Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:01:56
dokument Zarządzenie Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:05:02
dokument Zarządzenie Nr 32/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:07:50
dokument Zarządzenie Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:09:04
dokument Zarządzenie Nr 34/VIII/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach. 2019-01-09 10:26:42
dokument Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2019 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2019-01-08 09:45:08
dokument Zarządzenie Nr 36/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ustanowienia opiekunów z ramienia Urządu Miejskiego w Miastku do współpracy z przewodniczącymi jednostek pomocniczych Gminy Miastko oraz określenia ich obowiązków. 2019-01-25 16:31:56
dokument Zarządzenie Nr 37/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 08 stycznia 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego do rozpatrywania i opiniowania wniosków o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego z gminnych zasobów mieszkaniowych. 2019-01-16 12:13:27
dokument Zarządzenie Nr 38/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2019-01-16 12:32:39
dokument Zarządzenie Nr 39/VIII/2019 Burmistrza Miastka w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miastka. 2019-01-18 15:19:03
dokument Zarządzenie Nr 40/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-01-30 12:30:59
dokument Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym.- 2019-02-06 08:09:42
dokument Zarządzenie nr 42/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2019r. 2019-01-28 14:43:09
dokument Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-02-04 14:33:50
katalog Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem ich kadencji. 2019-02-04 11:53:40
katalog Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli w zakresie zmiany statutów tych jednostek. 2019-02-04 11:56:48
dokument Zarządzenie Nr 45/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka. 2019-02-06 10:04:35
dokument Zarządzenie Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 04.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. programów rozwojowych. 2019-02-06 10:07:46
dokument Zarządzenie Nr 47/VIII/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 . 2019-02-08 12:47:52
dokument Zarządzenie Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 2019-02-13 09:10:58
dokument Zarządzenie Nr 49/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka.. 2019-02-13 14:20:56
dokument Zarządzenie Nr 50/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej. 2019-02-21 10:48:11
dokument Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2019-02-21 10:51:28
dokument Zarządzenie Nr 52/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej, a także wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2019-02-22 14:06:43
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie ". 2019-02-26 11:28:16
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku". 2019-02-26 11:28:37
dokument Zarządzenie Nr 55/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019. 2019-02-27 11:50:45
dokument Zarządzenie Nr 56/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 rok. 2019-03-01 13:26:44
dokument Zarządzenie Nr 57/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-03-05 12:37:29
dokument Zarządzenie Nr 58/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Miastko. 2019-03-13 13:50:59
dokument Zarządzenie Nr 59/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 92/2 i 92/3, położonej w obrębie Miastko 83/2. 2019-03-12 13:25:22
dokument Zarządzenie Nr 60/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. 2019-03-14 10:05:43
dokument Zarządzenie Nr 61/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-03-13 11:01:25
dokument Zarządzenie Nr 62/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-03-19 14:11:05
dokument Zarządzenie Nr 63/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22.03.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Marioli Ruteckiej. 2019-04-01 11:01:48
dokument Zarządzenie Nr 64/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22.03.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. płac. 2019-04-01 11:04:51
dokument Zarządzenie Nr 65/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2019-03-27 10:46:21
dokument Zarządzenie Nr 66/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok. 2019-03-27 10:34:55
dokument Zarządzenie Nr 67/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-04-01 15:39:27
dokument Zarządzenie Nr 68/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2019-04-01 15:37:10
dokument Zarządzenie Nr 69/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-01 12:55:41
dokument Zarządzenie Nr 70/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 726/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-04-29 13:16:07
dokument Zarządzenie Nr 71/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-03 14:16:29
dokument Zarządzenie Nr 72/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-03 14:18:37
dokument Zarządzenie Nr 73/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-11 08:33:52
dokument Zarządzenie Nr 74/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-04-16 11:43:01
dokument Zarządzenie Nr 75/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w komisji przetargowej. 2019-04-10 11:52:52
dokument Zarządzenie Nr 76/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. płac. 2019-04-16 09:20:57
dokument Zarządzenie Nr 77/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-19 07:36:33
dokument Zarządzenie Nr 78/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Miastku". 2019-04-24 12:40:47
dokument Zarządzenie Nr 79/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą . 2019-04-24 09:41:04
dokument Zarządzenie Nr 80/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastka na 2019 roku. 2019-05-06 14:43:55
