Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 421/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miastko 2021-01-07 10:48:43
dokument Zarządzenie nr 422/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Miastka 2021-01-12 14:24:07
dokument Zarządzenie Nr 423/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 11 stycznia 2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021 2021-01-12 08:52:17
dokument Zarządzenie Nr 424/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2021-01-12 14:27:52
dokument Zarządzenie Nr 425/VIII/2021 Burmistrz Miastka z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2021 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2021-01-12 14:31:34
dokument Zarządzenie Nr 426/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miastko w sprawie projektu pn. ,,Razem w drodze Q przyszłości II" nr RPPM.06.02.02-22-0057/20 złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2021-01-13 10:25:39
dokument Zarządzenie Nr 427/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-01-13 15:07:37
dokument Zarządzenie Nr 428/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi 2021-01-21 08:57:47
dokument Zarządzenie Nr 429/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie wydawania zaświadczeń dotyczących programu ,,Czyste Powietrze" 2021-01-14 14:53:24
dokument Zarządzenie Nr 430/VIII/2021 Burmistrz Miastka z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w Gminie Miastko 2021-01-22 14:24:12
dokument Zarządzenie Nr 431/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń biurowych na rzecz projektu pn. ,,Senior-RITA Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2021-01-19 13:36:55
dokument Zarządzenie Nr 432/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko Covid-19 2021-01-19 08:37:05
dokument Zarządzenie Nr 433/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021r. 2021-01-22 08:31:44
dokument Zarządzenie Nr 434/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miastko 2021-01-22 08:33:47
dokument Zarządzenie Nr 435/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości 2021-01-25 14:01:12
dokument Zarządzenie Nr 436/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. programów rozwojowych 2021-01-25 14:02:15
dokument Zarządzenie Nr 437/VIII/2021 Burmistrz Miastka z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym 2021-01-26 14:45:14
dokument Zarządzenie Nr 438/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie wzorów wniosków o przejęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej w szkole podstawowej, wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej, a także wzoru wniosku o przejęcie dziecka do klasy sportowej w szkole podstawowej; dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2021-01-26 14:53:39
dokument Zarządzenie Nr 439/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-02-03 12:44:05
dokument Zarządzenie Nr 440/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2021-02-03 09:31:17
dokument Zarządzenie Nr 441/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Sekretarza Miastka 2021-01-29 14:30:31
dokument Zarządzenie Nr 442/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miastko 2021-01-29 13:59:22
dokument Zarządzenie Nr 443/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 01 lutego 2021 w sprawie szkolenia obronnego w gminie Miastko, w 2021 r. 2021-02-01 08:42:33
dokument Zarządzenie Nr 444/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2021-02-04 14:51:05
dokument Zarządzenie Nr 445/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2021-02-04 15:00:11
dokument Zarządzenie Nr 446/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2021-02-04 15:02:45
dokument Zarządzenie Nr 447/VIII/2021 Burmistrz Miastka z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka 2021-02-04 15:05:12
dokument Zarządzenie Nr 448/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. programów rozwojowych 2021-02-05 08:30:40
dokument Zarządzenie Nr 449/VIII/2021 Burmistrz Miastka z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Burmistrzem Polanowa 2021-02-11 13:54:24
dokument Zarządzenie Nr 450/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-02-18 14:57:36
dokument Zarządzenie Nr 451/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. księgowości 2021-02-18 08:47:51
dokument Zarządzenie Nr 452/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-03-03 08:36:55
dokument Zarządzenie Nr 453/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-03-09 14:08:59
dokument Zarządzenie Nr 454/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-03-18 13:09:29
dokument Zarządzenie Nr 455/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2021 w sprawie obciążania nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2021-03-16 09:01:31
dokument Zarządzenie Nr 456/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2021-03-16 13:45:42
dokument Zarządzenie Nr 457/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2021-03-16 13:49:23
dokument Zarządzenie Nr 458/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2021-03-16 13:50:45
dokument Zarządzenie Nr 459/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2021-03-16 13:52:45
dokument Zarządzenie Nr 460/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2021-03-16 13:53:45
dokument Zarządzenie Nr 461/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2021-03-16 13:54:48
