Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Komunikat dotyczący "Wyprawki szkolnej 2012/2013" dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I - IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniów - słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

 

Burmistrz Miastka informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 706) i Uchwałą Nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. -  "Wyprawka szkolna" - o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:

-  klasach I - IV szkoły podstawowej;

-  klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum;

Ponadto rodzice ucznia, mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu podręczników
do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Dofinansowania zakupu podręczników wynoszą:

-  do 180 zł – dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej o kryterium dochodowym: uczniowie kl. I do 504 zł netto, kl. II – III do 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III szkoły podstawowej;

-  do 210 zł – dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, o kryterium dochodowym do 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód rodziny – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas IV- VI szkoły podstawowej;

-  do 325 zł – bez względu na dochód rodziny – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie gimnazjum;

-  do 352 zł – dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, o kryterium dochodowym do 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód rodziny – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Ponadto  pomoc  w formie zakupu podręczników może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (przekraczających 351 zł netto na osobę) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2012/2013.

Wnioski należy pobrać w sekretariatach szkół.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.zaświadczenia o wysokości: dochodów z tytułu zatrudnienia, pobieranych świadczeń rodzinnych z OPS, rent, emerytur, alimentów, dochodów z działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Dz.U. nr 64 poz. 593 z 2004r. z późn. zm.) lub w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie z OPS.

2.nakaz płatniczy za 2012r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych.

3.  w przypadku bezrobocia zaświadczenie z PUP  lub bieżącą kartę rejestracyjną.

4.w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

5.kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie imiennych rachunków, faktur VAT za zakupione podręczniki, paragonu lub oświadczenia  o zakupie podręczników.

Ostateczny termin złożenia wniosku upływa dnia 14 września 2012 r.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, zwrot rodzicom kosztu zakupu podręczników szkolnych przez dyrektorów szkół ma nastąpić do dnia 15 listopada 2012r.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 w załączniku poniżej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KMBT25020120655110937.pdf (PDF, 108.31Kb) 2012-07-06 15:29:14 567 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-07-2012 15:29:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 06-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 06-07-2012 15:29:14