Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 0 0
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 3 4
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 0
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8 8
Wydział Oświaty 5 15
Wydział Promocji Kultury i Sportu 0 5
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 80 157
Wydział Spraw Obywatelskich 0 0
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Maj 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 1 2
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 4 11
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 0
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 13 20
Wydział Oświaty 1 5
Wydział Promocji Kultury i Sportu 0 0
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 99 206
Wydział Spraw Obywatelskich 0 0
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 2 2
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 8 10
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 0
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 17 33
Wydział Oświaty 7 31
Wydział Promocji Kultury i Sportu 0 1
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 181 198
Wydział Spraw Obywatelskich 0 0
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak