Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
,,Modernizacja placu przy Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2019-10-17 14:33:08 Minął termin składania ofert
,,Modernizacja przydrożnej figury, miejsca przy Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2019-10-17 14:33:23 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-10-14 08:07:01 Składanie ofert w toku
2019-10-21 12:00
Budowa oświetlenia drogowego w m. Dretyń, Wałdowo, Miastko ul . Koszalińska gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-10-18 09:59:34 Minął termin składania ofert
Modernizacja siedziby Zarządu Mienia Komunalnego poprzez utwardzenie placu i miejsc postojowych przy ul. Kolejowa 41, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-10-18 12:38:05 Minął termin składania ofert
,,Modernizacja przydrożnej figury, miejsca przy Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2019-10-10 14:36:51 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przebudowy ul. B. Chrobrego w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-10-10 14:12:10 Minął termin składania ofert
,,Modernizacja przydrożnej figury, miejsca przy Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2019-10-10 14:35:11 Minął termin składania ofert
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku, pow. bytowski, woj.pomorskie 2019-10-10 14:18:09 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-10-03 10:19:04 Minął termin składania ofert
,, Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2019-10-04 12:34:00 Minął termin składania ofert
,,Modernizacja przydrożnej figury, miejsca przy Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2019-09-16 14:40:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 21 ul. Wybickiego i ul. Fabryczna oraz dróg zbiorczych z uwzględnieniem odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej w Miastku na potrzeby procedowanych projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 miasta Miastko oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 miasta Miastko. 2019-09-25 09:36:56 Minął termin składania ofert
"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe -wśród dopływów Wieprzy, na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" 2019-10-02 13:27:16 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. B. Chrobrego w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-10-08 15:01:21 Minął termin składania ofert
Remont i ocieplenie siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, ul. Kolejowa 41, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie? 2019-09-10 14:15:25 Minął termin składania ofert
Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-10-16 13:37:54 Minął termin składania ofert
,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę oświetlenia drogowego w m. Pasieka i na ul. Adama Mickiewicza w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie??. 2019-07-31 14:09:42 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy Miastko w m. Szydlice oraz przy ul. Młodzieżowej i Fabrycznej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-09-30 11:41:21 Minął termin składania ofert
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku SP Dretyń gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-06-05 11:10:21 Minął termin składania ofert
Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno, Gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2019-06-19 08:50:45 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Miastku 2019-04-25 09:16:54 Minął termin składania ofert
Projekt koncepcyjny branży drogowej w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 21 ul. Wybickiego i ul. Fabrycznej oraz dróg zbiorczych wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej w Miastku na potrzeby procedowanych projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku w obrębie ewidencyjnym 83/2 miasta Miastko oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 miasta Miastko 2019-05-28 12:27:45 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę oświetlenia drogowego w m. Dretyń, Wałdowo, Trzebieszyno i Miastko oraz na modernizację placu apelowego wraz z dojściem do budynku SP w Słosinku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-05-23 11:32:29 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej - ul. Kujawska w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-07-02 11:41:01 Minął termin składania ofert
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - wykonanie kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie (II etap) 2019-04-30 08:44:14 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-06-10 09:10:35 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2019-04-10 12:56:11 Minął termin składania ofert
Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2019-04-19 10:42:51 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę drogi gminnej - ul. Kujawska w Miastku oraz na budowę drogi wewnętrznej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 206 (ul. Koszalińska w Miastku), pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-05-06 14:28:20 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę dróg, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej, placów rekreacyjnych, budowę oświetlenia drogowego i budowę przyłącza cieplnego, remont świetlicy wiejskiej na terenie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2019-05-22 13:35:32 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorski 2019-03-25 15:20:05 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie 2019-03-18 13:29:44 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2019 r. gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2019-02-28 12:52:28 Minął termin składania ofert
Burmistrz Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań , świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2019 roku 2019-01-23 10:12:41 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie 2018-11-30 14:25:20 Minął termin składania ofert
Organizacja spotkań informacyjnych na temat postępowania z odpadami wraz z materiałami edukacyjnymi? w ramach projektu: ?Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie? 2019-01-23 10:16:06 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku do RIPOK w Sierznie w ramach projektu: ?Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie? 2018-11-22 14:12:53 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie 2018-11-20 08:59:23 Minął termin składania ofert
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku SP Dretyń gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-11-09 15:07:45 Minął termin składania ofert
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakrersie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-12-31 12:39:53 Minął termin składania ofert
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie ? Miasto zachód. 2018-11-08 14:32:00 Minął termin składania ofert
Dostawa odzieży ochronnej i sprzętu PPOŻ w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie 2018-11-13 13:35:32 Minął termin składania ofert
"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2018-12-11 08:35:30 Minął termin składania ofert
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - wykonanie przyłącza wod-kan do dz. 295, 291/3, 290/1 oraz 302 obr. 83/2 Miastko 2018-11-15 10:43:53 Minął termin składania ofert
