Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 195/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej . 2016-01-22 10:12:33
Zarządzenie Nr 196/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia "planu finansowego"zadań zleconych na 2016 r. 2016-01-22 10:15:00
Zarządzenie nr 197/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawiwe powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej dla Gminy Miastko. 2016-01-22 10:18:08
Zarządzenie Nr 198/VII/2016 Bumistrza Miastka z dnia 21 stycznia 2016 r.w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miastko na 2016 r. 2016-02-01 09:48:03
Zarządzenie Nr 199/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-01-27 09:00:08
Zarządzenie Nr 200/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2016 r.w sprawie konsultacji z mieszkancami jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli w zakresie zmiany statutów tych jednostek. 2016-02-01 09:55:08
Zarządzenie Nr 201/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie działania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 r. 2016-02-01 09:59:53
Zarządzenie Nr 202/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie ustalenia jednolitego ukladu graficznego, zawartości elementów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism oraz sposobu postępowania z projektami aktów prawnych. 2016-01-27 13:10:18
arządzenie Nr 203/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2016-02-04 12:55:23
Zarządzenie Nr 204/VII/2016 Burmistrza Miastka z dn.27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb i planowanego wsparcia szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2016-01-27 14:02:43
Zarządzenia Nr 205/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia opiekunów do współpracy z przewodniczącymi jedniostek pomocniczych Gminy Miastko oraz określenia ich obowiązków. 2016-02-03 09:29:28
Zarządzenie Nr 206/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminie Miastko na 2016 r. 2016-02-03 09:32:35
Zarządzenie Nr 207/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie powolania komisji przetargowej pn. " przebudowa ul. Kolejowej w Miastku". 2016-02-12 08:29:26
Zarządzenie Nr 208/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miastko. 2016-02-02 11:26:16
Zarządzenie Nr 209/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Miastku. 2016-02-03 09:37:52
Zarządzenie Nr 210/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku. 2016-02-04 12:52:37
Zarządzenie nr 211/VII/2016 Burmistrza Miastka w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Ramion p.o. Kierownika Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Miastku do podpisywania decyzji dotyczących dodatków mieszkalniowych i dodatków energetycznych. 2016-02-04 12:50:33
Zarządzenie nr 212/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie dzialania Komisji ds/ realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 r. 2016-02-08 14:44:01
Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miastka z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publiicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko. 2016-02-18 14:02:43
Zarządzenie Nr 214/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn."Przebudowa ul. Ogrodowej w Miastku". 2016-02-12 08:23:54
Zarządzenie Nr 216/2016 Burmistrza Miastka z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Miastku. 2016-02-18 13:58:37
Zarządzenie Nr 217/VII/2016 Burmistrza Miastko z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-03 12:44:56
Zarządzenie Nr 218/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Spłecznej w Miastku. 2016-03-10 12:38:25
Zarządzenie Nr 219/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego. 2016-03-08 09:45:56
Zarządzenie Nr 220/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Spłecznej w Miastku. 2016-03-10 12:46:06
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 221/VII/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do podpisywania decyzji dotyczących dodatków mieszkamiowych i dodatków enegetycznych. 2016-03-10 12:41:55
Zarządzenie Nr 322/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 275/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 20167 roku. 2016-11-09 10:26:33
Zarządzenie Nr 222/VII/2016 z dnia 2 marca 2016 r. Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji przetargowej "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu". 2016-03-10 12:49:11
Zarządzenie Nr 223/VII/2016 Burmistrza Miastka w dn. 3 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-03-10 12:21:33
Zarządzenie Nr 224/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2016-03-23 14:09:52
Zarządzenie Nr 225/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 roku Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2016-04-05 11:29:28
Zarządzenie Nr 226/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-03-23 14:06:01
Zarządzenie Nr 227/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, działań działań wobec dłużnikraz prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-03-23 14:00:31
Zarządzenie Nr 228/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w spraiwe świadczeń z fuunduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-03-23 13:56:01
Zarządzenie Nr 229/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 r.w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników oraz prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-03-23 13:51:57
