Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2013 2016-06-07 11:55:57
dokument Uchwała nr 1/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 2013-02-01 09:50:42
dokument Uchwała nr 2/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 2013-02-01 09:57:47
dokument Uchwała nr 3/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania 2013-02-01 09:58:47
dokument Uchwała nr 4/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w drodze przetargu 2013-02-01 09:59:28
dokument Uchwała nr 5/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w drodze przetargu 2013-02-01 10:00:00
dokument Uchwała nr 6/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych Słosinko 2013-02-01 10:01:28
dokument Uchwała nr 7/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 63/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku 2013-02-01 10:02:31
dokument Uchwała nr 8/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok 2013-02-01 10:03:21
dokument Uchwała nr 9/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na rok 2013 2013-02-01 10:04:12
dokument Uchwała nr 10/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na rok 2013 2013-02-01 10:05:08
dokument Uchwała nr 11/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Miastku 2013-02-01 10:05:56
dokument Uchwała nr 12/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-01 10:07:24
dokument Uchwała nr 13/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013-05-21 13:20:15
dokument Uchwała nr 14/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani 2013-05-21 13:21:30
dokument Uchwała nr 15/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 60/V/2010 2013-05-21 13:27:26
dokument Uchwała nr 16/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie przyznawania diet dla pracowników jednostek wykonawczych organów Gminy Miastko 2013-05-21 13:30:28
dokument Uchwała nr 17/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 roku 2013-05-21 13:32:56
dokument Uchwała nr 18/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2013-05-21 13:34:16
dokument Uchwała nr 19/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko 2013-05-21 13:35:49
dokument Uchwała nr 21/VI/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego 2013-05-27 13:10:03
dokument Uchwała nr 20/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko na lata 2013 - 2017 2013-05-21 13:37:13
dokument Uchwała nr 22/VI/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2013-05-21 13:40:22
dokument Uchwała nr 23/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie nabycia udziałów szpitala 2013-05-21 13:42:23
dokument Uchwała nr 24/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013-05-21 13:43:19
dokument Uchwała nr 25/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej kategorii drogi gminnej 2013-05-21 13:44:57
dokument Uchwała nr 26/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2013-05-21 13:46:03
dokument Uchwała nr 27/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 2013-05-21 13:47:00
dokument Uchwała nr 28/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 2013-05-21 13:47:44
dokument Uchwała nr 29/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie "Wieś Roku 2013 w Gminie Miastko" 2013-05-21 13:48:46
dokument Uchwała nr 30/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastko 2013-05-21 13:49:48
dokument Uchwała nr 31/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 2013-05-21 14:02:54
dokument Uchwała nr 32/VI/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miastka do zawarcia umowy przedwstępnej nabycia od Powiatu Bytowskiego udziałów w nowo utworzonej spółce, powstałej w wyniku podziału Szpitala Powiatu Bytowskiego Spółka z o.o. 2013-06-06 09:03:26
dokument Uchwała nr 33/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2013-07-03 09:03:23
dokument Uchwała nr 34/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy na rok 2013 2013-07-03 09:04:13
dokument Uchwała nr 35/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie stypendiów sportowych w Gminie Miastko 2013-07-03 09:05:39
dokument Uchwała nr 36/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia strategii oświaty w Gminie Miastko na lata 2013 - 2018 2013-07-03 09:07:37
dokument Uchwała nr 37VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu gruntu nieruchomości 2013-07-03 09:08:35
dokument Uchwała nr 38VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu gruntu nieruchomości 2013-07-03 09:09:13
dokument Uchwała nr 39VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu gruntu nieruchomości 2013-07-03 09:09:44
dokument Uchwała nr 40VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2013-07-03 09:10:07
dokument Uchwała nr 41VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu gruntu nieruchomości 2013-07-03 09:11:29
dokument Uchwała nr 42VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody 2013-07-03 09:12:12
dokument Uchwała nr 43VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Gminy Miastko 2013-07-03 09:13:05
dokument Uchwała nr 44VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 21/Vl/2013 Rady Miejskiej w Miastku 2013-07-03 09:14:01
dokument Uchwała nr 45VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2012 rok 2013-07-25 08:53:06
dokument Uchwała nr 46VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2012 rok 2013-07-25 08:53:59
dokument Uchwała nr 47VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2013-07-25 08:54:46
dokument Uchwała nr 48VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2013-07-25 08:55:35
dokument Uchwała nr 49VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2013-07-25 08:56:08
dokument Uchwała nr 50VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 2013-07-25 08:57:03
dokument Uchwała nr 51VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku 2013-07-25 08:58:00
dokument Uchwała nr VIII/52/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-08-28 09:41:03
dokument Uchwała nr VIII/53/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko 2013-08-28 09:41:58
dokument Uchwała nr VIII/54/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 71/VI/2011 2013-08-28 09:42:45
dokument Uchwała nr VIII/55/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 51/VI/2013 2013-08-28 09:43:28
dokument Uchwała nr VIII/56/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 2013-08-28 09:44:12
dokument Uchwała nr VIII/57/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko służebnością gruntową 2013-08-28 09:47:04
dokument Uchwała nr VIII/58/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2013-08-28 09:48:06
dokument Uchwała nr VIII/59/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2013-08-28 09:48:47
dokument Uchwała nr VIII/60/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/VI/2010 2013-08-28 09:49:44
