Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 28/1/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2019-01-17 14:00:20
dokument Zarządzenie Nr 27/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018r. 2019-01-17 13:53:59
dokument Zarządzenia Nr 29/VIII/2018 Burmistrza Miastka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2019 roku. 2019-01-08 10:34:16
dokument Zarządzenie Nr 28/VIIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2019-01-08 09:39:57
dokument Zarządzenie Nr 20/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej w celu realizacji Rządowego Programu Mieszkanie plus. 2018-12-31 13:30:16
dokument Zarządzenie Nr 17/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-12-31 13:23:07
dokument Zarządzenie Nr 19/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powolania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Anny Siudak. 2018-12-28 16:16:09
dokument Zarządzenie Nr 18/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 27/V/2009 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-12-28 16:13:41
dokument Zarządzenie Nr 16/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ba powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2019 r. 2018-12-28 16:09:00
dokument Zarządzenie Nr 15/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 16:04:42
dokument Zarządzenie Nr 14/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 16:02:06
dokument Zarządzenie Nr 13/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 15:57:01
dokument Zarządzenie Nr 12/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 15:54:30
dokument Zarządzenie Nr 11/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 15:51:57
dokument Zarządzenie Nr 10/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2018 r. 2018-12-28 15:48:49
dokument Zarządzenie Nr 9.VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-12-28 15:06:58
dokument Zarządzenie Nr 2/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-12-28 14:41:11
dokument Zarządzenie Nr 4/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2018 r. 2018-12-06 10:22:05
dokument Zarządzenie Nr 8/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Miastka. 2018-12-05 13:00:10
dokument Zarządzenie Nr 5/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 672/VII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-12-05 12:28:18
dokument Zarządzenie Nr 7/VIII/2018 Burmistrza Miastka wz dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2019 roku. 2018-12-04 13:23:59
dokument Zarządzenie nr 6/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko na 2019 rok w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2018-12-04 12:29:33
dokument Zarządzenie Nr 3/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Miastka. 2018-12-04 12:22:47
dokument Zarządzenie Nr 1/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadani pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej. 2018-12-04 12:19:40
dokument Zarządzenie Nr 574/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. 2018-02-08 10:59:21
dokument Zarządzenie Nr 575/VII/2018 Burmistrza Miastka w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 rok. 2018-01-16 09:17:35
dokument Zarządzenie Nr 576/VII/2018 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:" Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko". 2018-01-16 09:09:57
dokument Zarządzenie Nr 577/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.:"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie". 2018-01-18 13:11:43
dokument Zarządzenia Nr 578/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-01-23 10:24:49
dokument Zarządzenie Nr 579/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-01-18 13:16:01
dokument Zarządzenie nr 580/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-01-18 13:18:13
dokument Zarządzenie Nr 581/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 roku." 2018-01-30 07:30:28
dokument Zarządzenie Nr 582/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-01-30 07:35:54
dokument Zarządzenie Nr 583/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych swzkołach podstawowych oraz do publicznych szkól podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym. 2018-02-22 13:30:35
dokument Zarządzenie Nr 584/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowiska urzędnicze kasjer w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-02-08 10:55:24
dokument Zarządzenie Nr 585/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-02-08 10:52:02
dokument Zarządzenie Nr 586/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do kasy pierwszej w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2018-02-22 13:26:24
dokument Zarządzenie Nr 586/VII/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko" 2018-02-02 14:12:09
dokument Zarządzenie Nr 587/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa ul. Kolejowej w Miastku" 2018-02-08 10:32:49
dokument Zarządzenie Nr 588/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2018-02-15 11:20:33
dokument Zarządzenie Nr 589/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2018-02-15 11:22:58
dokument Zarządzenie Nr 590/VII/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej - Miasteckiego Klastra Energii" 2018-02-14 11:33:24