Zarządzenie Nr 230/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Odziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-08-23 09:18:24
Zarządzenie Nr 230/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 r.w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.o Karcie Dużej Rodziny. 2016-03-23 13:47:49
Zarządzenie Nr 231/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im.Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-08-23 09:28:59
Zarządzenie Nr 231/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2016 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-03-23 13:44:49
Zarządzenie Nr 232/VII/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy za I półrocze 2016 r. 2016-08-19 10:00:04
Zarządzenie Nr 232/VII/2016 Burmistrza Miasta z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-03-23 13:42:06
Zarządzenie Nr 233/VII/2016 Burmistrza Miastkaz dnia 15 marca 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzxegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Miastko. 2016-03-31 13:03:26
Zarządzenie nr 234/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienie do ustalenia kosztu utrzymania jednej osoby Bezdomnej w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Miastku. 2016-04-05 09:38:36
Zarządzenie nr 235/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach potwierdzenia prawa do swiadczeń opieki zdrowotnej i wydawania w tych sprawach decyzcji. 2016-04-05 09:41:37
Zarządzenie nr 236/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.). 2016-04-05 09:44:32
Zarządzenie nr 237/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. sprawie upoważnienie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez wydawania decyzji. 2016-04-05 09:50:22
Zarządzenie Nr 238/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych bez wydawania decyzji. 2016-04-11 14:48:36
Zarządzenie nr 239/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2016 r. sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-04-05 11:26:18
Zarządzenie Nr 240/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego konkursu ofert na przejęcie prowadzenie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Wałdowie. 2016-04-01 11:06:41
Zarządzenie Nr 241/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-03-31 12:48:28
Zarządzenie Nr 242/VII/2016Burmistrz Miastka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budzetu Gminy Miastko na 2016 r. 2016-03-31 12:52:25
Zarządzenie Nr 343/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-12-15 13:31:07
Zarzadzenie Burmistrza Miastka Nr 243/VII/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Barbary Figiel. 2016-04-11 14:46:20
Zarządzenie Nr 244/VII/2016 Burmistrza Miastkaz dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu konczącego służbę przygotowawczą Pani Anny Iwa. 2016-04-11 14:31:56
Zarządzenie Nr 245/VII/2016Burmistrza Miastka z dnia 25 marca 2016 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. 2016-03-31 12:38:56
Zarządzenie Nr 246/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont drogi gminnej w m. Kawcze". 2016-03-31 12:54:37
Zarządzenie Nr 247/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2016 r.w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2016-04-01 11:12:00
Zarządzenie Nr 248/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-04-11 14:44:18
Zarządzenie Nr 249/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko. 2016-04-08 10:33:03
Zarządzenie Nr 250/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 kwietnia 2016 roku z wsprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie swiadczenia wychopwawczego bez wydawania decyzji. 2016-04-11 14:34:15
Zarządzenie Nr 251/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie dokumnetacji projektowo - kosztorysowej wraz z oceną oddzialywania na środowisko i studium wykonalności na modernizację i rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej w miejsowości Miastko" 2016-04-06 13:55:11
Zarządzenie Nr 252/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powołasnia komisji przetargowej :Budowa ciagu pieszego ul. Marii Konopnickiej - Szewskiej w Miastku wraz z trzema punktami świetlnymi" 2016-04-06 13:58:32
Zarządzenie Nr 253/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-05-17 14:28:33
Zarządzenie Nr 254/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-04-13 09:35:51
Zarządzenie Nr 255/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 kwietnia 2016 r w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 254/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 kwietnia 2016 r w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku 2016-04-14 14:51:58
Zarządzenie Nr 256/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.: " Remont chodnika w m. Miłocice oraz ul. Czereśniowej w Miastku". 2016-04-21 08:57:37
Zarządzenie Nr 257/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.: " Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku". 2016-04-21 08:54:40
Zarządzenie Nr 258/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.: " Przebudowa dróg gminnych w m. Kamnica, Chlebowo, Dretynek. 2016-04-21 08:50:00
Zarządzenie Nr 259/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 kwietnia 2016 r.. w sprawie ustanowienia złużebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2016-11-08 14:04:23
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 260/VII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016r. 2016-05-05 10:13:11