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku SP Dretyń gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-11-09 15:05:41 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z rozmieszczeniem zestawu komputerowego z oprogramowaniem w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie 2018-11-07 13:16:02 Minął termin składania ofert
Dostawa mebli biurowych z rozmieszczeniem w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie 2018-10-26 13:11:24 Minął termin składania ofert
Dostawa kamer i rejestratora obrazu z rozmieszczeniem w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie 2018-10-25 12:38:08 Minął termin składania ofert
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2018-10-24 13:07:21 Minął termin składania ofert
Remont chodnika przy ul. Kujawskiej w Miastka, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-10-22 12:20:23 Minął termin składania ofert
Dostawa prasy do papieru i tworzyw w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-10-22 11:07:20 Minął termin składania ofert
Dostawa prasy do papieru i tworzyw w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2018-10-16 08:54:20 Minął termin składania ofert
Dostawa wagi najazdowej o nośności ok. 3,5 t. i dostawa wagi przenośnej do 300 kg. w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2018-10-15 08:22:06 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie, Gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-11-09 13:49:38 Minął termin składania ofert
Dostawa pojemników/ kontenerów w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2018-10-10 14:50:33 Minął termin składania ofert
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-10-23 10:06:05 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2018-10-23 09:25:41 Minął termin składania ofert
Dostawa regałów stalowych ocynkowanych z rozmieszczeniem w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-09-28 13:04:28 Minął termin składania ofert
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko ? Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 370 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-10-11 12:36:22 Minął termin składania ofert
,,Dostawa pojemników/ kontenerów z PE w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2018-09-17 15:15:46 Minął termin składania ofert
"Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta Miastko będących w zarządzie zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" 2018-10-12 14:53:03 Minął termin składania ofert
Dostawa prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 r. gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2018-10-25 12:27:46 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie, Gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie? 2018-10-03 14:58:38 Minął termin składania ofert
"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2018-10-15 12:30:18 Minął termin składania ofert
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury na terenie Gminy Miastko - przystań kajakowa, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-10-23 08:34:39 Minął termin składania ofert
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2018-10-12 14:38:21 Minął termin składania ofert
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko ? Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 370 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-10-11 11:23:28 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - ,,Dostawa kontenerów stalowych w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? 2018-09-04 10:00:49 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Remont wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku 2018-08-13 10:17:40 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa lad warzywno- owocowych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-08-24 13:24:08 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa stołów ekspozycyjnych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-08-23 11:04:03 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa regałów sklepowych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-08-23 11:36:07 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa lad chłodniczych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-08-23 11:03:23 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa mebli - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-08-24 13:24:25 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi gminnej na ul. Kolejowej w Miastku , pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-10-30 07:25:48 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku (zmiana sposobu użytkowania), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-08-08 14:32:17 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Remont wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku 2018-08-13 09:50:45 Minął termin składania ofert
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - wykonanie przyłącza wod-kan do dz. 295, 291/3, 290/1 oraz 302 obr. 83/2 Miastko 2018-10-30 11:19:40 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe WOA.271.12.2018.MS ?ZAKUP WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ RATOWNICTWA DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY MIASTKO, POW. BYTOWSKI, WOJ. POMORSKIE? w ramach projektu: DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP W GMINIE MIASTKO 2018-07-12 13:36:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku (zmiana sposobu użytkowania), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-07-17 13:13:36 Minął termin składania ofert
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-07-24 10:15:24 Minął termin składania ofert
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury na terenie Gminy Miastko - przystań kajakowa, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-07-24 12:21:16 Minął termin składania ofert
Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą dla Urzędu Miejskiego w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2018-07-18 10:59:34 Minął termin składania ofert
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Wykonanie przyłącza cieplnego z rur preizolowanych na działkach 391, 386/3, 370, 369 obr. ew. 83/2 Miastko 2018-06-28 11:11:32 Minął termin składania ofert
"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Miastku , pow. bytowski, woj. pomorskie" 2018-10-30 10:00:37 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2018-07-05 12:09:22 Minął termin składania ofert
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-06-25 14:42:47 Minął termin składania ofert
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie 2018-09-03 15:35:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj.pomorskie 2018-07-17 07:35:48 Minął termin składania ofert
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-07-24 08:02:53 Minął termin składania ofert
,, Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie??. 2018-06-12 11:01:58 Minął termin składania ofert
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-06-06 08:30:44 Minął termin składania ofert