dokument Zarządzenie Nr 462/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2021-03-16 13:55:45
dokument Zarządzenie Nr 463/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2021-03-16 13:57:14
dokument Zarządzenie Nr 464/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2021-03-16 13:59:35
dokument Zarządzenie Nr 465/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków. 2021-03-16 14:03:24
dokument Zarządzenie Nr 466/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi Biura Rady 2021-03-16 14:05:53
dokument Zarządzenie Nr 467/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości 2021-03-24 11:33:09
dokument Zarządzenie Nr 468/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych 2021-03-24 11:45:59
dokument Zarządzenie Nr 469/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok 2021-03-29 12:09:10
dokument Zarządzenie Nr 470/VIII/2021 Burmistrz Miastka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-04-02 15:05:37
dokument Zarządzenie Nr 471/VIII/2021 burmistrza Miastka z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku 2021-04-13 14:38:12
dokument Zarządzenie Nr 472/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-04-16 09:03:58
dokument Zarządzenie Nr 473/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji i oceny wniosków, składanych w ogłaszanych naborach wniosków w ramach gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO-Gmina" 2021-04-15 08:43:42
dokument Zarządzenie Nr 474/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO-Gmina" w 2021 roku 2021-04-15 08:46:49
dokument Zarządzenie Nr 475/VIII/2021 Burmistrz Miastko z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-04-15 13:33:30
dokument Zarządzenie Nr 476/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Weroniki Wadas 2021-04-16 13:46:10
dokument Zarządzenie Nr 477/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminującej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Justyny Lewadowskiej 2021-04-16 13:50:32
dokument Zarządzenie Nr 478/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Moniki Maksymów 2021-04-16 13:56:04
dokument Zarządzenie Nr 479/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku za święto przypadające w sobotę w dniu 1 maja 2021 r. 2021-04-20 11:02:40
dokument Zarządzenie Nr 480/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu osobowego marki Mercedes - Benz Sprinter 2021-04-16 14:19:33
dokument Zarządzenie Nr 481/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-04-21 14:19:17
dokument Zarządzenie Nr 482/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliw płynnych dla silników łodzi motorowej znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Dretyniu 2021-04-21 09:01:26
dokument Zarządzenie Nr483/VIII/20201 Burmistrza Miastka z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 474/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. "EKO-Gmina" w 2021 roku 2021-04-23 13:25:51
dokument Zarządzenie Nr 484/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-04-30 12:29:19
dokument Zarządzenie Nr 485/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-05-06 09:40:48
dokument Zarządzenie Nr 486/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2020 rok 2021-05-06 12:56:49
dokument Zarządzenie Nr 487/VIII/2021 Burmistrz Miastka z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2020 rok 2021-05-06 13:00:02
dokument Zarządzenie Nr 488/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku 2021-05-07 08:11:17
dokument Zarządzenie Nr 489/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku ul. Bolesława Chrobrego 7, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2021-05-07 14:10:31
dokument Zarządzenie Nr 490/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku ul. Bolesława Chrobrego 7, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2021-05-12 12:53:27
dokument Zarządzenie Nr 491/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.) 2021-05-10 13:44:20
dokument Zarządzenie Nr 492/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych 2021-05-10 13:32:58
dokument Zarządzenie Nr 493/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-05-18 09:40:27
dokument Zarządzenie Nr 494/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-05-26 10:35:42
dokument Zarządzenie Nr 495/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości 2021-05-20 10:25:29
dokument Zarządzenie Nr 496/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20.05.2021 r. w sprawie: powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2021-05-24 08:54:46
dokument Zarządzenie Nr 497/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-06-07 10:57:11
dokument Zarządzenia Nr 498/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miastko za rok 2020 2021-05-31 15:27:05
dokument Zarządzenie Nr 499/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2021-05-31 15:18:08
dokument Zarządzenie Nr 500/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w sołectwie Piaszczyna 2021-06-01 13:58:27
dokument Zarządzenie Nr 501/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków. 2021-06-10 08:55:14
dokument Zarządzenie Nr 502/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie: ustanowienia opiekunów z ramienia Urzędu Miejskiego w Miastku do współpracy z przewodniczącymi jednostek pomocniczych Gminy Miastko oraz określenia zakresu ich obowiązków. 2021-06-09 08:18:31
dokument Zarządzenie Nr 503/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko 2021-06-11 14:39:34
