Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Wykaz uchwał rady Miejskiej w Miastku podjęye w 2016 r WERSJA WORD 2017-03-20 15:17:49
dokument Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 149/1, położonej w obrębie 83/5 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2016-02-03 13:08:32
dokument Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi 56/2, 57/2 i 58/2, położonych w obrębie 83/1 m. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko . 2016-02-03 13:11:44
dokument Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 19/15, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-02-03 13:13:55
dokument Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działek, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 218/2 w obrębie 83/5 i 360/19 w obrębie 83/2 położone w obrębie 83/5, 83/2 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-02-03 13:16:32
dokument Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 19/16, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-02-03 13:20:05
dokument Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 7/11, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-02-03 13:28:45
dokument Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 7/13, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-02-03 13:41:14
dokument Uchwałas Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki numer 41, 47, 48, 50 i 53, położonej w obrębie Tursko , gmina Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-02-03 13:44:53
dokument Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym 188, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2016-02-03 13:47:17
dokument Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29n stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miastko dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miastko oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2016-02-03 13:49:57
dokument Uchwała Nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów 2016-02-03 13:54:53
dokument Uchwała Nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2016 rok , 2016-02-03 13:57:37
dokument Uchwała Nr XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2016 rok 2016-02-03 14:00:04
dokument Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2016-03-08 09:55:53
dokument Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko porozumienia z gminami: Przechlewo, Koczała, Rzeczenica w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego ?Pomorskie Szlaki Kajakowe?. 2016-03-08 10:03:20
dokument Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko porozumienia z gminami: Kępice, Trzebielino w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego ?Pomorskie Szlaki Kajakowe?. 2016-03-08 10:04:41
dokument Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. 2016-03-08 10:07:25
dokument Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r 2016-04-08 14:03:46
dokument Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko , 2016-04-08 14:02:33
dokument Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2016-04-11 09:14:21
dokument Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2016-04-11 09:15:46
dokument Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych 2016-04-08 14:01:08
dokument Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko. 2016-04-11 09:17:12
dokument Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Pasieka na lata 2016 ? 2025 2016-04-08 14:06:53
dokument Uchwała Nr XXI/179/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 165, położonej w obr. Świerzenko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na rzecz Powiatu Bytowskiego 2016-04-08 13:59:41
dokument Uchwała Nr XXI/180/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miastko na nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 543 o obrębie 83/2 m. Miastko 2016-04-08 13:58:04
dokument Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działek, położonych w obrębach 83/2, 83/3, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Przęsin, Świeszyno, Głodowo i Wołcza Mała gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-04-08 13:56:47
dokument Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miastko zamieszkałych poza obwodem tych szkół. 2016-03-30 12:20:42
dokument 12. Uchwała Nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku . 2016-03-30 12:19:01
dokument 13. Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2016 r., 2016-03-30 12:17:32
dokument 1. Uchwała Nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/VI/212 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30. 03. 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słosinko na lata 2012 ? 2020 . 2016-03-30 12:14:45
dokument Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-05-12 08:59:04
dokument Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-05-12 09:02:11
dokument Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Miastku 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. 2016-05-12 09:04:33
dokument Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na inwestycje wspólne dotyczące przebudowy dróg powiatowych. 2016-05-12 09:06:10
dokument Uchwała Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku. 2016-05-12 09:08:47
dokument Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 4 w budynku numer 35 położonym w Kamnicy, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy 2016-05-12 09:10:32
dokument Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2016 w Gminie Miastko?. 2016-05-12 09:12:07
dokument Uchwała Nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku. 2016-05-12 09:13:58
dokument Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka. 2016-05-12 09:16:31
dokument Uchwała Nr XXII/195/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2016-05-12 09:17:53
dokument Uchwała Nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-06-01 12:25:58
dokument Uchwała Nr XXIII/197/2016 Rady miejskiej w Miastku z dnia 20maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-06-01 13:11:19
dokument Uchwała Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2016-06-01 12:28:04
dokument Uchwała Nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017r. 2016-06-01 12:30:06
dokument Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2016-06-01 12:31:23
dokument Uchwała Nr XXIII/202/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 252/3, położonej w obrębie 83/1 m.Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-06-01 12:32:50
dokument Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 252/4, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-06-01 12:34:06
dokument Uchwała Nr XXIII/204/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części, położonych w obrębach 83/2, 83/3, 83/4 i 83.5 m. Miastka oraz w obrębie Przęsin gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-06-01 12:35:38
