Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Miastka z dnia 20 sierpnia 2018 r w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Jan Gajo 2018-08-20 12:28:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka z dnia 20 sierpnia 2018 r w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Jan Gajo 2018-08-20 12:26:43 usunięcie dokument
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 90/7 w Miastku przy ul. Os. Ceglane, zlokalizowanej na działkach nr 90/10, 90/5, 90/6, 90/7, 90/9, 90/14, 90/15 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-08-20 12:18:40 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miastko na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Jan Gajo 2018-08-20 08:47:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka z dnia 20 sierpnia 2018 r w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Jan Gajo 2018-08-20 08:33:31 dodanie dokumentu
Obwieszczeni Burmistrza Miastka z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Jan Gajo 2018-08-20 08:30:14 usunięcie dokument
Obwieszczeni Burmistrza Miastka z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Jan Gajo 2018-08-20 08:29:11 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Miastko - Trzebieszyno, obręb Pasieka gmina Miastko (działki nr 129, 172, 172/1, 172/2, 176, 194/5, 460/21, 460/3, 460/4, 460/12). Małgorzata Szkilnyk 2018-08-16 15:18:09 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - ,,Dostawa kontenerów stalowych w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? Magdalena Jankowska 2018-08-16 13:58:14 dodanie dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-08-16 12:45:25 edycja dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-08-16 12:45:07 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez mieszkańców gminy Miastko. Wioleta Mydło 2018-08-16 12:28:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem lokali z dotychczasowymi najemcami. Wioleta Mydło 2018-08-16 12:26:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 266, 267 i 280/2 położonej w o obrębie Miastko 83/5. Wioleta Mydło 2018-08-16 12:23:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. Wioleta Mydło 2018-08-16 12:20:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-16 12:17:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LV sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-16 11:15:50 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-08-14 09:21:21 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-14 07:06:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-14 07:05:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-14 07:05:24 usunięcie załacznika
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-14 07:03:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 22 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-14 07:01:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Remont wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku Magdalena Jankowska 2018-08-13 10:14:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu komisji w dniu 17 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-10 16:28:35 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 261/5 przy ul.Słowackiego w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Anna Maszka Kozłowska 2018-08-10 12:25:14 dodanie dokumentu
RB - Z Bronisława Nielipiuk 2018-08-09 15:15:57 edycja dokumentu
Rb NDS Bronisława Nielipiuk 2018-08-09 15:15:45 edycja dokumentu
RB - 28S Bronisława Nielipiuk 2018-08-09 15:15:32 edycja dokumentu
Rb - 27S Bronisława Nielipiuk 2018-08-09 15:15:19 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wołcza Mała obręb Wołcza Wielka gmina Miastko (działka nr 9/22). Małgorzata Szkilnyk 2018-08-09 14:36:50 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 10, 18/1, 31, 31/1, 52, 68, 73, 74, 115, 741 obręb ewidencyjny Dretyń, gmina Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-08-09 14:35:43 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa lad warzywno- owocowych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-09 14:12:09 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa stołów ekspozycyjnych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-09 14:09:09 dodanie dokumentu
RB - Z Jan Gajo 2018-08-09 12:59:30 dodanie dokumentu
Rb NDS Jan Gajo 2018-08-09 12:57:27 dodanie dokumentu
RB - 28S Jan Gajo 2018-08-09 12:54:01 dodanie dokumentu
Rb - 27S Jan Gajo 2018-08-09 12:53:04 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa regałów sklepowych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-09 12:43:06 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa lad chłodniczych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-09 11:49:08 dodanie dokumentu