Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ocena obszarowa strefy zaopatrzenia w wodę za 2023 r. Gminy Miastko 2024-04-08 11:08:27
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni WP w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4210.103.2023.MD o wszczęciu postępowania na wniosek ENEKO s.c. (...) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Studnicy, pobór wód z rzeki Studnicy na potrzeby małej elektrowni wodnej Kawcze II 2024-02-05 14:20:09
dokument Zawiadomienie PGW WP Zarządu Zlewni w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4210.222.2023.IM o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego PRO-TEX Sp. z o.o. w Miastku 2023-11-17 12:45:29
dokument Zawiadomienie PGW WP Zarządu Zlewni w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4210.209.2023.WP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego PRO-TEX Sp. z o.o. w Miastku 2023-10-24 09:12:35
dokument Informacja PGW WP Zarządu Zlewni Koszalin o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochrony ujęcia wody w m. Świerzenko gm. Miastko na dz. nr 3/80 2023-09-01 10:00:22
dokument Informacja PGW WP Zarządu Zlewni Koszalin o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochrony ujęcia wody w m. Chlebowo gm. Miastko na dz. nr 894 i 855 (SW1/75 i SW2/88) 2023-09-01 09:58:26
dokument ZAWIADOMIENIE PGW WP Zarządu Zlewni w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4100.10.2022.ECh informujące o ponownym rozpatrzeniu sprawy ustanowienia ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kwisno dz. nr 192/4 2023-01-30 09:46:02
dokument Zawiadomienie PGW WP Zarządu Zlewni w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4210.410.2022.PB o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia na dz.nr 46 obręb Słosinko 2022-11-07 12:26:28
dokument ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni WP w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4210.323.2022.PB o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 2022-08-17 14:37:33
dokument Zawiadomienie Zarządu Zlewni WP w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4210.371.2021.MD o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzeki Studnicy 2022-07-05 10:06:33
dokument Zawiadomienie Zarządu Zlewni WP w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4210.454.2021.MD o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzeki Studnicy 2022-07-05 10:05:17
dokument Zawiadomienie znak SZ.ZUZ.2.4210.192.2022.ECh o wszczęciu postępowania - odprowadzenie wód opadowych wylotem do rowu R-A w działce nr 42/2 obręb nr 2 m. Miastko 2022-06-13 14:03:54
dokument Informacja Zarządu Zlewni Wód Polskich w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4100.10.2022.ECh o wszczęciu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w m. Kwisno 2022-05-10 11:04:26
dokument zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z jeziora Słosineckiego 2022-01-05 11:51:33
dokument Zawiadomienie PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin znak SZ.ZUZ.2.4210.262.2021.PB o wszczęciu postępowania na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych 2021-07-29 10:03:15
dokument Zawiadomienie Zarządu Zlewni Koszalin o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji rowu drogowego wzdłuż DK21 w km 1+111 do 1+237 (...) w obrębie ewid. 83/2 Miastko 2021-02-09 12:23:50
dokument Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Pile o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Bytowskiego z dnia 31.01.2017r. znak Oś.6341.9.26.4.2016.IV w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-02-09 11:54:13
dokument Zawiadomienie PGW WP Zarządu Zlewni Koszalin znak SZ.ZUZ.2.4210.223.2020.ECh o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na dz.nr 47/54 obręb 83/1 Miastko komór retencyjno - rozsączających do odprowadzenia wód opadowych z odcinka ul. Leśnej 2020-07-31 08:10:47
dokument Informacja PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustanowienia strefy bezpośredniej ujęcia wody Świerzenko SW 3/80 2020-04-06 13:07:39
dokument Informacja PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustanowienia strefy bezpośredniej ujęcia wody Miastko, dz.nr 3/15 obręb 83/4 2020-04-06 13:05:04
dokument Informacja PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustanowienia strefy bezpośredniej ujęcia wody Kamnica SW 1/74 2020-03-24 14:07:31
dokument Informacja PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie wszczęcia postępowania - ustanowienie strefy bezpośredniej ujęcia wody Role SW2 i SW1 2020-03-24 14:06:04
dokument Informacja PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie wszczęcia postępowania na ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody Dretyń SW 3/86 SW 2/72 2020-03-24 14:04:32
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Pasieka 2020-03-24 14:02:47
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez PGW WP Zarząd Zlewni Chojnice w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody w Piaszczynie 2020-03-24 14:00:41
dokument Zawiadomienie PGW WP Zarządu Zlewni w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4210.65.2020.ECh. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego na odprowadzenie wód opadowych z ulicy Kujawskiej w Miastku 2020-03-18 12:10:20
dokument Informacja PGW WP Zarządu Zlewni w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4100.37.2020.ECh o wszczęciu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Wałdowie 2020-03-18 12:07:06
dokument Zawiadomienie PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na liniowe umocnienie brzegu rzeki Studnicy koszami gabionowymi i palisadą drewnianą na terenie działek nr 49, 29, 31 obręb 02 Miastko, gmina Miastko w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wsród dopływów Wieprzy na terenie gminy Miastko, powiat bytowski" 2020-01-27 14:18:55
