Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 195/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej . 2016-01-22 10:12:33
dokument Zarządzenie Nr 196/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia "planu finansowego"zadań zleconych na 2016 r. 2016-01-22 10:15:00
dokument Zarządzenie nr 197/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawiwe powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej dla Gminy Miastko. 2016-01-22 10:18:08
dokument Zarządzenie Nr 198/VII/2016 Bumistrza Miastka z dnia 21 stycznia 2016 r.w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miastko na 2016 r. 2016-02-01 09:48:03
dokument Zarządzenie Nr 199/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-01-27 09:00:08
dokument Zarządzenie Nr 200/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2016 r.w sprawie konsultacji z mieszkancami jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli w zakresie zmiany statutów tych jednostek. 2016-02-01 09:55:08
dokument Zarządzenie Nr 201/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie działania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 r. 2016-02-01 09:59:53
dokument Zarządzenie Nr 202/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie ustalenia jednolitego ukladu graficznego, zawartości elementów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism oraz sposobu postępowania z projektami aktów prawnych. 2016-01-27 13:10:18
dokument arządzenie Nr 203/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2016-02-04 12:55:23
dokument Zarządzenie Nr 204/VII/2016 Burmistrza Miastka z dn.27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb i planowanego wsparcia szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2016-01-27 14:02:43
dokument Zarządzenia Nr 205/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia opiekunów do współpracy z przewodniczącymi jedniostek pomocniczych Gminy Miastko oraz określenia ich obowiązków. 2016-02-03 09:29:28
dokument Zarządzenie Nr 206/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminie Miastko na 2016 r. 2016-02-03 09:32:35
dokument Zarządzenie Nr 207/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie powolania komisji przetargowej pn. " przebudowa ul. Kolejowej w Miastku". 2016-02-12 08:29:26
dokument Zarządzenie Nr 208/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miastko. 2016-02-02 11:26:16
dokument Zarządzenie Nr 209/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Miastku. 2016-02-03 09:37:52
dokument Zarządzenie Nr 210/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku. 2016-02-04 12:52:37
dokument Zarządzenie nr 211/VII/2016 Burmistrza Miastka w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Ramion p.o. Kierownika Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Miastku do podpisywania decyzji dotyczących dodatków mieszkalniowych i dodatków energetycznych. 2016-02-04 12:50:33
dokument Zarządzenie nr 212/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie dzialania Komisji ds/ realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 r. 2016-02-08 14:44:01
dokument Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miastka z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publiicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko. 2016-02-18 14:02:43
dokument Zarządzenie Nr 214/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn."Przebudowa ul. Ogrodowej w Miastku". 2016-02-12 08:23:54
dokument Zarządzenie Nr 216/2016 Burmistrza Miastka z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Miastku. 2016-02-18 13:58:37
dokument Zarządzenie Nr 217/VII/2016 Burmistrza Miastko z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-03 12:44:56
dokument Zarządzenie Nr 218/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Spłecznej w Miastku. 2016-03-10 12:38:25
dokument Zarządzenie Nr 219/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego. 2016-03-08 09:45:56
dokument Zarządzenie Nr 220/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Spłecznej w Miastku. 2016-03-10 12:46:06
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 221/VII/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do podpisywania decyzji dotyczących dodatków mieszkamiowych i dodatków enegetycznych. 2016-03-10 12:41:55
dokument Zarządzenie Nr 322/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 275/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 20167 roku. 2016-11-09 10:26:33
dokument Zarządzenie Nr 222/VII/2016 z dnia 2 marca 2016 r. Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji przetargowej "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu". 2016-03-10 12:49:11
dokument Zarządzenie Nr 223/VII/2016 Burmistrza Miastka w dn. 3 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-03-10 12:21:33
dokument Zarządzenie Nr 224/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2016-03-23 14:09:52
dokument Zarządzenie Nr 225/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 roku Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2016-04-05 11:29:28
dokument Zarządzenie Nr 226/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-03-23 14:06:01
dokument Zarządzenie Nr 227/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, działań działań wobec dłużnikraz prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-03-23 14:00:31
dokument Zarządzenie Nr 228/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w spraiwe świadczeń z fuunduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-03-23 13:56:01
dokument Zarządzenie Nr 229/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 r.w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników oraz prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-03-23 13:51:57
