Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 219/VIII/2020 Burmistrz Miastko z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15.06.2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku 2020-02-03 09:30:12
dokument Zarządzenie Nr 220/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-01-07 14:19:12
dokument Zarządzenie Nr 221/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 7 stycznia 2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 473/VI/2014 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie Gminy Miastko oraz zasad rozliczania paliwa płynnych 2020-01-09 09:56:20
dokument Zarządzenie Nr 222/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2020 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2020-01-13 11:24:49
dokument Zarządzenie Nr 223/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2020 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2020-01-20 10:16:45
dokument Zarządzenie Nr 224/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko 2020-01-24 15:04:10
dokument Zarządzenia nr 225/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż I publicznych szkół podstawowych , a także klas wyższych niż I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gminy Miastko jest organem prowadzącym 2020-02-06 08:46:14
dokument Zarządzenie Nr 226/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej, a także wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej w szkole podstawowej; dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2020-02-06 08:52:21
dokument Zarządzenie Nr 227/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-02-06 15:08:51
dokument Zarządzenie Nr 228/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w sołectwie Żabno 2020-02-05 11:46:55
dokument Zarządzenie Nr 229/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 05 lutego 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020. 2020-02-06 15:15:34
dokument Zarządzenie Nr 230/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-02-17 12:32:08
dokument Zarządzenie Nr 232/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie szkolenia obronnego w gminie Miastko, w 2020 r. 2020-02-10 09:17:02
dokument Zarządzenie Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE w Urzędzie Miejskim w Miastku 2020-02-10 09:20:04
dokument Zarządzenie Nr 234/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-02-25 09:31:38
dokument Zarządzenie Nr 235/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-02-25 09:33:34
dokument Zarządzenie Nr 236/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert 2020-03-02 12:37:11
dokument Zarządzenie Nr 237/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-03-04 12:10:23
dokument Zarządzenie Nr 238/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie trybu zamieszczania, przeglądu, anonimizacji i akceptacji informacji zawierających dane osobowe, publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko 2020-02-27 14:21:40
dokument Zarządzenie Nr 239/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko 2020-03-10 09:19:32
dokument Zarządzenie Nr 240/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-03-05 10:00:49
dokument Zarządzenie nr 241/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2020-03-16 12:32:47
dokument Zarządzenie Nr 242/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-03-05 11:39:06
dokument Zarządzenie Nr 243/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2020 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenie wysokości wynagrodzenia 2020-03-05 11:42:40
dokument Zarządzenie Nr 244/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2020 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenie wysokości wynagrodzenia 2020-03-05 11:43:31
dokument Zarządzenie Nr 245/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2020 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenie wysokości wynagrodzenia 2020-03-05 11:44:22
dokument Zarządzenie Nr 246/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2020 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenie wysokości wynagrodzenia 2020-03-05 11:45:11
dokument Zarządzenie Nr 247/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2020 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenie wysokości wynagrodzenia 2020-03-05 11:46:06
dokument Zarządzenie Nr 248/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2020 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenie wysokości wynagrodzenia 2020-03-05 11:47:17
dokument Zarządzenie Nr 249/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2020 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenie wysokości wynagrodzenia 2020-03-05 11:48:03
dokument Zarządzenie Nr 250/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 09 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia ,,Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów z obszaru gmin miejsko-wiejskich: Bytów i Miastko oraz gmin wiejskich: Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie z powiatu bytowskiego" oraz Strategii Wdrożenia zintegrowanego lokalnego systemu Usług Społecznych SenioRITA 2020-2023 i Strategii Wyjścia projektu ,,SenioRITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów z gmin z obszaru gmin miejsko-wiejskich: Bytów i Miastko oraz gmin wiejskich: Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie z powiatu bytowskiego" 2020-03-11 11:50:21
dokument Zarządzenie Nr 251/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w harmonogramie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miastko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-03-12 09:09:20
dokument Zarządzenie Nr 252/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-03-27 09:02:25
dokument Zarządzenie Nr 253/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów przez wydziały i biura Urzędu Miejskiego w Miastku w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 2020-03-16 15:18:11