dokument Zarządzenie Nr 81/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2018 rok. 2019-05-22 12:34:27
dokument Zarządzenie Nr 82/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2018 rok. 2019-05-22 12:30:49
dokument Zarządzenie Nr 83/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Miastku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych. 2019-05-15 08:42:24
dokument Zarządzenie Nr 84/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:" Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w m.Świeszyno". 2019-05-15 14:04:24
dokument Zarządzenie Nr 85/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2019-05-23 08:39:26
dokument Zarządzenie Nr 86/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2019-05-28 11:49:58
dokument Zarządzenie Nr 87/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2019-05-24 08:58:54
dokument Zarządzenie Nr 88/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-05-27 14:43:48
dokument Zarządzenie Nr 89/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-05-24 12:06:49
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-05-24 12:09:29
dokument Zarządzenie Nr 91/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-05-24 12:18:14
dokument Zarządzenie Nr 92/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Miastko za rok 2018. 2019-06-04 07:41:49
dokument Zarządzenie Nr 93/VIII/2019 Burmistrza Miastko z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół. 2019-06-04 12:22:52
dokument Zarządzenie Nr 94/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku. 2019-06-06 12:40:08
dokument Zarządzenie Nr 95/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 rok. 2019-06-04 14:28:54
dokument Zarządzenie Nr 96/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji. 2019-06-10 10:44:32
dokument Zarządzenie Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko. 2019-06-06 12:09:49
dokument Zarządzenie Nr 98/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-06-18 10:17:38
dokument Zarządzenie Nr 99/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1832 z póżn. zm.) oraz do wydania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny, stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny lub przyznania Karty Dużej Rodziny z naruszeniem przepisów ustawy 2019-06-18 09:48:41
dokument Zarządzenie Nr 100/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1832 z późn. zm.) oraz do wydania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny, stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny lub przyznania Karty Dużej Rodziny z naruszeniem przepisów ustawy 2019-06-18 09:54:15
dokument Zarządzenie Nr 101/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1832 z późn. zm.) oraz do wydania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny, stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny lub przyznania Karty Dużej Rodziny z naruszeniem przepisów ustawy 2019-06-18 09:57:30
dokument Zarządzenie Nr 102/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Świerznie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2019-06-25 12:21:07
dokument Zarządzenie Nr 103/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2019-06-25 12:32:16
dokument Zarządzenia Nr 104/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu najmu stanowisk handlowych w hali targowej przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku 2019-07-10 09:39:19
dokument Zarządzenie Nr 105/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-07-04 14:40:36
dokument Zarządzenie Nr 106/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, wydawania w sprawach o świadczenie wychowawcze rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 2019-07-01 10:58:21
dokument Zarządzenie Nr 107/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego odpowiadającego za organizację Gminnego Święta Plonów - Dożynek w dniu 14 września 2019 roku 2019-08-08 10:49:57
dokument Zarządzenie Nr 108/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych 2019-07-02 15:02:12
dokument Zarządzenie Nr 109/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:36:00
dokument Zarządzenie Nr 110/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:37:19
dokument Zarządzenie Nr 111/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:49:50
dokument Zarządzenie Nr 112/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:51:01
dokument Zarządzenie Nr 113/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:52:35
dokument Zarządzenie Nr 114/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:55:09
dokument Zarządzenie Nr 115/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:58:15
dokument Zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-07-09 14:22:11
dokument Zarządzenie Nr 117/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-07-09 14:24:24
dokument Zarządzanie Nr 118/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-07-15 15:02:58
dokument Zarządzenie Nr 119/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie 2019-07-18 12:23:53
dokument Zarządzenie Nr 120/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerzenie 2019-07-18 12:20:05
dokument Zarządzenie Nr 121/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2019 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerzenie 2019-07-18 12:16:37
dokument Zarządzenie Nr 122/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-07-19 08:14:12
dokument Zarządzenie Nr 123/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2019-07-26 12:35:42
dokument Zarządzenie Nr 124/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2019-07-26 12:37:49
dokument Zarządzenie Nr 125/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2019-07-26 12:39:05
dokument Zarządzenie Nr 126/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2019-07-26 12:40:06
dokument Zarządzenie Nr 127/VIII/20129 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmin y Miastko na 2019 r. 2019-08-05 12:30:51
