Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2018 Magdalena Jankowska 2018-08-14 09:21:21 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-14 07:06:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-14 07:05:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-14 07:05:24 usunięcie załacznika
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-14 07:03:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 22 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-14 07:01:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Remont wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku Magdalena Jankowska 2018-08-13 10:14:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu komisji w dniu 17 sierpnia 2018 r. Wioleta Mydło 2018-08-10 16:28:35 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 261/5 przy ul.Słowackiego w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Anna Maszka Kozłowska 2018-08-10 12:25:14 dodanie dokumentu
RB - Z Bronisława Nielipiuk 2018-08-09 15:15:57 edycja dokumentu
Rb NDS Bronisława Nielipiuk 2018-08-09 15:15:45 edycja dokumentu
RB - 28S Bronisława Nielipiuk 2018-08-09 15:15:32 edycja dokumentu
Rb - 27S Bronisława Nielipiuk 2018-08-09 15:15:19 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wołcza Mała obręb Wołcza Wielka gmina Miastko (działka nr 9/22). Małgorzata Szkilnyk 2018-08-09 14:36:50 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 10, 18/1, 31, 31/1, 52, 68, 73, 74, 115, 741 obręb ewidencyjny Dretyń, gmina Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-08-09 14:35:43 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa lad warzywno- owocowych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-09 14:12:09 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa stołów ekspozycyjnych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-09 14:09:09 dodanie dokumentu
RB - Z Jan Gajo 2018-08-09 12:59:30 dodanie dokumentu
Rb NDS Jan Gajo 2018-08-09 12:57:27 dodanie dokumentu
RB - 28S Jan Gajo 2018-08-09 12:54:01 dodanie dokumentu
Rb - 27S Jan Gajo 2018-08-09 12:53:04 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa regałów sklepowych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-09 12:43:06 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa lad chłodniczych - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-09 11:49:08 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa mebli - wyposażenie hali targowej w ramach realizacji inwestycji pn. ?Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-09 10:01:44 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków linii kablowej 15kV oraz dwóch złącz kablowych 15kV w zamian za odcinki linii napowietrznej 15kV nr 430 "Malęcino" w odgałęzieniach linii: "Powiązanie do linii 425", "Malęcino" i "Świerzno Leśniczówka", gm. Miastko na działkach 5/3, 154, 28, 29, 12/15, 133, 12/25, 12/24, 12/13, 398/4 obr. ew. Gatka oraz działkach nr 382/4, 39, 40 obr. ew. Świerzno. Małgorzata Szkilnyk 2018-08-07 15:16:37 dodanie dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-08-06 14:29:15 edycja dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-08-06 14:28:45 usunięcie załacznika
2018 Magdalena Jankowska 2018-08-06 13:39:26 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki numer 264, położonej w Miastku przy ul. Armii Krajowej - WRG.6840.1.15.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-08-06 09:15:28 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 291/9 przy ul.Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.94.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-08-06 09:11:34 dodanie dokumentu
Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce o numerze ewidencyjnym 177/8 obręb Pasieka gm. Miastko Joanna Gocoł 2018-08-03 14:06:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 682/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. Longina Jankowska 2018-08-03 11:41:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Miastko-Trzebieszyno, obręb ewidencyjny Pasieka gmina Miastko (działki nr 129, 172, 172/1, 172/2, 176, 194/5, 460/21, 460/3, 460/4, 460/12). Małgorzata Szkilnyk 2018-08-02 14:16:29 dodanie dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-08-02 11:37:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 681/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi gminnej na ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2018-07-31 09:43:21 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku Jan Gajo 2018-07-30 11:56:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 680/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka. Longina Jankowska 2018-07-27 14:59:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 679/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn. :Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne ... Longina Jankowska 2018-07-27 10:55:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 679/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn. :Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne ... Longina Jankowska 2018-07-27 10:55:24 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 679/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn. :Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne ... Longina Jankowska 2018-07-27 10:53:12 edycja dokumentu