dokument Zarządzenie Nr 254/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej Gminy Miastko na 2020 r. 2020-03-24 10:29:59
dokument Zarządzenie Nr 255/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Haliny Gierszewskiej 2020-03-25 12:20:24
dokument Zarządzenie Nr 256/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Miastku , oraz możliwości polecenia pracownikom wykonania pracy zdalnej 2020-03-24 13:07:17
dokument Zarządzenie Nr 257/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Miastko w działaniach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych lub innych zdarzeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miastko oraz określenia wzoru wniosku o wypłatę tego ekwiwalentu 2020-03-27 11:52:01
dokument Zarządzenie Nr 258/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-03-26 12:50:20
dokument Zarządzenie Nr 259/VIII/2020 Burmistrz Miastka z dnia 27 marca 2020r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok 2020-03-27 12:44:14
dokument Zarządzenie Nr 260/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-04-01 08:29:45
dokument Zarządzenie Nr 261/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-04-08 09:53:25
dokument Zarządzenie Nr 262/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-04-08 09:54:54
dokument Zarządzenie Nr 263/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej Gminy Miastko na 2020 r. 2020-04-16 11:25:28
dokument Zarządzenie Nr 264/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-04-16 11:27:31
dokument Zarządzenie Nr 265/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przywrócenia godzin pracy Urzędu Miejskiego w Miastku, oraz możliwości polecenia pracownikom wykonania pracy zdalnej 2020-04-21 10:11:54
dokument Zarządzenie Nr 266/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Patrycji Matyszewskiej 2020-04-21 11:29:35
dokument Zarządzenie Nr 267/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania z zakresu pomocy społecznej 2020-04-24 14:38:32
dokument Zarządzenie Nr 268/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-05-04 08:57:56
dokument Zarządzenie nr 269/VIII/2020 Burmistrz Miastko z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert 2020-04-30 11:44:02
dokument Zarządzenie Nr 270/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku 2020-05-06 12:01:23
dokument Zarządzenie Nr 271/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-05-13 09:06:16
dokument Zarządzenie Nr 272/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Agnieszki Wantoch Rekowskiej. 2020-05-15 11:32:05
dokument Zarządzenie Nr 273/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2020-05-25 12:12:58
dokument Zarządzenie Nr 274/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-05-20 12:34:34
dokument Zarządzenie Nr 275/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół 2020-05-19 11:43:23
dokument Zarządzenie Nr 276/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-05-21 13:44:30
dokument Zarządzenie Nr 277/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia wzorów druków mających zastosowanie w procedurach dotyczących trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miastko 2020-06-02 13:05:55
dokument Zarządzenie Nr 278/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy 2020-05-26 09:30:56
dokument Zarządzenie Nr 279/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miastko za rok 2019 2020-05-28 15:09:41
dokument Zarządzenie nr 280/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-06-02 08:39:37
dokument Zarządzenie Nr 281/VIII/2020 Burmistrz Miastka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-06-02 08:44:30
dokument Zarządzenie Nr 282/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2020 2020-06-02 13:10:40
dokument Zarządzenie Nr 283/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Burmistrzem Białego Boru 2020-06-23 11:18:45
dokument Zarządzenie Nr 284/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-06-10 08:58:38
dokument Zarządzenie Nr 285/VIII/20202 Burmistrza Miastka z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2019 rok 2020-06-05 13:41:04
dokument Zarządzenie Nr 286/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2019 rok 2020-06-05 13:46:21
dokument Zarządzenie Nr 287/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko Podinspektora ds. programów rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Miastku 2020-06-09 08:23:24
dokument Zarządzenie Nr 288/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miastko 2020-06-08 13:56:44
dokument Zarządzenie Nr 289/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2020-06-10 09:22:10
dokument Zarządzenie Nr 290/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2020-06-10 09:28:48
dokument Zarządzenie Nr 291/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w sołectwie Głodowo 2020-06-10 11:11:39
dokument Zarządzenie Nr 292/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko 2020-06-10 11:28:08
dokument Zarządzenie Nr 293/VIII/2020 Burmistrz Miastka z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Miastku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach powszechnych 2020-06-16 10:34:59
dokument Zarządzenie Nr 294/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-06-23 12:16:08
dokument Zarządzenie Nr 295/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Pauliny Stranz 2020-06-30 09:55:33
dokument Zarządzenie Nr 296/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie 2020-06-30 09:59:17
dokument Zarządzenie Nr 297/VIII/2020 Burmistrz Miastka z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie 2020-06-30 10:07:56
dokument Zarządzenie Nr 298/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-07-07 09:19:55
dokument Zarządzenie Nr 299/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-07-01 12:27:13
dokument Zarządzenie Nr 300/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-07-08 09:47:29