dokument Zarządzenie Nr 128/VIII/20129 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2019 r, w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2019-08-07 07:33:06
dokument Zarządzenie Nr 129/VII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie . 2019-08-08 13:23:55
dokument Zarządzenie Nr 129/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wynajmowanych przez Gminę i jednostki podległe. 2019-08-02 09:24:26
dokument Zarządzenie Nr 130/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-08-13 07:29:51
dokument Zarządzenie Nr 131/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad realizacji Programu pn. "Pudełko życia w gminie Miastko". 2019-08-08 13:26:20
dokument Zarządzenie Nr 132/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miastku informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku. 2019-08-13 13:16:13
dokument Zarządzenie Nr 133/VII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2019-08-14 13:36:34
dokument Zarządzenie Nr 134/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2019-08-14 13:45:44
dokument Zarządzenie nr 135/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej . 2019-08-19 10:12:35
dokument Zarządzenie nr 136/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki 2019-08-23 07:50:56
dokument Zarządzenie Nr 137/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-23 07:58:05
dokument Zarządzenie Nr 138/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Role - Wiatrołom. 2019-08-28 08:05:31
dokument Zarządzenie Nr 139/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2019-08-26 14:13:24
dokument Zarządzenie Nr 140/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. 2019-08-28 12:54:13
dokument Zarządzenie Nr 141/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej mi. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. 2019-08-28 12:56:50
dokument Zarządzenie Nr 142/VIII/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. 2019-08-30 09:28:21
dokument Zarządzenie Nr 143/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. 2019-08-28 13:01:34
dokument Zarządzenie Nr 144/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. -"Wyprawka szkolna". 2019-08-28 13:20:47
dokument Zarządzenie Nr 145/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-08-28 13:11:37
dokument Zarządzenie Nr 146/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ,,Najładniejszy Wieniec Dożynkowy", który zostanie przeprowadzony podczas Dożynek Gminnych w Miastku, w dniu 14 września 2019 roku. 2019-09-06 09:30:15
dokument Zarządzenie Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ,,Najładniejsze Stoisko Dożynkowe" i ,,Najlepsza potrawa mączna", które zostaną przeprowadzone podczas Dożynek Gminnych w Miastku, w dniu 14 września 2019 roku. 2019-09-06 09:40:36
dokument Zarządzenie Nr 148/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-09-04 09:18:12
dokument Zarządzenie Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-09-05 09:13:18
dokument Zarządzenie Nr 150/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-09-10 08:11:58
dokument Zarządzenie Nr 151/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe. 2019-09-05 11:18:36
dokument Zarządzenie Nr 152/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie oraz o wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2019-09-05 13:45:23
dokument Zarządzenie Nr 153/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia protokołu powypadkowego. 2019-09-05 10:08:45
dokument Zarządzenie Nr 154/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 06 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-09-10 07:59:30
dokument Zarządzenie Nr 155/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania:Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy, na terenie Gminy Miastko" 2019-10-02 13:55:51
dokument Zarządzenie Nr 156/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-09-23 12:58:50
dokument Zarządzenie Nr 157/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Miastku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych. 2019-09-20 12:35:34
dokument Zarządzenie Nr 158/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 września 2019 r.. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego. 2019-09-24 09:02:02
dokument Zarządzenie Nr 159/VIII/2019 Burmistrza Miastka dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą . 2019-09-26 11:04:27
dokument Zarządzenie Nr 160/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-09-24 14:44:27
dokument Zarządzenie Nr 161/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-10-01 07:54:33
dokument Zarządzenie Nr 162/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia "Planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miejskiego w Miastku", "planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w Urzędzie Miejskim w Miastku:,"Dokumentacji określającej poziom zagrożeń oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Miastku" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Miastku". 2019-09-26 10:46:11
dokument Zarządzenie Nr 163/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń, zaświadczeń i upoważnień wydawanych przy uzyskaniu dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone w Urzędzie Miejskim w Miastku.z 2019-09-26 10:51:11
dokument Zarządzenie nr 164/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Ewidencji Dokumentów Zastrzeżonych" w Urzędzie Miejskim w Miastku" 2019-09-26 10:54:17
dokument Zarządzenie nr 165/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk."STUDNICA - 2019" w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pk."BORUJA-2019". 2019-09-26 11:01:02
dokument Zarządzenie Nr 166/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn."Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi w Miastku". 2019-10-02 14:00:51
dokument Zarządzenie Nr 167/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-10-03 10:28:13
dokument Zarządzenie Nr 168/XIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-10-03 15:00:43