Rozbiórka części budynku poprzemysłowego, ul. Stolarska 7 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-07-06 15:28:04 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy, rozbudowy i modernizacji punktu selektywnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miastko 2018-05-08 14:12:20 Minął termin składania ofert
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-06-15 13:54:47 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-06-08 14:45:47 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2018-05-04 14:57:55 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego przebudowy budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-05-15 10:17:48 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2018-06-08 14:32:55 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przebudowy ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-06-25 11:43:55 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2018-06-08 14:15:25 Minął termin składania ofert
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energii, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-03-30 11:49:45 Minął termin składania ofert
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych. 2018-03-09 11:15:16 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-03-30 08:00:17 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2018-03-12 09:42:30 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-03-27 09:42:53 Minął termin składania ofert
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w miastku jako element "wyspy energetcznej" - Miasteckiego Klastra Energii, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-02-13 13:10:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-03-09 13:13:12 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-02-21 09:05:26 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-01-25 09:31:57 Minął termin składania ofert
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko 2018-04-04 13:18:51 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 r., gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2018-02-22 08:00:41 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2018 2017-12-29 12:39:58 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-01-10 23:16:47 Minął termin składania ofert
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo - rozwijających dla uczniów w projekcie ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko?, pow. bytowski, woj. pomorskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-12-28 11:58:29 Minął termin składania ofert
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo - rozwijających dla uczniów w projekcie Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-12-01 09:51:45 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z montażem komputerów oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-12-04 11:34:21 Minął termin składania ofert
Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50 -52 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2018-06-27 08:40:50 Minął termin składania ofert
Usługi utrzymania zimowego dróg na terenie sołectw Biała, Świerzenko, Świerzno będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2017-11-08 12:17:47 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe WOA.271.18.2017.MS. Burmistrz Miastka zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku ? Oligofrenopedagogika? w ramach realizacji projektu pn. Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko. 2017-10-09 15:45:51 Minął termin składania ofert
Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50 -52 w Miastku. pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-11-07 08:16:26 Minął termin składania ofert
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2017-10-24 14:42:55 Minął termin składania ofert
,, Dostawa oraz montaż sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie??. 2017-09-28 14:41:10 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe WOA.271.15.2017.MS Burmistrz Miastka zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku ? Oligofrenopedagogika? w ramach realizacji projektu pn. ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko? 2017-09-25 13:13:08 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-10-20 13:00:27 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski 2017-10-24 14:31:28 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2017-09-14 07:51:48 Minął termin składania ofert
Budowa, rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miastko 2017-10-31 14:43:40 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2017-08-09 15:12:42 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy, przebudowy bądź remontów dróg, chodników i obiektów mostowych na terenie gminy Miastko, w m. Słosinko, Dretyń, Miłocice, Wałdowo, Świerzno, Kawcze, Kawczyn, Węgorzynko i Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-08-07 15:29:07 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Konstytucji 3-Maja w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-09-13 08:00:59 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2017-08-01 09:48:04 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowych na: zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę i oznakowanie szlaku wodnego na jeziorach: Bobięcińskie Wielkie i Bobięcińskie Małe gm. Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-09-13 09:13:18 Minął termin składania ofert
Remont, budowa bądź przebudowa dróg lub chodników w m. Dretyń, Miłocice, Świerzno i Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-09-19 07:51:25 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - Cz. IV budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku, przy ul. Bolesława Chrobrego 7-8 2017-10-31 13:27:42 Minął termin składania ofert
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Slosinko - Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 300 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie 2017-08-08 12:26:28 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miastko w latach 2017-2020 2017-10-10 10:55:12 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE WOA.271.11.2017.MS Organizacja i realizacja jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów, w ramach projektu ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-04-21 16:02:13 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowych na: przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynków (na funkcję mieszkalną i targową) oraz rozbiórkę budynków poprodukcyjnych przy ul. Stolarskiej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-06-02 13:12:24 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe WOA.271.10.2017.MS Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu uczniów do placówki oświatowej na terenie gminy Miastko, w ramach projektu ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-04-19 14:56:06 Minął termin składania ofert
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo - rozwijających dla uczniów w projekcie ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie na lata 2014-2020?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-03-27 15:27:31 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy drogi gminnej na ul. Jodłowej w miejscowości Pasieka oraz przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko , pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-05-18 10:20:01 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miastko w 2017 r. pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-04-05 09:39:43 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań monitoringowych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gatka gmina Miastko 2017-03-23 13:14:08 Minął termin składania ofert
