Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2011 roku WERSJA WORD 2016-08-23 14:28:51
dokument Uchwała nr 128/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miastko 2012-01-09 15:23:19
dokument Uchwała nr 127/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na rok 2012 2012-01-09 15:21:32
dokument Uchwała nr 126/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na rok 2012 2012-01-09 15:20:07
dokument Uchwała nr 125/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2012 rok 2012-01-09 15:19:02
dokument Uchwała nr 124/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie udzielenia zabezpieczenia spłaty kredytu 2012-01-09 15:18:05
dokument Uchwała nr 123/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania 2012-01-09 15:17:21
dokument Uchwała nr 122/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko 2012-01-09 15:09:23
dokument Uchwała nr 121/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Turowo nieruchomości zabudowanej 2012-01-09 15:07:57
dokument Uchwała nr 120/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2012-01-09 15:06:47
dokument Uchwała nr 119/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-01-09 15:05:53
dokument Uchwała nr 118/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-01-09 15:05:15
dokument Uchwała nr 117/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy 2012-01-09 15:03:35
dokument Uchwała nr 116/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy 2012-01-09 15:02:57
dokument Uchwała nr 115/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko 2012-01-09 14:59:16
dokument Uchwała nr 114/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej 2011-11-30 10:36:18
dokument Uchwała nr 113/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 7 kwietnia 2000 roku 2011-11-30 10:35:11
dokument Uchwała nr 112/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" 2011-11-30 10:33:38
dokument Uchwała nr 111/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie nabycia nieruchomości zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-11-30 10:31:37
dokument Uchwała nr 110/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-11-30 10:30:26
dokument Uchwała nr 109/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2011 roku 2011-11-30 10:29:04
dokument Uchwała nr 108/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 11 grudnia 2003 roku 2011-11-30 10:27:38
dokument Uchwała nr 107/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-11-30 10:26:12
dokument Uchwała nr 106/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko 2011-11-30 10:24:34
dokument Uchwała nr 105/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko 2011-11-30 10:23:35
dokument Uchwała nr 104/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko 2011-11-30 10:22:46
dokument Uchwała nr 103/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko 2011-11-30 10:21:54
dokument Uchwała nr 102/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 2011-11-30 10:20:08
dokument Uchwała nr 101/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-11-30 10:14:44
dokument Uchwała nr 100/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 82/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku 2011-11-15 10:21:43
dokument Uchwała nr 99/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2011-11-15 10:20:07
dokument Uchwała nr 98/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Sołectwu Role - Żabno nieruchomości lokalowej 2011-11-15 10:18:43
dokument Uchwała nr 97/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drudze przetargu działki gruntu 2011-11-15 10:17:07
dokument Uchwała nr 96/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko 2011-11-15 10:15:14
dokument Uchwała nr 96/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-11-09 10:39:30
dokument Uchwała nr 95/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 92/V/2008 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko 2011-11-09 10:38:25
dokument Uchwała nr 94/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2011-11-09 10:36:35
dokument Uchwała nr 93/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2012 - 2015 2011-11-09 10:35:26
dokument Uchwała nr 92/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Miastko 2011-11-09 10:33:36
dokument Uchwała nr 91/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie uznania za pomniki przyrody 2011-11-09 10:31:38
dokument Uchwała nr 90/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-11-09 10:28:18
dokument Uchwała nr 89/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Szydlice 2011-09-08 11:00:55
dokument Uchwała nr 88/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Świerzenko 2011-09-08 10:58:47
dokument Uchwała nr 87/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie skargi na działalnosc Burmistrza 2011-09-08 10:56:50
dokument Uchwała nr 86/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2011-09-08 10:56:06
dokument Uchwała nr 85/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrazenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości 2011-09-08 10:54:34
dokument Uchwała nr 84/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-09-08 10:53:35
dokument Uchwała nr 83/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-09-08 10:52:26
dokument Uchwała nr 82/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2011-09-08 10:50:38
dokument Uchwała nr 81/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy 2011-09-08 10:49:10
dokument Uchwała nr 80/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne 2011-09-08 10:48:21
dokument Uchwała nr 79/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne 2011-09-08 10:47:02
dokument Uchwała nr 78/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2011-09-08 10:45:23
dokument Uchwała nr 77/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 2011-09-08 10:44:35
dokument Uchwała nr 76/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 rok 2011-09-08 10:39:56
dokument Uchwała nr 75/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania 2011-08-08 10:23:16
dokument Uchwała nr 74/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko - osiedlom 2011-08-08 10:21:05
dokument Uchwała nr 73/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miastko przyjętego uchwałą Rady Miasta i Gminy Miastko Nr 41/IV/2003 z dnia 30 maja 2003 roku 2011-08-08 10:17:08
dokument Uchwała nr 72/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193132G w Miejscowości Wałdowo kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 2011-08-08 10:15:02
dokument Uchwała nr 71/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 w sprawie zasad obciązania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko służebnościami przesyłu 2011-08-08 10:10:24
dokument Uchwała nr 70/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-08-08 10:06:34
dokument Uchwała nr 69/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-08-08 10:04:41
dokument Uchwała nr 68/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 2011-08-08 10:03:54
dokument Uchwała nr 67/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-08-08 10:03:00
dokument Uchwała nr 66/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie zainicjowania i rozwoju budownictwa społecznego na terenie Gminy Miastko 2011-07-04 10:40:11
dokument Uchwała nr 65/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie powołania zespołu do przygotowania przeprowadzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 2011-07-04 10:38:08
dokument Uchwała nr 64/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie ustalenia wysokości opłat ze świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2011-07-04 10:35:31
dokument Uchwała nr 63/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Piaszczyna i Wałdowo 2011-07-04 10:33:21
dokument Uchwała nr 62/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania 2011-07-04 10:31:09
dokument Uchwała nr 61/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastko 2011-07-04 10:29:17
dokument Uchwała nr 60/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-07-04 10:27:08
dokument Uchwała nr 59/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 2011-07-04 10:24:26
dokument Uchwała nr 58/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 2011-07-04 10:23:23
dokument Uchwała nr 57/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-07-04 10:22:30
dokument Uchwała nr 56/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 2011-07-04 10:16:19
dokument Uchwała nr 55/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2010 rok 2011-07-04 10:13:57
dokument Uchwała nr 54/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za rok 2010 2011-07-04 10:11:50