dokument Zarządzenie Nr 504/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miastko 2021-06-17 10:39:40
dokument Zarządzenie Nr 505/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku 2021-06-21 14:33:19
dokument Zarządzenie Nr 506/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku 2021-06-22 14:34:15
dokument Zarządzenie Nr 507/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-06-23 10:35:33
dokument Zarządzenie Nr 508/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Aleksandry Szulist 2021-06-30 08:13:38
dokument Zarządzenie Nr 509/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Małgorzaty Pluto-Prondzińskiej 2021-06-30 08:15:22
dokument Zarządzenie Nr 510/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Iwony Kaszubowskiej 2021-06-30 08:16:38
dokument Zarządzenie Nr 511/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Karola Rawskiego 2021-06-30 08:18:52
dokument Zarządzenie Nr 512/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-07-06 09:48:31
dokument Zarządzenie Nr 513/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2021-07-06 09:52:01
dokument Zarządzenie Nr 514/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczenia podatku VAT w Gminie Miastko i jej jednostkach organizacyjnych 2021-07-07 09:59:35
dokument Zarządzenie Nr 515/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-07-09 08:59:08
dokument Zarządzenie Nr 516/VIII/2021 Burmistrza Miastko z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - ,, Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaszczynie" 2021-07-07 08:21:54
dokument Zarządzenie Nr 517/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji stanu paliwa w pojazdach i innych urządzeniach spalinowych OSP Żabno oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych 2021-07-07 13:11:55
dokument Zarządzenie Nr 518/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2021-07-13 10:10:22
dokument Zarządzenie Nr 519/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2021-07-13 10:12:23
dokument Zarządzenie Nr 520/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-07-21 13:55:09
dokument Zarządzenie Nr 521/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. archiwum zakładowego i obsługi administracji 2021-07-16 08:36:40
dokument Zarządzenie Nr 522/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-22 13:49:21
dokument Zarządzenie Nr 523/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-22 13:50:05
dokument Zarządzenie Nr 524/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-22 13:50:42
dokument Zarządzenie Nr 525/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-22 13:51:18
dokument Zarządzenie Nr 526/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-04 10:40:44
dokument Zarządzenie Nr 527/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-04 10:42:29
dokument Zarządzenie Nr 528/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. ,,BUK-21" 2021-07-27 11:59:47
dokument Zarządzenie Nr 529/VIII/2021 Burmistrz Miastka z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-08-03 12:34:27
dokument Zarządzenie Nr 530/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia korzystania z pomieszczeń na rzecz projektu pn. ,,Senior-RITA Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2021-08-02 11:27:59
dokument Zarządzenie Nr 531/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-10 12:47:38
dokument Zarządzenie nr 532/VIII/2021 Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-08-16 11:16:34
dokument Zarządzenie Nr 533/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy", który zostanie przeprowadzony podczas Dożynek Gminnych w Miastku, w dniu 11 września 2021 r. 2021-08-19 08:57:42
dokument Zarządzenie Nr 534/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejsze Stoisko Dożynkowe" i "Najlepsza potrawa lokalna", które zostaną przeprowadzone podczas Dożynek Gminnych w Miastku, w dniu 11 września 2021 roku. 2021-08-19 09:00:25
dokument Zarządzenie Nr 535/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających organu wykonawczego w sołectwie Kwisno-Szydlice 2021-08-26 13:27:00
dokument Zarządzenie Nr 536/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku 2021-08-26 13:14:55
dokument Zarządzenie Nr 537/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-09-03 14:13:59
dokument Zarządzenie Nr 538/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu osobowego marki Mercedes - Benz Sprinter 2021-08-31 13:48:14
dokument Zarządzenie Nr 539/VIII/2021 r. Burmistrza Miastka z dnia 3 września 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. programów rozwojowych 2021-09-03 11:40:09
dokument Zarządzenie Nr 540/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 08 września 2021 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 537/VIII/2021 Burmistrz Miastka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021r. 2021-09-10 14:58:35
dokument Zarządzenie Nr 541/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 09 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. 2021-09-13 14:44:03
dokument Zarządzenie Nr 542/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 10 września 2021 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe 2021-09-13 12:54:51
dokument Zarządzenie Nr 543/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Wiolety Pikuły 2021-09-15 08:37:51
dokument Zarządzenie Nr 544/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Doroty Ruszczyk 2021-09-15 08:40:01