Zarządzenie Nr 371/VII/20106 Burmistrza Miastka z dn. 27-12-2016 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017 roku