Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka nr 11/VII/2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie powierzenia ZMK w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi 2015-01-22 07:46:28
dokument Zarządzenie Nr 12/VII/2015 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie plaży i terenow jeziora Lednik w Gminie Miastko" 2015-02-13 08:32:25
dokument zarządzenie Nr 13/VII/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 roku Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-02-13 08:35:26
dokument zarządzenie Nr 14/V/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na "Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku na 2015 rok" 2015-02-13 09:24:53
dokument zarządznie Nr 15/V/2015 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miastka. 2015-02-13 09:04:05
dokument zarządzenie Nr 16/V/2015 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miastka. 2015-02-13 09:05:51
dokument zarządzenie Nr 17/VII/2015 w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015 - 2025 2015-02-13 09:11:13
dokument zarządzenie Nr 18/VII/2015 w sprawie ustalenia "planu finansowego" zadań zleconych na 2015 rok" 2015-02-13 09:13:10
dokument zarządzenie Nr 19/V/2015 w sprawie przyjęcia zasady, trybu i harmonogramu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2015 - 2025 2015-02-13 09:15:33
dokument Zarządzenie Nr 20-VII-2015 Burmistrza Miastka z dnia 12 lutego 2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Miastku 2015-02-19 10:02:26
dokument zarządznie nr 21/VII/2015 z dn. 16 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na "Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2015 roku" i "Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2015 roku". 2015-02-23 11:45:38
dokument zarządzenie Nr 22/VII/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmianw budżecien Gminy na 2015 r.oraz w "Plan finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-03-02 14:11:25
dokument Zarządzenie Nr 23/VII/2015 z dn. 20 lutego 2015 r. wycofano 2015-06-19 13:33:44
dokument zarządzenie Nr 24/VII/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2015-03-02 14:14:26
dokument zarządzenie nr 25/VII/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w spr.regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku . 2015-03-02 14:16:55
dokument zarządzenie nr 26/VII/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-03-02 14:18:58
dokument zarządzenie nr 27/VII/2015 w sprawie powierzenia obowiazków Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego 2015-03-09 10:34:15
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 28/VII/2015 w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem kadencji 2015-03-09 13:58:32
dokument zarządzenie nr 29/VII/2015 z dnia 3 marca 2015 r. z wprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Podinspektora ds. Funduszu soleckiego i gospodarki komunalnej 2015-03-10 07:58:01
dokument zarządzenie nr 30/VIII/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds.pozyskiwania funduszy zwenętrznych. 2015-03-10 07:53:56
dokument zarządzenie nr 31/VII/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w zlotych równowartości kwoty 207.000 EURO na okres 36 m-cy" 2015-03-11 08:09:51
dokument zarządzenie nr 32/VII/2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-03-10 07:59:41
dokument Zarządzenie nr 33/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 marca 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w buidżecie Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym zadań zleconych na 2015 r." 2015-03-25 08:13:17
dokument Zarządzenie nt 35/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 3 marca 2015 r. Nr 29/VII/2015 dotyczącego powołania komisji konkursowej doprzeprowadzenia konkursu na stanowisko Podinspektora ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej. 2015-03-25 08:17:10
dokument zarządzenie nr 36/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 20marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn."Świadczenie usług transportowo - sprzetowych na rzecz Gminy Miastko w 2015 roku " 2015-03-25 08:20:19
dokument Zarządzenie nr 37/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 4 marca 2015 r. nr 32/VII/2015 dotyczącego ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-03-25 08:23:58
dokument Zarządzenie Nr 38/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 24 marca 2015 r. w spr. zmian w planie wydatków Gminy na 2015 r. 2015-04-30 11:40:02
dokument Zazrządzenie Nr 39/VII/2015 z dn. 25 marca 2015 r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 28/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem kadencji. 2015-06-19 12:00:29
dokument Zarządzenie Nr 40/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 25 marca 2015 r. Burmistrza Miastka w spr. upoważnienia Andrzeja Tyla i Beaty Sadeckiej do podpisywania decyzji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych, a także decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. 2015-04-30 11:37:38
dokument Zarządzenie Nr 41/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 25-03-2015 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego - dokument stracił ważność 2015-03-26 13:29:45
dokument Zarządzenie Nr 42/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 26 marca 2015 r. wspr.powołania Sądu Konkursowego. 2015-06-08 11:06:49
dokument zarządzenia Nr 43/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2014. 2015-03-31 09:19:41
dokument Zarządzenie Nr 44/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie Gminy Miastko na 2015 r. oraz w "Planie finsnowym"zadan zleconych na 2015 e. 2015-04-08 09:52:51