dokument Zarządzenie nr 301/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie gminy Miastko 2020-07-09 09:37:48
dokument Zarządzenie Nr 302/VII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-07-20 12:39:52
dokument Zarządzenia Nr 303/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 11 grudnia 2019 r. Nr 204/VIII/2019 w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Miastko 2020-07-20 12:01:52
dokument Zarządzenie Nr 304/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-07-13 14:11:01
dokument Zarządzenie Nr 305/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku za święto przypadające w sobotę w dniu 15 sierpnia 2020 r. 2020-07-14 15:02:07
dokument Zarządzenie Nr 306/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-07-17 10:08:51
dokument Zarządzenie Nr 308/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Partnerstwa Miast 2020-07-27 10:23:19
dokument Zarządzenie Nr 309/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 2020-08-11 07:49:11
dokument Zarządzenie Nr 310/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji i przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miastka na czas wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i wojny 2020-08-11 08:03:06
dokument Zarządzenie Nr 311/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referent ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Miastku 2020-08-11 13:25:22
dokument Zarządzenie Nr 312/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku 2020-08-11 13:39:34
dokument Zarządzenie Nr 313/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku 2020-08-11 13:43:42
dokument Zarządzenie Nr 314/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie 2020-08-11 13:48:27
dokument Zarządzenie Nr 315/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie 2020-08-11 13:53:25
dokument Zarządzenie Nr 316/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-08-11 13:58:41
dokument Zarządzenie Nr 317/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w sołectwie Wałdowo 2020-08-11 08:09:24
dokument Zarządzenie Nr 318/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-08-13 11:53:41
dokument Zarządzenie Nr 319/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-08-13 11:57:35
dokument Zarządzenie Nr 320/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-08-19 12:23:56
dokument Zarządzenie Nr 321/VIII/2020 Burmistrz Miastko z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku 2020-08-20 11:38:56
dokument Zarządzenie Nr 322/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-08-26 08:27:46
dokument Zarządzenie Nr 323/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 2020-08-28 13:33:00
dokument Zarządzenie Nr 324/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-09-04 08:22:54
dokument Zarządzenie Nr 325/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 01 września 2020 r. w sprawie wynajmu i korzystania z pomieszczeń w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Miastku 2020-09-02 14:01:11
dokument Zarządzenie Nr 326/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 02 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w sołectwie Role-Wiatrołom 2020-09-03 08:43:32
dokument Zarządzenie Nr 327/VIII/2020 Burmistrz Miastka z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku 2020-09-08 09:29:38
dokument Zarządzenie Nr 328/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 07 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki Sportowe 2020-09-11 11:44:35
dokument Zarządzenie Nr 329/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-09-22 07:48:50
dokument Zarządzenie Nr 330/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 15 września 2020 r. w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-09-25 14:48:59
dokument Zarządzenie Nr 331/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania wewnętrznej procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych 2020-09-25 14:51:48
dokument Zarządzenie Nr 332/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. archiwum zakładowego i obsługi administracji w Urzędzie Miejskim w Miastku 2020-09-18 11:30:19
dokument Zarządzenie Nr 333/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w harmonogramie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miastko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-09-23 13:12:19
dokument Zarządzenie Nr 334/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka 2020-09-25 12:19:56
dokument Zarządzenie Nr 335/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia protokołu powypadkowego 2020-09-30 07:43:30
dokument Zarządzenie Nr 336/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku 2020-09-30 07:47:46
dokument Zarządzenie Nr 337/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 277/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2020r. w sprawie określenia wzorów druków mających zastosowanie w procedurach dotyczących trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miastko 2020-09-29 11:59:36
dokument Zarządzenie Nr 338/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Inwestycji Lokalnych Gminy Miastko 2020-10-01 12:17:33
dokument Zarządzenie Nr 339/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-10-06 09:39:03
dokument Zarządzenie Nr 340/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2020r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Miastku 2020-10-01 15:06:49
dokument Zarządzenie Nr 341/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2020r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości 2020-11-06 08:30:17
dokument Zarządzenie nr 342/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-10-09 09:00:44
dokument Zarządzenie Nr 343/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 08 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-10-13 07:48:00
dokument Zarządzenie Nr 344/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. archiwum zakładowego i obsługi administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Miastku 2020-10-13 12:18:40
