Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 807/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-01-11 15:11:21
dokument Zarządzenie Nr 808/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2023-01-19 11:12:05
dokument Zarządzenie Nr 809/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi oraz pracownikom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do prowadzenia postępowań w sprawach refundacji podatkowej VAT dla odbiorów paliw gazowych 2023-01-19 10:21:37
dokument Zarządzenie Nr 810/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023 2023-01-18 10:37:29
dokument Zarządzenie Nr 811/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2023 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2023-01-17 11:35:43
dokument Zarządzenie Nr 812/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku 2023-01-19 10:22:57
dokument Zarządzenie Nr 813/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. VAT Wydziale Finansowym 2023-01-19 14:20:25
dokument Zarządzenie Nr 814/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia normy zużycia dla pojazdu Dacia Duster GBY 33R9 będącego w użyciu Straży Miejskiej w Miastku 2023-01-19 10:50:17
dokument Zarządzenie Nr 815/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w sołectwie Kwisno - Szydlice 2023-01-23 14:00:51
dokument Zarządzenie Nr 816/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-01-24 14:18:16
dokument Zarządzenie Nr 817/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Stankowiak Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku w zakresie realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2023-01-24 09:33:32
dokument Zarządzenie nr 818/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym 2023-02-07 14:00:42
dokument Zarządzenie Nr 819/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 640/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: ,,Poszerzam horyzonty wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 3 - Edukacja, Działania 3.2 - Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 - Jakość edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2023-02-03 11:12:09
dokument Zarządzenie Nr 820/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-02-07 13:57:48
dokument Zarządzenie Nr 821/VIII/2023 Burmistrza Miastko z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Naczelnika Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 2023-02-03 08:40:07
dokument Zarządzenie Nr 822/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2023-02-07 14:01:54
dokument Zarządzenie Nr 823/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 01 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Miastko 2023-02-13 08:55:20
dokument Zarządzenie Nr 824/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji i oceny wniosków, składanych w ogłaszanych naborach wniosków w ramach gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO-Gmina" 2023-02-07 14:57:07
dokument Zarządzenie Nr 825/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO-Gmina" w 2023 roku 2023-02-07 14:52:08
dokument Zarządzenie Nr 826/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego 2023-02-15 09:35:29
dokument Zarządzenie Nr 827/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-02-16 14:48:47
dokument Zarządzenie Nr 828/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Miastko 2023-02-24 15:10:39
dokument Zarządzenie Nr 830/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego. 2023-02-22 13:36:49
dokument Zarządzenie Nr 831/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji. 2023-02-22 13:51:01
dokument Zarządzenie Nr 832/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-03-02 08:09:21
dokument Zarządzenie Nr 833/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-03-02 15:12:06
dokument Zarządzenie Nr 834/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2023 2023-03-02 08:07:33
dokument Zarządzenie Nr 835/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego 2023-03-02 14:48:23
dokument Zarządzenie Nr 836/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 2023-03-02 14:50:09
dokument Zarządzenie Nr 837/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego 2023-03-07 09:09:54
dokument Zarządzenie Nr 838/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-03-03 15:06:11
dokument Zarządzenie Nr 839/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Miastku 2023-03-03 11:50:42
dokument Zarządzenie Nr 840/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie przekazania do użytkowania dla jednostki OSP w Dretyniu przyczepki specjalnej pod agregat prądotwórczy nr rejestracyjny GBY 85WF oraz przyjęcia na zaopatrzenie w gminie agregatu prądotwórczego ZE 266/11 2023-03-06 14:09:54
dokument Zarządzenie Nr 841/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania Komisji ds. weryfikacji złożonych wniosków 2023-03-07 13:28:19
dokument Zarządzenie Nr 842/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:50:15
dokument Zarządzenie Nr 843/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:51:55
dokument Zarządzenie Nr 844/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:53:38
dokument Zarządzenie Nr 845/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:54:24
dokument Zarządzenie Nr 846/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:55:05
dokument Zarządzenie Nr 847/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2023-03-14 07:55:45
dokument Zarządzenie Nr 848/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-03-08 12:36:41
dokument Zarządzenie Nr 849/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-03-21 08:19:41
dokument Zarządzenie Nr 850/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 297/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 05.08.2016 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku 2023-03-20 10:07:19
