Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka w gminie Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Miastko, dnia 20.05.2019r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka w gminie Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Miastku Nr XXXVIII/343/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.06.2019r. do 01.07.2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,  77-200 Miastko, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie do wglądu również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku w www.bip.miastko.pl  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.06.2019 r.  – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 6,  o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miastka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2019 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko lub w postaci elektronicznej na zasadach określonych art. 18 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) w związku  z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać w tym postępowaniu uwagi i wnioski. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski i uwagi należy wnosić na wskazanych powyżej zasadach dotyczących wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2019r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 5 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informuje się, że zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miastka. Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi  w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miastka w terminie do 21 dni od upływu terminu ich składania.

BURMISTRZ MIASTKA

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 MPZP_Miastko_Pasieka_2019_04_12 - wylozenie.pdf (PDF, 272.83Kb) 2019-06-03 13:52:48 126 razy
2 RYSUNEK PLANU - MPZP_Miastko_Pasieka - wylozenie.pdf (PDF, 23.72Mb) 2019-06-03 13:52:48 139 razy
3 PROGNOZA_PASIEKA_gm_MIASTKO_popr_zał_graf.pdf (PDF, 2.85Mb) 2019-06-03 13:52:48 179 razy
4 Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gmina Miastko.pdf (PDF, 114.30Kb) 2019-05-23 12:36:08 120 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 23-05-2019 12:36:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 20-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 03-06-2019 13:52:48