Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Miejsce załatwiania sprawy:

Referat Podatkowy, pokój nr 10 (parter) 

godziny: Poniedziałek 8.00 - 16.00 

Wtorek - Piątek 7.15 - 15.15

 

Wymagane dokumenty:

Dokładnie wypełniony formularz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz odpowiednich załączników wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności będące podstawą złożenia informacji.

 

Opis procedury:

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny w przypadku gdy zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania (kupno/sprzedaż, inne formy nabycia/zbycia, dzierżawa, najmem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, zmiana powierzchni, itp.). Informację na formularzu według ustalonego wzoru należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby fizyczne obowiązane są wpłacać ustalony w decyzji podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Opłaty:

złożenie informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wolne jest od opłat

 

Termin załatwienia sprawy, udzielenia odpowiedzi:

Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Tryb odwoławczy:

Na decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miastka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podstawa prawna:

art.21 §1 pkt.2) i §2, art.139, art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2651 z późn. zm.);

art. 6 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 70 z późniejszymi zmianami) 

art. 6a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 333 z późniejszymi zmianami) 

art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888 z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIA MINISTAR FINANSÓW z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. (Dz. U. z 2019r., poz. 1104 z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIA MINISTAR FINANSÓW z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. (Dz. U. z 2019r., poz. 1105 z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIA MINISTAR FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. (Dz. U. z 2019r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (PDF, 96.66Kb) 2019-07-03 13:49:38 187 razy
2 ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf (PDF, 117.28Kb) 2019-07-03 13:49:38 187 razy
3 ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (PDF, 120.58Kb) 2019-07-03 13:49:12 313 razy
4 ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (PDF, 119.50Kb) 2019-07-03 13:49:12 231 razy
5 ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf (PDF, 119.12Kb) 2019-07-03 13:49:12 245 razy
6 IL-1 (1) Informacja o lasach.pdf (PDF, 107.23Kb) 2019-07-03 13:49:12 183 razy
7 ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (PDF, 95.53Kb) 2019-07-03 13:49:12 169 razy
8 IN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (PDF, 156.14Kb) 2019-07-03 13:48:14 484 razy
9 ZIN-1 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (PDF, 119.00Kb) 2019-07-03 13:48:14 289 razy
10 ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (PDF, 100.09Kb) 2019-07-03 13:48:14 179 razy
11 ZIN-3 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf (PDF, 116.59Kb) 2019-07-03 13:48:14 247 razy
12 IR-1 (1) Informacja o gruntach.pdf (PDF, 136.91Kb) 2019-07-03 13:48:14 417 razy
13 informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci-1.pdf (PDF, 2.59Mb) 2017-08-04 08:25:39 372 razy
14 informacja_w_sprawie_podatku_rolnego.pdf (PDF, 2.41Mb) 2017-08-04 08:25:39 213 razy
15 informacja_w_sprawie_podatku_lesnego.pdf (PDF, 2.06Mb) 2017-08-04 08:25:39 159 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Narloch 04-08-2017 08:25:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Narloch 04-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Narloch 18-04-2023 14:28:48