dokument Uchwała Nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2016-06-01 12:37:07
dokument Uchwała Nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 206 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zaklady kształcenia nauczycieli. 2016-06-01 12:42:21
dokument Uchwała Nr XXII/207/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko ? sołectwom 2016-06-01 12:45:20
dokument Uchwała Nr XXIII/208/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr 74/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko ? osiedlom. 2016-06-01 12:51:32
dokument Uchwała Nr XXIII/209/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie podziału sołectwa Role - Żabno na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Role ? Wiatrołom i sołectwo Żabno. 2016-06-01 12:53:42
dokument Uchwała Nr XXIII/210/2016 Rady Miejskiejw Miastku w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2014 - 2020". 2016-06-01 13:15:45
dokument Uchwała Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2015 rok 2016-06-23 15:19:44
dokument Uchwała Nr XXIV/212/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2015 rok. 2016-06-23 15:21:21
dokument Uchwała Nr XXIV/213/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy Finasowej Powiatowi Bytowskiemu. 2016-06-23 15:23:55
dokument Uchwała Nr XXIV/214/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2016-06-23 15:25:35
dokument Uchwała Nr XXIV/215/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Miastko 2016-06-23 15:28:48
dokument Uchwała Nr XXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiących własność gminy Miastko. 2016-06-23 15:31:20
dokument Uchwała Nr XXIV/217/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości, położonych w obrębie 83/2 i 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2016-06-23 15:32:51
dokument Uchwała Nr XXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie 83/2 m. Miastko z dotychczasowym najemcą. 2016-06-23 15:34:52
dokument Uchwała Nr XXIV/219/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku świerk pospolity (Picea abies (L)Karst.) o obwodzie pnia 530 cm stojącego na dz. nr 232 obręb Wałdowo, gmina Miastko ocy Finasowej Powiatowi Bytowskiemu. 2016-06-23 15:36:38
dokument Uchwała Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior) o obwodzie pnia 259 cm, z działki nr 345/2 obręb ewidencyjny Wiatrołom, gmina Miastko. 2016-06-23 15:38:33
dokument Uchwała Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania w drodze umowy, prowadzenia publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie, osobie fizycznej 2016-06-23 15:40:17
dokument Uchwała Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2016-07-25 14:14:51
dokument Uchwała Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2017 - 2019". 2016-07-25 14:17:10
dokument Uchwała Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od "PROVITUS" Dąbrowscy, Lalesa Spółki Jawnej z siedzibą w Radzyminie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 83/2 m. Miastko wraz z własnością posadowionych na niej budynków, do zasobów gminnych. 2016-07-25 14:20:16
dokument Uchwała Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023". 2016-07-25 14:23:18
dokument Uchwała Nr XXV/226/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej do zasobu Gminy Miastko, lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku nr 5, położonym w Domanice, gm. Miastko. 2016-07-25 14:26:07
dokument Uchwała Nr XXV/227/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 42/VI/94 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 25 listopada 1994 roku z sprawie podziału miasta Miastko na osiedla. 2016-07-25 14:28:00
dokument Uchwała Nr XXV/228/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy - sołectwom. 2016-07-25 14:37:14
dokument Uchwała Nr XXV/229/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2016-07-25 15:19:30
dokument Uchwała Nr XXVI/230/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 193117G w miejscowości Słosinko 2016-09-01 13:55:02
dokument Uchwała Nr XXVI/231/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko . 2016-09-01 13:58:29
dokument Uchwała Nr XXVI/232/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016 ? 2025 . 2016-09-01 14:01:02
dokument Uchwała Nr XXVI/233/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w spawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 20 lat . 2016-09-01 14:05:47
dokument Uchwała Nr XXVI/234/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 w budynku nr 24a przy ul. Kowalskiej w Miastku . 2016-09-01 14:07:37
dokument Uchwała Nr XXVI/235/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 16 przy ul. Gen. Maczka w Miastku . 2016-09-01 14:09:26
dokument Uchwała Nr XXVI/236/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Miastko od ?Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Miastku w likwidacji?, prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 83/1m.Miastko. 2016-09-01 14:13:09
dokument Uchwała Nr XXVI/237/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach realizacji zadania "Remont dróg powiatowych na terenie gminy Miastko"w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020. 2016-09-02 13:50:58
dokument Uchwała Nr XXVI/238/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-09-02 13:53:25
dokument Uchwała Nr XXVI/239/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko . 2016-09-02 13:57:53
dokument Uchwała Nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-10-05 13:16:07
dokument Uchwała Nr XXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miastko od osób fizycznych prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 83/4 m. Miastko. 2016-10-05 13:17:27
dokument Uchwała Nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 19/9 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-10-05 13:19:37
dokument Uchwała Nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnioa 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części, położonych w obrębach Dolsko, Dretynek, Głodowo, Kawcze, Kwisno, Miłocice, Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Świerzno, Wałdowo i Węgorzynko gm. Miastko oraz w obrębie 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2016-10-05 13:21:15
dokument Uchwała Nr XXVII/244/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2016-10-05 13:23:05
dokument Uchwała Nr XXVII/245/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 wrzesnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Miastko. 2016-10-05 13:59:06
dokument Uchwała Nr XXVII/246/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na 2014 - 2020". 2016-10-06 09:46:59
dokument Uchwała Nr XXVII/247/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminą Tuchomie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Miastko i Tuchomie" w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, typy projektów 4), 5) 2016-10-05 13:45:45
