Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 807/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-01-11 15:11:21
dokument Zarządzenie Nr 808/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2023-01-19 11:12:05
dokument Zarządzenie Nr 809/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi oraz pracownikom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do prowadzenia postępowań w sprawach refundacji podatkowej VAT dla odbiorów paliw gazowych 2023-01-19 10:21:37
dokument Zarządzenie Nr 810/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023 2023-01-18 10:37:29
dokument Zarządzenie Nr 811/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2023 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2023-01-17 11:35:43
dokument Zarządzenie Nr 812/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku 2023-01-19 10:22:57
dokument Zarządzenie Nr 813/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. VAT Wydziale Finansowym 2023-01-19 14:20:25
dokument Zarządzenie Nr 814/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia normy zużycia dla pojazdu Dacia Duster GBY 33R9 będącego w użyciu Straży Miejskiej w Miastku 2023-01-19 10:50:17
dokument Zarządzenie Nr 815/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w sołectwie Kwisno - Szydlice 2023-01-23 14:00:51
dokument Zarządzenie Nr 816/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-01-24 14:18:16
dokument Zarządzenie Nr 817/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Stankowiak Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku w zakresie realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2023-01-24 09:33:32
dokument Zarządzenie nr 818/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym 2023-02-07 14:00:42
dokument Zarządzenie Nr 819/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 640/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: ,,Poszerzam horyzonty wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 3 - Edukacja, Działania 3.2 - Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 - Jakość edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2023-02-03 11:12:09
dokument Zarządzenie Nr 820/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-02-07 13:57:48
dokument Zarządzenie Nr 821/VIII/2023 Burmistrza Miastko z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Naczelnika Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 2023-02-03 08:40:07
dokument Zarządzenie Nr 822/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2023-02-07 14:01:54
dokument Zarządzenie Nr 823/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 01 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Miastko 2023-02-13 08:55:20
dokument Zarządzenie Nr 824/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji i oceny wniosków, składanych w ogłaszanych naborach wniosków w ramach gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO-Gmina" 2023-02-07 14:57:07
dokument Zarządzenie Nr 825/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO-Gmina" w 2023 roku 2023-02-07 14:52:08
dokument Zarządzenie Nr 826/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego 2023-02-15 09:35:29
dokument Zarządzenie Nr 827/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-02-16 14:48:47
dokument Zarządzenie Nr 828/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Miastko 2023-02-24 15:10:39
dokument Zarządzenie Nr 830/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego. 2023-02-22 13:36:49
dokument Zarządzenie Nr 831/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji. 2023-02-22 13:51:01
dokument Zarządzenie Nr 832/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-03-02 08:09:21
dokument Zarządzenie Nr 833/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-03-02 15:12:06
dokument Zarządzenie Nr 834/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2023 2023-03-02 08:07:33
dokument Zarządzenie Nr 835/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego 2023-03-02 14:48:23
dokument Zarządzenie Nr 836/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 2023-03-02 14:50:09
dokument Zarządzenie Nr 837/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego 2023-03-07 09:09:54
dokument Zarządzenie Nr 838/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-03-03 15:06:11
dokument Zarządzenie Nr 839/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Miastku 2023-03-03 11:50:42
dokument Zarządzenie Nr 840/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie przekazania do użytkowania dla jednostki OSP w Dretyniu przyczepki specjalnej pod agregat prądotwórczy nr rejestracyjny GBY 85WF oraz przyjęcia na zaopatrzenie w gminie agregatu prądotwórczego ZE 266/11 2023-03-06 14:09:54
dokument Zarządzenie Nr 841/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania Komisji ds. weryfikacji złożonych wniosków 2023-03-07 13:28:19
dokument Zarządzenie Nr 842/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:50:15
dokument Zarządzenie Nr 843/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:51:55
dokument Zarządzenie Nr 844/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:53:38
dokument Zarządzenie Nr 845/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:54:24
dokument Zarządzenie Nr 846/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:55:05
dokument Zarządzenie Nr 847/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:55:45
dokument Zarządzenie Nr 848/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-03-08 12:36:41
dokument Zarządzenie Nr 849/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-03-21 08:19:41
dokument Zarządzenie Nr 850/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 297/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 05.08.2016 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku 2023-03-20 10:07:19
dokument Zarządzenie Nr 851/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-03-27 10:39:01