dokument Zarządzenie Nr 230/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Odziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-08-23 09:18:24
dokument Zarządzenie Nr 230/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 r.w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.o Karcie Dużej Rodziny. 2016-03-23 13:47:49
dokument Zarządzenie Nr 231/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im.Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-08-23 09:28:59
dokument Zarządzenie Nr 231/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-03-23 13:44:49
dokument Zarządzenie Nr 232/VII/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy za I półrocze 2016 r. 2016-08-19 10:00:04
dokument Zarządzenie Nr 232/VII/2016 Burmistrza Miasta z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-03-23 13:42:06
dokument Zarządzenie Nr 233/VII/2016 Burmistrza Miastkaz dnia 15 marca 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzxegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Miastko. 2016-03-31 13:03:26
dokument Zarządzenie nr 234/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienie do ustalenia kosztu utrzymania jednej osoby Bezdomnej w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Miastku. 2016-04-05 09:38:36
dokument Zarządzenie nr 235/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach potwierdzenia prawa do swiadczeń opieki zdrowotnej i wydawania w tych sprawach decyzcji. 2016-04-05 09:41:37
dokument Zarządzenie nr 236/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.). 2016-04-05 09:44:32
dokument Zarządzenie nr 237/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. sprawie upoważnienie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez wydawania decyzji. 2016-04-05 09:50:22
dokument Zarządzenie Nr 238/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych bez wydawania decyzji. 2016-04-11 14:48:36
dokument Zarządzenie nr 239/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-04-05 11:26:18
dokument Zarządzenie Nr 240/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego konkursu ofert na przejęcie prowadzenie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Wałdowie. 2016-04-01 11:06:41
dokument Zarządzenie Nr 241/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-03-31 12:48:28
dokument Zarządzenie Nr 242/VII/2016Burmistrz Miastka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budzetu Gminy Miastko na 2016 r. 2016-03-31 12:52:25
dokument Zarządzenie Nr 343/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-12-15 13:31:07
dokument Zarzadzenie Burmistrza Miastka Nr 243/VII/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Barbary Figiel. 2016-04-11 14:46:20
dokument Zarządzenie Nr 244/VII/2016 Burmistrza Miastkaz dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu konczącego służbę przygotowawczą Pani Anny Iwa. 2016-04-11 14:31:56
dokument Zarządzenie Nr 245/VII/2016Burmistrza Miastka z dnia 25 marca 2016 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. 2016-03-31 12:38:56
dokument Zarządzenie Nr 246/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont drogi gminnej w m. Kawcze". 2016-03-31 12:54:37
dokument Zarządzenie Nr 247/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2016 r.w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2016-04-01 11:12:00
dokument Zarządzenie Nr 248/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-04-11 14:44:18
dokument Zarządzenie Nr 249/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko. 2016-04-08 10:33:03
dokument Zarządzenie Nr 250/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 kwietnia 2016 roku z wsprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie swiadczenia wychopwawczego bez wydawania decyzji. 2016-04-11 14:34:15
dokument Zarządzenie Nr 251/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie dokumnetacji projektowo - kosztorysowej wraz z oceną oddzialywania na środowisko i studium wykonalności na modernizację i rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej w miejsowości Miastko" 2016-04-06 13:55:11
dokument Zarządzenie Nr 252/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powołasnia komisji przetargowej :Budowa ciagu pieszego ul. Marii Konopnickiej - Szewskiej w Miastku wraz z trzema punktami świetlnymi" 2016-04-06 13:58:32
dokument Zarządzenie Nr 253/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-05-17 14:28:33
dokument Zarządzenie Nr 254/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-04-13 09:35:51
dokument Zarządzenie Nr 255/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 kwietnia 2016 r w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 254/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 kwietnia 2016 r w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku 2016-04-14 14:51:58
dokument Zarządzenie Nr 256/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.: " Remont chodnika w m. Miłocice oraz ul. Czereśniowej w Miastku". 2016-04-21 08:57:37
dokument Zarządzenie Nr 257/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.: " Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku". 2016-04-21 08:54:40
dokument Zarządzenie Nr 258/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.: " Przebudowa dróg gminnych w m. Kamnica, Chlebowo, Dretynek. 2016-04-21 08:50:00
dokument Zarządzenie Nr 259/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 kwietnia 2016 r.. w sprawie ustanowienia złużebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2016-11-08 14:04:23
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 260/VII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016r. 2016-05-05 10:13:11
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 261/VII/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów zielonych w Miastku. 2016-05-05 10:10:35
