Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr 60, 52, 51, 228/4, 236/1, 37, 194/2, 244/5, 197, 198, 199/1, 204, 205/1, 210/2, 209, 313/3, 313/2, 312/1, 313/4, 211, 212 w obrębie ewidencyjnym Dretyń i na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Kowalewice Małgorzata Szkilnyk 2017-10-20 14:04:37 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-20 12:23:33 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działek nr 262, 263 i 264 położonych przy ul. Armii Krajowej w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2017-10-20 10:41:00 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działek nr 262, 263 i 264 położonych przy ul. Armii Krajowej w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2017-10-20 10:38:16 usunięcie załacznika
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 128/21 przy ul.Kowalskiej w Miastku - WRG.6845.1.211.2017.AMK Anna Maszka Kozłowska 2017-10-20 09:54:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr 26/2017 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Józefa Wasilewska 2017-10-20 09:51:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 496/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2016 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Nr 379/VII/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-10-20 08:48:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie w sprawie postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin. Małgorzata Szkilnyk 2017-10-19 14:32:09 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-19 09:26:16 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-10-19 08:23:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 517/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2017-10-19 08:20:39 dodanie dokumentu
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 10.10.2017r. - wodociąg publiczny Domanica Joanna Gocoł 2017-10-19 08:08:08 dodanie dokumentu
informacja o wynikach naboru Karolina Krupińska 2017-10-18 13:49:57 edycja dokumentu
informacja o wynikach naboru Karolina Krupińska 2017-10-18 13:49:54 usunięcie załacznika
informacja o wynikach naboru Karolina Krupińska 2017-10-18 13:47:14 edycja dokumentu
informacja o wynikach naboru Karolina Krupińska 2017-10-18 13:46:54 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-18 13:34:51 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie przekazania do właściwego organu skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu ewidencji ludności. Józefa Wasilewska 2017-10-18 12:48:58 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach:83/1, 83/2,83/3,83/4 83/5 m. Miastko oraz w obrębach :Pasieka, Przęsin i Świeszyno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami . Józefa Wasilewska 2017-10-18 12:46:15 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko. Józefa Wasilewska 2017-10-18 12:35:09 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko. Józefa Wasilewska 2017-10-18 12:32:36 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w spawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr XXXI/272/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r.p Józefa Wasilewska 2017-10-18 12:30:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLIV sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-10-18 10:28:45 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-18 10:24:21 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-18 09:03:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 518/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Józefa Wasilewska 2017-10-18 08:43:40 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-18 08:32:03 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-17 14:49:38 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-17 14:46:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji rewizyjnej w dniu 24 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-10-17 13:57:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 24 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-10-17 13:26:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 października 2017 r. godz.10.00 Józefa Wasilewska 2017-10-17 12:20:44 usunięcie dokument
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 października 2017 r. godz.10.00 Józefa Wasilewska 2017-10-17 11:41:24 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-10-17 09:16:02 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-10-17 09:13:42 edycja dokumentu
Wyniki weryfikacji Marta Muchowska - Narloch 2017-10-17 08:14:09 edycja dokumentu
Wyniki weryfikacji Marta Muchowska - Narloch 2017-10-17 08:13:57 dodanie dokumentu
Wyniki weryfikacji Marta Muchowska - Narloch 2017-10-17 08:10:35 usunięcie dokument
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 423 przy ul. Podlaskiej w Miastku - WRG.6845.1.210.2017.AMK Anna Maszka Kozłowska 2017-10-16 14:03:52 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działek nr 262, 263 i 264 położonych przy ul. Armii Krajowej w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2017-10-16 14:02:05 dodanie dokumentu