dokument Zarządzenie Nr 591/VII/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert (dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na: "Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-02-16 11:40:03
dokument Zarządzenie Nr 592/VII/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2018-02-21 14:03:09
dokument Zarządzenie Nr 593/VII/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-02-21 14:08:31
dokument Zarządzenie Nr 594/VII/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Magdaleny Stankowiak - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do zawarcia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok II" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z EFS. 2018-02-21 14:15:43
dokument Zarządzenie Nr 595/VII/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowisko urzędnicze kasjer w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-02-21 14:21:33
dokument Zarządzenie Nr 596/VII/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych.". 2018-02-23 12:04:27
dokument Zarządzenie Nr 597/VII/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w komisji przetargopwej "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko". 2018-02-23 12:27:39
dokument Zarządzenie Nr 598/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminu składania przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. 2018-03-09 12:41:47
dokument Zarządzenie Nr 599/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-03-09 12:44:21
dokument Zarządzenie Nr 600/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energii". 2018-03-15 13:48:44
dokument Zarządzenie nr 600/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energi. 2018-03-09 12:48:49
dokument Zarządzenie Nr 601/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.:"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko". 2018-04-04 10:17:42
dokument Zarządzenie Nr 602/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przebudowy ul.Kolejowej w Miastku". 2018-04-04 10:09:51
dokument Zarządzenie Nr 603/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na"Dostawę sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku". 2018-03-26 12:37:45
dokument Zarządzenie nr 604/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-03-26 12:46:44
dokument Zarządzenie Nr 605/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastka za 2017 rok. 2018-03-23 13:59:59
dokument Zarządzenie Nr 606/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 589/VII/2018 z dnia 09.02.2018r. dot. regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2018-03-28 14:38:47
dokument Zarządzenie Nr 608/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2018-03-28 14:41:28
dokument Zarządzenie Nr 609/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie". 2018-04-04 12:31:43
dokument Zarządzenie nr 610/1/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018. 2018-04-17 08:14:31
dokument Zarządzenie Nr 610/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-04-10 07:55:37
dokument Zarządzenie Nr 611/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego przebudowy budynku magazynowego na halę targową w Miastku". 2018-04-04 11:15:55
dokument Zarządzenie Nr 612/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna". 2018-04-04 12:36:51
dokument Zarządzenie Nr 613/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-04 10:54:06
dokument Zarządzenie Nr 614/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-04 10:56:41
dokument Zarządzenie Nr 615/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-04 10:58:47
dokument Zarządzenie Nr 616.VII.2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2018-04-17 08:16:41
dokument Zarządzenie Nr 616/VII/2018 Burmistrza Miastka w dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i planów systematycznej kontroli prac drogowych prowadzonych w obrębie pasa drogowego oraz wymiany informacji,pozwalających na eliminowanie przypadków samowolnego zajmowania pasa drogowego na terenie Gminy Miastko. 2018-04-10 09:46:05
dokument Zarządzenie Nr 617/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i planów systematycznej kontroli prac drogowych prowadzonych w obrębie pasa drogowego oraz wymiany informacji, pozwalających na eliminowanie przypadków samowolnego zajmowania pasa drogowego na terenie Gminy Miastko. 2018-04-17 08:28:57
dokument Zarządzenie Nr 6128/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2018 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-04-26 10:01:29
dokument Zarządzenie Nr 618/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-04-17 08:34:57
dokument Zarządzenie Nr 619/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku.. 2018-04-26 09:45:51
dokument Zrządzenie Nr 620/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w prawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi MGOK w Miastku. 2018-04-26 09:42:03
dokument Zarządzenie Nr 622/VII/2018 Burmistrza z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych w ramach konkursu "Eko - Miastko 2018 " w roku budżetowym 2018. 2018-04-26 09:33:07
dokument Zarządzenie Nr 623/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-04-26 10:42:44
dokument Zarządzenie Nr 624/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich. 2018-04-26 09:12:30
dokument Zarządzenie Nr 625/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2018 w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich. 2018-04-26 09:08:04
