Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Jan Gajo - Sekretarz Miastka Marcin Woszczak 2017-05-25 14:32:11 dodanie dokumentu
Renata Kiempa - Prezes Szpitala Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:28:51 dodanie dokumentu
Tomasz Zielonka - Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:28:01 dodanie dokumentu
Izabela Klasa - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:27:23 dodanie dokumentu
Jerzay Godlewski - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:26:36 dodanie dokumentu
Beata Sadecka - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Alimentacyjnych MGOPS w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:25:53 dodanie dokumentu
Ewa Zarychta - Kierownik Sekcji Świadczeń Pomocy Środowiskowej MGOPS w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:25:09 dodanie dokumentu
Magdalena Stankowiak - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:24:03 dodanie dokumentu
Ewa Szyca - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:23:11 dodanie dokumentu
Lucyna Pakuła - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:22:42 dodanie dokumentu
Danuta Surmacz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:22:01 dodanie dokumentu
Paweł Biernacki - Dyrektor Zespołu Szkół w Dretyniu Marcin Woszczak 2017-05-25 14:21:10 dodanie dokumentu
Barbara Ilkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piaszczynie Marcin Woszczak 2017-05-25 14:20:10 dodanie dokumentu
Anetta Orczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słosinku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:19:19 dodanie dokumentu
Iwona Ryckiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świerznie Marcin Woszczak 2017-05-25 14:03:46 dodanie dokumentu
Mariola Kopeć - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 14:03:04 dodanie dokumentu
Jerzy Wójtowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 13:58:35 dodanie dokumentu
Kazimierz Kowalewski - Dyrektor Gimnazjum w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 13:58:00 dodanie dokumentu
Lech Warsiński - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 13:57:24 dodanie dokumentu
Janusz Gawroński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 13:56:47 dodanie dokumentu
Jerzy Dolny - Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 13:55:28 dodanie dokumentu
Krzysztof Kuc - Komendant Straży Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2017-05-25 13:54:16 dodanie dokumentu
Mateusz Kot - Kierownik Referatu Podatkowego Urząd Miejski Marcin Woszczak 2017-05-25 13:52:56 dodanie dokumentu
Jolanta Ramion Kubisiak - Kierownik Referatu Obsługi Szkół Urząd Miejski Marcin Woszczak 2017-05-25 13:52:04 dodanie dokumentu
Agnieszka Ringwelska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Urząd Miejski Marcin Woszczak 2017-05-25 13:50:04 dodanie dokumentu
Wiesława Wasiuta - Naczelnik Wydziału Finansowego Urząd Miejski Marcin Woszczak 2017-05-25 13:45:16 dodanie dokumentu
Konrad Remelski - Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urząd Miejski Marcin Woszczak 2017-05-25 13:44:00 dodanie dokumentu
Kazimierz Kozieł - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Marcin Woszczak 2017-05-25 13:42:40 dodanie dokumentu
Bronisława Nielipiuk - Skarbnik Miastka Marcin Woszczak 2017-05-25 13:41:04 dodanie dokumentu
Ewa Kapłan - Zastepca Burmistrza Marcin Woszczak 2017-05-25 13:39:46 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-05-25 12:32:55 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-05-25 12:32:44 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-05-25 09:15:34 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-05-25 08:53:11 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Tursku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko. Małgorzata Szkilnyk 2017-05-24 14:57:30 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku numer 53 w Słosinku, gm. Miastko - WRG.6840.3.17.2016.2017.SG Sylwia Gurba 2017-05-24 12:40:10 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego numer 6 w budynku numer 55 położonym w Słosinku, gm. Miastko - WRG.6840.3.3.2017.SG Sylwia Gurba 2017-05-24 12:34:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sporty Rozwoju i Promocji w dniu 10 marca 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-05-24 09:15:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr 24/2017 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 10 marca 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-05-24 09:10:45 dodanie dokumentu
2017 Marcelina Wolska 2017-05-24 08:36:31 edycja dokumentu