dokument Zarządzenie Nr 852/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia do użytkowania i podziału bojowego ciężkiego pojazdu ratowniczego -gaśniczego marki MAN w jednostce OSP w Dretyniu, określania dla ww. pojazdu norm zużycia paliw oraz wycofania z użytkowania ciężkiego pojazdu ratowniczego - gaśniczego marki JELCZ 2023-03-27 14:57:48
dokument Zarządzenie Nr 853/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 819/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 640/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: ,,Poszerzam horyzonty wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 3 - Edukacja, Działania 3.2 - Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 - Jakość edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2023-03-29 09:47:47
dokument Zarządzenie Nr 854/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok 2023-04-03 15:35:08
dokument Zarządzenie Nr 855/VIII/2023 Burmistrza Miastko z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-04-06 13:30:03
dokument Zarządzenie Nr 856/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku 2023-04-05 14:34:54
dokument Zarządzenie Nr 857/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-04-06 13:32:52
dokument Zarządzenie Nr 858/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-04-14 09:25:30
dokument Zarządzenie Nr 859/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych, na terenie Gminy Miastko, będących własnością Gminy Miastko - na okres do 3 lat 2023-04-14 15:03:03
dokument Zarządzenie Nr 860/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-04-12 08:52:32
dokument Zarządzenie Nr 861/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-04-14 08:35:42
dokument Zarządzenie Nr 862/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenie Nr 778/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego realizowanego przez Gminę Miastko w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2023-04-17 09:21:04
dokument Zarządzenie Nr 863/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny prac plastycznych i przyznania nagród w Konkursie plastycznym ,,Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" 2023-04-17 12:54:01
dokument Zarządzenie Nr 864/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 860/VIII/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2023-04-14 14:11:24
dokument Zarządzenie Nr 865/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-04-18 14:15:46
dokument Zarządzenie Nr 866/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-04-18 14:17:44
dokument Zarządzenie Nr 867/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-04-26 10:58:40
dokument Zarządzenie Nr 868/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-05-04 14:46:17
dokument Zarządzenie Nr 869/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 4 maja 2023 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Burmistrzem Białego Boru 2023-06-13 12:37:39
dokument Zarządzenie Nr 870/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do archiwum Urzędu Miejskiego w Miastku w 2023 roku 2023-05-10 08:02:03
dokument Zarządzenie Nr 871/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania spisów dokumentacji typowanej do brakowania przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Miastku 2023-05-10 08:04:04
dokument Zarządzenie Nr 872/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-05-15 09:32:27
dokument Zarządzenie Nr 873/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku 2023-05-12 15:07:07
dokument Zarządzenie Nr 874/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2023-05-12 13:00:27
dokument Zarządzenie Nr 875/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 865/VIII/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-05-15 14:30:12
dokument Zarządzenie Nr 876/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 866/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-05-15 14:32:45
dokument Zarządzenia Nr 877/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka 2023-05-15 14:34:18
dokument Zarządzenie Nr 878/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Miastko 2023-05-17 08:01:56
dokument Zarządzenie Nr 879/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-05-29 12:42:42
dokument Zarządzenie Nr 880/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy 2023-06-02 08:40:05
dokument Zarządzenie Nr 881/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku ul. Kujawska 1, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2023-05-29 12:34:49
dokument Zarządzenie Nr 882/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ,,Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych" 2023-05-29 13:18:47
dokument Zarządzenie Nr 883/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miastko za rok 2022 2023-06-01 07:51:50
dokument Zarządzenie Nr 884/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-06-06 10:56:48
dokument Zarządzenie Nr 885/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie odwołania Pana Mirosława Hołubowskiego ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku 2023-05-31 14:22:52
dokument Zarządzenie Nr 886/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko 2023-05-31 14:26:08
dokument Zarządzenie Nr 887/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku 2023-05-31 14:30:37
dokument Zarządzenie Nr 888/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/V/2009 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Podatkowego Urzędu Miejskiego w Miastku do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2023-05-31 13:47:54
dokument Zarządzenie Nr 889/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2022 rok 2023-06-01 14:26:53
dokument Zarządzenie Nr 890/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2023-06-05 13:10:39
dokument Zarządzenie Nr 891/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-06-07 14:16:30