dokument Zarządzenie Nr 45/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejksim w Miastku. 2015-04-08 11:57:43
dokument Zarządzenie Nr 46/VII/2015 r. Burmistrza Miaastka z dn. 2 kwietnia 2015 r.w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2015-04-08 12:00:41
dokument Zarządzenie Nr 47/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 3 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej doprzeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2015-04-08 12:03:17
dokument Zarządzenie Nr 48/VII/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza Miastka Nr 40/VII/2015 i Nr 41/VII/2015 z dnia 25 marca 2015 r. 2015-04-15 08:19:12
dokument Zarządzenie nr 49/VII/2015r wycofano - miało dotyczyć sprawy ujętej w zarządzeniu Nr 62/VII/2015 2015-06-17 10:48:51
dokument Zarządzenia Nr 50/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-04-15 08:21:21
dokument Zarządzenie Nr 51/VII/2015 z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-04-15 08:23:43
dokument Zarządzenie Nr 52/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służbnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. i 2015-04-15 08:26:11
dokument Zarządzenie Nr 53/VII/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-04-15 08:27:52
dokument Zarządzenia Nr 54/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 kwietnia 2015 r. zw sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-04-15 08:29:25
dokument Zarządzenia Nr 55/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 kwietnia 2015 r. zw sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-04-15 08:30:40
dokument Zarządzenie Nr 56/VII/2015 z dn.14 kwietnia 2015 r. Burmistrza Miastka w spr.wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.oraz w "planie finansowym"zadań zleconych na 2015 r. 2015-04-30 10:31:38
dokument Zarządzenie Nr 57/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia Burmistrza Miastka z dn.30 kwietnia 2015 r. Nr 47/VII/2015 dotyczącego powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-04-30 10:53:13
dokument Zarządzenie Nr 58/VII/2015 Burmistrza Miasta z dn. 17 kwietnia 2015 r. w sp. powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury w Miastku 2015-04-30 10:56:59
dokument Zarządzenie Nr 59/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 17 kwietnia 2015 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi MGOK w Miastku 2015-04-30 10:59:20
dokument Zarządzenie Nr 60/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miastko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2015-04-30 11:04:58
dokument Zarządzenie Nr 61/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn.20 kwietnia 2015 r. w spr. zmiany składu komisji dooceny wniosków zgłaszanych przez osoby fizyczne o dofiansowanie z budżetu gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i na usuwanie i utylizację wyrobów zwierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko 2015-04-30 11:16:33
dokument Zarządzenie Nr 62/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 21 kwietnia 2015 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w latach 2015 - 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej. 2015-04-30 11:21:49
dokument Zarządzenie Nr 63/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 28 kwietnia 2015 r. w spr. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym"zadań zleconych na 2015 r. 2015-04-30 11:25:43
dokument Zarządzenie Nr 64/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na Remont świetlic wiejskich w miejsowosciach: Dolsko, Głodowo, Kamnica, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno, Trzcinno i remont Ośrodka Zdrowia w Wałdowie. 2015-04-30 11:29:31
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr65/VII/2015 z dn.5 maja 2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Miejsko -Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-05-11 12:24:21
dokument Zarządzenie Nr66/VII/2015 z dn.6 maja 2015 r. w sprawie ustalenia, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedzkoli,maksymalnej kwory dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nayczycieli ,specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświtowych prowadzonych przez Gminę Miastko na rok 2015. , 2015-06-19 12:14:52
dokument Zarządzenie Nr 67/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 6 maja 2015 r. z dnia 6 maja 2015 r. w spr. powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora ds. rozwoju społecznego i ochrony zdrowia. 2015-05-11 12:31:54
dokument Zarządzenie Nr 68/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 6 maja 2015 r. w spr. powolania komisji do odbioru gruntu gminnego w ramach przeglądu gwawancyjnego do przeprowadzonych robotach budowlanych. 2015-05-11 12:34:47
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 69a/VII/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym " i zadań zleconych na 2015 r. 2015-05-22 09:22:19
dokument Zarządzenie Nr 69/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 6 maja 2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora ds. obsługi inwestorów zewnętrznych. 2015-05-11 12:40:40
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 70/VII/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku". 2015-05-22 09:42:52
dokument Zarządzenie Nr 71/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn.12 maja 2015 r. w spr. powołania komisji przertargowej "Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku". 2015-05-22 09:49:55
