Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia zabezpieczenia spłaty kredytu 2011-12-22 09:22:43
dokument Projekt uchwały w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie 2011-12-22 09:19:26
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko 2011-12-22 09:14:49
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Turowo nieruchomości zabudowanej 2011-12-22 09:11:39
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2011-12-22 09:10:22
dokument Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2011-12-22 09:09:33
dokument Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2011-12-22 09:08:52
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 2011-12-22 09:05:51
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 2011-12-22 09:04:59
dokument Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011-12-22 09:03:18
dokument Projekt uchwały w sprawie odwołania członka komisji 2011-11-18 14:18:08
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miejskiej w Miastku 2011-11-18 14:16:18
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi 2011-11-18 14:14:56
dokument Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-11-18 14:13:08
dokument Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-11-18 14:12:12
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku 2011-11-18 14:10:37
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku 2011-11-18 14:09:28
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy ZWIK Miastko za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2011-11-18 14:08:00
dokument Projekt uchwały w sprawie podatków od środków transportowych na terenie Gminy Miastko 2011-11-18 14:05:53
dokument Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko 2011-11-18 14:04:29
dokument Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko 2011-11-18 13:59:01
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko 2011-11-18 13:56:29
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 2011-11-18 13:54:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 2011-10-24 15:54:00
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu 2011-10-24 15:51:32
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 82/V/2010 2011-10-24 15:48:32
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Sołectwu Role - Żabno nieruchomości lokalowej 2011-10-24 15:45:27
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 2011-10-24 15:42:42
dokument Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody 2011-09-27 09:53:17
dokument Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2011-09-27 09:51:36
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2012 - 2015 2011-09-27 09:46:13
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Miastko 2011-09-27 09:44:43
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 2011-09-27 09:40:01
dokument Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-08-30 10:41:33
dokument Projekt uchwały w sprawie złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości 2011-08-30 10:40:26
dokument Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2011-08-30 10:39:27
dokument Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2011-08-30 10:35:59
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Plany Odnowy Miejscowości Świerzenko 2011-08-30 10:34:09
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Plany Odnowy Wsi Szydlice 2011-08-30 10:31:50
dokument Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-08-30 10:26:55
dokument Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2011-08-30 10:25:03
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 2011-08-30 10:23:09
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne 2011-08-30 10:20:31
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne 2011-08-30 10:19:56
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2011-08-30 10:18:16
dokument Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko 2011-08-30 10:14:52
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 2011-08-30 10:12:37
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2011 2011-08-30 10:08:52
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko 2011-07-04 10:52:06
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Miastko 2011-07-04 10:50:53
dokument Projekt uchwały w sprawie drogi gminnej 2011-07-04 10:48:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości 2011-07-04 10:46:42
dokument Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-07-04 10:45:20
dokument Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-07-04 10:44:56
dokument Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 2011-07-04 10:44:00
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-07-04 10:42:22