Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Armii Krajowej - Mickiewicza" 2021-08-25 11:09:01
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "RONDO" 2021-08-25 11:01:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko 2021-06-24 09:28:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko 2021-06-24 09:20:11
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od drogi krajowej nr 20 i miejscowości Piaszczyna, w części obrębu ewidencyjnego Piaszczyna 2021-06-24 09:12:17
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 2021-04-26 13:07:39
dokument Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2021-03-16 08:54:28
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "RONDO" oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu 2021-01-20 08:14:28
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Armii Krajowej - Mickiewicza" oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu 2021-01-20 08:13:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na budynek mieszkalny w miejscowości Przęsin 2020-12-07 09:40:22
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy linii SN-15kV w obrębach ewidencyjnych Świerzenko i Kawcze 2020-12-07 08:11:19
dokument Obwieszczenie o gotowym projekcie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny 2020-11-10 16:06:41
dokument Obwieszczenie o gotowym projekcie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-11-05 13:24:41
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu i zjazdem z DK20 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Miastku (działka nr 96/2 obręb Miastko 83/3) 2020-11-03 15:14:23
dokument Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-10-28 11:25:30
dokument Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-10-28 11:21:58
dokument Zawiadomienie o gotowym projekcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla remontu z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Głodowie 2020-10-20 12:50:03
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla miejscowości Krzeszewo w obrębie ewidencyjnym Kołtki gmina Biały Bór 2020-10-16 14:43:38
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-01 15:21:50
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii napowietrznej N-15kV, linii kablowej SN-15kV i złącza kablowego SN-15kV w obrębie ewidencyjnym Świerzno 2020-09-28 10:31:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego na wieży ciśnień na działce nr 28/2 obr. ew. 83/1 Miastko - dokument stracił ważność 2020-09-24 14:17:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej SN-15kV w m. Węgorzynko - dokument stracił ważność 2020-09-15 15:26:10
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulicy Wybickiego w Miastku na terenie działki nr 291/9 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko - dokument stracił ważność 2020-09-14 15:11:13
dokument Ogłoszenie o gotowym projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 w Kamnicy 2020-09-14 14:47:33
dokument Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii napowietrznej N-15kV, linii kablowej SN-15kV i złącza kablowego SN-15kV w obrębie ewidencyjnym Świerzno 2020-09-11 12:11:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN--15kV w obrębie ewidencyjnym Kawcze 2020-09-07 10:34:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka pn. "Pasieka Południe" - dokument stracił ważność 2020-09-01 10:15:15
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie ewidencyjnym Dretyń gmina Miastko 2020-08-19 13:25:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy ulicy Podlaskiej w Miastku (działki nr 321, 333/8 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko) - dokument stracił ważność 2020-08-19 11:34:06
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie linii kablowej oraz złącz kablowych SN-15kV w obr. Świerzenko i Kawcze 2020-08-06 08:42:29
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu i zjazdem z DK20 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Miastku 2020-08-05 10:20:07
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie polegającej na budowie słupa linii napowietrznejN-15kV, linii kablowej SN-15kV, złącza kablowego SN-15kV na terenie działek nr 156, 157, 176, 219, 1/6, 13, 53, 62/3, 62/2, 32, 46 obręb ewidencyjny Świerzno gmina Miastko 2020-08-05 09:41:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miastka Nr 004/2020 z dnia 24.04.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2020-07-24 11:26:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENERGA OPERATOR S.A, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV 2020-07-22 08:18:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od terenów zabudowanych miejscowości Głodowo w części obrębu geodezyjnego Głodowo - dokument stracił ważność 2020-07-09 16:41:18
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie doświetlenia przejścia dla pieszych na terenie działki nr 248 obr. ew. 83/5 Miastko oraz działek nr 62, 61/5, 61/9 obr. ew. 83/3 Miastko (ul. K. Wielkiego) - dokument stracił ważność 2020-07-03 15:18:41
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie doświetlenia przejścia dla pieszych na terenie działek nr 242/1, 268, 269/1, 271 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Gen. Wybickiego) - dokument stracił ważność 2020-07-03 15:16:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamnica - dokument stracił ważność 2020-07-03 15:13:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Tursko - dokument stracił ważność 2020-07-03 15:11:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Świerzno - dokument stracił ważność 2020-07-03 15:10:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Świerzenko - dokument stracił ważność 2020-07-03 15:08:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym Dretyń 2020-07-02 09:28:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2020-03-16 13:40:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2019-12-24 11:56:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka w gminie Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-10-24 07:50:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od drogi krajowej nr 20 i miejscowości Piaszczyna, w części obrębu ewidencyjnego Piaszczyna 2019-10-24 07:41:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna 2019-06-03 14:04:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka w gminie Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-23 12:32:39
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko 2017-11-03 14:07:51
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2017-11-03 14:05:41
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka 2017-11-03 14:02:52
dokument Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko 2017-04-07 14:52:14
dokument Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko - wyłożenie publiczne - dokument stracił ważność 2016-11-04 11:58:43