 rok

      |--- Sprawozdania 2015 rok

      |--- SPRAWOZDANIA 2016

      |--- Sprawozdania 2017 r.

      |--- Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za I kwartał 2017 r.

      |--- Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za II kwartał 2017 r.

      |--- Sprawozdania 2018 r.

      |--- Sprawozdanie finansowe Gminy Miastko za 2018 rok

      |--- Sprawozdania 2019 rok

      |--- Sprawozdania finansowe Gminy Miastko za 2019 rok

      |--- Sprawozdania 2020 rok

      |--- Sprawozdania finansowe Gminy Miastko za 2020 rok

      |--- Sprawozdania 2021 rok

Jednostki Organizacyjne

|--- Biblioteka Publiczna

|--- Szkoła Podstawowa w Świerznie

|--- Szkoła Podstawowa w Dretyniu

|--- Szkoła Podstawowa w Słosinku

|--- Szkoła Podstawowa w Piaszczynie

|--- Zarząd Mienia Komunalnego

|--- Ośrodek Sportu i Rekreacji

|--- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

|--- Szkoła Podstawowa nr 3 w Miastku

|--- Szkoła Podstawowa nr 1

|--- Szkoła Podstawowa nr 2

|--- Przedszkole Miejskie nr 1

|--- Przedszkole Miejskie nr 3

Spółki Gminne

|--- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

|--- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

|--- Szpital Miejski w Miastku

|--- Informacje

      |--- Zasady i wytyczne

System Rada

|--- Projekty uchwał

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Sesje Rady

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Uchwały

|--- Głosowania

|--- Protokoły

|--- Interpelacje i Zapytania

|--- Petycje

      |--- Petycje - 2021 rok

      |--- Petycje - 2020 rok

      |--- Petycje - 2018 rok

            |--- Petycja wielokrotna: z dnia 13 września 2018 r. oraz z dnia 17 września 2018 r.

|--- RODO

|--- Posiedzenia Komisji Rady

      |--- Komisja Statutowa

      |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

      |--- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

      |--- Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji

      |--- Komisja Rewizyjna

      |--- Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

      |--- Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady

Archiwum

|--- Skład Rady

|--- Protokoły i dokumenty

      |--- Protokoły z posiedzeń sesji Rady Miejskiej

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

                  |--- 2018 rok

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

            |--- 2011

      |--- Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

            |--- Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji

            |--- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

                  |--- 2018 rok

            |--- Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

                  |--- 2018 rok

                  |--- 2017 rok

                        |--- 2018 rok

                  |--- 2016

            |--- Komisja Rewizyjna

                  |--- 2015

                  |--- 2016

                  |--- 2017

                  |--- 2018

                        |--- 2018 rok

|--- Uchwały

      |--- 2019

            |--- IV sesja Rady Miejskiej w Miastku

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

            |--- Wykaz uchwał rady Miejskiej w Miastku podjęye w 2016 r WERSJA WORD

      |--- 2015

            |--- Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2015

      |--- 2014

            |--- Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2014

      |--- 2013

            |--- Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2013

      |--- 2012

            |--- Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2012 r.

      |--- 2011

            |--- Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2011 roku WERSJA WORD

|--- Projekty uchwał

      |--- Projekty uchwał na 2018 rok

            |--- Projekty uchwał na LI sesję Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2018 r.

            |--- Projekty uchwał na L sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 marca 2018 roku

            |--- Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej w dniu 09 marca 2018 r.

            |--- Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia 2018 r.

            |--- Projekty uchwał na LIX sesję nadzwyczajną Rady Miejską w Miastku w dniu 9 listopada 2018 r.

            |--- Projekty uchwał na LVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 października 2018 r.

            |--- Projekty uchwał na LVII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25 września 2018 r.

            |--- Projekty uchwał na LVI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Miastku w dniu 4 września 2018 r.

            |--- Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 sierpnia 2018 r.

            |--- Projekty uchwał na LIV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 czerwca 2018 r.

            |--- Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 08 czerwca 2018 roku

            |--- Projekty uchwał na LII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 maja 2018 roku

      |--- Projekty uchwał na 2017 rok

            |--- Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XLVII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2017 r.

            |--- Projekty uchwał na nadzwyczajną XLVI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 15 grudnia 2017 r.

            |--- Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XLV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 listopada 2017 r.

            |--- Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XLIV posiedzenie Rady Miejsiej w Miastku w dniu 27 października 2017 r.

            |--- Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 września 2017 roku, godz. 11:00.

            |--- Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 8 września 2017 roku, godz. 11:00.

            |--- Projekty uchwał na nadzwyczajną XLI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 lipca 2017 roku, godz. 13:00.

            |--- Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 czerwca 2017 roku

            |--- Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25 maja 2017 roku

            |--- Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 21 kwietnia 2017 roku

            |--- Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 31 marca 2017r.

            |--- Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 17 marca 2017r.

            |--- Projekty uchwał na XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 16 lutego 2017 roku.

            |--- Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 10.02.2017r.

      |--- Projekty uchwał na 2016 rok

            |--- Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XXIX sesję w dniu 02 grudnia 2016 r.

            |--- Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XXVII sesję w dniu 28 października 2016 r.

            |--- Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 września 2016 r.

            |--- Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 sierpnia 2016 r.

            |--- Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 8 lipca 2016r.

            |--- Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 17 czerwca 2016r.

            |--- Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 20 maja 2016 r.

            |--- Projekty uchwał na XXII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 kwietnia 2016 rok.

            |--- Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 marca 2016 r.

            |--- Projekty uchwał na XX posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 lutego 2016 rok

            |--- Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29stycznia 2016 r.

            |--- Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 grudnia 20146 r.

            |--- Projekty uchwał na XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Miastku w dniu 13 grudnia 2016 r.

      |--- Projekty uchwał na rok 2015

            |--- Projekty uchwał na XVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku - dnia 30.12.2015r.

            |--- Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2015 roku.

            |--- Projekty uchwał na XVI posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 23.10.2015 rok

            |--- Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25 września 2015 r.

            |--- Projekty uchwał na XIV posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 28.08.2015 rok

            |--- Projekty uchwał na XIII posiedzenie Rady Miejskie w Miastku w dn. 3 lipca 2015 r.

            |--- Projekty uchwał na XII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 19.06.2015 rok

            |--- projekty uchwał na XI sesję w dniu 29 maja 2015 r.

            |--- Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24.04.2015 rok

            |--- Projekt uchwały Rady Miejskiej w Miastku na posiedzenie nadzwyczajne w dniu 01.04.2015r.

            |--- Projekty uchwał Rady na sesję w dniu 27 marca 2015 r.

            |--- Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27.02.2015 rok

      |--- Projekty uchwał na rok 2014

      |--- Projekty uchwał na rok 2013

      |--- Projekty uchwał na rok 2012

      |--- Projekty uchwał na rok 2011

|--- Komisje

      |--- komisje w kadencji 2014 - 2018

            |--- Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

            |--- Komisja Rewizyjna

                  |--- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Miastku

      |--- komisje w kadencji 2010 - 2014

|--- Ogłoszenia

      |--- 2018

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

|--- Materiały na sesję

      |--- 2012

|--- Dyżury Radnych

      |--- Dyżury radnych Rady Miejskiej w Miastku

            |--- Dyżury radnych Rady Miejskiej w Miastku kadencja 2018- 2023

|--- Interpelacje, wnioski i zapytania radnych