dokument Zarządzenie Nr 169/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka 2019-10-04 10:12:37
dokument Zarządzenie Nr 170/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej 2019-10-07 09:32:03
dokument Zarządzenie Nr 171/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Magdaleny Stanisławskiej 2019-10-07 10:45:01
dokument Zarządzenie Nr 172/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 169/VIII/2019 z dnia 02 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka 2019-10-04 10:16:52
dokument Zarządzenie Nr 173/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2019-10-14 11:06:43
dokument Zarządzenie Nr 174/VIII.2019 Burmistrza Miastka z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2019-10-14 11:15:12
dokument Zarządzenie Nr 175/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-10-15 11:26:10
dokument Zarządzenie nr 176/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert 2019-10-15 08:34:15
dokument Zarządzenie Nr 177/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 14 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku zakresie wspólnot mieszkaniowych i współwłasności 2019-10-16 11:20:14
dokument Zarządzenie Nr 178/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-10-21 15:45:01
dokument Zarządzenie Nr 179/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-10-21 13:36:00
dokument Zarządzenie Nr 180/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-11-06 08:56:31
dokument Zarządzenie Nr 181/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Miastku 2019-11-05 13:25:17
dokument Zarządzenie Nr 182/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. programów rozwojowych. 2019-11-05 13:28:55
dokument Zarządzenie Nr 183/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-11-18 09:03:01
dokument Zarządzenie Nr 184/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Burmistrzem Białego Boru 2019-11-29 14:12:30
dokument Zarządzenie Nr 185/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2020 rok. 2019-11-14 11:53:45
dokument Zarządzenie Nr 186/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko 2019-11-14 11:56:40
dokument Zarządzenie Nr 187/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2019 roku. 2019-11-18 11:39:43
dokument Zarządzenie Nr 188/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 672/VII/2018 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrza Miastka, w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku 2019-11-22 08:12:46
dokument Zarządzenie Nr 189/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-22 08:52:48
dokument Zarządzenie Nr 190/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, Ustalenia jej zadań i trybu pracy 2019-11-22 14:47:47
dokument Zarządzenie Nr 191/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku 2019-11-26 13:53:22
dokument Zarządzenie Nr 196/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15.06.2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku 2019-11-26 14:51:04
dokument Zarządzenie Nr 197/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2020 r. 2019-11-26 14:00:30
dokument Zarządzenie Nr 198/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-12-04 09:24:25
dokument Zarządzenie Nr 199/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego 2019-11-29 14:38:26
dokument Zarządzenie Nr 200/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w sferze zadań własnych Gminy Miastko obejmujących działalność pożytku publicznego 2019-12-02 10:58:16
dokument Zarządzenie Nr 201/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miastko 2019-12-04 12:18:10
dokument Zarządzenie Nr 202/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-12-11 12:58:34
dokument Zarządzenie Nr 203/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko Kierownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu 2019-12-11 09:24:13
dokument Zarządzenie Nr 204/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Miastko 2019-12-13 12:15:19
dokument Zarządzenie Nr 205/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miastko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2019-12-12 08:18:38
dokument Zarządzenie Nr 206/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Miastku oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego Autonomiczne Stanowisko Komputerowe (ASK) przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE 2019-12-12 13:43:14
dokument Zarządzenie Nr 207/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-12-20 15:01:40
dokument Zarządzenie Nr 208/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Audytor wewnętrzny 2019-12-20 15:09:06
dokument Zarządzenie Nr 209/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzania inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku 2019-12-31 07:34:42
dokument Zarządzenie Nr 210/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzania inwentaryzacji stanów paliwa w pojazdach 2019-12-31 07:37:46
dokument Zarządzenie Nr 211/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2020 r. 2019-12-18 10:35:31
dokument Zarządzenie Nr 212/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,,Procedury w zakresie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielnej płatności oraz zasad weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności faktury" w Gminie Miastko i jej jednostkach organizacyjnych 2019-12-23 10:51:00
dokument Zarządzenie Nr 213/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Miastko 2019-12-19 14:17:50
dokument Zarządzenie Nr 214/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu 2019-12-20 15:03:59
dokument Zarządzenie Nr 215/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Mirosława Olesińskiego 2019-12-20 15:13:59
dokument Zarządzenie Nr 216/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-12-30 10:37:59
dokument Zarządzenie Nr 217/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2020-01-08 13:36:43
dokument Zarządzenie Nr 218/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2020 roku 2019-12-30 11:36:40