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Miastku II etap, pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-04-10 13:50:28 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych na: budowę ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 20 w Miastku, budowę chodnika w m. Miłocice, przebudowę drogi gminnej w m. Wałdowo, przebudowę drogi gminnej m. Świerzno oraz przebudowę parkingu przy ul. Wybickiego 50-52 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-04-24 11:34:38 Minął termin składania ofert
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo- rozwijających dla uczniów w projekcie ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie na lata 2014-2020?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-04-21 08:38:51 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2017r. gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie? 2017-04-18 14:28:37 Minął termin składania ofert
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo- rozwijających dla uczniów w projekcie ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie na lata 2014-2020?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-03-15 12:37:20 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2017r. gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-02-27 11:54:01 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 20 w Miastku, budowę chodnika w m. Miłocice, przebudowę drogi gminnej w m. Wałdowo, przebudowę drogi gminnej w m. Świerzno, przebudowę parkingu przy ul. Wybickiego 50-52 w Miastku, rozbudowę placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-04-20 13:40:33 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Gminy Miastko w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie??. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-04-18 14:20:53 Minął termin składania ofert
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bolesława Chrobrego w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-03-01 15:04:55 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Opracowanie programu Funkcjonalno ? Użytkowego dla inwestycji w zakresie przebudowy budynku produkcyjnego na planowane Centrum Usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku (działka nr 295 obr. ew. 83/2 Miastko) oraz przebudowy budynku warsztatowego na planowany Punkt czasowej opieki nad dziećmi (działka nr 295, 290 obr. ew. 83/2 Miastko), pow. bytowski, woj. pomorskie" 2017-02-01 09:11:16 Minął termin składania ofert
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.2.2017.IF 2017-04-13 09:59:24 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2017 2017-01-27 13:56:08 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe WOA 271.2.MS.2017 Gmina Miastko zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie programów, organizację i przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO " podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" 2017-02-08 09:19:30 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe WOA.271.3.2017.MS Gmina Miastko zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Surdopedagogika" w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO " podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" 2017-02-02 14:33:06 Minął termin składania ofert
,, Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Gminy Miastko w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 2017-03-13 12:00:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słosinko w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-03-01 14:32:09 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej na ulicy Jodłowej wraz z budową lub rozbudową uzbrojenia w miejscowości Pasieka w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.1.2017.IF 2017-03-01 14:37:54 Minął termin składania ofert
Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu znajdującego się przed planowanym Centrum Usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7 oraz modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego wraz z terenem przyległym w Miastku pow. bytowski, woj. pomorskie 2017-03-21 08:36:54 Minął termin składania ofert
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-12-21 08:44:01 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dowożenie/ odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku w roku szkolnym 2016/2017, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-12-01 10:52:17 Minął termin składania ofert
Remont budynku Urzedu Miejskiego w Miastku Etap I - korytarz parter II przetarg 2016-11-08 15:05:28 Minął termin składania ofert
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-11-29 16:16:23 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dowożenie/ odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku w roku szkolnym 2016/2017, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-10-20 14:13:53 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2016/2017 gm. Miastko, pow. bytowski woj.pomorskie 2016-11-03 13:43:27 Minął termin składania ofert
Remont budynku Urzedu Miejskiego w Miastku Etap I - korytarz parter 2016-10-04 14:38:45 Minął termin składania ofert
Remont chodnika przy ul. Zielonej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-11-08 10:14:53 Minął termin składania ofert
Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miastko na części działki nr 356/5 obręb 83/1 Miastko, gmina Miastko 2016-10-07 14:00:24 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miastko na części działki nr 4/12 obręb Wołcza Wielka , gmina Miastko 2016-09-14 10:06:40 Minął termin składania ofert
Budowa drogi z Ronda Jana Pawła II i parkingu w Miastku - Etap I, w ramach budowy układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. Armii Krajowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-08-31 09:59:54 Minął termin składania ofert
Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miastko na części działki nr 4/12 obręb Wołcza Wielka, gmina Miastko 2016-07-18 15:43:29 Minął termin składania ofert
Remont chodników przy ul. Bogusława X, ul. Wybickiego 52 i ul. Konstytucji 3 Maja 3 oraz drogi gminnej w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-09-01 14:22:26 Minął termin składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - BRDĄ WŚRÓD NATURY na terenie gmin: Miastko, Przechlewo, Koczała, Rzeczenica, woj. pomorskie. 2016-08-08 15:00:17 Minął termin składania ofert
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko - Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 320 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-09-05 08:51:57 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2016 2016-08-05 09:47:37 Minął termin składania ofert