dokument Zarządzenie Nr 72/VII/2015 Burmistrza Mistka z dn. 14 maja 2015 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko. 2015-05-22 09:52:16
dokument Zarządzenie Nr 73/VII/2015 z dn. 18 maja 2015 r. w spr. zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko 2015-06-08 10:04:58
dokument Zarządzenie Nr 74/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 20 maja 2015 r. w sprawie powolania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących wlasnośc Gminy Miastko. 2015-06-08 10:06:59
dokument Zarządzenie Nr 75/VII/2015 z dn. 22 maja 2015 r. w spr. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-06-08 10:09:55
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 76/VII/2015 z dn. 22 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na "Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek połozonej na dz. nr 75 przy ul. Dworcowej w Miastku" 2015-06-08 10:12:39
dokument Zarządzenie Nr 77/VII/2015 Burmistrza Miastka w spr. powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2015-06-08 10:20:21
dokument Zarządzenie Nr 78/VII/2015 z dn.27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych. 2015-06-19 12:20:10
dokument Zarządzenie Nr 79/VII/2015 z dn. 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku. 2015-06-19 12:21:43
dokument Zarządzenie Nr 80/VII/2015 z dn. 2 czerwca 2015 r.w spr.powołania komisji do spraw brakowania druków 2015-06-08 10:24:50
dokument Zarządzenie Nr 81/VII/2015 z dn.9 czerwca 2015 r.w spr.zmiany zarządzenia nr 473/VI/2015r. Burmistrza Miastka z dn. 30 czerwca 2014 r. w spr. ustalenia norm zużycia paliwa przez smochody pożarnicze i sprzęt silnikowy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Miastko oraz zasad roliczania paliw płynnych. 2015-06-19 13:22:20
dokument Zarządzenie Nr 82/VII/2015 z dn.22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Miastku" 2015-06-19 12:28:12
dokument Zarządzenie Nr 83/VII/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Tyla do podpisywania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. 2015-06-19 12:25:44
dokument Zarządzenie Nr 84/VII/2015 z dn. 18 czerwca 2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 13/IV/2004 z dn. 5 lutego 2004 r. zmieniającego Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 94/IV/2004 z dn.18 października 2004 r. oraz Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 135/VI/2012 z dn. 24 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej dla Gminy Miastko. 2015-06-19 12:32:07
dokument Zarzązenie Burmistrza Miastka Nr 85/VII/2015 z dn. 19 czerwca 2015 r. w spr. powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokości wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych oraz ustalenia regulaminu mediacji. 2015-06-24 11:34:07
dokument Zarządzenie Nr 86/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 22 czerwca 2015 r. w spr. wprowadzenia zmian w budżecie budżetu Gminy za 2015 r, oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-06-24 11:37:11
dokument Zarządzenie Nr 87/VII/2015 w spr.powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. Kwalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2015-06-24 12:05:27
dokument Zarządzenie Nr 88/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn.22 czrweca 2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. ks. prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku. 2015-06-24 12:08:17
dokument Zarządzenie Nr 89/VII/2015 z dn. 24 czerwca 2015 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Dostawa i montaż urządzeń monitoringu miejskiego w Miastku" 2015-06-26 10:35:30
dokument Zarządzenie nr 90/VII/2015 z dn. 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej zadania pn.: "Przebudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Miastku" 2015-06-26 10:37:39
dokument Zarządzenie Nr 91/VII/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. oraz z "planie finansowym " zadań zleconych na 2015 r. 2015-07-01 13:56:17
dokument Zarządzenie Nr 92/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 1 liupca 2015 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 87/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 22 czerwca 2015 r. powolania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie . 2015-07-09 09:27:00
dokument Zarządzenia nr 93/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 88/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 22 czerwca 2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrktora szkoły Podstawowej im. ks. Prałasta Zdzisława Jastrzębiec peszkowskiego w Słosinku. 2015-07-09 09:30:12
dokument Zarządzenie Nr 95/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 16 lipca 2015 r, w spr. obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości połozonej w obr. 83/1 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2015-07-09 09:34:38
dokument Zarządzxenie nr 96/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i wykorzystania odnawailnych źródeł energii. 2015-07-14 14:00:23
dokument Zarządzenie Nr 97/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 8 lipca 2015 r.w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z zapytaniem ofertowym w sprawie obsługi prawnej Rady Miejskie w Miastku. 2015-07-16 13:42:28
dokument Zarządzenie nr 98/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 10 lipca 2015 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. "Remont chodników i dróg gminnych w miejsowościach Przęsin, Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Boguslawa X, ul. Rodzinna, Osiedle Niepodległości). 2015-07-10 12:57:28
