Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu prowadzonego przez Powiat Bytowski - edycja 2017

USUWANIE AZBESTU – NABÓR WNIOSKÓW DO EDYCJI 2017

Powiat Bytowski zamierza przystąpić do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017). Udział w konkursie daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, polegających na:

  • demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych lub
  • wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych zdemontowanych w latach poprzednich i przygotowanych do transportu.

Wysokość dofinansowania jaką może uzyskać Powiat Bytowski, może wynieść do 85% całkowitego kosztu poszczególnych zadań, z zastrzeżeniem jednak, że podatek VAT nie podlega dofinansowaniu (nie jest kosztem kwalifikowanym). Wzorem lat ubiegłych, Powiat Bytowski wspólnie z Gminami naszego powiatu, zamierza współfinansować część pozostałych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest. Zakładany minimalny udział w kosztach po stronie właściciela nieruchomości wyniesie ok. 7%. Zastrzega się jednak, że przypadku uzyskania niższego niż planowane dofinansowania z Funduszu, udział w kosztach przypadający na właściciela może być wyższy od zakładanego.   

Ostateczna wysokość dofinansowania znana będzie po opublikowaniu wyników konkursu przez Fundusz, tj. do 31 maja 2017 r.

W przypadku obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakładana wysokość dofinansowania obejmować będzie wyłącznie dofinansowanie przyznane przez Fundusz. Pozostały koszt usunięcia wyrobów azbestowych, przedsiębiorca uczestniczący w realizacji zadania zobowiązany jest pokryć ze środków własnych.   

 

Szacunkowy koszt jednostkowy usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem wynosi około 600 zł za tonę oraz 400 zł za tonę w przypadku wyrobów zdemontowanych. Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych nieruchomości określony zostanie po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac, w tym zważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny złożyć wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego”. Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie, pokój nr 218 , w terminie do 31 marca 2017 r.

Zgodnie z wymogami Funduszu do wniosku należy załączyć:

  1. Dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) - min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu. Zdjęcia należy opisać adresem obiektu.  
  2. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – oceną należy załączyć osobno dla każdego obiektu.
  1. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia części kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Możliwe jest również usuwanie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych lub porzuconych przed 2017 rokiem i znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (posesje, dzikie wysypiska). Do wniosku należy dołączyć wówczas:

  1. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą przeznaczone do usunięcia odpady zawierające azbest, które zostały odpowiednio przygotowane do transportu (szczelnie opakowane folią polietylenową      o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i ułożone na palecie). Zdjęcia należy opisać adresem miejsca/nr działki. 
  2. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia części kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz oświadczenie, że zgłaszane do usunięcia odpady zawierające azbest zostały zdemontowane lub porzucone w danym miejscu przed 2017 rokiem.

Z dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele nieruchomość zlokalizowanych na terenie gmin powiatu bytowskiego. Dofinansowanie nie dotyczy zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Na podstawie dostarczonych kompletnych wniosków przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Planuje się, że prace w zakresie demontażu i odbioru wyrobów azbestowych realizowane będą w okresie od czerwca do października 2017 r.

Informacje o konkursie WFOŚiGW w Gdańsku (edycja 2017):

https://wfos.gdansk.pl/konkurs-dotyczacy-usuwania-azbestu-ogloszony

Wnioski o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://www.powiatbytowski.pl/pozostale-informacje/usuwanie-azbestu/aktualnosci-1/usuwanie-azbestu-8211-nabor-wnioskow-do-edycji-2017 

oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku (pokój nr 14)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 03-03-2017 09:59:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 03-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 03-03-2017 09:59:52