Remont drogi gminnej i chodnika w m. Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie 2016-07-19 14:16:41 Minął termin składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu -Remont i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Wałdowie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-07-21 14:49:24 Minął termin składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu -Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-07-19 10:29:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku (zmiana sposobu użytkowania), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-07-19 11:14:36 Minął termin składania ofert
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025 2016-06-16 14:45:57 Minął termin składania ofert
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Miastku na funkcję mieszkalną, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-09-01 13:30:51 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg gminnych w m. Kamnica, Chlebowo, Dretynek, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-06-08 08:53:52 Minął termin składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-07-20 11:33:56 Minął termin składania ofert
Remont chodnika w m. Miłocice oraz remont ul. Czereśniowej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-05-10 11:08:58 Minął termin składania ofert
Budowa ciągu pieszego ul. M. Konopnickiej - Szewska w Miastku wraz z trzema punktami świetlnymi, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-05-10 10:35:01 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko i studium wykonalności na modernizację i rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej w miejscowości Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-04-25 15:53:54 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej w m. Kawcze, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2016-04-19 13:54:11 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-05-10 14:09:43 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Ogrodowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-03-23 12:17:42 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-03-22 14:35:06 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: budowy drogi przy ul. Morelowej, na Osiedlu Niepodległości w Miastku, przebudowy ulicy Zielonej, Czereśniowej w Miastku, budowy ulicy Jodłowej w m. Pasieka, przebudowy dróg w m. Dretyń, Chlebowo, Dretynek, Kamnica gm. Miastko. 2016-03-09 15:10:49 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2016 r., gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2016-02-11 08:57:12 Minął termin składania ofert
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w 2016 roku 2015-12-18 12:29:08 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta Miastko, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie- WRG.271.12.2015.IF 2015-11-13 13:35:04 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko będących w zarządzie zamawiającego, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.11.2015.IF 2015-11-13 13:35:24 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja (przebudowie) drogi dojazdowej Słosinko - Domanica do gruntów rolnych, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2015-09-07 14:43:17 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dowożenie/ odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku w roku szkolnym 2015/2016, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2015-07-30 14:37:13 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2015/2016 gm. Miastko, pow. bytowski woj. pomorskie 2015-08-19 14:48:30 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodników i dróg gminnych w miejscowościach Przęsin, Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Bogusława X, ul. Rodzinna, os. Niepodległości), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2015-09-09 11:03:45 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy - Dostawa i montaż urządzeń monitoringu miejskiego w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.1.2015.MJ 2015-08-10 08:26:34 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie 2015-07-08 13:36:28 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie WRG.271.4.2015.IF 2015-07-10 14:18:21 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku 2015-07-01 14:16:41 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.3.2015.IF 2015-06-22 12:39:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.2.2015.IF 2015-07-16 13:36:32 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Dolsko, Głodowo, Kamnica, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno, Trzcinno i remont Ośrodka Zdrowia w Wałdowie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.1.2015.MW 2015-06-03 13:23:04 Minął termin składania ofert
Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego KACZY DOŁEK położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku 2015-05-20 10:49:37 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2015 roku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.5.2015.RCC 2015-04-14 12:21:53 Minął termin składania ofert
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 EURO na okres 36 m-cy. 2015-03-18 14:54:01 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2015 roku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.3.2015.RCC 2015-03-20 14:32:45 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2015r. pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2015.RCC 2015-03-17 09:16:49 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2015 2015-01-23 14:23:57 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn Usługi transportowe dla Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku 2015-01-19 11:51:51 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówienie - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.9.2014.RCC 2014-11-05 12:36:42 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości wgranicach administracyjnych Gminy Miastko - WGN.271.2.1.2014.JG 2014-12-03 08:13:50 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.271.4.2014.RR 2014-09-19 14:16:24 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie wymiany nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na stadionie przy ul. Słupskiej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.14.2014.IF 2014-09-03 12:20:45 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.13.2014.IF 2014-08-22 12:06:10 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Zaprojektowanie i wykonanie wymiany nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na stadionie przy ul. Słupskiej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.12.2014.IF 2014-07-30 14:40:09 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, świadczenie usług przewozowych - dowożenie/ odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku w roku szkolnym 2014/2015 - WO.271.3.2014.AR 2014-07-30 07:20:09 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko - WO.271.2.2014.AR 2014-07-29 12:05:37 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE - Remont lokali mieszkalnych w m. Domanica, Przeradź, Świerzenko, Węglewo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.11.2014.IF 2014-07-28 14:21:04 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE - Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.10.2014.IF 2014-07-17 14:21:49 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane , modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w