Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2023 - 2026 z perspektywą do 2030roku" - dokument stracił ważność 2023-04-18 12:49:41
dokument Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska gminy Miastko za lata 2020-2021 2023-03-24 13:48:52
dokument Komunikat UMWP informujący o przyjęciu uchwałą Nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020r. Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2020-10-27 11:56:33
dokument Komunikat UMWP w sprawie podjęcia uchwały Nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwała antysmogowa poza miastami") 2020-10-27 11:51:51
dokument Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska gminy Miastko za lata 2018-2019 2020-10-27 11:44:48
dokument Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko za lata 2016-2017 2018-06-12 13:42:52
dokument program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Miastko w 2017 roku 2017-09-13 09:29:34
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2016r. 2016-08-12 09:20:29
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 2016-08-12 09:14:43
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miastka o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-06-24 14:21:01
dokument Aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030" 2015-10-08 11:34:14
dokument Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2014-2020 2015-10-08 11:24:36
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2015r. 2015-07-02 09:09:45
dokument Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 r. 2013-08-12 13:42:05
dokument Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r. 2012-07-12 10:15:01
dokument Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r. 2012-07-12 09:36:00
dokument Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z ich inwentaryzacją na terenie Gminy Miastko 2012-07-12 09:24:29