Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 0 0
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 0 0
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 0
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 9 20
Wydział Oświaty 0 7
Wydział Promocji Kultury i Sportu 0 1
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 37 225
Wydział Spraw Obywatelskich 0 0
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 1 2
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 11 11
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 2 2
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 12 5
Wydział Oświaty 16 16
Wydział Promocji Kultury i Sportu 1 12
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 214 278
Wydział Spraw Obywatelskich 0 0
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 1 0
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 9 7
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 0
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 22 29
Wydział Oświaty 17 32
Wydział Promocji Kultury i Sportu 0 5
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 249 268
Wydział Spraw Obywatelskich 0 1
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak