Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 1 0
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 6 10
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 0
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 12 14
Wydział Oświaty 4 26
Wydział Promocji Kultury i Sportu 0 1
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 127 117
Wydział Spraw Obywatelskich 0 0
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 0 0
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 13 33
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 0
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 14 17
Wydział Oświaty 21 45
Wydział Promocji Kultury i Sportu 1 1
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 157 235
Wydział Spraw Obywatelskich 0 0
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 1 1
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 8 13
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 1
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 25 30
Wydział Oświaty 12 14
Wydział Promocji Kultury i Sportu 0 0
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 168 231
Wydział Spraw Obywatelskich 0 0
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak