Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa 2 kurników na terenie istniejącej fermy drobiu w Pasiece na dz.nr 407/8 Gmina Miastko

                                                                                                                                     Miastko, dnia 9.07.2019r.

WRG.6220.6.2017.JG.22

INFORMACJA

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

 

Burmistrz Miastka, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników na terenie istniejącej fermy drobiu w Pasiece na dz. nr 407/8 obręb Pasieka, gmina Miastko”, toczącego się na wniosek Inwestora – P. Patryka Rycerza, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

informuje:

 

  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
  • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego przez Inwestora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku oraz  z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (obejmującą m.in: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami, opinie właściwych organów w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

    - Marszałka Województwa Pomorskiegopostanowienie znak DROŚ-S.720.4.2019/EL z dnia 14.03.2019r.                           ustalające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.01.3.2018.IJ.5 z dnia 6.02.2019r. stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu,

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie – opinia sanitarna znak SE-ZNS-80.4911.10.2018 z dnia 5.12.2018r. stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalająca zakres raportu,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie – postanowienie znak SZ.RZŚ.436.1.405.2018.DL z dnia 1.04.2019r. stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych  

- postanowieniem Burmistrza Miastka znak WRG.6220.6.2017.JG.19 z dnia 15.04.2019r.   o obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 w siedzibie Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pok.14 w godzinach pracy urzędu;

  • o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Miastku 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1, Biuro Obsługi Interesanta, w godzinach urzędowania (pn: 8.00- 16.00; wt-pt: 7.15-15.15) w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej:  sekretariat@um.miastko.pl, (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 11.07.2019r. do 12.08.2019r.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miastka  - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostanie wskazane  w uzasadnieniu decyzji.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl , wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pasieka)

 

 

Burmistrz Miastka 

Danuta Karaśkiewicz

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 11-07-2019 09:48:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 09-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 11-07-2019 09:48:59