dokument Uchwała Nr XXVII/248/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów Gminy Miastko w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 402/16, położonej w obr. Pasieka, gm. Miastko. 2016-10-05 13:55:17
dokument Uchwała Nr XXVIII/249/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 rok, 2016-11-07 11:57:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/236/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Miastko od ?Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Miastku w likwidacji?, prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 83/1m.Miastko . 2016-11-07 12:00:16
dokument Uchwała Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskie w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Bytowskiego części nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Bytowskiego oraz Gminy Miastko, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 1 w Miastku. 2016-11-07 12:02:37
dokument Uchwała Nr XXVIII/252/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 774/2, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-11-07 12:05:28
dokument Uchwała Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017? . 2016-11-07 12:09:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/254/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy dotyczącej partnerstwa i przystąpienia do wspólnego ubiegania się o środki w ramach RPO dla województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 dla Działania 11.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych. 2016-11-07 12:12:35
dokument Uchwała Nr XXVIII/255/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.?Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii? w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii ? wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014 ? 2020 oraz na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu. 2016-11-07 12:27:46
dokument Uchwała Nr XXIX/256/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-12-08 14:16:16
dokument Uchwała Nr XXIX/257/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko na 2017 rok. 2016-12-08 14:17:45
dokument Uchwała Nr XXIX/258/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko. 2016-12-08 14:19:19
dokument Uchwała Nr XXIX/259/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego " edycja 2016". 2016-12-08 14:21:16
dokument Uchwała Nr XXIX/260/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 314/3, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-12-08 14:25:56
dokument Uchwała Nr XXIX/261/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 314/4, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-12-08 14:28:11
dokument Uchwała Nr XXIX/262/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 53 położonym w Słosinku, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jego sprzedaż w drodze bezprzetargowej. 2016-12-08 14:30:06
dokument Uchwała Nr XXIX/263/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem 26, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko. 2016-12-08 14:32:15
dokument Uchwała Nr XXIX/264/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 67/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 83/5 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2016-12-08 14:38:00
dokument Uchwała Nr XXIX/265/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miastko dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miastko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 2016-12-08 14:40:52
dokument Uchwała Nr XXIX/266/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność dyrektora szkoły nr 1 w Miastku. 2016-12-08 14:42:41
dokument Uchwała Nr XXX/267/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminami : Tuchomie, Kępice, Lipnica, Trzebielino w sprawie utworzenia partnerstwa gmin pn."Miastecki Klaster Energii".. 2016-12-16 09:07:38
dokument Uchwała Nr XXXI/268/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej . 2017-01-05 10:45:28
dokument Uchwała Nr XXXI/269/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 ? 2027 . 2017-01-05 10:47:47
dokument Uchwała Nr XXXI/270/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2017 r. 2017-01-10 08:48:18
dokument Uchwała Nr XXXI/271/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2017-01-05 10:49:57
dokument Uchwała Nr XXXI/272/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-01-05 10:53:39
dokument Uchwała Nr XXXI/273/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Miastko w ramach pomocy de minimis. 2017-05-09 11:03:16
dokument Uchwała Nr XXXI/274/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 ? 2022 . 2017-01-05 11:03:28
dokument Uchwała Nr XXXI/275/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017rok . 2017-01-05 11:05:07
dokument Uchwała Nr XXXI/276/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2017-01-05 11:06:42
dokument Uchwała Nr XXXI/277/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/3, 83,4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach: Przęsin i Świerzno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2017-01-05 11:08:21
dokument Uchwała Nr XXXI/278/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka numerem 512/5, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2017-01-05 11:10:12
dokument Uchwała Nr 279/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji ?Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015 ? 2019?. 2017-01-05 11:14:16
dokument Uchwała Nr XXXI/280/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania oznaczenia honorowego Medal ?Zasłużony dla Gminy Miastko. 2017-01-05 11:16:13
dokument Uchwała Nr XXXI/281/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko?. 2017-01-05 11:18:07
dokument Uchwała Nr XXXI/282/2016 Rady miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie z Gminami: Przechlewo, Koczała, Rzeczenica pn. ?Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Brdą wśród natury? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego . 2017-01-05 11:22:14
dokument Uchwała Nr XXXI/283/2016 Rady miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminami Kępice, Trzebielino oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Warcino w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ?Pomorskie Szlaki Kajakowe ? wśród dopływów Wieprzy? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego . 2017-01-05 11:27:19
dokument Uchwala Nr XXXI/284/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminami: Dziemiany, Lipnica i Tuchomie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ?Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie Gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie? w ramach Działania 11.2 Gospodarka odpadami, w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 . 2017-01-05 11:31:19