dokument Zarządzenie Nr 627/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą . 2018-04-25 14:26:21
dokument Zarządzenia Nr 628/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia . 2018-04-25 14:23:49
dokument Zarządzenie Nr 629/VII/2018 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-25 14:21:51
dokument Zarządzenie Nr 630/VII/2018 Burmistrza Miastka w dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-25 14:19:49
dokument Zarządzenie Nr 631/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-04-25 14:17:46
dokument Zarządzenie Nr 632/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-04-30 14:27:55
dokument Zarządzenie Nr 635/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na "Zakres opracowania, wdrożenia i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych dla Urzędu Miejskiego w Miastku". 2018-05-23 12:22:43
dokument Zarządzenie Nr 636/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na zadania pn;" Ochrona budynku Centrum Informacji Turystycznej w Miastku". 2018-05-23 12:33:09
dokument Zarządzenie Nr 637/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2108 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącej cieci ciepłowniczej w Miastku". 2018-06-06 08:20:11
dokument Zarządzenie Nr 638/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."pełnienie nadzoru inwestycyjnego dotyczącego budowy, rozbudowy i modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miastko. 2018-06-06 08:27:03
dokument Zarządzenie Nr 639/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietna 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa dla Pana Lecha Warsińskiego - Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2018-05-23 12:37:19
dokument Zarządzenie Nr 640/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku i udzielenia pełnomocnictwa . 2018-05-23 12:42:59
dokument Zarządzenie Nr 641/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadani pn.: "Rozbiórka części budynku przemysłowego ul. Stolarska 7 w Miastku". 2018-05-23 12:57:10
dokument Zarządzenie Nr 641/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn."Ku gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie " Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastku" 2018-05-23 12:50:23
dokument Zarządzenie Nr 642/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2018-05-23 13:42:19
dokument Zarządzenie Nr 643/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2018-05-23 13:02:19
dokument Zarządzenie Nr 645/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 maja 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia;" Zakup dostępu do systemu Informacji prawnej (SIP) wersja on - line na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku oraz jednostek podległych" Gmina Miastko. 2018-05-24 13:53:07
dokument Zarządzenie nr 646/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na:"Dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie". 2018-05-29 09:45:23
dokument Zarządzenie Nr 647/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 y. 2018-06-06 08:40:51
dokument Zarządzenie Nr 648/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej" 2018-06-04 08:38:54
dokument Zarządzenie Nr 649/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury, w zakresie projektu nas terenie Gminy Miastko" 2018-06-04 08:42:09
dokument Zarządzenie Nr 650/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej pn."Wieś roku 2018 w Gminie Miastko". 2018-06-06 08:44:45
dokument Zarządzenie Nr 651/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego do rozpatrywania i opiniowania wniosków o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego z gminnych zasobów mieszkaniowych. 2018-07-10 08:19:59
dokument Zarządzenie Nr 652/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia :"Zakup dostępu do systemu Informacji Prawnej (SIP) wersja on-line na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku oraz jednostek podległych w Gminie Miastko". 2018-06-08 08:53:29
dokument Zarządzenie Nr 653/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej". 2018-06-15 11:32:39
dokument Zarządzenie Nr 654/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kolejowej w Miastku" i "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Miastku". 2018-06-15 11:43:32
dokument Zarządzenie Nr 655/VII/2218 Burmistrza Miastka Miastka z dnia 11 czerwca 2018 r. 2018-06-22 13:02:13
dokument Zarządzenie Nr 656/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji d/s realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku. 2018-07-05 09:19:33
dokument Zarządzenie Nr 657/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań sprawie świadczeń rodzinnych bez wydawania decyzji. 2018-06-22 13:07:49
dokument Zarządzenie Nr 658/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowana ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrożenia życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu bez wydania decyzji. 2018-06-22 13:15:06
dokument Zarządzenie Nr 659/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów bez wydania decyzji. 2018-06-22 13:26:33
dokument Zarządzenie Nr 660/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego bez wydawania decyzji. - dokument stracił ważność 2018-06-22 13:36:50
