Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2015 2016-06-22 14:48:01
dokument Uchwała nr IV-10-2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki numer 643, połozonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko 2015-01-22 08:14:07
dokument Uchwała nr IV-11-2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego przy ul. Podlaskiej na rzecz jego najemców 2015-01-22 08:17:10
dokument Uchwała nr IV-12-2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie okreslenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształc prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-01-22 08:25:29
dokument Uchwała nr IV/13/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części śródmieścia Miastka p.n. "Armii Krajowej Chrobrego 2015-01-22 08:29:03
dokument Uchwała nr IV/14/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka 2015-01-22 08:30:53
dokument Uchwała nr IV-15-2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr III-9-2014 w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji RM w Miastku 2015-01-22 08:34:37
dokument Uchwała nr IV-16-2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na rok 2015 2015-01-22 08:36:35
dokument Uchwała nr IV/17/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na rok 2015 2015-01-22 08:38:40
dokument uchwała nr V/18/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2015 r. 2015-02-20 08:14:52
dokument Uchwała Nr V/19/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2015 - 2020 2015-02-10 12:14:54
dokument uchwała Nr V/20/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2015-02-12 13:04:14
dokument uchwała Nr V/21/2014 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2015-02-12 13:08:13
dokument uchwała nr V/22/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia do miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na obrzeżach Miastka w obrębie ewidencyjnym Wołcza Wielka 2015-02-12 14:21:49
dokument uchwała Nr V/23/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka nalata 2015 - 2025 2015-02-12 14:24:50
dokument uchwała Nr V/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015-2025 2015-02-12 14:28:10
dokument uchwała Nr V/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Kamień" 2015-02-12 14:31:20
dokument uchwała Nr V/26/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Orle" 2015-02-13 07:39:48
dokument uchwała Nr V/27/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Smołowe" 2015-02-13 07:49:54
dokument uchwała Nr V/28/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia kredytu i wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-02-13 07:52:42
dokument Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 2015-03-11 14:54:22
dokument Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie jednostki budżetowej pn. "Zarząd Mienia Komunalnego" w Miastku 2015-03-11 14:56:19
dokument Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku 2015-03-11 14:58:13
dokument Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr 60/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania 2015-03-11 15:00:39
dokument 5. Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko uwzględnianych na drugim etapie 2015-03-11 15:01:52
dokument Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kwisno-Szydlice działki numer 149, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-03-11 15:04:31
dokument Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 56/2, położonej w obrębie Świeszyno, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-03-11 15:05:48
dokument Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej 2015-03-11 15:07:07
dokument Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2014-2016" 2015-03-11 15:08:42
dokument Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie odwołania Skarbnika Miastka 2015-03-11 15:14:23
dokument Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powołania Skarbnika Miastka 2015-03-11 15:15:40
dokument Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku 2015-03-11 15:17:04
dokument Uchwała Nr VII/41/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 rok 2015-04-07 14:43:56
dokument Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko 2015-04-07 14:45:16
dokument Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miastko na lata 2015 - 2017 2015-04-07 14:48:57
dokument Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miastko, położonej w obrębie Rolne - Żabno, gm. Miastko, na rzecz Skarbu Państwa ? Nadleśnictwa Trzebielino 2015-04-07 14:51:30
dokument Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi 2015-04-07 14:52:54
dokument Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek, położonych w obrębach 83/1; 83/2; 83/3; 83/4; 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-04-07 14:54:23
dokument uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej poł. w obr.Wołcza Wielka, gm. Miastko stanowiącej działkę nr 10/48 w częci o pow. 695 m2, stanowiącej własność gm. Miastko z przeznaczeniem na budowę i użytkowanie stanicy wędkarskiej Okręgu Słupskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Koła "Karaś" w Miastku nad jezioremWolczyca. 2015-04-08 09:02:00
dokument Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Miastku w spraiwe zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Miastku 2015-04-07 14:56:28
dokument uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie udzielenie Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania swiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2015-04-07 15:00:17
dokument Oświadczenie Rady Miejskiej w Miastku w sprawie planowanego przesunięcia poza obszar Gminy Miastko, obecnie funkcjonującego całorocznego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Miastku. 2015-04-21 09:38:30
dokument uchwała Nr VIII/50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim dotryczącego załaożenia i prowadzenia przez Gminę Miastko Gimnazjum Miastrzostwa Sportowego w Miastku. 2015-04-07 15:03:39
dokument Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 1.04.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 2015-05-11 11:08:20
dokument Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie podwyższenia kapitały zakładowego spółki Szpital Miejski w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2015-05-11 11:17:15
dokument Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-05-11 11:51:41
dokument Uchwała Nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania rozwoju Gminnego Centrum Zarządzania Energią w postaci Miejskiego Operatora Energetycznego (GCZE MOEN) dla Gminy Miastko. 2015-05-11 11:58:42
dokument Uchwała Nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2015r. 2015-05-11 12:09:45
dokument Uchwała Nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2015-05-11 12:19:47