dokument Zarządzenie Nr 99/VII/2015 Burmistrza Miaastka z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-14 13:58:13
dokument Zarządzenie Nr 100/VII/2015 Burmistrza Miasta z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stpień nauczyciela mianowanego. 2015-07-14 13:56:18
dokument Zarządzenia Nr 101/VII/2015 Burmistrza Miasta z dn. 13 lipca 2015 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopieńnauczyciela mianowanego. 2015-07-14 13:52:13
dokument Zarządzenie Nr 102/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 14 lipca 2015 r. w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy. 2015-07-16 13:40:25
dokument Zarządzenie Nr 103/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 15 lipca 2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowisko urzednicze Podinspektor ds. księgowości budzetowej. 2015-07-16 13:37:45
dokument Zarządzenie Nr 104/VII/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.w sprawie upoważnienia Mateusza Kota do podpisywania tytułów wykonawczych. 2015-07-22 07:49:31
dokument Zarządzenie Nr 105/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenioa zmian w budżecie Gminy na 2015 r.oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-07-27 08:28:45
dokument Zarządzenie Nr 106/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie obciążenia nieruchomości służebnościa przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:29:42
dokument Zarządzenie Nr 107/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie obciążenia nieruchomosci służebnością przesyłu i uslatenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:25:57
dokument Zarządzenie Nr 108/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:23:52
dokument Zarządzenie Nr 109/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służbnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:22:10
dokument Zarządzenie nr 110/VII/2015 Burmistrz Miastka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:20:33
dokument Zarządzenie Nr 111/VII/2015 Burmistrz Miastka z dnia16 lipca 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomoności służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:18:10
dokument Zarządzenie Nr 112/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:11:23
dokument Zarrządzenie Nr 113/VII/2015 Burmistrza Miastka zd nia 22 lipca 2015 r.w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Dowóz dzieci do szkół prowadoznych przez GminęMiastko w roku szkolnym 2015/2016 gm. Miastko" 2015-07-27 08:33:00
dokument Zarządzenie Nr 114/VII/2015 Burmistrz Miastka z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku w roku szkolnym 2015/2016 gm. Miastko." 2015-07-27 08:36:29
dokument Zarządzenie Nr 115/VII/2015 r. Burmistrza Miastkas z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie, 2015-10-29 13:38:09
dokument Zarządzenie Nr 116/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia penomocnictwa pełniącemu obowizki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wadowie.. 2015-07-27 08:41:07
dokument Zarządzenia Nr 117/VII/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia sytanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisawa Jastrzębiec Peszkowskiego w Sosinku . 2015-07-27 08:43:01
dokument Zarządzenie Nr 118/VII/2015 Burmistrza Miastaz dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrekrowi Szkoły Podstawowej im.ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku. 2015-07-27 08:54:33
dokument Zarządzenie Nr 119/VII/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wporowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. oraz w "Planie finansowym " zadań zleconych na 2015 r. 2015-07-31 12:27:26
dokument Zarządzenie Nr 120/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2015-08-04 10:19:44
dokument Zarządzenie Nr 121/VII.2015 Burmistrza Miastka z dnia 05 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. 2015-08-21 14:33:32
dokument Zarządzenie Nr 122/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 07 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015r. oraz w "Plania finansowym" zadań zleconych na 2015r. 2015-08-21 14:41:50
dokument Zarządzenie Nr 123/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-08-21 14:37:13
dokument Zarządzenie Nr 124/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015r. oraz w "Planie finasowym" zadań zleconych na 2015r. 2015-08-21 14:46:33
dokument Zarządzenie Nr 125/VII/2015 Burmistrza miastka z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w gminie Miastko dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowym. 2015-08-21 14:48:49
dokument Zarządzenie Nr 127/VII/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości połozonej w obrębie 83/1m. Miastko stanowiącej własnośc Gminy Miastko. 2015-08-25 10:40:43
dokument Zarządzenie Nr 126/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wykonania i wprowadzenia do użytku Planu Akcji Kurierskiej w Gminie Miastko. 2015-08-21 14:51:30
dokument Zarządzenie Nr 128/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 1 wrzesnia 2015 r. w sprawie zmian z skladachosobowych komisji ds. referendum w gminie Miastko dla przeprowadzenia referendum ogolnokrajowego. 2015-09-02 09:21:08
dokument Zarządzenie Nr 129/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 2 wrzesnia 2015 r. w sprawie zmian w skladach osobowych komisji ds. referendum w gmine Miastko dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. 2015-09-03 10:19:49
dokument Zarządzenie Nr 130/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy". 2015-10-06 10:32:20