dokument Zarządzenie Nr 851/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-03-27 10:39:01
dokument Zarządzenie Nr 852/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia do użytkowania i podziału bojowego ciężkiego pojazdu ratowniczego -gaśniczego marki MAN w jednostce OSP w Dretyniu, określania dla ww. pojazdu norm zużycia paliw oraz wycofania z użytkowania ciężkiego pojazdu ratowniczego - gaśniczego marki JELCZ 2023-03-27 14:57:48
dokument Zarządzenie Nr 853/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 819/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 640/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: ,,Poszerzam horyzonty wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 3 - Edukacja, Działania 3.2 - Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 - Jakość edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2023-03-29 09:47:47
dokument Zarządzenie Nr 854/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok 2023-04-03 15:35:08
dokument Zarządzenie Nr 855/VIII/2023 Burmistrza Miastko z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-04-06 13:30:03
dokument Zarządzenie Nr 856/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku 2023-04-05 14:34:54
dokument Zarządzenie Nr 857/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-04-06 13:32:52
dokument Zarządzenie Nr 858/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-04-14 09:25:30
dokument Zarządzenie Nr 859/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych, na terenie Gminy Miastko, będących własnością Gminy Miastko - na okres do 3 lat 2023-04-14 15:03:03
dokument Zarządzenie Nr 860/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-04-12 08:52:32
dokument Zarządzenie Nr 861/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-04-14 08:35:42
dokument Zarządzenie Nr 862/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenie Nr 778/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego realizowanego przez Gminę Miastko w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2023-04-17 09:21:04
dokument Zarządzenie Nr 863/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny prac plastycznych i przyznania nagród w Konkursie plastycznym ,,Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" 2023-04-17 12:54:01
dokument Zarządzenie Nr 864/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 860/VIII/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2023-04-14 14:11:24
dokument Zarządzenie Nr 865/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-04-18 14:15:46
dokument Zarządzenie Nr 866/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-04-18 14:17:44
dokument Zarządzenie Nr 867/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-04-26 10:58:40
dokument Zarządzenie Nr 868/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-05-04 14:46:17
dokument Zarządzenie Nr 870/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do archiwum Urzędu Miejskiego w Miastku w 2023 roku 2023-05-10 08:02:03
dokument Zarządzenie Nr 871/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania spisów dokumentacji typowanej do brakowania przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Miastku 2023-05-10 08:04:04
dokument Zarządzenie Nr 872/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 09 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok 2023-05-15 09:32:27
dokument Zarządzenie Nr 873/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku 2023-05-12 15:07:07
dokument Zarządzenie Nr 874/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2023-05-12 13:00:27
dokument Zarządzenie Nr 875/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 865/VIII/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-05-15 14:30:12
dokument Zarządzenie Nr 876/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 866/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2023-05-15 14:32:45
dokument Zarządzenia Nr 877/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka 2023-05-15 14:34:18
dokument Zarządzenie Nr 878/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Miastko 2023-05-17 08:01:56
dokument Zarządzenie Nr 879/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-05-29 12:42:42
dokument Zarządzenie Nr 880/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy 2023-06-02 08:40:05
dokument Zarządzenie Nr 881/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku ul. Kujawska 1, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2023-05-29 12:34:49
dokument Zarządzenie Nr 882/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ,,Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych" 2023-05-29 13:18:47
dokument Zarządzenie Nr 883/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miastko za rok 2022 2023-06-01 07:51:50
dokument Zarządzenie Nr 884/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-06-06 10:56:48
dokument Zarządzenie Nr 885/VIII/2023 Burmistrz Miastka z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie odwołania Pana Mirosława Hołubowskiego ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku 2023-05-31 14:22:52
dokument Zarządzenie Nr 886/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko 2023-05-31 14:26:08
dokument Zarządzenie Nr 887/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku 2023-05-31 14:30:37
dokument Zarządzenie Nr 888/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/V/2009 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Podatkowego Urzędu Miejskiego w Miastku do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2023-05-31 13:47:54
dokument Zarządzenie Nr 889/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2022 rok 2023-06-01 14:26:53
dokument Zarządzenie Nr 890/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2023-06-05 13:10:39
dokument Zarządzenie Nr 891/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. 2023-06-07 14:16:30