dokument Uchwała Nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie zmiany uchwałyRady Miejskiej w miastku Nr VII/43/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miastko na lata 2015 - 2017. 2015-05-11 12:23:33
dokument Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku nr 16 w m. Żabno, gm. Miastko. 2015-05-11 12:26:46
dokument Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3/16 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3/14. 2015-05-11 12:36:14
dokument Uchwała Nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2015-05-11 12:40:53
dokument 1. Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu 2015-06-05 14:07:55
dokument 2. Uchwała Nr XI/62/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2015-06-05 14:09:20
dokument 3. Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku ? zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 2015-06-05 14:10:50
dokument 4. Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Miastku 2015-06-05 14:12:16
dokument Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek, położonych w obrębach miasta i gminy Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-06-05 14:14:26
dokument Uchwała Nr XI/66/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 217/1, położonej w obrębie 83/5 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-06-05 14:15:41
dokument Uchwała Nr XI/67/32015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 83/4 m. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko 2015-06-05 14:16:46
dokument Uchwała Nr XI/68/2015 w sprawie podziału sołectwa Role - Żabno na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Role ? Wiatrołom i sołectwo Żabno 2015-06-05 14:32:34
dokument Uchwała Nr XI/69/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miastko szkoły mistrzostwa sportowego na poziomie gimnazjum 2015-06-05 14:34:15
dokument Uchwała Nr XI/70/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015- 2019 2015-06-08 09:17:40
dokument Uchwała Nr XI/71/2015 w sprawie przyjęcia lokalnego programu stypendialnego dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Miastko uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych 2015-06-08 09:19:41
dokument Uchwała Nr XI/72/2015 w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2015 w Gminie Miastko?, 2015-06-08 09:29:44
dokument Uchwała Nr XI/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 10/11 w m. Węglewo stanowiącej własność Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2015-06-08 09:31:28
dokument Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za rok 2014 2015-07-03 13:50:37
dokument Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2014 rok. 2015-07-03 14:04:44
dokument Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-07-03 14:08:55
dokument Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko. 2015-07-03 14:16:33
dokument Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 512/5. 2015-07-03 14:19:39
dokument Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9a, położonej w Dretynku, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy. 2015-07-03 14:22:13
dokument Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym 59/6, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2015-07-03 14:23:59
dokument Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Bytowskiego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym 83/4 m. Miastko oraz w obrębie Węgorzynko 2015-07-03 14:25:28
dokument Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 maja 2015r. dotyczącej zgody na sprzedaż działki 217/1 2015-07-03 14:27:20
dokument Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/106/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko. 2015-07-03 15:00:15
dokument Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2015-07-03 15:01:45
dokument Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie Gminy na 2015 r. 2015-07-09 08:19:13
dokument Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400KV Gdańsk Przyjaźń ? Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Miastko 2015-07-09 08:23:11
dokument Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015r.w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miastko 2015-07-09 08:26:30
dokument Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Miajskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015 r. w spr. zmiany nazwy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku 2015-07-09 08:28:10
dokument Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015 r. w spr.utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. 2015-07-09 08:30:28
dokument Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku przyjetego uchwała Rady Miejskiej w Miastku Nr 64/V/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 2015-07-09 08:37:18
dokument Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej. 2015-09-14 09:34:33
dokument Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2015-09-14 09:36:40
dokument Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko. 2015-09-14 09:38:16
dokument Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. 2015-09-14 09:40:22
dokument Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miastko. 2015-09-14 09:53:35
dokument Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dretyń. 2015-09-14 09:56:53
dokument Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokali mieszkalnych do zasobu Gminy Miastko od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. 2015-09-14 09:58:54
dokument Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kwisno - Szydlice działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/4, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2015-09-14 10:01:14
dokument Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 95, położonej w obrębie Gatka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2015-09-14 10:03:06
dokument Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 140/7, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2015-09-14 10:04:46
dokument Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku. 2015-09-14 10:06:06
dokument Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do inicjatywy pod nazwą "Porozumienie między Burmistrzami" dla zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym. 2015-09-14 10:08:47
dokument Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku. 2015-09-14 10:11:19
dokument Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie współdziałania i powierzenia gminie Bytów realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2015-09-14 10:14:16
dokument Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-09-14 10:17:45
dokument Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 2015-09-14 10:19:15
dokument Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych. 2015-09-14 10:21:17
dokument Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 wrzesnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 2015-10-05 12:24:36
