Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku Marcin Woszczak 2018-12-18 08:13:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko na terenie działek nr 303/7, 303/3, 303/1, 302 (ul. Stolarska). Małgorzata Kobiec 2018-12-17 15:36:59 dodanie dokumentu
Godziny pracy Urzędu w dniach 24.12.2018 i 31.12.2018 Witold Konieczny 2018-12-17 15:30:13 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości składającej się z dwóch działek oznaczonych numerami 552 i 553, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.7.2018.SG Sylwia Gurba 2018-12-17 15:23:26 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działki numer 552 i 553, połozonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.4.2018.SG Sylwia Gurba 2018-12-17 15:19:48 usunięcie załacznika
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 12.12.2018 w sprawie granic obwodu głosowania Marcin Woszczak 2018-12-17 14:40:48 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.128.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-12-17 14:02:47 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 144/9 i 144/11 przy ul.Kowalskiej w Miastku - WRG.6845.1.138.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-12-17 14:01:46 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 288/1 przy ul.Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.132.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-12-17 14:00:33 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 291/9 przy ul.Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.139.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-12-17 13:58:46 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 14.12.2018 Witold Konieczny 2018-12-17 09:08:21 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru z dnia 07.12.2018 Witold Konieczny 2018-12-14 15:03:54 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 14.12.2018 Witold Konieczny 2018-12-14 14:46:24 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego-Kujawska na terenie działki nr 84/5 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko oraz działek nr 248, 118/4, 119, 121/2, 121/3, 121/4, 120, 121/1, 122 obręb ewidencyjny 83/5 Miastko. Małgorzata Kobiec 2018-12-14 14:27:04 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 13.12.2018 Witold Konieczny 2018-12-14 10:07:42 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-12-14 08:23:29 edycja dokumentu
Wykaz dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku Longina Jankowska 2018-12-13 14:43:07 dodanie dokumentu
Informacja o składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku i pełnionych funkcji. Longina Jankowska 2018-12-13 14:40:21 dodanie dokumentu
Posiedzenie z dnia 07.12.2018 Witold Konieczny 2018-12-13 09:43:57 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 29.11.2018 Witold Konieczny 2018-12-13 09:11:06 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2018r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2019 r. Marcin Woszczak 2018-12-13 09:09:42 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2018r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2019 r. Marcin Woszczak 2018-12-13 09:09:01 dodanie dokumentu
Posiedzenie z dnia 29.11.2018 Witold Konieczny 2018-12-13 09:02:36 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację otworu studziennego SW1 wraz z obudową w miejscowości Trzcinno Joanna Gocoł 2018-12-12 14:41:35 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację otworu studziennego SW1/92 w Szydlicach Joanna Gocoł 2018-12-12 14:39:52 dodanie dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej stan na dzień 01.12.2018r. Joanna Gocoł 2018-12-12 11:49:45 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 10.12.2018 w sprawie powołania miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku Marcin Woszczak 2018-12-12 10:14:15 dodanie dokumentu
1. Uchwała Nr LIX/546/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska ?MÓJ RYNEK? . Józefa Wasilewska 2018-12-12 08:17:33 edycja dokumentu
1. Uchwała Nr LIX/546/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska ?MÓJ RYNEK? . Józefa Wasilewska 2018-12-12 08:17:03 usunięcie załacznika
Deklaracja na podatek od środków transportowych Krzysztof Narloch 2018-12-11 14:49:58 edycja dokumentu
Podanie o odroczenie rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej Krzysztof Narloch 2018-12-11 14:48:17 edycja dokumentu
Podanie o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę Krzysztof Narloch 2018-12-11 14:47:12 edycja dokumentu
Podanie o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę Krzysztof Narloch 2018-12-11 14:45:29 edycja dokumentu
Zaświadczenie o braku lub wysokości zaległości podatkowych Krzysztof Narloch 2018-12-11 14:38:32 edycja dokumentu
Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych i dochodzie z pracy w gospodarstwie rolnym Krzysztof Narloch 2018-12-11 14:37:22 edycja dokumentu
Informacja na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny Krzysztof Narloch 2018-12-11 14:34:28 edycja dokumentu
Informacja na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny Krzysztof Narloch 2018-12-11 14:34:01 edycja dokumentu
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko na rok 2019 Krzysztof Narloch 2018-12-11 14:11:06 dodanie dokumentu
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko na rok 2019 Krzysztof Narloch 2018-12-11 14:03:42 usunięcie dokument
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko na rok 2018 Krzysztof Narloch 2018-12-11 14:02:48 edycja dokumentu