dokument Zarządzenie Nr 661/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie o oświadczenia "Dobry start" oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazania informacji, o której mowa w paragrafie 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry star". 2018-06-22 13:58:06
dokument Zarządzenie Nr 662/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na:"Dostawa sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku". 2018-06-22 14:08:48
dokument Zarządzenie Nr 663/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds/ płac w Referacie Obsługi Szkół. 2018-06-22 14:12:19
dokument Zarządzenie Nr 664/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 14, położonej w obrębie Wołcza Wielka, Gm.Miastko. 2018-07-05 07:55:54
dokument Zarządzenie Nr 665/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.:"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko". 2018-07-05 08:00:25
dokument Zarządzenie Nr 666/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą dla Urzędu Miejskiego w Miastku". 2018-07-05 08:11:42
dokument Zarządzenie Nr 667/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania końcowego odbioru technicznego zamówienia pn.:"Budowa,rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) na terenie Gminy Miastko." 2018-10-24 09:12:00
dokument Zarządzenie Nr 668/VII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-07-05 08:16:40
dokument Zarządzenie Nr 669/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2018-07-05 08:28:13
dokument Zarządzenie Nr 670/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowqej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Pomorskie Szlaki Kajakowe- Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko - przystań kajakowa". 2018-07-05 08:32:33
dokument Zarządzenie Nr 671/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku w zakresie ul. Stolarskiej"." 2018-07-05 08:37:15
dokument Zarządzenie Nr 672/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-10-29 12:52:33
dokument Zarządzenie nr 673/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-07-16 10:25:22
dokument Zarządzenie nr 674/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego na:"Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miastko. 2018-07-12 09:14:06
dokument Zarządzenie Nr 675/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na świetlicę wiejska w Tursku" 2018-07-18 09:26:38
dokument Zarządzenie Nr 676/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-07-26 09:47:54
dokument Zarządzenie Nr 677/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-07-26 09:49:59
dokument Zarządzenie Nr 678/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku i udzielenia pełnomocnictwa Panu Ignacemu Kozioł. 2018-07-26 09:51:14
dokument Zarządzenie Nr 679/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn. :Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne ... 2018-07-27 10:47:27
dokument Zarządzenie Nr 680/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka. 2018-07-27 14:59:44
dokument Zarządzenie Nr 681/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi gminnej na ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-07-31 09:43:21
dokument Zarządzenie Nr 682/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-08-03 11:41:39
dokument Zarządzenie Nr 683/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Miastko (PSZOK). 2018-09-11 09:35:40
dokument Zarządzenie Nr 684/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-09-11 10:03:25
dokument Zarządzenie Nr 685/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-09-11 10:05:03
dokument Zarządzenie Nr 686/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-09-11 10:07:15
dokument Zarządzenie Nr 687/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku (zmiana sposobu użytkowania), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-09-11 10:26:41
dokument Zarządzenie Nr 688/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, pomieszczenia przyległego do lokalu mieszkalnego na poprawę warunków jego zagospodarowania. 2018-09-11 10:30:05
dokument Zarządzenie Nr 689/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2018-09-11 10:33:09
dokument Zarządzenie Nr 690/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miastku informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy oraz planu finasowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku. 2018-09-11 10:37:43
dokument Zarządzenie Nr 691/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka. 2018-09-11 10:45:03
dokument Zarządzenie Nr 692/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-09-11 10:47:23
dokument Zarządzenie Nr 693/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. - dokument stracił ważność 2018-09-25 13:22:07
dokument Zarządzenie Nr 694/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy". 2018-09-11 10:49:46
dokument Zarządzenie Nr 695/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko". 2018-09-27 14:18:07
dokument Zarządzenie Nr 697/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-09-13 10:37:32
dokument Zarządzenie Nr 698/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 07 września 2018r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe.. 2018-09-11 12:20:36
dokument Zarządzenie Nr 699/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-09-24 15:54:53
dokument Zarządzenie Nr 700/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-09-24 15:57:16