dokument Uchwała nr IX/61/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego którego mandat wygasł 2013-09-27 07:41:41
dokument Uchwała nr IX/62/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2013-09-27 07:43:09
dokument Uchwała nr IX/63/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Zadry kategorii drogi gminnej 2013-09-27 07:44:37
dokument Uchwała nr IX/64/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Przęsin kategorii drogi gminnej 2013-09-27 07:45:19
dokument Uchwała nr IX/65/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Kamnica kategorii drogi gminnej 2013-09-27 07:46:03
dokument Uchwała nr IX/66/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Świeszyno kategorii drogi gminnej 2013-09-27 07:46:45
dokument Uchwała nr IX/67/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 74/VI/2011 2013-09-27 07:48:10
dokument Uchwała nr IX/68/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-09-27 07:49:30
dokument Uchwała nr IX/69/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej nr 63/2 2013-09-27 07:50:58
dokument Uchwała nr IX/70/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej nr 63/1 i 64/2 2013-09-27 07:53:34
dokument Uchwała nr IX/71/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej nr 119/3 2013-09-27 07:54:25
dokument Uchwała nr IX/72/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2013-09-27 07:55:49
dokument Uchwała nr IX/73/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koszalińska - Dworcowa - Młodzieżowa 2013-09-27 07:57:12
dokument Uchwała nr IX/74/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RONDO 2013-09-27 07:58:26
dokument Uchwała nr IX/75/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Świerzno kategorii drogi gminnej 2013-09-27 08:00:50
dokument Uchwała nr IX/76/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Bobięciono kategorii drogi gminnej 2013-09-27 08:01:52
dokument Uchwała nr IX/77/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyboru przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku 2013-09-27 08:03:18
dokument Uchwała nr IX/78/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Rozwój - Dostepność 2013-09-27 08:04:57
dokument Uchwała nr IX/79/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego którego mandat wygasł 2013-11-04 14:43:55
dokument Uchwała nr IX/80/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2013-11-04 14:44:46
dokument Uchwała nr IX/81/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-11-04 14:45:22
dokument Uchwała nr IX/82/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Wołcza Wielka 2013-11-04 14:46:15
dokument Uchwała nr IX/83/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Wołcza Mała 2013-11-04 14:47:02
dokument Uchwała nr IX/84/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Czarnica 2013-11-04 14:47:59
dokument Uchwała nr IX/85/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę działki nr 63/1 stanowiącej własności Gminy Miastko 2013-11-04 14:49:33
dokument Uchwała nr IX/86/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własności Gminy Miastko 2013-11-04 14:50:42
dokument Uchwała nr IX/87/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek stanowiących własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:04:59
dokument Uchwała nr IX/88/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek - Trzcinno działki stanowiącej własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:06:19
dokument Uchwała nr IX/89/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek - Trzcinno działki stanowiącej własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:33:25
dokument Uchwała nr IX/90/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek - Trzcinno działki stanowiącej własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:34:11
dokument Uchwała nr IX/91/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kamnica działki stanowiącej własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:48:53
dokument Uchwała nr IX/92/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki stanowiącej własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:51:06
dokument Uchwała nr IX/93/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości 2013-11-04 15:52:36
dokument Uchwała nr IX/94/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 2013-11-04 15:54:28
dokument Uchwała nr IX/95/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku 2013-11-04 15:55:08
dokument Uchwała nr IX/96/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/VI/2010 2013-11-04 15:56:58
dokument Uchwała nr IX/97/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/VI/2010 2013-11-04 15:58:39
dokument Uchwała nr IX/98/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wstąpienia radnego na miejsce kandydata którego mandat wygasł 2013-12-04 09:02:20
dokument Uchwała nr IX/99/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2013-12-04 09:04:02
dokument Uchwała nr IX/100/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko 2013-12-04 09:07:47
dokument Uchwała nr IX/101/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko 2013-12-04 09:08:47
dokument Uchwała nr IX/102/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko 2013-12-04 09:09:26
dokument Uchwała nr IX/103/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Miastko 2013-12-04 09:11:31
dokument Uchwała nr IX/104/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK Miastko na lata 2014 - 2016 2013-12-04 09:14:08
dokument Uchwała nr IX/105/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat ZWiK Miastko 2013-12-04 09:14:57
dokument Uchwała nr IX/106/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko 2013-12-04 09:16:48
dokument Uchwała nr IX/107/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomelacji Miastko 2013-12-04 09:18:15
dokument Uchwała nr IX/108/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 2013-12-04 09:18:59
dokument Uchwała nr IX/109/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/VI/2010 2013-12-04 09:19:49
dokument Uchwała nr XII/110/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014-01-07 14:43:01
dokument Uchwała nr XII/111/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Świerzenko lokalu użytkowego 2014-01-07 14:44:40
dokument Uchwała nr XII/112/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Świerzenko działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miastko 2014-01-07 14:46:56
dokument Uchwała nr XII/113/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2014-01-07 14:48:11
dokument Uchwała nr XII/114/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2014-01-07 14:50:27
dokument Uchwała nr XII/115/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Ku doskonałości - 2 edycja" współfinansowanego z EFS 2014-01-07 14:51:32
dokument Uchwała nr XII/116/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku 2014-01-07 14:52:31