dokument Zarządzenie Nr 131/VII/2015Burmistrza Miastka z dnia 3 września 2015 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-09-08 12:01:43
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeporowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowaczą Pani Marty Muchowskiej. 2015-09-14 13:19:24
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 133/VII/2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egazaminu kończącego służbę przygtowawczą Pani Merceliny Wolskiej. 2015-09-14 13:22:08
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 134/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpoatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla zawodników osiagających wysokie wyniki sportowe. 2015-09-08 12:48:16
dokument Zarządzenie Nr 135/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2015 w sprawie zmiany w Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku 2015-09-10 08:53:58
dokument Zarządzenie Nr 136/VII/2015Burmistrza Miastka z dnia 11 wrzesnia 2015 r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie budżetu Gminy na 2015 r.oraz w "Planie finasowym"zadań zleconych na 2015 r. 2015-10-06 10:52:03
dokument Zarządzenie Nr 137/VII/2015Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 lipca 2015 r. Nr 103/VII/2015 dotyczącego powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Podinspektora ds.księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2015-10-06 10:58:00
dokument Zarządzenie Nr 138/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 4 erześnia 2015 r. Nr 132/VII/2015 dotyczącego powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kańczącego służbę przygotowawczą Pani Marty Muchowskiej. 2015-10-06 11:01:08
dokument ZarządzenieNr 139/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastkas z dnia 4 września 2015 r. Nr 133/VII/2015 dotyczącego powolania komisji konkurowej do przeprowadzenia egzaminu konczącego służbę przygotowawczą Pani Marceliny Woilskiej. 2015-10-06 11:04:30
dokument Zarządzenie Nr 140/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie odwołania Pana Wiesława Grynia z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie. 2015-10-06 11:08:49
dokument Zarządzenie Nr 141/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie budżetu Gminy na 2015 r.oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie budżetu Gminy na 2015 r.. oraz w 2015-10-06 11:10:53
dokument Zarządzenie Nr 142/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 29 września 2015 r. z wsprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka. 2015-10-06 11:18:24
dokument Zarządzenie Nr 143/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 2 października 2015 r. - wycofano. 2016-01-27 08:25:42
dokument Zarządzenie Nr 144/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisjikonkursowej diprzeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowaczą Pana Kazimierza Kozieł. 2015-11-17 13:15:18
dokument Zarządzenie Nr 145/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie powolania komisjikonkursowej diprzeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowaczą Pani Magdaleny Jnakowskiej. 2015-11-17 13:12:31
dokument Zarządzenie Nr 146/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 2 października 2015r. w spraiwe powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Eweliny Kądziela 2015-10-23 11:42:38
dokument Zarządzenie Nr 147/VII/2015 Burmistgrza Miasrka z dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miastko dla przeprowadzenia głosdowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzczypospolitej Polskiej. 2015-10-23 11:59:13
dokument Zarządzenie Nr 148/VII/2015 Burmistrz Miastka z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie budżetu Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym," zadań zleconych na 2015 r. 2015-10-23 12:02:42
dokument ZarządzenieNr 149/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 9 października 2015 r. w spraiwe uzupełnienia składu obowdowej komisji wyborczej. 2015-10-23 12:05:02
dokument Zarządzenie Nr 150/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-10-23 12:07:51
dokument Zarządzenie Nr 151/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2015 r. w sprawie Istrukcji dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych. 2015-10-23 12:10:38
dokument Zarządzenie Nr 152/VII/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Wałdowie podczas jego nieobecności. 2015-10-23 12:13:15
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 153/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zaliczenia w księgach rachunkowych wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastko. 2015-10-23 12:16:57
dokument Zarządzenie Nr 155/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2015 r. w dnia 19 października 2015 r. w sprawie odwolania ze skladu obwodowej komisji wyborczej. 2015-10-23 12:19:10
dokument Zarządzenie Nr 156/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2015-10-27 09:39:08
dokument Zarządzenie Nr 157/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2015-10-27 09:42:06
dokument Zarządzenie Nr 158/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu talenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2015-10-27 09:47:03
dokument Zarządzenie Nr 159/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie budżetu Gminy na n 2105 r.oraz w "Planie finansowqym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-10-29 11:32:35
dokument Zarządzenie Nr 160/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokosci wynagrodzenia. 2015-10-23 12:24:06
dokument Zarządzenie Nr 161/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 206 roku. 2015-10-23 12:26:52