dokument Zarządzenie Nr 892/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-06-14 14:33:50
dokument Zarządzenie Nr 894/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miastko 2023-06-14 08:16:50
dokument Zarządzenie Nr 895/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-06-21 13:54:26
dokument Zarządzenie Nr 896/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku 2023-06-22 11:34:19
dokument Zarządzenie Nr 897/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy strażnik w Straży Miejskiej 2023-06-23 14:49:45
dokument Zarządzenie Nr 898/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2022 r. 2023-06-26 15:58:05
dokument Zarządzenie Nr 899/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomością 2023-06-27 10:56:30
dokument Zarządzenie Nr 900/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2023-06-27 10:58:20
dokument Zarządzenie Nr 901/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2023-06-27 11:00:25
dokument Zarządzenie Nr 902/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku 2023-06-28 15:05:21
dokument Zarządzenie Nr 903/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miastko 2023-06-29 12:05:04
dokument Zarządzenie Nr 904/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2023-06-30 11:44:05
dokument Zarządzenie Nr 905/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego 2023-06-30 11:46:12
dokument Zarządzenie Nr 906/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-07-04 12:17:54
dokument Zarządzenie Nr 907/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2023-07-04 12:19:13
dokument Zarządzenie Nr 908/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 441/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2021 roku 2023-07-07 11:04:38
dokument Zarządzenie Nr 909/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzeń Nr: 444/VIII/2021, 445/VIII/2021, 446/VIII/2021, 447/VIII/2021 2023-07-07 11:07:11
dokument Zarządzenie Nr 910/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka 2023-07-07 11:09:35
dokument Zarządzenie Nr 911/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka 2023-07-07 11:11:15
dokument Zarządzenie Nr 912/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka 2023-07-07 11:16:23
dokument Zarządzenie Nr 913/VIII/2023 Burmistrza Miastka z 4 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy strażnik w Straży Miejskiej 2023-07-10 10:09:06
dokument Zarządzenie Nr 914/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 672/VII/2018 z dnia 28.06.2018r. Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku 2023-07-07 14:40:49
dokument Zarządzenie Nr 915/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie sposobu i zasad elektronicznej rejestracji czasu pracy od 10.07.2023 roku do 31.08.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Miastku 2023-07-07 14:42:53
dokument Zarządzenie Nr 916/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-07-13 09:46:45
dokument Zarządzenie Nr 917/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Moniki Czarnowskiej 2023-07-14 14:39:45
dokument Zarządzenie Nr 918/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2023-07-13 09:48:05
dokument Zarządzenie Nr 919/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2023-07-21 09:43:43
dokument Zarządzenie Nr 920/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarz Miastka 2023-07-20 15:22:54
dokument Zarządzenie Nr 921/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku 2023-07-21 14:13:53
dokument Zarządzenie Nr 922/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny organizacji podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Miastko 2023-07-21 14:17:21
dokument Zarządzenie Nr 923/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-07-27 15:14:49
dokument Zarządzenie nr 924/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-07-27 15:13:21
dokument Zarządzenie Nr 925/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka 2023-07-28 14:10:13
dokument Zarządzenie Nr 926/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-08-07 08:37:53
dokument Zarządzenie Nr 927/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. wniosków złożonych w ramach naboru wstępnych wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-08-07 08:34:53
dokument Zarządzenie Nr 928/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 07 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-08-11 10:36:24
dokument Zarządzenie Nr 929/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-08-09 14:00:21
dokument Zarządzenie Nr 930/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-08-11 10:21:21
dokument Zarządzenie Nr 931/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-08-11 10:22:30
dokument Zarządzenie Nr 932/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-08-11 10:23:59
dokument Zarządzenie Nr 933/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-08-11 10:26:17
dokument Zarządzenie Nr 934/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-08-11 10:26:54
dokument Zarządzenie Nr 935/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-08-11 10:27:45
dokument Zarządzenie Nr 936/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-08-11 10:29:29
dokument Zarządzenie Nr 937/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-08-11 10:30:37
dokument Zarządzenie Nr 938/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-08-11 10:31:29
dokument Zarządzenie Nr 939/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "WĘGORZYNKO-SŁUPSKA" 2023-08-18 13:02:42
dokument Zarządzenia Nr 940/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-18 13:20:58
dokument Zarządzenie Nr 941/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-18 13:23:17
dokument Zarządzenie Nr 942/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-18 13:25:39
dokument Zarządzenie Nr 943/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 2023-08-23 08:37:43