miejscowości Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.6.2014.RCC 2014-09-09 13:41:31 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsca odpoczynku i rekreacji Zielony Ruczaj w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.9.2014.IF 2014-07-28 10:32:33 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Świerzno, Trzcinno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2014-06-13 14:24:38 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Adaptacja budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołcza Mała, Czarnica gm. Miastko woj. pomorskie - WIT.RI.271.8.2014.IF 2014-07-10 09:06:27 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerznie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.7.2014.IF 2014-07-11 14:19:46 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsca odpoczynku i rekreacji Zielony Ruczaj w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.6.2014.IF 2014-06-17 12:40:32 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Czarnica gm. Miastko woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2014.IF 2014-06-23 12:56:06 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Świerzno, Trzcinno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.5.2014.IF 2014-05-19 13:13:50 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówienie - Dostawa i montaż elementów wyposażenia Małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko oraz doposażenie Szlaku pieszo - rowerowego do Krainy Rummela gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.3.2014.IF 2014-06-04 09:19:00 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - instalacja i wdrożenie sieci internetowej oraz dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu pn. Ku doskonałości 2.edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nr projektu: WND-POKL.09.01.02-22-135/13, który realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-05-22 08:43:31 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.3.2014.RCC 2014-04-17 14:04:02 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie plaży i terenów wokół jeziora Lednik w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2014-04-15 11:49:21 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi edukacyjne - WO.271.1.1.2014 2014-05-05 13:12:52 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie 2014-02-21 14:26:31 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie 2014-02-19 09:26:29 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie plaży i terenów wokół jeziora Lednik w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2014-03-10 14:49:37 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie 2014-02-14 10:24:54 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2014r.pow. bytowski, woj. pomorskie 2014-02-07 13:44:26 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie 2014-02-21 14:27:07 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2014r.pow. bytowski, woj. pomorskie 2014-02-19 09:27:06 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2014 2014-01-16 12:43:46 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Roboty budowlane - remont Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-12-19 14:31:05 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.14.2013.RCC 2013-11-06 10:49:36 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.13.2013.RCC 2013-10-31 12:11:52 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.12.2013.RCC 2013-10-31 11:14:27 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi trzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.14.2013.RCC 2013-11-19 12:57:14 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.13.2013.RCC 2013-10-15 14:59:11 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.13.2013.RCC 2013-10-15 14:57:43 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.12.2013.RCC 2013-10-15 14:56:17 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.12.2013.RCC 2013-10-15 14:53:40 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie, 2013-10-10 12:08:54 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.13.2013.RCC 2013-10-15 14:49:33 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dotyczy postępowania p.n. Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego (WIT.RI.271.12.2013.RCC) 2013-10-04 10:41:55 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-10-02 14:27:49 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-10-10 12:10:43 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi na usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.12.2013.RCC 2013-10-15 14:45:18 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja (przebudowa) drogi transportu rolnego w miejscowości Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-09-18 10:13:25 Minął termin składania ofert
Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Chlebowo, Dolsko, Dretynek, Przęsin, Słosinko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-11-13 14:25:24 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja (przebudowa) drogi transportu rolnego w miejscowości Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.9.2013.2013.RCC 2013-09-13 12:52:19 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane - Budowa i urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Dretyniu, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-11-04 13:30:10 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-08-09 12:29:21 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - modernizacja (przebudowa) drogi transportu rolnego w miejscowości Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.9.2013.2013.RCC 2013-10-07 08:51:29 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane - Ocieplenie i remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Świeszynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-09-03 12:37:52 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Przęsin dz. nr 63 obr. Przęsin, gm. Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-07-26 11:40:30 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.14.2013.IF 2013-08-19 13:46:39 Minął termin składania ofert
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.8.2013.RCC 2013-07-25 11:23:40 Minął termin składania ofert
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-07-24 12:10:09 Minął termin składania ofert
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-07-24 12:08:42 Minął termin składania ofert
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizację (remont) drogi gminnej w miejscowości Przęsin dz. nr 63 obr Przęsin, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.7.2013.RCC 2013-07-17 14:09:13 Minął termin składania ofert
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2013/2014 2013-07-16 14:08:47 Minął termin składania ofert