dokument Zarządzenie Nr 162/VII/2015 Burmistrza Miastka w dnia 22 października 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-10-23 12:29:09
dokument Zarządzenie Nr 163/VII/2015 Burmistrza Miastka w dnia 22 października 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-10-23 12:30:48
dokument Zarządzenie Nr 164/VII/2015 Burmistrza Miastka w dnia 22 października 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-10-23 12:32:24
dokument Zarządzenie Nr 165/VII/2015 Burmistrza Miastka w dnia 22 października 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-10-23 12:33:38
dokument Zarządzenie Nr 166/VII/2015 w sprawie zmainy składu obowodwej komisji wyborczej. 2015-10-29 11:42:04
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie budżetu Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym" zadan zleconych na 2015 r. 2015-11-05 10:16:00
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 168/VII/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2016 rok. 2015-11-17 13:02:40
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 169/VII/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miastko. 2015-11-17 12:59:46
dokument Zarządzenie nr 170/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatkow budzetu Gminy Miastko na 2015 rok. 2015-11-20 08:33:38
dokument Zarządzenie nr 171/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placowki wpsarcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2016 roku 2015-11-18 12:21:42
dokument Zarządzenie Nr 172/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie podziału srodków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowowtną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w 2015 r. 2015-11-23 14:51:29
dokument Zarządzenie Nr 173/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2015-11-24 09:52:14
dokument Zarządzenie Nr 174/VII/2015 Burmistrza Miaastka z dnia 20 listpopada 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadańi trybu pracy. 2015-11-23 14:47:39
dokument Zarządzenie nr 175/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Miastko na 2015 r. oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-12-14 09:00:16
dokument Zarządzenie Nr 176/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2015 r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj zadań wlasnych Gminy Miastko w 2016 r. w sferze zadań publicznych obejmujących dzialalnośc pożytku poblicznego . 2015-12-14 08:57:22
dokument Zarządzenie Mr 177/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 1 grudnia 2015 r.w sprawie powołania Komisjii Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-12-14 08:53:11
dokument Zarządzenie Nr 178/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnai wolnego od pracy. 2015-12-14 08:49:11
dokument Zarządzenie Nr 179/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2015-12-16 13:22:17
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 180/VII/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania KomisjiKonkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania puiblicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2016 r. 2015-12-16 09:32:45
dokument Zarządzenie Nr 181/VII/2015 BurmistrzaMiastka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetuGminy Miastko na 2015 r. 2015-12-29 09:07:45
dokument Zarządzenie Nr 182/VII/2015 Burmistrz Miastka w dnia 21 grudnia 2015 r.w sprawie obciązenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokościwynagrodzenia. 2015-12-21 12:55:31
dokument Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-12-21 12:53:19
dokument Zarządzenie Nr 184/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2016 roku. 2016-02-11 10:27:24
dokument Zarządzenie Nr 185/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2015-12-29 11:16:39
dokument Zarządzenie Nr 186/VII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powolania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji stanów paliwa w pojazdach. 2015-12-29 10:46:44
dokument Zarządzenie Nr 187/VII/2015 Burmistrza Miastkaz dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji inwenteryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 2015-12-29 09:15:25
dokument Zarządzenie Nr 188/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-12-29 10:53:14
dokument Zarzązenie Nr 189/VII/2015Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej wc elu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań własnych GminyMiastko w 2015 r. w sferze zadań publicznych obejmujących działalnośc pożytku publicznego. 2015-12-29 14:08:21
dokument Zarządzenie Nr 190/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej . 2015-12-29 10:50:17
dokument Zarządzenie Nr 191/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 28 grudnia 2016 r. w sptrawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Małgorzaty Szkilnyk. 2016-01-22 09:55:21
dokument Zarządzenie Nr 192/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miastko na 2015 r. 2016-01-05 13:59:58
dokument Zarządzenie Nr 193/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2015 r. w spraowe Regulaminu korzystania za świetlic wiejskich oraz innych obiektów opodobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2016-01-05 13:56:56
dokument Zarządzenie Nr 194/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2015 r. z wprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobomkierującym samorządowymi instytucjami kultury. 2016-01-05 13:53:00
dokument Zarządzenie Nr 296/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-23 11:29:32