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 261/VII/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów zielonych w Miastku. 2016-05-05 10:10:35
Zarządzenie Nr 262/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku podczas jego nieobecności. 2016-05-17 13:41:41
Zarządzenie Nr 263/VII/2016 Burmistrza Miastka w sprawie obciążenia służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2016-05-17 13:45:11
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 264/VII/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-05-17 13:48:54
Zarządzenie Nr 265/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2016-06-01 11:00:41
Zarządzenie Nr 266/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-06-01 11:03:47
Zarządznie Nr 267/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2016-06-01 11:06:27
Zarządzenie Nr 268/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-06-20 09:52:05
Zarządzenie Nr 269/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2016-06-20 09:57:08
Zarządzenie Nr 270/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-06-20 10:00:03
Zarządzenie Nr 271/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Rady Miejskiej w Miastku dla najzdolniejszych uczniów i wyróżniających się sportowców w roku szkolnym 2015/2016 2016-07-14 14:48:32
Zarządzenie Nr 272/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wynajmu i korzystania z sali konferencyjno - wystawienniczej Centrum Informacji Turystycznej w Miastku. 2016-06-20 10:04:45
Zarządzenie Nr 273/VII/2016 Burmistrza Maistka z dnia 20 czercwa 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-06-28 08:52:41
Zarządzenie Nr 274/VII/2016 Burmistrza Maistka z dnia 27 czercwa 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. Kawalerów Ordaru Uśmiechu w Wałdowie, 77-200 Miastko Wałdowo1 2016-06-28 08:55:47
Zarządzenie Nr 275/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 r. 2016-08-01 09:56:51
Zarządzenie Nr 276/VII/2016 Burmistrza Maistka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2016 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miastko. 2016-07-01 13:37:56
Zarządzenie Nr 277/VII/2016 Burmistrza Maistka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:" Remont drogi gminnej i chodnika w m. Dretyń". 2016-06-30 12:08:51
Zarządzenie Nr 278/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r 2016-07-25 11:31:49
Zarządzenie Nr 279/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powolania komisji przetargowej "Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku". 2016-07-06 09:59:52
Zarządzenie Nr 280/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie dokumnetacji projektowo - kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.:Pomorskie szlaki kajakowe - Brdą wśród natury na terenie gmin: Miastko, Przechlewo,Koczała,Rzeczenica". 2016-07-08 13:36:28
Zarządzenie Nr 281/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem pomieszczeń w budynkach gospodarczych, posadowionych na działce nr 18/6 w obr. Kwisno, gm. Miastko. 2016-07-19 09:52:12
Zarządzenie Nr 282/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2016-07-19 09:54:24
Zarządzenie Nr 283/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego na zadanie pn.: "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko-Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 320 mb, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2016-07-19 09:24:47
Zarządzenie Nr 284/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji do dokonania analizy i oceny ofert na agenta emisji obligacji komunalnych oraz przeprowadzenia negocjacji z ofertami. 2016-07-19 09:47:57
Zarządzenie Nr 285/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawoej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2016-07-19 09:29:23
Zarządzenie Nr 286/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 rok. 2016-07-19 09:56:48
Zarządzenie Nr 287/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2016-07-19 09:59:39
Zarządzenie Nr 288/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 17 lipca 2016 r.w sprawie udzielenia pełnomocnitwa Sekretarzowi Miastka 2016-09-13 10:03:10
Zarządzenia Nr 289/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2016-08-24 11:54:50
Zarządzenia Nr 290/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2016-08-24 11:57:20
Zarządzenie Nr 291/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-08-01 10:01:00
Zarządzenie Nr 292/VII/2014 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont chodników przy ul. Bogusława X , ul. Wybickiego 52 i ul. Konstytucji 3 Maja 3 oraz drogi gminnej w m.Piaszczyna, gm. Miastko". 2016-08-10 08:06:25
Zarządzenie Nr 293/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-23 11:21:25
Zarządzenie Nr 294/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-23 11:22:29
Zarządzenie Nr 295/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-23 11:32:39
Zarządzenie Nr 296/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-23 11:33:51
Zarządzenie Nr 297/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych podrózy służbowych pracowników Urzędu Miejksiego w Miastku. 2016-09-13 10:07:28
Zarządzenie Nr 298/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 8 sierpnia 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa drogi z Ronda Jana Pawła II i parkingu w Miastku - etap I w ramach budowy układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. Armii Krajowej w Miastku". 2016-08-10 08:02:53
Zarządzenie Nr 299/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-08-12 08:54:49