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- na świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku w roku szkolnym 2013/2014 2013-07-24 12:16:23 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na roboty budowlane - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Słosinko oraz przy ul. Polnej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-07-09 14:31:29 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane - Remont i modernizacja części trybun na stadionie sportowym przy ul. Słupskiej w Miastku - WIT.RI.271.12.2013.IF 2013-07-29 10:28:22 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Zagospodarowanie plaży, kąpieliska i terenów wokół jeziora Głębokiego w Świeszynie, gm. Miastko - WIT.RI.271.10.2013.IF 2013-08-07 10:41:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap) - WIT.RI.271.8.2013.RCC 2013-08-09 12:31:01 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Słosinko oraz przy ul. Polnej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-07-02 13:20:27 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku, 2013-07-24 12:17:06 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę -Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko, w roku szkolnym 2013/2014, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-07-24 12:18:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Przęsin dz. nr 63 obr. Przęsin, gm. Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.7.2013.RCC 2013-07-26 11:42:00 Minął termin składania ofert
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - na wykonanie zamówienia pn. Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-06-24 17:21:08 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont i modernizacja części trybun na stadionie przy ul. Słupskiej w Miastku, gm. Miastko,woj. pomorskie 2013-07-05 13:40:02 Minął termin składania ofert
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z 17.06.2013r. - na wykonanie zamówienia pn. Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-06-17 15:56:47 Minął termin składania ofert
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- na wykonanie zamówienia pn. Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-06-14 13:49:54 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Słosinko oraz przy ul. Polnej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie -WIT.RI.271.6.2013.RCC 2013-07-09 14:33:00 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. 2013-06-20 09:30:43 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-06-13 09:04:16 Minął termin składania ofert
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna Przęsin, Świerzenko, Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-07-24 09:02:53 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miastko - WGN.271.2.5.2013.JG (Nr UPUE 2013/S 114-194981) 2013-08-07 09:26:58 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej Stachowo - Szydlice - Obrowo gm. Miastko - WIT.RI.271.9.2013.IF 2013-07-04 12:41:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Miastko - WGN.271.2.3.2013.JG 2013-06-26 10:46:04 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn."Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" - WO.271.1.2013.AR 2013-06-24 17:25:24 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku 2013-06-03 14:36:48 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi utworzenia, utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Miastko - WGN.271.2.3.2013.JG. 2013-09-05 12:13:12 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-05-28 10:32:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-05-27 10:07:06 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WIT.RI.271.5.2013.RCC 2013-05-23 14:39:04 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WIT.RI.271.4.2013.RCC 2013-05-21 14:21:37 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słosinko, gm. Miastko - WIT.RI.271.7.2013.IF 2013-06-24 10:27:12 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku gm. Miastko - WIT.RI.271.6.2013.IF 2013-06-04 14:31:27 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku - WIT.RI.271.5.2013.IF 2013-06-14 11:51:30 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont nawierzchni bitumicznej ul. Kujawskiej w Miastku, gmina Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-05-06 15:18:40 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.5.2013.RCC 2013-05-21 14:22:16 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2013.RCC 2013-05-06 14:36:25 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia pn. ,,Remont nawierzchni bitumicznej ul. Kujawskiej w Miastku, gmina Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie? 2013-04-26 09:22:49 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia pn. ,,Dostawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar ) wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem? 2013-04-25 14:03:50 Minął termin składania ofert
Zamówienie na usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miastko - WGN.271.2.2.2013.JG 2013-06-11 13:46:14 Minął termin składania ofert
Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie. 2013-04-19 14:13:19 Minął termin składania ofert
Dostawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar ) wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem - 148014-2013 2013-05-07 11:22:12 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni bitumicznej ul. Kujawskiej w Miastku, gmina Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-05-06 15:19:02 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Obsługa bankowa budżetu Gminy Miastko wraz z jej jednostkami organizacyjnymi, woj. pomorskie 2013-03-26 12:52:05 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zamówienia na roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku z chodnikami, zjazdami i parkingami o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, przebudowie istniejącej sieci WIT.RI.271.1.2013.IF 2013-03-04 14:01:58 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku, pow. bytowski , woj. pomorskie" - WIT.RI.271.1.2013.IF 2013-02-22 09:56:42 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie 2013-02-18 14:14:56 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzielenia zamówieniu na usługi transportowo - sprzętowe na rzecz Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2013.RCC 2013-02-07 11:51:04 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia pn. "Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie" 2013-02-01 09:53:16 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę bankową budżetu Gminy Miastko wraz z jej jednostkami organizacyjnymi, woj. pomorskie - WFN.271.1.2013 2013-03-26 12:51:31 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia pn. Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2013 r. 2013-01-29 15:11:03 Minął termin składania ofert
Gmina Miastko ogłasza II ofertowy przetarg ograniczony dla mieszkańców gm. Miastko na sprzedaż drewna 2013-01-28 14:22:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2013.IF 2013-03-04 14:00:06 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów komunalnych (kod 200301), segregowanych odpadów komunalnych(szkła, tworzyw sztucznych i makulatury) oraz przeterminowanych leków (kod 200132) z terenu miasta i gminy Miastko powiat bytowski, woj. pomorskie. 2013-02-08 09:24:44 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi transportowo - sprzętowe na rzecz Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2013.RCC 2013-01-29 14:32:01 Minął termin składania ofert
Ogłoszeniu o zamówieniu na dostawy kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.2.2013.RCC 2013-02-01 09:55:24 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2013 2012-12-20 14:11:03 Minął termin składania ofert