dokument Uchwała Nr XV/109/2015 w sprawie przyjęcia aktualizacji ?Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i Gminy Miastko do roku 2030. 2015-10-05 12:47:45
dokument Uchwała Nr XV/110/2015 w sprawie przyjęcia ?Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i Gminy na lata 2014 ? 2020. 2015-10-05 12:54:41
dokument Uchwała Nr XV/110/2015 w sprawie przyjęcia ?Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i Gminy na lata 2014 ? 2020. 2015-10-05 11:37:39
dokument Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgodna na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dziełek, położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2015-10-05 12:58:22
dokument Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 100/1, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej . 2015-10-05 13:02:22
dokument Uchwała nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 20 przy ul. Koszalińskiej w Miastku . 2015-10-05 13:09:06
dokument Uchwała Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnai 25 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych . 2015-10-05 13:11:25
dokument Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zapewnienia transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych 2015-10-05 13:14:49
dokument Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr 3/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych . 2015-10-05 13:16:58
dokument Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskie w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie : zmieniająca uchwałę w sprawie zasad,trybu przyznawania i pozbawaiania oraz rodzajów i wysokości strpendiów sportowych Gminy Miastko dlazawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2015-10-05 13:30:43
dokument Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku. 2015-10-05 13:34:45
dokument Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku. 2015-10-05 13:39:58
dokument Uchwała Nr XVI/120/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miastko" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020. 2015-11-04 15:07:47
dokument Uchwała Nr XVI/121/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie przejęcia od Powiatu Bytowskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Miastko. 2015-11-04 15:10:21
dokument Uchwała Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy-porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego" edycja 2015?. 2015-11-04 15:12:13
dokument Uchwała Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko. 2015-11-04 15:14:07
dokument Uchwała Nr XVI/124/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do Związku Gmin Pomorskich. 2015-11-04 15:15:38
dokument Uchwała Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016". 2015-11-04 15:17:41
dokument Uchwała Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko. 2015-11-04 15:18:57
dokument Uchwała Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania. 2015-11-04 15:20:39
dokument Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wystąpienia z Fundacji Lokalna Grupa Działania - "WRZECIONO". 2015-11-04 15:21:53
dokument Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miastko do opracowania ?Lokalnego Programu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla Gminy Miastko?. 2015-11-04 15:23:20
dokument Uchwała Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku w drodze wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów. 2015-11-04 15:24:54
dokument Uchwała Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r.w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Miastku. 2015-11-04 15:26:05
dokument Uchwała Nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2016 - 2019. 2015-11-04 15:27:07
dokument . Uchwała Nr XVII/133/2015 Rady Miejskiej w Miasku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r, 2015-12-10 07:04:43
dokument Uchwała Nr XVII/134/2015 Rady Miejskiej w Miasrku z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko, 2015-12-10 07:31:25
dokument Uchwała Nr XVII/135/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko, 2015-12-10 07:37:32
dokument Uchwała Nr XVII/136/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko , 2015-12-10 07:40:41
dokument . Uchwała Nr XVII/137/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko , 2015-12-10 07:46:42
dokument Uchwała Nr XVII/138/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listoada 2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Miastko, 2015-12-10 07:50:04
dokument Uchwała Nr XVII/139/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek, położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Przęsin, Węgorzynko Kwisno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami, 2015-12-10 08:04:26
dokument . Uchwała Nr XVII/140/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 438/3 i 479/1, położonych w obrębie 83/2 m. Miastko stanowiących własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości , 2015-12-10 08:07:22
dokument Uchwała Nr XVII/141/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 140/11, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 2015-12-10 08:09:46
dokument Uchwała Nr XVII/142/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/4, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, 2015-12-10 08:12:45
dokument Uchwała Nr XVII/143/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2016, 2015-12-10 08:14:40
dokument Uchwała Nr XVII/144/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2015-12-10 08:16:20
dokument Uchwała Nr XVIII/146/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2016-01-08 13:13:03
dokument Uchwała Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-01-08 13:15:46
dokument Załącznik Nr 2 do Uchwała Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-01-08 13:18:12
dokument Uchwała Nr XVIII/148/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko. 2016-01-08 13:25:05
dokument Uchwała nr XVIII/149/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miastko na lata 2015 - 2025 2016-01-07 07:51:27
dokument Uchwała Nr XVI/150/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla terenu Gminy Miastko. 2016-01-08 13:27:42
dokument Uchwała Nr XVI/151/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Armii Krajowej - Mickiewicza". 2016-01-08 13:30:59
dokument Uchwała Nr XVI/152/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 2016-01-08 13:37:36
dokument Uchwała Nr XVI/153/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Miastko na 2016 rok. 2016-01-08 13:39:31
dokument Uchwała Nr XVI/154/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku, zmienionej uchwałą Nr VII/48/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady miejskiej w Miastku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2016-01-08 13:41:41