Zarządzenie Nr 300/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-08-25 13:50:47
Zarządzenie Nr 301/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 z Odziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2016-08-25 13:46:54
Zarządzenie Nr 302/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miastko za I półrocze 2016 r. 2016-09-08 08:39:54
Zarządzenie Nr 303/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r."Wyprawka szkolna". 2016-08-25 13:53:43
Zarządzenie Nr 304/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy" 2016-09-08 08:06:22
Zarządzenie Nr 305/VII/206 Burmistrza Miastka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-09-08 08:09:09
Zarządzenie Nr 306/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbywanie niruchomości stanowiących własność Gminy Miastko. 2016-09-08 08:18:08
Zarządzenie Nr 307/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2016-09-08 08:21:47
Zarządzenie Nr 308/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 2 września 2016 r.w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciązenia nieruchomości. 2016-09-08 08:24:39
Zarządzenie Nr 309/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 2 września 2016 r.w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciązenia nieruchomości. 2016-09-08 08:26:12
Zarządzenie Nr 310/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 2 września 2016 r.w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciązenia nieruchomości. 2016-09-08 08:28:18
Zarządzenie Nr 311/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy" 2016-09-08 08:30:41
Zarządzenie Nr 312/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds.Rewitalizacji. 2016-09-13 09:11:17
Zarządzenie Nr 313/VII/2016 Buremistrza Miastka z dnia 7 wrzesnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki w nauce. 2016-09-13 09:14:34
Zarządzenie Nr 314/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-11-09 10:30:33
Zarządzenie Nr 315/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2016 roku z wprawie przyjęcia zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Miastko. 2016-09-21 12:01:26
Zarządzenie Nr 316/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzena naboru w związku z konkursem na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.oświaty. 2016-09-19 09:40:50
Zarządzenie Nr 317/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnerstwa spoza sektora finansów publicznych do projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 , Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego , Przedsięwzięcie Strategiczne "Pomorskie Szlaki Kajakowe". 2016-09-20 11:04:11
Zarządzenie Nr 318/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-09-29 11:47:36
Zarządzenie Nr 319/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. zamówień publicznych. 2016-09-29 11:44:11
Zarządzenie Nr 320/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka. 2016-10-06 09:16:40
Zarządzenie Nr 321/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miastko i jej jednostek organizacyjnych . 2016-10-18 09:34:38
Zarządzenie Nr 322/VII/22016 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2016 roku z wsprawie zmiany Zarządzenia Nr 275/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 20167 roku. 2016-11-09 10:49:32
ZarządzenieNr 323/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2016-10-06 09:30:40
Zarządzenie Nr 324/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 rok. 2016-10-06 09:12:06
Zarządzenie Nr 325/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Miastko. 2016-10-06 12:24:21
Zarządznie Nr 326/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 5 października 2016 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych. 2016-10-06 09:32:38
Zarządzenie Nr 328/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 12 października 2016r.w sprawie wykonania zadań obronnych podmiotów leczniczych w ramach powrzechnego obowiązku obrony w Gminie Miastko. 2016-10-17 08:34:28
Zarządzenie Nr 329/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-10-18 13:42:58
Zarządzenie Nr 330/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2016/2017 gm. Miastko. 2016-11-09 10:33:59
Zarządzenie Nr 331/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej " Świadczenie usług przewozowych dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku w roku szkolnym 2016/201" gm. Miastko. 2016-11-09 10:39:04
Zarządzenie Nr 332/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2016-10-18 13:36:48
Zarzadzenie Nr 333/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-10-18 13:40:14
Zarządzenie Nr 334/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 18 października 206 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. " Remont budynku Urzędu Miejskiego w Miastku - Etap I - korytarz i parter" 2016-10-25 10:52:17
Zarządzenie Nr 335/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego ". 2016-10-25 10:58:40
Zarządzenie Nr 336/VII/2016 Burmistrza Miastka z dn ia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-12-15 12:40:08
Zarządzenie nr 337/VII/2016 Burmistrz Miastka z dnia 7 listopada 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-12-15 12:42:46
Zarządzenie Nr 338/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2016-12-15 12:45:12
Zarządzenie Nr 339/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej . 2016-12-15 12:47:36
Zarządzenie Nr 340/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartegho naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne Źródła energii - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014 - 2020.a 2016-11-08 14:21:51