dokument Zarządzenie Nr 262/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku podczas jego nieobecności. 2016-05-17 13:41:41
dokument Zarządzenie Nr 263/VII/2016 Burmistrza Miastka w sprawie obciążenia służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2016-05-17 13:45:11
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 264/VII/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-05-17 13:48:54
dokument Zarządzenie Nr 265/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2016-06-01 11:00:41
dokument Zarządzenie Nr 266/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-06-01 11:03:47
dokument Zarządznie Nr 267/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2016-06-01 11:06:27
dokument Zarządzenie Nr 268/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-06-20 09:52:05
dokument Zarządzenie Nr 269/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2016-06-20 09:57:08
dokument Zarządzenie Nr 270/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-06-20 10:00:03
dokument Zarządzenie Nr 271/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Rady Miejskiej w Miastku dla najzdolniejszych uczniów i wyróżniających się sportowców w roku szkolnym 2015/2016 2016-07-14 14:48:32
dokument Zarządzenie Nr 272/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wynajmu i korzystania z sali konferencyjno - wystawienniczej Centrum Informacji Turystycznej w Miastku. 2016-06-20 10:04:45
dokument Zarządzenie Nr 273/VII/2016 Burmistrza Maistka z dnia 20 czercwa 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-06-28 08:52:41
dokument Zarządzenie Nr 274/VII/2016 Burmistrza Maistka z dnia 27 czercwa 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. Kawalerów Ordaru Uśmiechu w Wałdowie, 77-200 Miastko Wałdowo1 2016-06-28 08:55:47
dokument Zarządzenie Nr 275/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 r. 2016-08-01 09:56:51
dokument Zarządzenie Nr 276/VII/2016 Burmistrza Maistka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2016 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miastko. 2016-07-01 13:37:56
dokument Zarządzenie Nr 277/VII/2016 Burmistrza Maistka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:" Remont drogi gminnej i chodnika w m. Dretyń". 2016-06-30 12:08:51
dokument Zarządzenie Nr 278/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r 2016-07-25 11:31:49
dokument Zarządzenie Nr 279/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powolania komisji przetargowej "Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku". 2016-07-06 09:59:52
dokument Zarządzenie Nr 280/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie dokumnetacji projektowo - kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.:Pomorskie szlaki kajakowe - Brdą wśród natury na terenie gmin: Miastko, Przechlewo,Koczała,Rzeczenica". 2016-07-08 13:36:28
dokument Zarządzenie Nr 281/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem pomieszczeń w budynkach gospodarczych, posadowionych na działce nr 18/6 w obr. Kwisno, gm. Miastko. 2016-07-19 09:52:12
dokument Zarządzenie Nr 282/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2016-07-19 09:54:24
dokument Zarządzenie Nr 283/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego na zadanie pn.: "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko-Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 320 mb, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2016-07-19 09:24:47
dokument Zarządzenie Nr 284/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji do dokonania analizy i oceny ofert na agenta emisji obligacji komunalnych oraz przeprowadzenia negocjacji z ofertami. 2016-07-19 09:47:57
dokument Zarządzenie Nr 285/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawoej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2016-07-19 09:29:23
dokument Zarządzenie Nr 286/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 rok. 2016-07-19 09:56:48
dokument Zarządzenie Nr 287/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2016-07-19 09:59:39
dokument Zarządzenie Nr 288/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 17 lipca 2016 r.w sprawie udzielenia pełnomocnitwa Sekretarzowi Miastka 2016-09-13 10:03:10
dokument Zarządzenia Nr 289/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2016-08-24 11:54:50
dokument Zarządzenia Nr 290/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2016-08-24 11:57:20
dokument Zarządzenie Nr 291/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-08-01 10:01:00
dokument Zarządzenie Nr 292/VII/2014 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont chodników przy ul. Bogusława X , ul. Wybickiego 52 i ul. Konstytucji 3 Maja 3 oraz drogi gminnej w m.Piaszczyna, gm. Miastko". 2016-08-10 08:06:25
dokument Zarządzenie Nr 293/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-23 11:21:25
dokument Zarządzenie Nr 294/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-23 11:22:29
dokument Zarządzenie Nr 295/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-23 11:32:39
dokument Zarządzenie Nr 296/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-23 11:33:51
dokument Zarządzenie Nr 297/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych podrózy służbowych pracowników Urzędu Miejksiego w Miastku. 2016-09-13 10:07:28
dokument Zarządzenie Nr 298/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 8 sierpnia 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa drogi z Ronda Jana Pawła II i parkingu w Miastku - etap I w ramach budowy układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. Armii Krajowej w Miastku". 2016-08-10 08:02:53
dokument Zarządzenie Nr 299/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-08-12 08:54:49
dokument Zarządzenie Nr 300/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-08-25 13:50:47
