Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Burmistrz Miastka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO - Gmina". 2024-04-19 14:58:31
dokument Ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2024-04-03 10:20:17
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze  na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji Projektu "Stacja Miastko + usługi wsparcia rodziny"  planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 - 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne w trybie konkurencyjnym FEPM.05.17-IZ.00-001/24. 2024-03-26 13:16:13
dokument Decyzja SZ.RZT.70.100.2022.AB.AGP z dnia 16.02.2024r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miastko 2024-03-13 13:20:35
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna w Miastku na odcinku od km 0+000,00 do km 0+490,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego". - dokument stracił ważność 2024-02-05 09:01:00
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Miastku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego". - dokument stracił ważność 2024-02-05 08:57:40
dokument OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2024 roku na terenie Gminy Miastko 2024-01-22 14:35:59
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2024 r. 2024-01-03 11:56:13
dokument Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko, polegającego na prowadzeniu w okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2024 roku - dokument stracił ważność 2023-12-22 14:51:10
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji Projektu na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego opracowania i realizacji Projektu: "Dobra edukacja w gminie Miastko" planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 - 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.8. FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) w trybie konkurencyjnym FEPM.05.08-IZ.00-006/23 2023-12-06 14:55:48
dokument Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z podaniem podmiotów, którym dotacja została przyznana w ramach gminnego programu udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko na 2023 rok pn. EKO Gmina. 2023-11-17 09:35:02
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji Projektu "Edukacja włączająca na terenie Gminy Miastko" planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 ? 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.8 FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) FEPM.05.08-IZ.00-003/23 2023-10-05 13:47:26
dokument Ogłoszenie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym w dniu 6 października 2023 r. 2023-10-05 08:25:36
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji Projektu: "Nowoczesna Edukacja w Miastku" planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 - 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.7. FEP (Edukacja przedszkolna) w trybie konkurencyjnym FEPM.05.07-IZ.00-001/23 2023-09-08 12:26:57
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji Projektu na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego opracowania i realizacji Projektu: ?AKTYWNE MIASTKO? planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 ? 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.11. FEP Aktywne włączenie społeczne w trybie konkurencyjnym FEPM.05.11-IZ.00-001/23. 2023-09-01 14:58:30
dokument Zawiadomienie Starosty Bytowskiego znak OZ.AB.6740.1.1.2023 z dnia 17.08.2023 r. - dokument stracił ważność 2023-08-29 09:15:17
dokument Rozstrzygnięcie naboru wyników w ramach gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO-Gmina" w 2023 roku 2023-07-04 08:33:30
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miastko 2023-06-29 12:19:47
dokument Ogłoszenie w sprawie sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2023-05-17 10:28:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki nr 126/21, obręb Trzy i nr 266, obręb Cztery. - dokument stracił ważność 2023-04-28 08:50:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego 2023-03-31 08:28:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity rosnącego na działce nr 264, obręb Cztery Miastko. 2023-03-24 12:57:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 264, obręb Cztery Miastko. - dokument stracił ważność 2023-03-09 14:06:59
dokument Burmistrz Miastka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO - Gmina" - dokument stracił ważność 2023-02-07 14:47:14
dokument Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z podaniem podmiotów, którym dotacja została przyznana w ramach gminnego programu udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko na 2022 rok pn. EKO Gmina. 2022-12-30 12:12:57
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Żuraw" Dretyń w obwodzie łowieckim nr 205. - dokument stracił ważność 2022-12-29 11:10:48
dokument Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2023 roku. 2022-12-21 12:55:47
dokument Obwieszczenie dotyczące polowania zbiorowego organizowanego prze Nadleśnictwo Polanów. 2022-12-15 12:09:19
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie "Orzeł" w Koszalinie. - dokument stracił ważność 2022-12-13 13:10:40