Urząd Miejski ogłasza I ofertowy przetarg ograniczony dla mieszkańców gminy Miastko na sprzedaż drewna 2012-12-10 15:54:41 Minął termin składania ofert
Gmina Miastko ogłasza I ofertowy przetarg ograniczony dla mieszkańców gm. Miastko na sprzedaż drewna 2012-11-07 10:20:15 Minął termin składania ofert
Gmina Miastko ogłasza I ofertowy przetarg ograniczony dla mieszkańców gm. Miastko na sprzedaż drewna 2012-11-07 10:18:43 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm Miastko (434514 - 2012) 2012-11-06 13:49:55 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego (432902 - 2012) 2012-11-05 15:49:56 Minął termin składania ofert
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ,,Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?- WIT.RI.271.8.2012.RCC 2012-10-31 13:00:35 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń (WIT.RI.271.8.2012.RCC) 2012-11-06 13:50:52 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont dachów w świetlicach wiejskich (WIT.RI.271.13.2012.IF) 2012-10-04 11:53:00 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Świadczenie usług przewozowych, dowożenie i odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy w roku szkolnym 2012/2013 2012-10-29 10:54:55 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice dz. nr 75/2, 164, 165, 177 obr. Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie 2012-09-25 13:31:40 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i pozalekcyjnych - WOA.271/4/2012 2012-10-05 12:13:40 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaprojektowanie i częściowe wykonanie systemu monitoringu miejskiego w Miastku - WIT.RI.271.9.2012.IF 2012-09-14 10:57:06 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.6.2012.RCC 2012-11-05 15:51:05 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. "Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice" - WIT.RI.271.4.2012.RCC 2012-09-13 10:24:20 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont dachów w świetlicach wiejskich (WIT.RI.271.13.2012.IF) 2012-10-04 11:49:25 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice - WIT.RI.271.4.2012.RCC 2012-09-25 13:29:35 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WO.271.3.2012 2012-08-22 15:10:58 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy (WIT.RI.271.9.2012.IF) - Zaprojektowanie i częściowe wykonanie systemu monitoringu miejskiego w Miastku, woj. pomorskie 2012-09-14 10:57:45 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie - WO.271.3.2012 2012-08-16 11:21:01 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko, Szydlice, gm. Miastko woj. pomorskie 2012-07-31 14:26:29 Minął termin składania ofert
Zamówienia na usługę: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie - WO.271.3.2012 2012-08-22 15:08:24 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - remont dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko, Szydlice, gm. Miastko woj. pomorskie - WIT.RI.271.8.2012.IF 2012-07-31 14:30:20 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WO.271.2.2012 Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko 2012-06-21 12:43:56 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko - WO.271.2.2012 2012-06-13 13:27:32 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko - WO.271.2.2012 2012-06-21 12:40:35 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WO.271.1.2012 2012-05-02 11:11:01 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WO.271.1.2012 2012-04-23 14:30:37 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIT.RI.271.1.2012.IF 2012-03-30 13:59:39 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIT.271.1.2012.KM 2012-03-20 13:44:40 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIT.RI.271.1.2012.RCC 2012-03-20 13:42:18 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - WRLiP.271.1.2012 2012-03-09 14:39:42 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi na prowadzenie zajęć dla uczestników Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie.- WO.271.1.2012 2012-06-13 13:18:54 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2012.RCC 2012-03-08 13:05:55 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2012r. - WIT.271.1.2012.KM 2012-03-07 09:40:20 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy miastko wraz z jednostkami organizacyjnymi - WOA.271.2.2012.JM 2012-03-08 12:46:29 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.8.2011.IF 2012-03-01 09:48:57 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - budowa kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2012.IF 2012-02-22 08:07:49 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku - WIT.RI.271.1.2012.RCC 2012-02-23 14:37:12 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług transportowo-sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2012r - WIT.271.2.2012.KM 2012-03-19 13:35:34 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2012r - WIT.271.1.2012.KM 2012-02-14 10:04:31 Minął termin składania ofert
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w pojemnikach wolnostojących na terenie gminy Miastko - WGN.271.2.02.2012. 2012-02-24 13:52:05 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2012 - WOA.271.1.2012.JM 2012-02-17 10:02:45 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: ?Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, woj. pomorskie?- WIT - RI.271.8.2011.IF 2012-02-02 14:09:36 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, zbiórka odpadów komunalnych - WGN-271/2/01/2012 2012-02-02 11:18:25 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT-RI.271.8.2011.IF 2012-02-02 13:49:23 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - utrzymanie zimowe ulic, chodników i dróg na terenie gminy, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.271.10.2011.KR 2011-11-10 13:13:31 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - WIT.271.9.2011.KR 2011-10-28 12:19:35 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - WIT.271.8.2011.KR 2011-09-05 14:59:59 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - WIT-RI.271.7.2011.IF 2011-09-27 14:23:20 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - WIT-RI.271.6.2011.IF 2011-09-27 14:23:06 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi, Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy 2011-08-18 15:12:35 Minął termin składania ofert
Budowa placów zabaw w m.: Biała, Bobięcino, Dretyń, Słosinko, Węgorzynko, Wołcza Mała, -WIT.RI.271.5.2011.IF z dn. 08.08.2011r. 2011-09-06 14:37:50 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku 2011-08-18 15:13:00 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku (II etap) gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2011.IF 2011-07-14 15:30:11 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - WIT.RI.271.3.2011.RCC 2011-07-14 13:17:32 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi, dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko, w roku szkolnym 2011/2012 2011-07-04 16:15:01 Minął termin składania ofert
Dostawa elektronicznego sprzętu biurowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku 2011-07-04 14:46:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - WO.271.1.2011 2011-06-24 10:07:20 Minął termin składania ofert