dokument Zarządzenie Nr 301/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 z Odziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-08-25 13:46:54
dokument Zarządzenie Nr 302/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miastko za I półrocze 2016 r. 2016-09-08 08:39:54
dokument Zarządzenie Nr 303/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r."Wyprawka szkolna". 2016-08-25 13:53:43
dokument Zarządzenie Nr 304/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy" 2016-09-08 08:06:22
dokument Zarządzenie Nr 305/VII/206 Burmistrza Miastka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-09-08 08:09:09
dokument Zarządzenie Nr 306/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbywanie niruchomości stanowiących własność Gminy Miastko. 2016-09-08 08:18:08
dokument Zarządzenie Nr 307/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2016-09-08 08:21:47
dokument Zarządzenie Nr 308/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 2 września 2016 r.w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciązenia nieruchomości. 2016-09-08 08:24:39
dokument Zarządzenie Nr 309/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 2 września 2016 r.w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciązenia nieruchomości. 2016-09-08 08:26:12
dokument Zarządzenie Nr 310/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 2 września 2016 r.w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciązenia nieruchomości. 2016-09-08 08:28:18
dokument Zarządzenie Nr 311/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy" 2016-09-08 08:30:41
dokument Zarządzenie Nr 312/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds.Rewitalizacji. 2016-09-13 09:11:17
dokument Zarządzenie Nr 313/VII/2016 Buremistrza Miastka z dnia 7 wrzesnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki w nauce. 2016-09-13 09:14:34
dokument Zarządzenie Nr 314/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-11-09 10:30:33
dokument Zarządzenie Nr 315/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2016 roku z wprawie przyjęcia zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Miastko. 2016-09-21 12:01:26
dokument Zarządzenie Nr 316/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzena naboru w związku z konkursem na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.oświaty. 2016-09-19 09:40:50
dokument Zarządzenie Nr 317/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnerstwa spoza sektora finansów publicznych do projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 , Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego , Przedsięwzięcie Strategiczne "Pomorskie Szlaki Kajakowe". 2016-09-20 11:04:11
dokument Zarządzenie Nr 318/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-09-29 11:47:36
dokument Zarządzenie Nr 319/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. zamówień publicznych. 2016-09-29 11:44:11
dokument Zarządzenie Nr 320/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka. 2016-10-06 09:16:40
dokument Zarządzenie Nr 321/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miastko i jej jednostek organizacyjnych . 2016-10-18 09:34:38
dokument Zarządzenie Nr 322/VII/22016 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2016 roku z wsprawie zmiany Zarządzenia Nr 275/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 20167 roku. 2016-11-09 10:49:32
dokument ZarządzenieNr 323/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2016-10-06 09:30:40
dokument Zarządzenie Nr 324/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 rok. 2016-10-06 09:12:06
dokument Zarządzenie Nr 325/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Miastko. 2016-10-06 12:24:21
dokument Zarządznie Nr 326/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 października 2016 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych. 2016-10-06 09:32:38
dokument Zarządzenie Nr 328/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 października 2016r.w sprawie wykonania zadań obronnych podmiotów leczniczych w ramach powrzechnego obowiązku obrony w Gminie Miastko. 2016-10-17 08:34:28
dokument Zarządzenie Nr 329/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-10-18 13:42:58
dokument Zarządzenie Nr 330/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2016/2017 gm. Miastko. 2016-11-09 10:33:59
dokument Zarządzenie Nr 331/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej " Świadczenie usług przewozowych dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku w roku szkolnym 2016/201" gm. Miastko. 2016-11-09 10:39:04
dokument Zarządzenie Nr 332/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2016-10-18 13:36:48
dokument Zarzadzenie Nr 333/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-10-18 13:40:14
dokument Zarządzenie Nr 334/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 18 października 206 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. " Remont budynku Urzędu Miejskiego w Miastku - Etap I - korytarz i parter" 2016-10-25 10:52:17
dokument Zarządzenie Nr 335/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego ". 2016-10-25 10:58:40
dokument Zarządzenie Nr 336/VII/2016 Burmistrza Miastka z dn ia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-12-15 12:40:08
dokument Zarządzenie nr 337/VII/2016 Burmistrz Miastka z dnia 7 listopada 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-12-15 12:42:46
dokument Zarządzenie Nr 338/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2016-12-15 12:45:12
dokument Zarządzenie Nr 339/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej . 2016-12-15 12:47:36
dokument Zarządzenie Nr 340/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartegho naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne Źródła energii - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014 - 2020.a 2016-11-08 14:21:51