dokument Burmistrz Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2023 roku" - dokument stracił ważność 2022-12-07 15:11:54
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Koliber "w Warszawie - dokument stracił ważność 2022-12-06 13:19:04
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny Dretyń. - dokument stracił ważność 2022-11-29 08:18:20
dokument Obwieszczenie dotyczące polowania zbiorowego organizowanego przez Wojskowe Koło Łowieckie "Orzeł" w Koszalinie. - dokument stracił ważność 2022-11-21 13:11:28
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Trzebielino. - dokument stracił ważność 2022-11-16 13:08:25
dokument Informacja w sprawie sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych za pośrednictwem Gminy Miastko 2022-11-08 13:02:02
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Trzebielino. - dokument stracił ważność 2022-11-04 13:17:31
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "ARTEMIDA". - dokument stracił ważność 2022-11-04 13:15:58
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny Dretyń. - dokument stracił ważność 2022-11-02 12:23:51
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Dzik" w Polanowie. - dokument stracił ważność 2022-10-27 12:18:45
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTKA O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA pn.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "RONDO" uchwalona uchwałą Nr LI/464/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 2022 r. 2022-10-26 14:59:14
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTKA O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA pn. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "ARMII KRAJOWEJ - MICKIEWICZA" uchwalona uchwałą Nr LI/466/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 2022 r. 2022-10-26 14:57:15
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miastka o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa pn.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujący tereny położone na południe od terenów zabudowanych miejscowości Głodowo w części obrębu geodezyjnego Głodowo uchwalonego uchwałą Nr LI/465/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 2022 r. 2022-10-26 14:54:26
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów - dokument stracił ważność 2022-10-25 13:23:08
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez koło Łowieckie "Żuraw" Dretyń w sezonie łowieckim 2022/2023. - dokument stracił ważność 2022-10-20 13:39:46
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Słonka" w Miastku. - dokument stracił ważność 2022-10-18 12:43:07
dokument Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez Woskowe Koło Łowieckie "Orzeł" w Koszalinie - dokument stracił ważność 2022-10-13 13:24:36
dokument Zawiadomienie znak SZ.ZUZ.2.4217.357.2022.PM Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji istniejącego urządzenia wodnego - pomostu zlokalizowanego w działce jeziora Bobięcino Wielkie. - dokument stracił ważność 2022-10-12 10:26:27
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Trzebielino. - dokument stracił ważność 2022-10-12 09:53:14
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Wilk" w Koszalinie. - dokument stracił ważność 2022-10-12 09:42:45
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów. - dokument stracił ważność 2022-10-10 14:47:18
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Odyniec Darłowo" w sezonie łowieckim 2022/2023. - dokument stracił ważność 2022-10-10 14:43:59
dokument Obwieszczenie dotyczące polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Koliber" w Warszawie. - dokument stracił ważność 2022-10-10 14:40:41
dokument Obwieszczenie Koła Łowieckiego "ARTEMIDA" dotyczące polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023. - dokument stracił ważność 2022-10-10 14:37:56
dokument Dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu 2022-09-16 14:28:53
dokument Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "TUR - WOŁOMIN" w sezonie 2022/2023. 2022-09-16 12:14:48
dokument Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Dzik" w Miastku w roku gospodarczym 2022/2023. - dokument stracił ważność 2022-09-14 13:44:12
dokument Rozstrzygnięcie naboru wyników w ramach gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO-Gmina" w 2022 roku 2022-07-04 10:38:04
dokument Burmistrz Miastka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO - Gmina" - dokument stracił ważność 2022-01-26 11:43:40
dokument Burmistrz Miastka ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Placówki wsparcia codziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2022 roku" - dokument stracił ważność 2021-12-03 12:17:17
dokument Dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu 2021-04-16 13:59:20
dokument Nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła 2021-04-15 08:49:36
dokument Burmistrz Miastka ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Placówki wsparcia codziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2021 roku" 2020-12-02 11:04:32
dokument Ogłoszenie w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji dla przedszkoli na 2020 - po aktualizacji 2020-11-24 15:05:34
dokument Wskaźnik zwiększający dla szkół 2020-09-23 12:31:34