dokument Zarządzenie Nr 345/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-10-16 09:48:16
dokument Zarządzenie Nr 346/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referent ds. księgowości 2020-10-13 12:21:41
dokument Zarządzenie Nr 347/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 14 października 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w sołectwie Piaszczyna 2020-10-15 08:58:05
dokument Zarządzenie Nr 348/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 15 października 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Gminy Bytów do reprezentowania Partnera wobec Instytucji Zarządzającej oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu pn. "Senio - RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim" 2020-10-20 09:26:14
dokument Zarządzanie Nr 349/VIII/2020 Burmistrz Miastka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Gminie Bytów do reprezentowania Gminy Miastko w działaniach związanych z realizacją projektu pod tytułem ,,Senior -RITA-Rehabilitacja, Integracja i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim 2020-10-16 12:52:42
dokument Zarządzenie Nr 350/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowi Bytowskiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie do reprezentowania Gminy Miastko w działaniach związanych z realizacją projektu pod tytułem ,,Razem w drodze Q przyszłości II" 2020-10-16 12:56:08
dokument Zarządzenie Nr 351/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Związkowi Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej do reprezentowania Gminy Miastko w działaniach związanych z realizacją projektu pod tytułem ,,Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko-usługi społeczne wsparcia rodziny" 2020-10-16 13:00:08
dokument Zarządzenie Nr 352/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-11-18 10:02:44
dokument Zarządzenie Nr 353/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 23 października 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych 2020-10-27 11:35:53
dokument Zarządzenie Nr 354/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 23 października 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Małgorzaty Strąpoć 2020-10-27 11:38:20
dokument Zarządzenie Nr 355/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 23.10.2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-10-23 14:37:53
dokument Zarządzenie Nr 356/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 23.10.2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-10-23 14:39:38
dokument Zarządzenie Nr 357/VII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 23.10.2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-10-23 14:40:37
dokument Zarządzenie Nr 358/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 23.10.2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-10-23 14:42:18
dokument Zarządzenie Nr 359/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 23.10.2020r. Zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-10-23 14:43:49
dokument Zarządzenie Nr 360/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 23.10.2020 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-10-23 14:45:16
dokument Zarządzenie Nr 361/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 23.10.2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-10-23 14:46:08
dokument Zarządzenie Nr 362/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 26 października 2020 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2020-10-28 08:35:26
dokument Zarządzenie Nr 363/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 26 października 2020 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2020-10-28 08:37:52
dokument Zarządzenie Nr 364/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 26 października 2020 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2020-10-28 08:40:02
dokument Zarządzenie Nr 365/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 27 października 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku 2020-10-27 15:00:01
dokument Zarządzenie Nr 366/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 października 2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 22/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2018r. 2020-11-04 12:43:03
dokument Zarządzenie Nr 367/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 października 2020r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Nr 30/VIII/2019, 31/VIII/2019, 32/VIII/2019 i 33/VIII/2019 z dnia 2 stycznia 2019r. 2020-11-04 12:46:40
dokument Zarządzenie Nr 368/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 października 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. programów rozwojowych 2020-11-04 12:49:26
dokument Zarządzenie Nr 369/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy 2020-11-03 09:44:06
dokument Zarządzenie Nr 370/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko 2020-11-04 12:41:02
dokument Zarządzenie Nr 371/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. programów rozwojowych 2020-11-12 10:36:43
dokument Zarządzenie Nr 372/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka 2020-11-16 15:04:37
dokument Zarządzenie Nr 373/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2021 rok 2020-11-10 11:47:38
dokument Zarządzenie Nr 374/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko 2020-11-10 11:48:35
dokument Zarządzenie Nr 375/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-11-12 08:52:55
dokument Zarządzenie Nr 376/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-11-12 08:50:41
dokument Zarządzenie Nr 377/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-11-12 08:49:26
dokument Zarządzenie Nr 378/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-11-12 08:48:16
dokument Zarządzenie Nr 379/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-11-12 08:47:21
