Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego-Kujawska na terenie działki nr 84/5 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko oraz działek nr 248, 118/4, 119, 121/2, 121/3, 121/4, 120, 121/1, 122 obręb ewidencyjny 83/5 Miastko. Małgorzata Kobiec 2019-02-15 15:39:54 dodanie dokumentu
Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa budynku gospodarczego na działce nr 181/1 obręb Świerzenko gmina Miastko Joanna Gocoł 2019-02-15 08:15:21 dodanie dokumentu
Marek Kwaśniewski - Radny Marcin Woszczak 2019-02-14 11:08:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka.. Wioleta Mydło 2019-02-13 14:21:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka.. Wioleta Mydło 2019-02-13 14:20:56 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczo - wyborczych w jednostkach pomocniczych Gminy Miastko - osiedlach i sołectwach Marcin Woszczak 2019-02-13 13:13:57 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczo - wyborczych w jednostkach pomocniczych Gminy Miastko - osiedlach i sołectwach Marcin Woszczak 2019-02-13 13:13:49 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Podinspektor ds. programów rozwojowych w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Marcin Woszczak 2019-02-13 13:12:54 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2019-02-13 10:16:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Józefa Wasilewska 2019-02-13 09:10:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1721G Role -Rozjazd" Małgorzata Kobiec 2019-02-12 14:21:32 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorski Magdalena Jankowska 2019-02-12 13:38:47 dodanie dokumentu
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego przez PGW WP Zarząd Zlewni w Pile w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ziemnego stawu rybnego w miejscowości Słosinko Joanna Gocoł 2019-02-12 11:04:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej 15kV w miejscowości Dretyń gmina Miastko (działka nr 168/2). Małgorzata Kobiec 2019-02-12 10:37:59 dodanie dokumentu
2019 Karolina Krupińska 2019-02-12 09:47:41 edycja dokumentu
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Budżetu Gminy Miastko na 2019 rok Bronisława Nielipiuk 2019-02-11 14:54:45 dodanie dokumentu
2019 Karolina Krupińska 2019-02-11 14:49:32 edycja dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie Magdalena Jankowska 2019-02-11 11:08:36 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczo - wyborczych w jednostkach pomocniczych Gminy Miastko - osiedlach i sołectwach Marcin Woszczak 2019-02-08 14:17:23 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczo - wyborczych w jednostkach pomocniczych Gminy Miastko - osiedlach i sołectwach Marcin Woszczak 2019-02-08 14:17:12 usunięcie załacznika
Dane teleadresowe Witold Konieczny 2019-02-08 13:03:09 edycja dokumentu
Zastępca Burmistrza Witold Konieczny 2019-02-08 13:02:31 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Witold Konieczny 2019-02-08 13:01:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/VIII/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 . Józefa Wasilewska 2019-02-08 12:47:52 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 07.02.2019 Witold Konieczny 2019-02-08 11:30:14 dodanie dokumentu
Uchwała Szpital zasady Aleksander Sikorski 2019-02-07 13:36:28 edycja dokumentu
Uchwała Szpital zasady Aleksander Sikorski 2019-02-07 13:35:51 usunięcie załacznika
Uchwała ZWiK zasady Aleksander Sikorski 2019-02-07 13:35:33 edycja dokumentu
Uchwała ZWiK zasady Aleksander Sikorski 2019-02-07 13:34:51 usunięcie załacznika
Uchwała ZEC zasady Aleksander Sikorski 2019-02-07 13:34:37 edycja dokumentu
Uchwała ZEC zasady Aleksander Sikorski 2019-02-07 13:33:47 usunięcie załacznika
Wytyczne Aleksander Sikorski 2019-02-07 12:31:45 edycja dokumentu
Wytyczne Aleksander Sikorski 2019-02-07 12:28:51 usunięcie załacznika
Wytyczne Aleksander Sikorski 2019-02-07 12:28:41 usunięcie załacznika
2018 Karolina Krupińska 2019-02-07 12:19:10 edycja dokumentu
Spis wyborców Marcin Woszczak 2019-02-06 15:15:27 dodanie dokumentu
Witold Ludwik Zajst - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:56:59 dodanie dokumentu
Dariusz Robert Zabrocki - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:56:32 dodanie dokumentu
Tomasz Krzysztof Śmietana - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:55:46 dodanie dokumentu
Przemysław Sztobnicki - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:55:08 dodanie dokumentu