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania przez PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2019-12-23 13:13:22
dokument informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Trzcinnie 2019-10-23 11:42:19
dokument informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania przez PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Przęsinie 2019-10-23 11:40:05
dokument informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Zadrach 2019-10-23 11:38:09
dokument Informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania przez Zarząd Zlewni w Koszalinie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Słosinku 2019-10-23 11:34:19
dokument Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 11.HK.2019 (Lednik Miastko) i Nr 12.HK.2019 (Głębokie Świeszyno) 2019-09-02 12:09:20
dokument Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 8.HK.2019 (jezioro Lednik) i Nr 9.HK.2019 (jezioro Głębokie) 2019-08-02 10:26:51
dokument Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 5.HK.2019 (Lednik Miastko) i Nr 6.HK.2019 (Głębokie Świeszyno) 2019-07-12 12:20:54
dokument Zawiadomienie PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez powierzchniowe wody płynące rzekę Kątnik w km 2+562 w Węgorzynku 2019-07-09 08:04:16
dokument Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Nr 1.HK.2019 (jezioro Głębokie 2019-06-28 13:25:57
dokument Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 2.HK.2019 (jezioro Lednik) 2019-06-28 13:24:18
dokument Informacja PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4100.25.2019.ECh w sprawie wszczęcia postępowania o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody na dz.nr 40/3 obręb Miastko 2019-06-13 09:56:15
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z terenu Zakładu PKS w Miastku 2019-04-17 08:22:45
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie zmiany pozwolenia SZ.ZUZ.2.421.137.2018.WP z dnia 11.07.2018r. na wykonanie urządzenia wodnego 2019-02-25 10:42:28
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków z oczyszczalni - Wspólnota Mieszkaniowa PASIEKA 2019-02-22 14:45:57
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego przez PGW WP Zarząd Zlewni w Pile w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ziemnego stawu rybnego w miejscowości Słosinko 2019-02-12 11:04:55
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację otworu studziennego SW1 wraz z obudową w miejscowości Trzcinno 2018-12-12 14:41:35
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację otworu studziennego SW1/92 w Szydlicach 2018-12-12 14:39:52
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania przez PGW WP Zlewnia w Pile w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 20 w Miłocicach 2018-12-05 12:48:00
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd 2018-11-29 11:57:13
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby ROD "Związkowiec" w Miastku (dz.nr 40/3 obręb 83/3 Miastko) 2018-11-09 10:25:54
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby ROD "Związkowiec" w Miastku 2018-11-09 10:23:02
dokument zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin znak SZ.ZUZ.2.421.140.2018.EK z dnia 27.09.2018r. 2018-11-07 10:55:24
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin na wniosek GDDKiA w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-11-07 10:52:09
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGW WP Zlewnia Koszalin na wniosek ZWiK Miastko Sp. z o.o w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni SW 1 obręb Trzcinno 2018-10-23 11:22:18
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGW WP Zlewnia Koszalin na wniosek ZWiK Miastko Sp. z o.o w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje studni głębinowej SW 1/92 obręb Kwisno 2018-10-23 11:20:27
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w Przęsinie i Pasiece oraz szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (Przęsin) 2018-08-24 09:41:51
dokument informacja o wszczęciu z urzędu postepownaia administracyjnego prowadzonego przez PGW WP Zlewnia Koszalin w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody 2018-07-16 14:53:58
dokument zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla OSiR w Miastku 2018-07-13 14:13:02
dokument zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy Decor Trends Sp. z o.o 2018-07-13 14:10:59
dokument zawiadomienie PGW Wody Polskie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - zbiorniki retencyjne Leśnictwo Kawcze 2018-07-13 14:08:39
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - użytkowanie wód znajdujących sie w rowie poprzez ich zatrzymywanie na potrzeby gromadzenia wody w zbiornikach retencyjnych w Leśnictwie Kawcze 2018-07-04 13:16:18
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 20 (...) Głodowo i Kramarzyny 2018-06-21 15:03:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przy drodze krajowej Nr 21 w Kowalewicach prowadzonego przez PGW Wody Polskie Zlewnia Koszalin 2018-06-21 14:59:49
dokument ocena jakości wody w eksploatowanych wodociągach w 2017r. 2018-03-22 08:14:01
dokument ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 23.01.2018r. - wodociąg Trzcinno 2018-02-02 13:52:11
dokument ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 12.01.2018r. wodociągu publicznego zaopatrzenia w wodę w Chlebowie 2018-01-15 10:23:07
dokument ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 10.10.2017r. - wodociąg publiczny Domanica 2017-10-19 08:08:08
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o unieruchomieniu wodociągu publicznego DOMANICA 2017-10-06 13:40:43
dokument ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz indywidualnych ujęć w gminie Miastko za rok 2016 2017-03-09 08:58:00
dokument Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 2016-11-30 11:00:51