dokument Zarządzenie Nr 701/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Weroniki Ćwiklińskiej. 2018-09-19 09:36:03
dokument Zarządzenie Nr 702/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-09-20 13:53:51
dokument Zarządzenie Nr 703/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Dostawa prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie". 2018-09-17 11:42:27
dokument Zarządzenie Nr 704/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-09-26 14:08:45
dokument Zarządzenie Nr 705/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 września 2018r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-09-24 11:54:19
dokument Zarządzenie Nr 706/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - ,,Wyprawka szkolna". 2018-09-24 16:00:35
dokument Zarządzenie Nr 707/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 677/VII/2018 z dnia 24.07.2018r. dot. regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-09-25 14:46:09
dokument Zarządzenie Nr 708/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-09-27 14:16:37
dokument Zarządzenie Nr 709/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-10-03 08:17:04
dokument Zarządzenie Nr 710/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko- Piaszczyna w Gminie Miastko". 2018-10-30 13:05:57
dokument Zarządzenie Nr 711/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przekazanie nagrody Burmistrz Miastka. 2018-10-01 12:09:08
dokument Zarządzenie Nr 712/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-10-02 12:37:42
dokument Zarządzenie Nr 713/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Miastku. 2018-10-02 13:00:58
dokument Zarządzenie Nr 714/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko". 2018-10-02 08:18:31
dokument Zarządzenie Nr 715/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko-Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 370 mb., gm. Miastko". 2018-10-02 08:21:31
dokument Zarządzenie Nr 716/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 04 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-10-12 13:01:16
dokument Zarządzenie Nr 717/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2018-10-11 15:03:20
dokument Zarządzenie Nr 718/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 października 2018 r. z w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST. 2018-10-26 11:02:29
dokument Zarządzenie Nr 719/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-10-26 08:35:06
dokument Zarządzenie nr 720/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Usługi utrzymania zimowego ulic,chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego. go 2018-10-31 13:22:33
dokument Zarządzenie Nr 721/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie utworzenia i zasad dzialania punktu potwierdzającego profile zaufania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-10-30 09:14:12
dokument Zarządzenie Nr 722/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 października 2018 r. 2018-11-27 09:57:01
dokument Zarządzenie Nr 723/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 2 listopada 2018 w sprawie powołania kom isji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. programów rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-11-27 10:16:04
dokument Zarządzenie Nr 724/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 208 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.;" Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania :Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku". 2018-11-27 10:23:46
dokument Zarządzenie Nr 725/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego do działek nr 295,291/3,290/1 oraz 302 .ew.83/2 Miastko. 2018-11-27 10:28:48
dokument Zarządzenie Nr 726/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-11-27 10:40:55
dokument Zarządzenie Nr 727/VII/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obciązednia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-11-27 10:43:11
dokument Zarządzenie Nr 728/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie obciążenia nieruchomości i służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-11-27 10:35:35
dokument Zarządzenie Nr 729/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2018 r. z w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko za 2019 r. 2018-11-16 11:10:43
dokument Zarządzenie Nr 730/VII/20128 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2018 r w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Miastko. 2018-11-16 11:05:31
dokument Zarządzenie Nr 731/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2018. 2018-11-27 11:21:08
dokument Zarządzenie Nr 732/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 listopada 2018 r/ w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2018-11-27 11:25:08
dokument Zarządzenie Nr 733/VII/2018 Burmistrza Miastka z dna 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-11-27 11:30:48
dokument Zarządzenie Nr 734/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2018-11-27 11:40:13
dokument Zarządzenie Nr 736/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r.. - dokument stracił ważność 2018-11-27 11:46:16
dokument Zarządzenie nr 737/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miastka. 2018-11-27 11:51:11