dokument Zarządzenie Nr 380/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-11-12 08:46:05
dokument Zarządzenie Nr 381/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2020-11-12 08:43:08
dokument Zarządzenie Nr 382/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-11-18 12:16:41
dokument Zarządzenie Nr 383/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie powołania komisji odbiorowej pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy na terenie Gminy Miastko" w odniesieniu do części 1 zamówienia - przystań kajakowa i przenoska wraz z zagospodarowaniem brzegów w Miastku. 2020-11-13 11:40:00
dokument Zarządzenie Nr 384/VIII/2020 Burmistrz Miastka z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2020-11-20 11:42:50
dokument Zarządzenie Nr 385/VIII/2020 Burmistrza Miastko z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020 2020-11-23 12:04:46
dokument Zarządzenie Nr 386/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do prowadzenia postępowań w zakresie wydania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu ,,Czyste Powietrz" 2020-11-17 15:03:54
dokument Zarządzenie Nr 387/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego 2020-11-23 09:51:56
dokument Zarządzenie Nr 388/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 19 listopada 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości 2020-11-23 09:58:05
dokument Zarządzenie Nr 389/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminującej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-11-20 13:38:17
dokument Zarządzenie Nr 390/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminującej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-11-20 13:40:13
dokument Zarządzenie Nr 391/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego 2020-11-24 12:07:33
dokument Zarządzenie Nr 392/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-11-24 12:09:03
dokument Zarządzenie Nr 393/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2020-11-30 08:59:36
dokument Zarządzenie nr 394/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert 2020-11-24 12:33:49
dokument Zarządzenie Nr 395/VIII/2020 burmistrza Miastka z dnia 25 listopada 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, pomieszczenia przyległego do lokalu mieszkalnego na poprawę warunków jego zagospodarowania 2020-11-25 09:02:26
dokument Zarządzenie Nr 396/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 25 listopada 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego 2020-11-25 09:06:51
dokument Zarządzenie Nr 397/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2020r. 2020-12-02 08:59:43
dokument Zarządzenie nr 398/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przekazania do realizacji projektu pn. "Razem w drodze Q przyszłości II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-12-02 11:02:04
dokument Zarządzenie Nr 399/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przekazania do realizacji projektu pn. "Senio-RITA Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka, i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-12-02 10:53:18
dokument Zarządzenie Nr 400/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przekazania do realizacji projektu pn. "Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-12-02 10:41:00
dokument Zarządzenie Nr 401/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku za święto przypadające w sobotę w dni 26 grudnia 2020r. 2020-12-03 13:12:33
dokument Zarządzenie Nr 402/VIII/2020 Burmistrz Miastka z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie zmiany na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego 2020-12-03 13:15:40
dokument Zarządzenie nr 403/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 02 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2021r. 2020-12-02 11:17:46
dokument Zarządzenie Nr 404/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w sferze zadań własnych Gminy Miastko obejmujących działalność pożytku publicznego 2020-12-07 13:52:12
dokument Zarządzenie Nr 406/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. programów rozwojowych 2020-12-04 14:24:58
dokument Zarządzenie Nr 407/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 2020-12-07 11:10:46
dokument Zarządzenie Nr 408/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020r. 2020-12-16 11:55:48
dokument Zarządzenie nr 409/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-12-15 13:00:10
dokument Zarządzenia Nr 410/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 15 grudnia 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego 2020-12-21 11:26:02
dokument Zarządzenie Nr 411/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. programów rozwojowych 2020-12-17 10:07:08
dokument Zarządzenie Nr 412/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. gospodarki nieruchomościami 2020-12-17 10:11:42
dokument Zarządzenie Nr 413/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-12-18 14:12:43
dokument Zarządzenie Nr 414/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020r. 2020-12-28 15:13:28
dokument Zarządzenie Nr 415/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. programów rozwojowych 2020-12-23 09:08:52
dokument Zarządzenie Nr 416/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2021r. 2020-12-23 10:19:54
dokument Zarządzenie Nr 417/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie: zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2021-01-05 11:30:18
dokument Zarządzenie Nr 418/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego referenta ds. gospodarki nieruchomościami 2021-01-05 14:57:51
dokument Zarządzenie Nr 419/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. 2021-01-07 10:02:33
dokument Zarządzenie Nr 420/VIII/2020 Burmistrza Miastka z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Miastko (PSZOK) 2020-12-30 14:45:16