Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW !!!

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

UWAGA !!!

Ważny komunikat dla przedsiębiorców

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) Burmistrz Miastka informuje, że w myśl przepisu art. 6c ust.2c w/w ustawy przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

  • Przez nieruchomości niezamieszkałe rozumie się przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, sklepy, biura, szkoły, restauracje itp. z wyjątkiem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

 

W związku z wprowadzeniem w tut. Urzędzie rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podpisane oświadczenie należy jak najszybciej przesłać do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty (na adres ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko),  poprzez e-PUAP  lub na adres e-mail: joanna.gocol@um.miastko.pl jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020r.

Wzór oświadczenia można pobrać z załącznika poniżej.

Wprowadzenie przez ustawę oświadczenia o przystąpieniu do systemu nie wpływa na złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopóki deklaracja nie zostanie wycofana, gmina w ramach obecnie obowiązującej umowy z przedsiębiorcą, nie zaprzestanie świadczyć usługi, a właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczać opłatę jak dotychczas ( która podlega egzekucji).

Właściciele wspomnianych wyżej nieruchomości, którzy nie złożą oświadczenia o pozostaniu w systemie, muszą się jednak liczyć z tym, że Gmina Miastko po wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy na odbiór odpadów komunalnych, nie będzie  odbierała odpadów z ich posesji.

Złożenie oświadczenia o wyłączeniu z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia   umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów, prowadzonym przez Burmistrza Miastka. (Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku  www.bip.miastko.pl w zakładce: Urząd i prawo/ochrona środowiska/ rejestr działalności regulowanej) .

Na podstawie art. 6 ust. 5a cytowanej wyżej ustawy Burmistrz Miastka będzie kontrolował posiadanie w/w umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych z firm, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

UWAGA !!!  

1. Na nieruchomościach niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza powstają odpady związane z bytowaniem człowieka, za których odbieranie odpowiedzialna jest Gmina w ramach systemu gospodarki komunalnej  oraz odpady z działalności gospodarczej, które odbierane są przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.  

2. Wyżej omawiane przepisy nie stosuje się do nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe – pozostają one w gminnym systemie gospodarowania odpadami . 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oswiadczenie_smieci1!!!.doc (DOC, 42.00Kb) 2020-03-23 11:21:28 249 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 23-03-2020 11:21:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 16-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 23-03-2020 11:21:28