Zarządzenie Nr 341/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2017 rok. 2016-11-16 09:36:00
Zarządzenie Nr 342/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko. 2016-11-16 09:25:23
Zarządzenie nr 343/VII/2016 Burmistrza Miastko z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-12-16 08:40:20
Zarządzenie Nr 344/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. reformy oświaty. 2016-12-15 13:19:24
Zarządzenie Nr 345/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad kwalifikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. 2016-12-15 13:34:00
Zarządzenie Nr 346/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-12-15 13:29:25
Zarządzenie Nr 347/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2016-12-15 13:26:25
Zarządzenie Nr 348/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2016. 2016-12-15 13:22:12
Zarządzenie Nr 349/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastka w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2016-12-15 13:48:49
Zarządzenie Nr 350/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-12-15 13:50:59
Zarządzenie Nr 351/VII/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-12-15 13:52:42
Zarządzenie Nr 352-VII-2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacjia zadania w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko 2016-12-01 10:31:39
Zarządzenie Nr 353/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2016-12-15 13:55:27
Zarządzenie Nr 354/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 23 listopada 2016 r. Nr 351/VII/2016 dotyczącego powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-12-15 13:58:26
Zarządzenie Nr 355/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 2 grudnia 2016 r. udzielenie upoważnienia dla Kierownika Sekcji Świadczeń Pomocy Środowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Miastko. 2016-12-15 14:03:27
Zarządzenie Nr 356/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-12-15 14:05:25
Zarządzenie Nr 357/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Miastku 2016-12-08 08:07:47
Zarządzenie Nr 358/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia adminidtratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów infrmatycznych w Urzędzie Miejskim w Miastku 2016-12-08 08:06:01
Zarządzenie Nr 359/VII/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r,. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2016-12-27 11:57:21
Zarządzenie Nr 360/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. wprowadzenia zmian z budżecie Gminy na 2016 rok 2016-12-27 11:51:51
Zarządzenie Nr 361/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii? w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne Źródła energii ? wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014 ? 2020 2016-12-27 11:33:32
Zarządzenie nr 362/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi 2016-12-27 12:05:23
Zarządzenie Nr 363 /VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku na czas zewnętrznego zagrożenia państwa, kryzysu i w czasie wojny. 2017-01-19 14:05:18
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 364/VII/2016 z dnia 15 grudnia 2017r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017 2016-12-16 15:18:55
Zarządzenie Nr 365/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 15 grudnia 20176 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 378/VII/2013 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2013 r. oraz Zarządzenia Nr 59/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 17 kwietnia 2015 r. 2017-01-10 09:08:09
Zarządzenie Nr 366/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r. 2017-01-13 09:19:46
Zarządzenie Nr 366-VII-2016 z dnia 28 grudnia 2016 r Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r 2017-01-05 10:26:12
Zarządzenie Nr 367-VII-2016 z dnia 27 grudnia 2016 r Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach OSP, gminnego busa oraz pojazdu Straży Miejskiej na dzień 31-12-2016 2017-01-05 10:30:45
Zarządzenie Nr 368/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 473/VI/2014 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez pojazdy pożarnicze i sprzęt silnikowy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Miastko oraz zasad rozliczenia paliw płynnych. 2017-01-13 09:31:06
Zarządzenie Nr 369/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2017-01-10 09:10:06
Zarządzenie Nr 370/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wychodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko zajmowane na podstawie umowy najmu. 2017-12-06 09:26:07
Zarządzenie Nr 371/VII/20106 Burmistrza Miastka z dn. 27-12-2016 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017 roku 2016-12-28 12:45:09
Zarządzenie nr 372/VII/2016 z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miastko i jej jednostkach organizacyjnych 2017-02-23 10:28:10
Zarządzenie Nr 373/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2017-01-10 09:04:40
Zarządzenie Nr 374/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2017-01-12 10:50:10
Zarządzenie Nr 375-VII-2016 z dnia 29 grudnia 2016 r Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku 2017-01-05 10:23:37
Zarządzenie Nr 376/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku. 2017-01-30 09:16:05
Zarządzenie Nr 376/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku 2017-01-16 13:00:56