dokument Zarządzenie Nr 944/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy" na szczeblu gminnym, który zostanie przeprowadzony podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Miastku w dniu 3 września 2023 r. 2023-08-23 08:47:41
dokument Zarządzenie Nr 945/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Burmistrza Miastka Nr 910/VIII/2023, 911/VIII/2023, 912/VIII/2023 2023-08-24 15:16:04
dokument Zarządzenie Nr 946/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka 2023-08-24 15:16:48
dokument Zarządzenie Nr 947/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie udzieleni pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka 2023-08-24 15:17:45
dokument Zarządzenie Nr 948/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji i oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji konkursie ofert na wybór operatora nieruchomości zabudowanej w Bobięcinie 2023-08-24 15:19:47
dokument Zarządzenie Nr 949/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-08-31 08:23:21
dokument Zarządzenie Nr 950/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-09-06 07:25:19
dokument Zarządzenie Nr 951/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 1 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji Projektu "AKTYWNE MIASTKO" planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 ? 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.11. FEP Aktywne włączenie społeczne w trybie konkurencyjnym FEPM.05.11-IZ.00-001/23. 2023-09-01 14:10:19
dokument Zarządzenie Nr 952/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 1 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Wolskiej - wicedyrektorowi pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  im. Bolesława Chrobrego w Miastku 2023-09-01 14:12:49
dokument Zarządzenie Nr 953/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji i oceny wniosków składanych ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miastko 2023-09-01 14:14:34
dokument Zarządzenie Nr 954/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2023-09-01 14:16:05
dokument Zarządzenie Nr 955/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 01 września 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2023-09-06 07:28:17
dokument Zarządzenie Nr 956/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 07 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok. 2023-09-08 11:12:14
dokument Zarządzenie Nr 957/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji Projektu ?Nowoczesna Edukacja w Miastku? planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 ? 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.7. FEP (Edukacja przedszkolna) w trybie konkurencyjnym FEPM.05.07-IZ.00-001/23 2023-09-08 11:17:56
dokument Zarządzenie Nr 958/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji w Gminie Miastko wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-12 13:12:04
dokument Zarządzenie Nr 959/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego 2023-09-12 13:13:16
dokument Zarządzenie Nr 960/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 15 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego. 2023-09-15 09:53:45
dokument Zarządzenie Nr 961/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Miastku 2023-09-15 09:55:58
dokument Zarządzenie Nr 962/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-09-25 10:54:48
dokument Zarządzenie Nr 963/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2023 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych, na terenie Gminy Miastko, będących własnością Gminy Miastko ? na okres do 3 lat. 2023-09-25 10:57:33
dokument Zarządzenie Nr 964/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-10-02 08:45:46
dokument Zarządzenie Nr 965/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 wrześnie 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2023-10-05 11:35:59
dokument Zarządzenie Nr 966/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2023-10-05 11:37:38
dokument Zarządzenie Nr 967/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe 2023-10-05 13:39:55
dokument Zarządzenie Nr 968/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji Projektu Edukacja włączająca na terenie Gminy Miastko planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 - 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.8 FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) FEPM.05.08-IZ.00-003/23 2023-10-05 13:42:03
dokument Zarządzenie Nr 969/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 6 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. organizacji w Gminie Miastko wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-06 13:41:24
dokument Zarządzenie Nr 970/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 6 października 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2023-10-06 13:42:45
dokument Zarządzenie Nr 971/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 10 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-10-16 16:05:25
dokument Zarządzenie Nr 972/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 11 października 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 2023-10-16 16:07:08
dokument Zarządzenie Nr 973/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 października 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora lub inspektora ds. administrowania drogami 2023-10-16 16:09:18
dokument Zarządzenie Nr 974/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-10-24 12:59:24
dokument Zarządzenie Nr 975/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji Projektu ?Edukacja włączająca na terenie Gminy Miastko? planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 ? 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.8 FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) FEPM.05.08-IZ.00-003/23 2023-10-24 13:02:05
dokument Zarządzenie Nr 976/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej 2023-10-23 12:18:02