dokument Zarządzenie Nr 341/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2017 rok. 2016-11-16 09:36:00
dokument Zarządzenie Nr 342/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko. 2016-11-16 09:25:23
dokument Zarządzenie nr 343/VII/2016 Burmistrza Miastko z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-12-16 08:40:20
dokument Zarządzenie Nr 344/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. reformy oświaty. 2016-12-15 13:19:24
dokument Zarządzenie Nr 345/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad kwalifikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. 2016-12-15 13:34:00
dokument Zarządzenie Nr 346/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-12-15 13:29:25
dokument Zarządzenie Nr 347/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2016-12-15 13:26:25
dokument Zarządzenie Nr 348/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2016. 2016-12-15 13:22:12
dokument Zarządzenie Nr 349/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastka w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2016-12-15 13:48:49
dokument Zarządzenie Nr 350/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-12-15 13:50:59
dokument Zarządzenie Nr 351/VII/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-12-15 13:52:42
dokument Zarządzenie Nr 352-VII-2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacjia zadania w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko 2016-12-01 10:31:39
dokument Zarządzenie Nr 353/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2016-12-15 13:55:27
dokument Zarządzenie Nr 354/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 23 listopada 2016 r. Nr 351/VII/2016 dotyczącego powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-12-15 13:58:26
dokument Zarządzenie Nr 355/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 2 grudnia 2016 r. udzielenie upoważnienia dla Kierownika Sekcji Świadczeń Pomocy Środowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Miastko. 2016-12-15 14:03:27
dokument Zarządzenie Nr 356/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-12-15 14:05:25
dokument Zarządzenie Nr 357/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Miastku 2016-12-08 08:07:47
dokument Zarządzenie Nr 358/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia adminidtratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów infrmatycznych w Urzędzie Miejskim w Miastku 2016-12-08 08:06:01
dokument Zarządzenie Nr 359/VII/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r,. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2016-12-27 11:57:21
dokument Zarządzenie Nr 360/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. wprowadzenia zmian z budżecie Gminy na 2016 rok 2016-12-27 11:51:51
dokument Zarządzenie Nr 361/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii? w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne Źródła energii ? wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014 ? 2020 2016-12-27 11:33:32
dokument Zarządzenie nr 362/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi 2016-12-27 12:05:23
dokument Zarządzenie Nr 363 /VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku na czas zewnętrznego zagrożenia państwa, kryzysu i w czasie wojny. 2017-01-19 14:05:18
dokument Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 364/VII/2016 z dnia 15 grudnia 2017r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017 2016-12-16 15:18:55
dokument Zarządzenie Nr 365/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 grudnia 20176 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 378/VII/2013 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2013 r. oraz Zarządzenia Nr 59/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 17 kwietnia 2015 r. 2017-01-10 09:08:09
dokument Zarządzenie Nr 366/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r. 2017-01-13 09:19:46
dokument Zarządzenie Nr 366-VII-2016 z dnia 28 grudnia 2016 r Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r 2017-01-05 10:26:12
dokument Zarządzenie Nr 367-VII-2016 z dnia 27 grudnia 2016 r Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach OSP, gminnego busa oraz pojazdu Straży Miejskiej na dzień 31-12-2016 2017-01-05 10:30:45
dokument Zarządzenie Nr 368/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 473/VI/2014 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez pojazdy pożarnicze i sprzęt silnikowy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Miastko oraz zasad rozliczenia paliw płynnych. 2017-01-13 09:31:06
dokument Zarządzenie Nr 369/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2017-01-10 09:10:06
dokument Zarządzenie Nr 370/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wychodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko zajmowane na podstawie umowy najmu. 2017-12-06 09:26:07
dokument Zarządzenie Nr 371/VII/20106 Burmistrza Miastka z dn. 27-12-2016 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017 roku 2016-12-28 12:45:09
dokument Zarządzenie nr 372/VII/2016 z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miastko i jej jednostkach organizacyjnych 2017-02-23 10:28:10
dokument Zarządzenie Nr 373/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2017-01-10 09:04:40
dokument Zarządzenie Nr 374/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2017-01-12 10:50:10
dokument Zarządzenie Nr 375-VII-2016 z dnia 29 grudnia 2016 r Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku 2017-01-05 10:23:37
dokument Zarządzenie Nr 376/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku. 2017-01-30 09:16:05
dokument Zarządzenie Nr 376/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku 2017-01-16 13:00:56