Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usuwanie azbestu w Gminie Miastko

Burmistrz Miastka, zaprasza zainteresowanych Mieszkańców gminy Miastko do składania wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastko. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nową edycję konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020). Planowany udział w konkursie daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, polegających na:
1) demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych
2) wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych zdemontowanych i przygotowanych do transportu
Szacunkowy koszt jednostkowy usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem wynosi nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu; nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu. Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych nieruchomości określony zostanie po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac, w tym zważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości. Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny złożyć wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastko". Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, pok. nr 19 w nieprzekraczalnym terminie do 01.06.2020 roku. W załączeniu do wniosku (wzór wniosku do pobrania) należy przedłożyć:
1. Kserokopię aktualnego na dzień składania wniosku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania (oryginał do wglądu)
2. Informację o wyrobach zawierających azbest (wzór do pobrania) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U z 2011r. Nr 8, poz. 31),
3. "Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (wzór do pobrania) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2010r. Nr 162, poz. 1089).
4. Kserokopii zgłoszenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Bytowie robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, montaż, przebudowę, remont lub wykonanie innych robót budowlanych, obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów zawierających azbest – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) (oryginał do wglądu).
5. Kolorowe zdjęcie obiektu, z którego zdejmowany będzie azbest lub miejsc składowania wyrobów zawierających azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres.
Zadanie realizowane będzie na zasadach określonych w Uchwale Nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastko z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dofinansowanie nie dotyczy zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Na podstawie dostarczonych kompletnych wniosków przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 275ec4c4ad6b051.2020-05-20.docx (DOCX, 17.86Kb) 2020-05-20 08:32:24 141 razy
2 235ec4c47cadcb0.2020-05-20.docx (DOCX, 14.00Kb) 2020-05-20 08:32:24 111 razy
3 105ec4c4580aedf.2020-05-20.docx (DOCX, 14.31Kb) 2020-05-20 08:32:24 130 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 20-05-2020 08:32:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Karaśkiewicz 20-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 20-05-2020 08:32:24