dokument Zarządzenie Nr 977/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej 2023-10-23 12:19:45
dokument Zarządzenie Nr 978/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej 2023-10-23 12:21:37
dokument Zarządzenie Nr 979/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej 2023-10-23 12:23:46
dokument Zarządzenie Nr 980/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej 2023-10-23 12:26:19
dokument Zarządzenie Nr 981/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej 2023-10-23 12:31:00
dokument Zarządzenie Nr 982/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej 2023-10-23 12:33:03
dokument Zarządzenie Nr 983/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miastko 2023-10-31 10:44:38
dokument Zarządzenie Nr 984/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2023 r. 2023-10-31 10:47:11
dokument Zarządzenie Nr 985/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-11-06 15:26:00
dokument Zarządzenie Nr 986/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-11-03 10:53:08
dokument Zarządzenie nr 987/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania i podziału bojowego średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego marki RENAULT G 230 w jednostce OSP w Żabnie oraz określenia dla ww. pojazdu norm zużycia paliw 2023-11-14 15:02:58
dokument Zarządzenie nr 988/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów w Gminie Miastko 2023-11-14 15:04:09
dokument Zarządzenie Nr 989/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-11-16 13:44:51
dokument Zarządzenie nr 990/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2024 rok wraz z uzasadnieniem 2023-11-14 15:05:06
dokument Zarządzenie nr 991/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko 2023-11-14 15:06:40
dokument Zarządzenie nr 992/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miastko 2023-11-20 15:41:07
dokument Zarządzenie nr 993/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych 2023-11-27 15:45:56
dokument Zarządzenie Nr 994/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powierzenia Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastku realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku. 2023-11-27 15:47:13
dokument Zarządzenie Nr 995/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie gminy Miastko. 2023-11-27 15:48:19
dokument Zarządzenie nr 996/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-11-29 07:26:17
dokument Zarządzenie Nr 997/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy 2023-11-27 15:49:25
dokument Zarządzenie Nr 998/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w sferze zadań własnych Gminy Miastko obejmujących działalność pożytku publicznego 2023-12-05 10:54:05
dokument Zrządzenie Nr 999/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-12-05 10:52:01
dokument Zarządzenie Nr 1000/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-12-11 14:53:45
dokument Zarządzenie Nr 1001/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 2023-12-06 13:20:57
dokument Zarządzenie Nr 1002/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji Projektu "Dobra edukacja w gminie Miastko" planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 - 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.8. FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) w trybie konkurencyjnym FEPM.05.08-IZ.00-006/23. 2023-12-06 13:22:31
dokument Zarządzenie Nr 1003/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2024 roku 2023-12-06 13:23:53
dokument Zarządzenie Nr 1004/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-12-19 07:22:58
dokument Zarządzenie Nr 1005/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-12-15 10:34:49
dokument Zarządzenie Nr 1006/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-12-15 10:35:52
dokument Zarządzenie Nr 1007/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2023-12-22 10:54:37
dokument Zarządzenie Nr 1008/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej dla Gminy Miastko 2023-12-22 10:42:55
dokument Zarządzenie Nr 1009/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie realizacji akcji promocyjnej "Miastecka Wyprawka" 2023-12-22 10:46:31
dokument Zarządzenie Nr 1010/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 812/VIII/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku. 2023-12-27 14:35:16
dokument Zarządzenie Nr 1011A/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2024-01-05 10:15:40
dokument Zarządzenie Nr 1011/VIII/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-12-29 11:57:40
dokument Zarządzenie Nr 1012/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 grudnia 2023 r. w upoważnienia Pani Magdaleny Stankowiak Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku w zakresie realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024 2023-12-22 10:39:13
dokument Zarządzenie 1013/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania i podziału bojowego średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego marki MAN TGM18.320 w jednostce OSP w Kamnicy oraz określenia dla ww. pojazdu norm zużycia paliw. 2023-12-22 10:56:56
dokument Zarządzenie Nr 1014/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2024 r. 2023-12-27 14:32:56
dokument Zarządzenie Nr 1015/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji stanów paliwa w pojazdach 2023-12-27 14:39:12
dokument Zarządzenie Nr 1016/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku 2023-12-27 14:37:48
dokument Zarządzenie Nr 1017/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2024 r. 2023-12-28 08:41:08
dokument Zarządzenie Nr 1018/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. VAT 2023-12-29 11:58:59
dokument Zarządzenie Nr 1019/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2024-01-05 10:16:24
dokument Zarządzenie Nr 1020/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny 2024-01-05 10:17:57